reklama

Dotacje przyznane. Kto i ile dostał na 2020 rok?

Sport, Gospodarka, Wiadomości, 16.01.2020 15:00,
Kto i ile otrzymał?
Dotacje przyznane. Kto i ile dostał na 2020 rok?

To zawsze budzi emocje wśród osób działających w klubach i stowarzyszeniach. Co roku w budżecie miasta są pieniądze zarezerwowane na różne z programy z dziedziny sportu i kultury. Trzeba napisać wniosek i wystąpić o dotacje. Potem w urzędzie dzielą pieniądze, w sumie kilkaset tysięcy złotych.

Tym razem wśród klubów sportowych najwięcej – aż 320 tys. zł – dostał siatkarski MKS Andrychów. 230 tys. dostał piłkarski AKS Beskid Andrychów

Poniżej pełne zestawienie przyznanych dotacji:


Zadania z zakresu:

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2020 rok ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2020 rok ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Andrychowskie Święta z Promyczkiem 2020 ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z niepełnosprawnością intelektualną „Razem Zawsze” – „ Moja Wielkanoc z Gminą Andrychów ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach – „ Stulecie rocznicy Cudu nad Wisłą ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 500,00 zł.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2020 roku.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „ Nastrajamy świątecznie ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 11 000,00 zł.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 500,00 zł.

Zadania z zakresu:
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Wiem jak wspierać ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Fundacja Damy Radę w Tomicach- „ Dzieciaki kontra SMOG ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” w Nowym Dworze Mazowieckim – „ ,, Klockowe L-maszyny ” – warsztaty techniczne dla dzieci ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej gminy Andrychów w 2020 roku ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 3 w Andrychowie „Trzymajmy się razem „ w Andrychowie – „ Moje maleństwo – czego potrzebujesz? ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „ Moja mała Ojczyzna ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „ Magiczne gotowanie czyli kulinarnia ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie ” w Andrychowie – „ Seniorzy do term ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie ” w Andrychowie – „ Seniorze – startujemy ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 250,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„ Spotkajmy się razem”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie,
Oddział w Andrychowie – „ Seniorze zwiedzaj i podziwiaj ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 450,00 zł.

Zadania z zakresu:
Turystyki i krajoznawstwa;

termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”
Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 3 w Andrychowie „Mały turysyta z Andrychowa ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „ 4 pory roku czyli Moja Mała(o)polska ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”
w Wadowicach- „ Turystyczny Beskid Mały ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 11 700,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „ XIII Konkurs krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów” ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 200,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „43 Rajd Zimowy po Ziemi Andrychowskiej ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 700,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „51 Wiosenny Rajd Turystyczny”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 100,00 zł.

b) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”
Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Zadania z zakresu:
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”
Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie ” w Andrychowie – „ Senior artysta ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie- „ Dzielimy się sztuką ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 500,00 zł.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal – Jubileusz z Orkiestrą ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 17 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów
w Andrychowie – „Dzień harcerski 2020 – 45 lat Hufca Andrychów ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „ Gra terenowa „Śladami historii Andrychowa” ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „ Andrychów i andrychowianie 1939 – 1945 ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 300,00 zł.

b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”

Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „ Andrychów i andrychowianie na zdjęciach i obrazkach ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Fundacja „Memo” w Roczynach – „ Ludzie z pasją część 2 – film dokumentalny ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” w Nowym Dworze Mazowieckim – „ ,, Klocki i zabytki: Kościół pw. św. Macieja Apostoła w Andrychowie ” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Andrychów dla dzieci ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „ Ręko – twory, czyli magia rękodzieła ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „ Wielka przygoda z literaturą – krok w stronę inteligencji ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Zwykłe „ Podaj rękę i nieś nadzieję hasło: Myślę trzeźwo – żyję zdrowo” w Wieprzu – „ Bądźmy razem ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „ Niech zagra orkiestra! ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 18 000,00 zł.

c) Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ 20 lat Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Andrychów ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:
Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 62 000,00 zł.

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „ Nowe, inne życie ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 82 000,00 zł.

b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „ Z Promyczkiem w przyszłość 2020 ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Na realizację w/w zadania wpłynęło dwadzieścia jeden ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „ Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie ” w Andrychowie – „ Sprawni na emeryturze ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie ” w Andrychowie – „ Seniorzy na basen ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „ Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „ Rozgrywki piłki nożnej ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 320 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – „Wspieranie i aktywizacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sołectwie Rzyki. ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „ Jastrząb ” w Andrychowie – „ Sportowy obóz szkoleniowy dla młodzieży ”.
Oferta nie została dopuszczona do konkursu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Andrychowie – „ Sport, taniec, pasja ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „ Klub pływacki „ UKS Czwórka Andrychów” ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów
w Andrychowie – „ Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „ Moja pierwsza liga ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach- „ Aktywna babeczka ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – „ Piłka ręczna ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „ Piłka nożna na wsi ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 40 000,00 zł.

Wadowicko- Andrychowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego w Wadowicach – „ Brydż Andrychowski”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „ Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Andrychowski Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 230 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki” w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Fundacja Cyklokarpaty w Krakowie – „Bezpłatne zawody rowerowe Cyklokarpaty Kids Race w Rzykach”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł

Stowarzyszenie Bielscy Motocykliści w Bielsku Białej – „MOTO SHOW Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Sportwise w Krakowie – „ II PHŁ Inwałd Półmaraton ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

b) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach– „ Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”
w Wadowicach – „ Zdrowo i sportowo 2020 ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 200,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Pływanie szansa na rozwój – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z gminy Andrychów ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Z Promyczkiem na sportowo ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

źródło: UM Andrychów

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy

reklama
reklama
pełne wyniki i terminarz ›
reklama