reklama

Skarbnik gminy zostanie odwołany? Jest apel radnego

Polityka, Wiadomości, 06.09.2023 08:00, eł

Rzeczywiście, w urzędzie doszło do niespotykanej sytuacji.

Skarbnik gminy zostanie odwołany? Jest apel radnego

Dwa miesiące temu, w artykule „Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem” opisaliśmy dziwną sytuację, do której doszło w Urzędzie Gminy w Mucharzu. Jak się okazało, jedna z najwyżej postawionych tam osób zarówno wykonuje pewną pracę, jak i ją nadzoruje. Sprawa nie dawała spokoju radnemu Janowi Łachowi. Samorządowiec prześledził ostatnio, co mówią na ten temat przepisy prawa i uznał, że tak dalej być nie może.

Gmina Mucharz realizuje dofinansowany ze środków zewnętrznych projekt polegający na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Mucharzu wraz z wymianą kotła c.o., grzejników oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Jego koordynatorem jest Rafał Cyganek.

Z zakresu obowiązków tego pana wynika, że ma on za zadanie dbać o to, by przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z założeniami, ustalonymi wcześniej terminami, budżetem i zapisami umowy. Musi kontrolować prace, sporządzać sprawozdania i raporty, uczestniczyć w radach budowy etc. Za wszystkie związane z tym czynności pobiera wynagrodzenie w wysokości około 2,5 tys. zł netto miesięcznie (jak podaje radny gminy Mucharz Jan Łach). Jako pracownik zatrudniony na stanowisku koordynatora projektu Rafał Cyganek podlega bezpośrednio kierownikowi Referatu Finansowego w urzędzie, czyli skarbnikowi gminy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że owym skarbnikiem jest ten sam Rafał Cyganek...

Ta dość kuriozalna sytuacja nie dawała spokoju radnemu gminy Mucharz Janowi Łachowi, który postanowił sprawdzić, co na ten temat mówią przepisy ustaw o pracownikach samorządowych i finansach publicznych, a także poszukał ich wykładni. Gdy wszystko przeanalizował, doszedł do wniosku, że to, co się dzieje w mucharskim urzędzie, jest niedopuszczalne. Dlatego skierował do wójt gminy Mucharz Renaty Galary skargę na skarbnika, a także zaapelował do niej o sporządzenie wniosku do Rady Gminy o jego odwołanie. Jednocześnie przekazał całą sprawę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, aby objęła ją nadzorem i przeprowadziła w Urzędzie Gminy kontrolę pod kątem prawidłowego wykonywania obowiązków przez skarbnika przy realizacji projektu związanego z termomodernizacją szkoły.

Jak to uzasadnia? Załączamy poniżej całą treść jego pisma w tej sprawie, gdzie dokładnie wypunktował swoje zastrzeżenia, powołując się na konkretne przepisy i ich interpretację w wyrokach sądowych i orzeczeniu jednej z Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wskazuje on, że z art. 54 Ustawy o finansach publicznych wynika jasno rozłączność zadań, które wykonują główny księgowy jednostki (a jego rolę pełni w Urzędzie Gminy Mucharz skarbnik) oraz pozostali pracownicy.

Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości podczas kontroli, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości, odmawia jego podpisania. Chodzi o to, aby nie być jednocześnie (...) pracownikiem sporządzającym m.in. dokumenty stanowiące podstawę dokonania wydatku ze środków publicznych i kontrolerem w tej samej sprawie – wskazała RIO we Wrocławiu” - czytamy w piśmie Jana Łacha. - „Komu główny księgowy Rafał Cyganek zwróci dokument w razie ujawnienia nieprawidłowości podczas kontroli finansowej? Koordynatorowi projektu Rafałowi Cygankowi. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której Rafał Cyganek – główny księgowy (…) odmówi podpisania dokumentu koordynatorowi projektu Rafałowi Cygankowi”...

Radny podkreśla, że zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych urzędnik „nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy”. Zdaniem Jana Łacha skarbnik dopuścił się naruszenia tego zakazu, a w takiej sytuacji należy niezwłocznie odwołać go ze stanowiska, co również regulują zapisy Ustawy o pracownikach samorządowych.

Do tematu powrócimy.

Foto: Google Street View

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy