Redakcja

Redaguje zespół

Redaktor naczelny: Mirosław Gawęda; e-mail: [email protected], tel. 512-813-677

Waldemar Bylica (reklama, foto), e-mail: [email protected], tel. 606-879-203

Edyta Łepkowska (newsy), e-mail: [email protected]


Wydawcą portalu mamNewsa.pl jest firma EMD Media.

Redakcja i Biuro Reklam: 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b, lok. 412 (IV piętro)

Niezależny portal informacyjny mamNewsa.pl został wpisany do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wszelkie uwagi i problemy związane z funkcjonowaniem portalu, w tym treści w nim zawartych, prosimy kierować na adres: [email protected] lub tel.: 512-813-677

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów.