reklama
reklama

Zamieszanie ze szkołami w Andrychowie

Polityka, Wiadomości, 07.02.2019 20:00, GM
Kilkaset osób przyszło na zebranie w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.
Zamieszanie ze szkołami w Andrychowie
Andrychów zaczyna ponosić konsekwencje reformy sieci szkół sprzed 2 lat. Reforma ta była następstwem decyzji PiS, który zlikwidował gimnazja. Wówczas to zdecydowano, że w Andrychowie powstaną cztery szkoły podstawowe.

Szczególnie dziwna sytuacja jest w centrum Andrychowa. Tam obok siebie zlokalizowane są dwie szkoły podstawowe: nr 2 i 3.

2 lata temu burmistrz Andrychowa Tomasz Żak proponował, aby zamiast dwóch sąsiadujących ścianami podstawówek utworzyć jedną – z jednym dyrektorem. Wtedy radni zdecydowali o utworzeniu dwóch oddzielnych szkół podstawowych. Mówili, że dają szkołom szansę. To była zresztą kuriozalna decyzja. Za takim rozwiązaniem głosowało kilku zaledwie radnych, pozostali wstrzymali się od głosu


Rzeczywistość brutalnie to zweryfikowała. Obecnie „Dwójka” na brak uczniów nie narzeka, ma ich ponad 600. Tyle że warunki lokalowe w tej szkole są trudne. W efekcie uczniowie muszą korzystać z pomieszczeń w... SP3. Dwójka ma też starą salę gimnastyczną.

W Trójce wręcz przeciwnie – luz. Od września w SP3 będzie tylko jedna klasa druga, jedna trzecia i ewentualnie pierwsza, jeśli powiedzie się nabór, bo w ostatnich dwóch latach niewielu było rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do SP3. Uczniowie SP3 mają za to do dyspozycji nowe klasopracownie, dużą salę gimnastyczną.

Tyle, że działalność takiej szkoły jest szalenie kosztowna dla podatników. Dlatego w styczniu szef gminnej edukacji w Andrychowie Andrzej Szafrański zaproponował, aby radni poddali analizie obecną sytuację.

I zaczęło się zamieszanie. W Trójce odebrali to niemal jako zamach na niezależność szkoły. Do magistratu skierowano petycję domagając się utrzymania szkoły.

- Uważamy, że likwidacja SP3 nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Szkoła ta ma bardzo długą, bogatą i chlubną tradycję - napisali autorzy petycji.

Jako sposób na poprawę skuteczności naborów zaproponowali zmianę obwodów szkolnych, odebranie części obwodu SP2.

"Wnosimy o podjęcie przez Radnych Gminy Andrychów uchwały zmieniającej zakres terytorialny obwodów szkolnych dla SP2 oraz SP3, tak aby zakres objętych obwodami mieszkańców był proporcjonalny do możliwości lokalowych w/w szkół na pierwszy dzień funkcjonowania SP3 po przekształceniu jej z Gimnazjum nr 1, obecny zakres obwodów – po przeanalizowaniu – uznajemy za nierówno traktujący przywoływane szkoły" - pisali autorzy petycji.

Ta petycja i niektóre wypowiedzi radnych, że należy zmienić obwody (aby uratować SP3), podgrzała atmosferę wśród rodziców SP2, którzy w czwartek (7.02) zwołali nadzwyczajne zebranie. Wieczorem w sali SP2 zebrało się kilkuset rodziców zaniepokojonych przyszłością szkoły. Niektórzy rodzice byli zaniepokojeni plotkami, jakoby istniały plany przeniesienia części uczniów z SP2 do SP3.

Podczas spotkania momentami było nerwowo.- Oczekujemy aby uczniowie naszej szkoły mieli takie same warunki, jak uczniowie innych szkół w gminie – apelowali rodzice podczas spotkania z radnymi. Chcą, aby samorządowcy zadbali o poprawę warunków lokalowych w szkole, sugerując aby gmina przekazała w trwałe użytkowanie SP2 część pomieszczeń z SP3. W Dwójce absolutnie nikt się nie zgadza, aby samorządowcy zmieniali obwody, jak proponują w SP3. Przedstawiciel magistratu, Andrzej Szafrański informował, że dziś obwody obu szkół są sprawiedliwie podzielone i proporcjonalne. Rodzice z SP2 też skierowali do magistratu petycję, a podpisało się pod nią 700 osób.

Zresztą - wydaje się - nie w obwodach jest problem, ponieważ w ostatnich latach i tak wielu rodziców dzieci z obwodu SP3 zapisuje swoje dziecko do SP2, albo do innej szkoły. Z jakiegoś powodu istnieje niechęć do SP3, a najlepszym tego dowodem są kiepsko wypadające przez dwa kolejne lata nabory do klas pierwszych (22 i 13 uczniów). To dziwne, bo przecież warunki lokalowe w Trójce są lepsze niż w Dwójce.

Jaki będzie finał tej sprawy? Nie ulega wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie obu szkół w jedną. Wówczas szanse na naukę w równych warunkach mieliby uczniowie obu szkół.

Projekt takiej uchwały, zakładającej likwidację SP3, ma przedstawić klub radnych "Nasza Gmina Andrychów" burmistrza Tomasza Żaka. Projekt ma być rozpatrywany na nadzwyczajnej sesji jeszcze w lutym.

Tylko czy radni PiS i KWW „Kobielus 2018”, którzy mają dziś większość w Radzie Miejskiej, będą mieli odwagę podjąć taką decyzję? Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kubień zapewniał w czwartek, że nie poprze likwidacji żadnej ze szkół.

Na razie pewne jest, że władze Andrychowa nie przedstawiły żadnych propozycji uchwał zmieniających sieć szkół w Andrychowie w nowym roku szkolnym. Teoretycznie więc nie ma tematu likwidacji czy łączenia szkół. Czasu nie ma już zbyt wiele – aby zmiany weszły w życie od września, Rada Miejska musi podjąć decyzję do końca lutego. Tak wynika z prawa oświatowego. Jeśli uchwała intencyjna nie zostanie podjęta, kolejna okazja na zmiany dopiero za rok.reklama
News will be here

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

douglas1, 24.02.2019 16:34

Wnioski na dzisiaj: burmistrz ze względu na zobowiązania finansowe przyjęte przez miasto, między innymi budowa krytego basenu, nie jest w stanie finansować prawdziwych i PODSTAWOWYCH potrzeb miasta: szkoły - ich doposażenie w okresie narzuconej ministerialnie transformacji, a w szczególności szkoły podstawowej nr 2 i 5, wodociągu dla wszystkich mieszkańców, kanalizacji, gospodarki śmieciami itd. Mieszkańcy; pomyślcie - co Wam z płatnej przyjemności raz na jakiś czas na basenie, skoro Wasze dzieci będą się uczyć w niedoinwestowanych szkołach, za śmieci będziecie płacić coraz więcej, a część z Was nie będzie miało nawet szansy na doprowadzenie kanalizacji do domu, a asfalcie na lokalnych drogach gminnych już nie mówiąc ?

tomitom, 11.02.2019 12:12

@nordpiano, bez względu na to ile razy wkleisz zarządzenie Burmistrza Andrychowa, to nie zmienia faktu, że Zarządzenie ws. rekrutacji do szkół jest formalnością, którą nakazuje Ustawa, obligując burmistrza do jego wydania. Od razu podpowiem, że Zarządzenie o rekrutacji do klas I, burmistrz też wydał, tylko wcześniej z datą 29 stycznia. Oba zarządzenia muszą być wydane w ,ściśle określonych terminach wg ściśle określonych kryteriów (rekrutacja do klas I wszystkich szkół, rekrutacja do kl. IV i VII wygaszonych gimnazjów). I oba nie mają ŻADNEGO wpływu na ewentualny proces likwidacji szkoły.

nordpiano, 11.02.2019 08:15

@Alternatywny, wszystkie dyskusje są jałowe: Zarządzenie Nr 50/19 Burmistrza Andrychowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu składania na rok szkolny 2019/2020 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Andrychowie i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) Burmistrz Andrychowa zarządza, co następuje: § 1 Ustala się termin składania na rok szkolny 2019/2020 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Andrychowie, ul. Daszyńskiego 14 i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26: od 01 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. § 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Andrychowie i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nordpiano, 11.02.2019 08:14

@Alternatywny, wszystkie dyskusje są jałowe: Zarządzenie Nr 50/19 Burmistrza Andrychowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu składania na rok szkolny 2019/2020 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Andrychowie i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) Burmistrz Andrychowa zarządza, co następuje: § 1 Ustala się termin składania na rok szkolny 2019/2020 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Andrychowie, ul. Daszyńskiego 14 i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26: od 01 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. § 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Andrychowie i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nordpiano, 11.02.2019 03:05

@Alternatywny, wszystkie dyskusje są jałowe: Zarządzenie Nr 50/19 Burmistrza Andrychowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu składania na rok szkolny 2019/2020 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Andrychowie i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) Burmistrz Andrychowa zarządza, co następuje: § 1 Ustala się termin składania na rok szkolny 2019/2020 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Andrychowie, ul. Daszyńskiego 14 i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26: od 01 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. § 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Andrychowie i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Alternatywny, 10.02.2019 22:07

Te wszystkie dyskusje są jałowe. Znowu rodzice muszą brać sprawy w swoje ręce, bo Radni nie są w stanie unieść się ponad podziały i dokonać właściwego wyboru i podjąć decyzje dobrą dla wszystkich mieszkańców i miasta. Nie rozumiem jak można zastanawiać się nad funkcjonowaniem dwóch szkół w jednym budynku, dyskryminując dzieci. SP2 bezdyskusyjnie powinna dostać premię za przyciąganie dużej ilości dzieci, niestety SP3, która przypomnę powstała na skutek likwidacji gimnazjum powinna zostać zlikwidowana. Ja na pewno nie zagłosuję na kogoś kto dalej będzie popierał obecne rozwiązanie i jątrzenie. Czy nie możecie się szanowni Radni unieść ponad podziałami i podjąć decyzje, biorąc także pod uwagę przyszłość czyli mniejszą ilość dzieci w następnych latach.

kwiecien, 10.02.2019 22:04

@matkax, dzięki za wsparcie;) @nordpiano nie używam obraźliwych słów w stosunku do nikogo. Słowo " kretyn" zostało użyte bezosobowo - naucz się czytać ze zrozumieniem. Jeśli poczułeś, że słowo " kretyn" w moim poście było skierowane do Ciebie, to przepraszam. I obiecuję, iż następnym razem zamiast tego strasznego słowa użyję synonimów np. człowiek ze słabo rozwiniętym aparatem poznawczym albo inteligentny inaczej. Jeżeli jeszcze ktoś poczuł się jak k……. ( nie użyję tego słowa) to bardzo przepraszam. Pozdrawiam

nordpiano, 10.02.2019 22:01

@tomitom, jest to w jakiś sposób pocieszające, że po raz pierwszy przyznaliśmy sobie dzisiaj nawzajem rację... natomiast odnośnie Twojego postu z 20:45 to myślę, że trzeba iść powoli spać, bo Twój styl uślizguje się w kierunku klimatu, w który nie zamierzam wchodzić. Mógłbym powtarzać ploty i dywagacje, wymyślać kłamstwa, oj byłoby co pisać, ale nie chcę tu na portalu ścieków... nikomu to nie posłuży. Chciałbym kiedyś spokojnie spojrzeć w oczy absolutu... i proponuję Ci też przez ten lub podobny pryzmat spojrzeć na wszystko co robimy w życiu................. Trzymaj się tomitom, bo turbulencje i tak odczują wszyscy.

nordpiano, 10.02.2019 21:52

@tomitom, masz natomiast rację co do wmieszania rodziców w politykę, rodzice tego nie chcieli, nie o o to im chodziło, chcieliby spokojnie żyć, zamiast pisać posty od 3 tygodni, chcieli tylko dobrze dla swoich dzieci, a i tak zostali w wieloletnie polityczne rozgrywki wmieszani, o których pojęcia nie mieli. Może chociaż wszystkim czytającym będzie teraz łatwiej wybrać szkołę dla swoich dzieci, i obawiam się po tej całej akcji za którą stoją -dobrze wiesz kto- wybiorą dla swoich dzieci, jeśli im tylko realia życiowe pozwolą zupełnie inną szkołę niż SP2 i 3, niezależnie od tego czy będą to dwie czy jedna szkoła. A może komuś od początku o to chodziło. Bo akcja -zamieszanie- nie służy żadnej z tych szkół. Bez odbioru.

tomitom, 10.02.2019 21:48

@nordpiano, po raz pierwszy przyznaję Ci rację (post 20:39).

tomitom, 10.02.2019 21:45

Zastanawia mnie poziom hipokryzji niektórych użytkowników, jak można być tak niesamokrytycznym. Osoby z kręgu zbliżonego do SP3 po cichu zbierały podpisy i udały się do Urzędu, konszachtowały z radnymi słusznej opcji od początku stycznia. I te same osoby zarzucają podchody ludziom związanym z SP2, która zareagowała dopiero po opublikowaniu Petycji SP3 w mediach... Szczyt hipokryzji i metody rodem z PRL, pt.: "ukraść i krzyczeć: łapać złodzieja". Kto był wezwany na zberanie SP2? Nikt. Natomiast pewne osoby były zaproszone np.: radni dostali zaproszenie telefonicznie, ale ponieważ pewna osoba z Rady miejskiej (nie wspominam nazwiska i płci, żeby nie było mowy nienawiści, bo dla niektórych fakty takową są) powiedziała, że bez zaproszenia na piśmie nie przyjdzie, więc Rada rodziców SP2 przygotowała dla nich zaproszenia na piśmie. Również Rada rodziców SP2 prosiła wychowawców o wklejenie informacji do zeszytów i powiesiła w szkole plakaty informacyjne i jeszcze się podpisała pod tym - macie zdjęcie powyżej. Wszystko jawnie. Bez podchodów. Spotkanie było zorganizowane oficjalnie, przez Radę rodziców SP2. Poseł Brynkus przyszedł, bo nawet on zrozumiał, że zebranie ma charakter publiczny i każdy może przyjść. Pani dyrektor SP3 przyszła, pani przewodnicząca "Solidarności" też.... dało się? Dało. Coś szwankuje przepływ informacji pomiędzy grupą związaną z SP3 i "ich" radnymi skoro nikt im nie powiedział... ale tego już nie podpinajcie pod winę SP2.

nordpiano, 10.02.2019 21:39

@tomitom, masz natomiast rację co do wmieszania rodziców w politykę, rodzice tego nie chcieli, nie o o to im chodziło, chcieliby spokojnie żyć, zamiast pisać posty od 3 tygodni, chcieli tylko dobrze dla swoich dzieci, a i tak zostali w wieloletnie polityczne rozgrywki wmieszani, o których pojęcia nie mieli. Może chociaż wszystkim czytającym będzie teraz łatwiej wybrać szkołę dla swoich dzieci, i obawiam się po tej całej akcji za którą stoją -dobrze wiesz kto- wybiorą dla swoich dzieci, jeśli im tylko realia życiowe pozwolą zupełnie inną szkołę niż SP2 i 3, niezależnie od tego czy będą to dwie czy jedna szkoła. A może komuś od początku o to chodziło. Bo akcja -zamieszanie- nie służy żadnej z tych szkół. Bez odbioru.

nordpiano, 10.02.2019 21:30

@matkax, odnośnie Twojego postu z 17:41 to nie rozumiem dlaczego piszesz, że mi i ktoś zalazł za skórę, gdyby wobec Ciebie ktoś używał słów takich jak kwiecień w poście z 15:54 też bym zareagował... Pozdrawiam

Bento, 10.02.2019 21:25

@tomitom, odnośnie zaproszenia na zebranie w SP2, to może napisz kto był zaproszony, a kto nie był, skoro jesteś dobrze zorientowany, napisz też kto był wezwany, mimo, że wcześniej nie był zaproszony... pogrążasz się tomitom. Kulturalni ludzie nie przychodzą tam gdzie nie są zaproszeni, przynajmniej tam gdzie się wychowywałem to tak uczono. W poście z 20:07 przeczysz już sam sobie. Odnośnie konkretów co do sieci szkół to miejmy nadzieję, że wypowie się już niedługo również i Kuratorium Oświaty. Wypowiedz się też co sądzisz o tym, że w akcję w SP2 włączeni byli nauczyciele, szły pisma w zeszytach dzieci do rodziców. Jak się ma do tego postawa dyrektor szkoły SP2, byłeś na zebraniu, kto to wszystko zorganizował ? napisz proszę ... ja nie byłem zaproszony na to zebranie. I nie żałuję, bo atmosfera jak wynika z filmików w sieci to była ... sam wiesz jaka. Pozdrawiam.

Bento, 10.02.2019 21:08

@ tomitom, odnośnie Twojego posta z 19:23, to właśnie chodzi o to żeby mądrze i przyszłościowo wybrać z tych dwóch opcji, i muszę tego dokonać radni, nikt inny tego nie może zrobić za nich... przykro, że nie potrafisz dopuścić dlaczego opcja dwóch szkół jest korzystniejsza, argumenty się już powtarzają i kolejne posty chyba nic już nowego do dyskusji nie wniosą. I tak jest to najczęściej komentowany artykuł na mamNewsa. Natomiast czytając Twoje posty to można odnieść wrażenie, że strasznie Ci zalega ta Pani Studniarz jednak, pewnie 2 lata temu brała udział przy rozważaniach odnośnie szkół, nie wiem, wtedy zielonego pojęcia nie miałem o tych andrychowskich antagonizmach, historiach, wendettach, powiązaniach itp... chyba wiele osób nie może się pogodzić z tamtą decyzją Rady Miasta, mimo, że większość głosów miał w RM burmistrz. Teraz tej większości nie ma... Mimo to temat jest podnoszony po raz kolejny, determinacja duża biorąc pod uwagę fakty, pytanie o prawdziwe powody tej determinacji. Natomiast strategicznie to fatalną decyzją był atak na wiceprzewodniczącą rady, której ugrupowanie ma większość głosów. Chyba, że uważasz inaczej.

tomitom, 10.02.2019 21:07

Wypowiedzili się i zjawili wszyscy zainteresowani. Zebranie w SP2 było jawne. Nikt nie zbierał cichaczem podpisów po domach i również cichaczem nie udał się do Urzędu i na Komisję, jak to zrobiła delegacja z SP3. A jak już wspomniał @nordpiano, na Komisję może przyjść każdy... więc była też taka możliwość dla chętnych i zainteresowanych.

Turboplazmotron, 10.02.2019 21:02

I jak się to ma do zmniejszenia liczby dzieci w Naszej gminie?

Turboplazmotron, 10.02.2019 20:56

Zajrzałem na stronę urzędu statystycznego . Są tam dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców z 2017roku. I w 2017r dzieci w wieku 0-2 było 1444 a dla porównania dzieci w wieku 13-15 lat było 1329 w gminie Andrychów.

tomitom, 10.02.2019 20:51

@Turboplazmotron, @nordpiano mam wrażenie, że Panowie nie mają argumentów merytorycznych do dyskusji, bo już od dłuższego czasu takowych nie widzę. A Panów wypowiedzi dotyczą gry na emocjach i sztucznym wzbudzaniu u oponentów wyrzutów sumienia, w celu dyskredytowania ich. Czekam na merytoryczne argumenty i nie będę się wdawał w dyskusje o uczuciach radnych, ale o konkretach dotyczących sieci szkół.

tomitom, 10.02.2019 20:47

@nordpiano, a ja słyszałem o spotkaniu delegacji rodziców SP3 z radnymi niżej wymienionymi i to z pierwszej ręki i znam nawet nazwiska dwóch z tych osób. Jesli chodzi o Komisję - oczywiście każdy może się umówić, więc mogliście... i delgacja od Was była. O co więc chodzi? I przestańcie bronić pani Studniarz bo staje się to żałosne i sugeruje możliwość Waszej przynależności partyjnej... a o polityce przecież nie rozmawiamy.

Turboplazmotron, 10.02.2019 20:47

A ja przypominam że wypowiedzieli się Tylko obecni użytkownicy szkoły. A szkoła jest wspólna Wszystkich mieszkańców.

Turboplazmotron, 10.02.2019 20:44

Tomitom Ja pisałem o szacunku a nie o obrażaniu. Ale jak czytam Pana posty to szacunku do ludzi o odmiennych poglądach to Pan nie ma.

nordpiano, 10.02.2019 20:33

@tomitom, z tego co wszyscy wiemy to było zebranie Radnych z rodzicami i nauczycielami, dyrekcję SP2, efekty, klimat itd. dostępne w sieci... natomiast nie odbyło się, a przynajmniej jak nie słyszałem o spotkaniu Radnych z rodzicami dzieci z SP3, a odnośnie komisji społecznej to przecież każdy obywatel może się tam umówić na tematyczną rozmowę, o ile oczywiście posiada argumenty i jest w stanie powstrzymać się od epitetów, a atakowanie jakiegokolwiek radnego w momencie jego trudnej sytuacji życiowej co czynisz to po prostu brak słów, żeby oddać czym jest ... mógłbyś też przeczytać sprostowanie, też jest w sieci...

tomitom, 10.02.2019 20:25

@Turboplazmotron, podaj cytat, którym obraziłem panią Studniarz jako kobietę, to oświadczam, że przeproszę ją publicznie i wyślę kwiaty.

tomitom, 10.02.2019 20:24

@Turboplazmotron, a ja przypominam mojego posta poniżej - ZAINTERESOWANI MIESZKAŃCY się wypowiedzieli.

tomitom, 10.02.2019 20:23

@Turboplazmotron, dużo rzeczy staram się pojąć i nauczyć, ale nawet ja ;-) nie mogę zrozumieć argumentu, w skrócie: "duża szkoła" czy "moloch", rozumiem, że chodzi o liczebość?. Mamy 2 możliwości. Pierwsza: zostają SP2 i SP3 i przyszłościowo mamy w dwóch skrzydłach statystycznie po 350 uczniów pomieszanych z klas 1-8. Druga opcja: zostaje sama SP2 i przyszłościowo mamy w dwóch skrzydłach po 350 uczniów z klas 1-4 w jednym i klasy 5-8 w drugim skrzydle. Jaką widzisz różnicę odnośnie "molocha"? Bo ja widzę, ale ona chyba nie jest po Twojej myśli. Mam poczucie, że w opcji drugiej czyli zostaje szkoła i korzysta z dwóch niezależnych skrzydeł: moje dziecko w klasach młodszych uczy się wśród rówieśników co zapewnia: brak problemów wychowawczych, które są zupełnie inne w wieku 7-10 a 12-15 lat, mam poczucie bezpieczeństwa bo moje dziecko nie przepycha się po korytarzach z 15-latkami, może bezpiecznie iść do bilbioteki, do sztani, na jadalnię, w toalecie nie spotka dwa razy starszych kolegów. Jest uczone przez kadrę, która od kilkunastu lat uczy dzieci z klas młodszych i jest w tym wyspecjalizowana (nie wiem czy słyszałeś, ale niektórzy nauczyciele byłego Gim. 1 odmówili pracy z dziećmi z klas 4-6, woleli szukać pracy w liceach lub innych podstawówkach, gdzie będą uczyć kl. 7-8 - przestawienie się kadry naprawdę nie jest takie proste), korzysta z bazy przystosowanej dla małych dzieci, może zdrowo rywalizować i współpracować z rówieśnikami, bo ma z kim tzn. są np. 4 klasy pierwsze ( a nie jedna lub dwie), które przygotowują apele dla swoich kolegów, biorą udział w mini konkursach przystosowanych dla małych dzieci itd. Kiedy osiąga pewien wiek np. 11 lat, może przejść do drugiego skrzydła i tam z dziećmi w podobnym wieku, w przygotowanych warunkach lokalowych i z wyspecjalizowaną kadrą przygotowuje się do startu w dorosłość - do poważnych konkursów przedmiotowych, olimpiad, do podejmowania pierwszych decyzji związanych z wyborem szkoły średniej. Ja naprawdę nie rozumiem motywacji rodziców SP3, niestety jedynym wytłumaczeniem ich motywacji jest dla mnie nieświadomość, brak wyobraźni i zbyt wiele mitologii, w którą bezkrytycznie wierzą. Bo mała szkoła tak ładnie się kojarzy...

Turboplazmotron, 10.02.2019 20:04

Szacunek do kobiet niezależnie od ich poglądów politycznych wyniosłem z domu.

Turboplazmotron, 10.02.2019 20:03

Tomitom pragnę Panu przypomnieć że w Andrychowie mieszka 20000 osób.

tomitom, 10.02.2019 19:53

@Turboplazmotron, a mnie interesuje przyszłość moich dzieci. I będę krytykował osoby, jeśli ich postępowanie jest moralnie wątpliwe. Będę to robił ponieważ swoje prawo decyzyjności zawdzięczają społeczeństwu. Ich zadaniem jest służyć, a nie robić łaskę. Pani radna Studniarz ma prawo (a nawet powinna) mieć swoje zdanie i je forsować. Ale nie ma prawa podejmować decyzji, wypowiadać się w imieniu swojego większościowego klubu w RM i unikać spotkań z mieszkańcami, jeśli zajmuje konkretne i twarde stanowisko w danej dziedzinie. Powinna się spotkać i przedstawić swoje racje, próbować przekonać i ewentualnie przyjąć cięgi - taka rola polityka. Na spotkaniu w SP2 pojawili się radni, którzy przyznali, że nie do końca znają sprawę - ale przyszli i dlatego, mimo ich ignorancji, bardziej ich szanuję.

tomitom, 10.02.2019 19:43

@Turboplazmotron, w piątek miał być złożony wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji, ma być też na nią przygotowany PROJEKT uchwały o likwidacji szkoły - to wszystko na wniosek 700 MIESZKAŃCÓW. To radni na sesji podejmą decyzję ws. szkół. Mieszkańcy zainteresowani sprawą się wypowiedzieli - mamy 2 złożone petycje, spotkanie delegacji rodziców SP3 w Urzędzie z radnymi (Kubieniem i Studniarz z tego co słyszałem) i Komisją społeczną (Kobielus i 4 innych członków) oraz spotkanie 7 radnych z rodzicami SP2. Myślę, że można tu jednak użyć słów "MIESZKAŃCY SIĘ WYPOWIEDZIELI", a radni w liczbie 7 sztuk/na każdą grupę wysłuchali postulatów. I mamy krótko mówiąc pat, gdyż mieszkańcy, których problem dotyczy, a więc także interesuje (z tego co wiem rodzice z SP4 czy SP5 mają to w głębokim poważaniu, podobnie jak rodzice, których dzieci chodzą do szkół wiejskich w gminie) - rodzice, których sprawa dotyczy to 70 mieszkańców ma inne zdanie niż 700. Co mają zrobić wg Ciebie radni? Widzisz jakieś sprawiedliwe (dla wszystkich) i zadowalające wszystkich rozwiązanie?

Turboplazmotron, 10.02.2019 19:36

Jakby włodarze tak szybko jak chcą zlikwidować szkołę zrobili by całodobową opiekę medyczną to było by dobrze

Turboplazmotron, 10.02.2019 19:33

Załóżmy że Panie dyrektor tak powiedziały to pozostaje pytanie czy takie tworzenie dużej szkoły jest dobre? Dyrektorem jest się przez kilka lat a szkoły zawsze będą potrzebne.

Turboplazmotron, 10.02.2019 19:29

PS. Nie interesują Mnie Pana prywatne rozgrywki z Panią Studniarz. Interesuje mnie przyszłość Naszego miasta.

tomitom, 10.02.2019 19:28

W sprawie szkół SP2 i SP3 bardzo zaskakujące (nawet dla mnie ;-) i ważne stanowisko zaprezentowały na spotkaniu w SP2: przewodnicząca "Solidarności" i dyrektorka SP3, obie wypowiadały się w imieniu instytucji, któe reprezentują i nauczycieli SP3. Pani przewodnicząca powiedziała, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest likwidacja SP3 (w praktyce wcielenie jej przez SP2), gdyż nie ma innej możliwosci prawnej na dzień dzisiejszy (typu wygaszenie czy połączenie). I za tym też są nauczyciele SP3, którzy chcą w końcu spokoju i normalności w swojej pracy, gdyż w tej chwili i tak pracują na umowach w SP2 i SP3. Z kolei pani dyrektor SP3 powiedziała, że ona i nauczyciele SP3 "sami nie widzą szansy na odrodzenie się tej szkoły" i również są za likwidacją przez połączenie tych szkół. To są wypowiedzi, które może potwierdzić kilkuset obecnych osób na spotkaniu, były też nagrywane przez media i osoby prywatne. Dziwnym trafem, Ci sami którzy proponują bezkrytycznie wierzyć oświadczeniu jednej pani radnej, której wcześniejsze działania uprawomocniają podejrzenia co do szczerości, jednocześnie podważają oświadczenia wyżej wymienionych pań bo "ich tam nie było i tego nie słyszeli"

Turboplazmotron, 10.02.2019 19:25

Tomitom. Uważam że deklaracje składane w czwartek że na piątek przygotuje bardzo ważną dla Całego miasta ustawę za skandaliczne nie branie pod uwagę reszty mieszkańców którzy jeszcze nie mają dzieci w szkole ale będą je mieć za ignorancję. Wychodzi na to że mieszkańcy są potrzebni przed wyborami a później najlepiej niech siedzą cicho i się nie wtrącają. Jeżeli już taka ustawa ma być głosowana to nie powinno to być z dnia na dzień.

tomitom, 10.02.2019 19:16

@nordpiano, pisałem w kontekście zarzutu, że nie ma konsultacji społ., które rozumiem jako spotkanie się uchwałodawców (radnych) z mieszkańcami/grupami określonych interesów. I ktoś zarzucał, że brak takowych w przedszkolach. Zwróciłem, więc uwagę na analogiczną sytuację - podejmowane drastyczne kroki przez radną Studniarz, reprezentującą większościowy klub w Radzie miejskiej, w stronę podjęcia uchwały ws. przyszłości szkół PRZED spotkaniem w SP2. A konkretnie: spotkanie w SP2 zostało zwołane w wyniku radykalnych posunięć pani radnej mającej widoczne aspiracje do centralnego, jednoosobowego sterowania. I nie interesują mnie oświadczenia radnej - papier wszystko przyjmie. Interesują mnie FAKTY – czynności, które podjęła i deklaracje, które złożyła, a nie oświadczenie wydane pod naporem 700 mieszkańców – potencjalnych wyborców, przed którymi bała się pokazać po tym co naważyła (nawiasem mówiąc fakt że się nie pojawiła też tylko potwierdza, że spodziewała się konsekwencji podjętych wcześniej działań).

tomitom, 10.02.2019 19:04

Zgadzam się z @matkax i @kwiecien. Co roku jest zamieszanie ze szkołami z powodu reanimacji SP3. W tym roku, wyjątkowo brutalnie wywołali je rodzice SP3 swoją petycją i agitacją „na mieście”. Zainteresowani mogą porównać sobie pełną treść petycji rodziców SP3 i SP2, która napisała ją później, a mimo to zachowała pełną kulturę. Co do agitacji, nie słyszałem w najbliższym otoczeniu o telefonach, ale wiem o kilku rozmowach, w których rodzice sześciolatków i trzecioklasistów z SP2 byli zachęcani przez rodziców SP3 do zapisania się do SP3 ponieważ cyt. wg rodziców SP3 „nauczyciele SP2 straszą dzieci, które chciałyby się przenieść do SP3, że będą się na nich mścić i ich nie przepuszczą do następnej klasy”. Pomijam już podwójną moralność osób tak agitujących, ale takie argumenty obrażają po prostu inteligencję odbiorców ich wypowiedzi.

tomitom, 10.02.2019 18:49

Kiedy czytam czarnowidztwa osób wskazujących na straszne skutki połączenia szkół, które mają odbić piętno na psychice 7- i 8-letnich dzieci uczących się w SP3, to stwierdzam, że największą krzywdę uczniom SP3 robią ich rodzice. To oni, w wyniku swoich chorych para-elitarnych ambicji, tworzą chore wizje i straszą swoje dzieci. Wybaczcie, ale nie trzeba być psychologiem z doktoratem w specjalizacji rozwój emocjonalny dziecka w wieku wczesnoszkolnym, żeby wiedzieć, że dziecko w tym wieku nie myśli perspektywicznie i nie analizuje potencjalnych korzyści i strat związanych z jego edukacyjną przyszłością... chyba, że jest do tego inspirowane i uświadamiane przez „mądre” głowy w swoim domu/środowisku. A wypowiedzi o takim charakterze - próbujące manipulować odbiorcą na poziomie emocjonalnym (typu biedne dzieci będą miały traumę itd.) jest tu mnóstwo. Dzieci pozostaną w swoich zespołach klasowych, ze swoimi nauczycielami – (gmina nie da odpraw uczącym, żeby zatrudnić innych – bo i tak ktoś musi uczyć), nikt ich na siłę nie przeniesie do rówieśników, jeśli ich rodzice wolą żeby uczyły się w skrzydle SP3 z 15-latkami (w końcu jak elity to elity). Z punktu widzenia dziecka nic się nie zmieni, zmieni się tabliczka na budynku. I tyle. Jak już dobrze czytają to tyle zauważą.

matkax, 10.02.2019 18:41

@nordpiano, śledzę komentarze od początku i nie widzę w nich nic obraźliwego. Musiał Ci ten kwiecien zajść za skórę.

tomitom, 10.02.2019 18:31

@nordpiano, piszesz o względach BHP, wytycznych MEN itd. dot. warunków w szkołach. Cieszę się, że w końcu dociera do zwolenników utrzymania SP3, bezsens takiego rozwiązania. Oczywistym jest, że ze względów bezpieczeństwa, wychowawczych i merytorycznych jedna szkoła SP2, z podziałem na grupy wiekowe w osobnych skrzydłach jest lepsza. Bo mam nadzieję, że nie sądzisz, że lepiej trzymać klasy 1-8 razem w każdym skrzydle – 350 uczniów w wieku 7-15 lat (gdyby na siłę zostawić 2 szkoły), od sytuacji jedna szkoła SP2 – też po 350 uczniów w każdym skrzydle, ale dzieci są w swoich grupach wiekowych lasy 1-4 i 5-8 co zapewnia właśnie bezpieczeństwo, i jest lepsze wychowawczo i merytorycznie (kadra specjalistyczna przystosowana do danego etapu ed.). Jeśli się nie zgadzasz, to rozumiem, że potrafisz wskazać korelację bezpieczeństwa, korzyści wychowawczych i merytorycznych z osobną tabliczką pt. SP2 i SP3 oraz upychaniem klas 1-8 w jednym skrzydle.

nordpiano, 10.02.2019 18:25

@tomitom, z tego co wszyscy wiemy to było zebranie Radnych z rodzicami i nauczycielami, dyrekcję SP2, efekty, klimat itd. dostępne w sieci... natomiast nie odbyło się, a przynajmniej jak nie słyszałem o spotkaniu Radnych z rodzicami dzieci z SP3, a odnośnie komisji społecznej to przecież każdy obywatel może się tam umówić na tematyczną rozmowę, o ile oczywiście posiada argumenty i jest w stanie powstrzymać się od epitetów, a atakowanie jakiegokolwiek radnego w momencie jego trudnej sytuacji życiowej co czynisz to po prostu brak słów, żeby oddać czym jest ... mógłbyś też przeczytać sprostowanie, też jest w sieci...

nordpiano, 10.02.2019 18:18

@kwiecień, jak skończyły Ci się argumenty, lub już Ci ich brakło to po prostu daj spokój, a nie w publicznym miejscu używaj obraźliwych epitetów, a mamNewsa proszę o usuwanie wpisów niezgodnych z regulaminem i zwykłą przyzwoitością

tomitom, 10.02.2019 18:12

@turboplazmotron, piszesz o braku konsultacji społ. w przedszkolach. Piszesz cyt.: „Działanie w pośpiechu i nie zapoznanie się z opinią wszystkich nie jest dobrym a wręcz szkodliwym działaniem.” A co powiesz o braku konsultacji społecznych radnej Alicji Studniarz, która po wysłuchaniu tylko jednej strony tj. rodziców SP3, goniła na Komisję spraw społ. do Urzędu, do dyrektorów szkół i z zaciętością gwarantowała, że nie zlikwidują SP3, a jak trzeba będzie to rozdzielą uczniów z SP2 i będzie po równo? Bo cyt. „My tak chcemy” czyli ona i jej zaplecze. Gdzie się odbyły konsultacje społeczne tej lepszej ( w Twoim mniemaniu) strony mocy? Oprócz radnego Kubienia i Mikołajka nikt z klubu radnej Studniarz z nią na czele, nie stawił się na spotkanie z rodzicami SP2. Rozumiem, że „Wasza racja jest Wajsza”.

matkax, 10.02.2019 17:50

Z prawnego punktu widzenia nie ma szans na połączenie, mogło być dwa lata temu. Może być jedynie likwidacja trójki. Wiesz, co zyskamy my rodzice SPOKÓJ. I wkleję Ci tu post, który napisał kwiecien: " Co roku, gdy SP3 robi nabór do klas 1,4,7. Wtedy dzwoni się do rodziców SP2 opowiada się o wysokim poziomie, noblu w plecaku... nakłania się, próbuje się wyciągać dzieci z już funkcjonujących klas w SP2. Wtedy jest paskudnie.." Przeczytaj petycję rodziców z dwójki, a dowiesz się o co chodzi ( jeśli Cię to naprawdę ciekawi). Jest dostępna w sieci.

nordpiano, 10.02.2019 17:28

@kwiecień, napisz proszę jakie zmiany byłby dla uczniów z sp2, jaki to ma z tego punktu widzenia sens przy "połączeniu szkół" bo: przecież już się uczą w pomieszczeniach sp3, już korzystają z hali sportowej, już mają kontakt z dziećmi z sp3 i jakoś nie ma z tym problemu, już mają nauczycieli z sp3 itp. ? o co chodzi w ogóle ? wg Ciebie oczywiście

kwiecien, 10.02.2019 17:16

@turboplazmotron, to nie było do Ciebie, przecież Ciebie tam nie było. Nie uważam Cię za kretyna. Szkoda, że nie interesują Cie moje opinie, bo moglibyśmy się mądrze spierać. Jeszcze raz miłej niedzieli.

Turboplazmotron, 10.02.2019 17:08

kwiecień z tym kretynem to pojechałeś przy niedzieli. Twoja interpretacja przekazu mnie nie interesuje.

kwiecien, 10.02.2019 16:54

@turboplazmotron, przekaz był na tyle wyraźny, czytelny i jasny, że trzeba by było być kretynem, żeby tego nie zrozumieć. Pozdrawiam, życzę Wszystkim miłej niedzieli w razie pytań, polecam spotkanie twarzą w twarz.

Turboplazmotron, 10.02.2019 16:50

Z doświadczenia wiem że jeżeli nie ma takich oświadczeń na piśmie to przekazy rozmów można różnie interpretować.

Turboplazmotron, 10.02.2019 16:42

Ja będę zapisywał dziecko za rok więc dlatego denerwuje mnie podejrzanie szybkie tempo w jakim próbuje się zlikwidować szkołę do której chodziłem. Pewnie się powtórzę ale szkoła to nie tylko aktuani uczniowie ale też przyszli.

kwiecien, 10.02.2019 16:37

@turboplazmotron, nie wiem czy takie oświadczenie istnieje, ale wszyscy słyszeli, co tam powiedziono. Nie wiem, co masz na myśli pisząc: " z kimś decyzyjnym w sprawie szkół". Najpierw radzę Wam, jako Rodzicom sprawdzić samemu bazę obu szkół i śmiem twierdzić, że baza 1-4 w SP2 jest naprawdę ok. To zawsze była podstawówka. I powielam jeszcze raz: Polecam własne oczy i własny rozum, a nie słuchać co mówią inni.

Turboplazmotron, 10.02.2019 16:30

Niestety nie byłem na spotkaniu w SP2. Czy istnieje takie oświadczenie w formie pisemnej? Co do rozmów to sprawa wygląda tak że nikt nie raczył zorganizować takich spotkań w Andrychowskich przedszkolach . Ja mam dziecko w "małym bystrzaku" i myślę że rodzice chętnie spotkali by się z kimś decyzyjnym w sprawie szkół podstawowych.

kwiecien, 10.02.2019 16:20

Obie Panie dyrektor zajęły stanowisko na spotkaniu rodziców SP2 z Radnymi.

Turboplazmotron, 10.02.2019 16:17

Gdzie można znaleźć takie oświadczenie dyrektorów? Próbujecie wchodzić w kompetencje radnych i dyrektorów.

kwiecien, 10.02.2019 16:15

@turboplazmotron, nordpiano, wiecie jaki jest największy problem? Brak rozmów, piszemy tylko w komentarzach, zamiast usiąść i porozmawiać. Nie anonimowo tylko twarzą w twarz. Przedstawić swoje obawy, wątpliwości i to ciągłe wtrącanie się osób trzecich. A tak naprawdę dzieci najważniejsze.

Turboplazmotron, 10.02.2019 16:08

kwiecień a gdzie będą się uczyć nowe roczniki z tego i przyszłego roku?

",,**,,", 10.02.2019 16:07

Po co to szczekanie, dyrektorzy obu szkół wydali wspolne oświadczenie, jedynym wyjsciem jest polaczenie obu szkół, komentarz zbyteczny.

kwiecien, 10.02.2019 15:57

@nordpiano, nie chcę wklejać tu swoich wcześniejszych postów, zadaj sobie trochę trudu i poczytaj.

kwiecien, 10.02.2019 15:54

@nordpiano, żadnych drastycznych zmian dla dzieci z SP3 na pewno nie będzie. Z tego co wszyscy wiedzą i o tym się mówi: DZIECI zostaną w tym samym budynku, w tych samych salach lekcyjnych, w tych samych klasach ( z tymi samymi kolegami), z tymi samymi Paniami wychowawczyniami. Zmieni się nazwa szkoły co najwyżej a i pewnie dyrektor. W SP2 uczy większość nauczycieli z SP3. Będą uczyć Ci sami nauczyciele. Uwierz, każdy rozumie tą trudną sytuację. Informacja o ty, iż w budynku SP2 - uczą się dzieci 1-4 jest dla zerówki.

nordpiano, 10.02.2019 15:50

@kwiecień, napisz proszę jakie zmiany byłby dla uczniów z sp2, jaki to ma z tego punktu widzenia sens przy "połączeniu szkół" bo: przecież już się uczą w pomieszczeniach sp3, już korzystają z hali sportowej, już mają kontakt z dziećmi z sp3 i jakoś nie ma z tym problemu, już mają nauczycieli z sp3 itp. ? o co chodzi w ogóle ? wg Ciebie oczywiście

Turboplazmotron, 10.02.2019 15:49

I jeszcze jedno Ja myślę że radnych wybierają mieszkańcy a nie burmistrz.

nordpiano, 10.02.2019 15:43

@kwiecień, odnośnie Twojego pytania -chcielibyśmy wiedzieć, wytłumacz jakie zmiany czekają dzieci z SP3 ? - no właśnie: po pierwsze i najgorsze to nie wiemy jakie byłyby to zmiany, dość już niewidomych i zmian dla dzieci przy tej świetnej reformie, ale część zmian można wyliczyć: świadomość likwidacja szkoły, przepisanie dzieci do innej szkoły, zmiana miejsca nauczania, ta informacja się już wielokrotnie powtarzała, 1-4 w budynku sp2, pozostałe klasy w sp3, czyli zmiana warunków na gorsze, inny dyrektor, nie wiadomo jacy nauczyciele, bo nikt nic nie gwarantował i nie zagwarantuje, to tak bez zastanawiania się ale mam inne pytanie, w następnym poście do Ciebie

Turboplazmotron, 10.02.2019 15:42

kwiecień dlaczego wypowiadasz się za radnych co mięli na myśli głosując wiedzą tylko Oni. To że wstrzymali się od głosu wszyscy widzieli . Powtórzę że nie widziałem ani jednej ręki radnych przeciw czterem szkołą.

matkax, 10.02.2019 15:37

@nordpiano, powstaje prywatne przedszkole. Zdrowa konkurencja. Prosimy jeszcze o prywatną podstawówkę.

kwiecien, 10.02.2019 15:34

@nordpiano, nie siej propagandy, nie siej. W budynkach obu szkół będą uczyć się dzieci. Skończyło się w miarę merytoryczne spieranie, zaczęła się fikcja. Pozdrawiam

nordpiano, 10.02.2019 15:32

@wszystkich komentujących, proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEN, Kuratoriów Oświaty itd. itp. jak powinna z punktu widzenia merytorycznego, bezpieczeństwa, przepisów BHP, p/poż. itd. a nie z punktu widzenia politycznego i finansowego wyglądać sieć szkół w mieście takim jak Andrychów. Najwyższy czas... bo siatka szkół uchwalona w tym roku zostanie w Andrychowie na długie lata, a może i do następnej "reformy".

kwiecien, 10.02.2019 15:29

@turboplazmotron, wiesz, że wstrzymanie się od głosu oznacza postępowanie asekuracyjne, aby nie brać odpowiedzialności. Radni, którzy wstrzymali się, byli ze środowiska burmistrza, więc wiemy, że oni optowali za trzema szkołami, a do głosowania nad taką uchwałą nie doszło. @ nordpiano, oczywistych faktów nie musisz mi wyjaśniać - rozumiem, nie o to Cię pytano.

nordpiano, 10.02.2019 15:26

w Andrychowie rusza od września nowe przedszkole, jak się to ma do treści postów o zbliżającym się tragicznym niżu demograficznym uzasadniającym redukcję sieci szkół w Andrychowie ? po prostu władza chce wydać pieniądze podatników na co innego niż szkoła, albo wykorzystać budynek do zupełnie innego celu jak sprawa ucichnie

Turboplazmotron, 10.02.2019 15:23

Jeżeli 7 było za 14 wstrzymało się to nikt nie był przeciw.

nordpiano, 10.02.2019 15:20

@kwiecień, petycja została napisana przez rodziców z SP3 po artykułach w mediach internetowych w których zabierał głos Pan Andrzeja Szafrańskiego - tak dla przypomnienia, gdyby ktoś zapomniał jak było na prawdę, to był właśnie początek rokrocznej negatywnej propagandy mającej na celu wpływ na wyniki rekrutacji do szkół podstawowych

kwiecien, 10.02.2019 15:14

@ turboplazmotron, trochę historii: Środowisko gimnazjum zmieniło zdanie ( zrezygnowali z samodzielnej SP3 i chcieli połączenia z SP2), wspomnę też, że oprócz kuratorium, nauczycielska " Solidarność" rekomendowała powstanie trzech szkół. Ostatecznie 7 radnych było za powstaniem czterech szkół, 14 wstrzymało się od głosu.

Turboplazmotron, 10.02.2019 15:01

Z tego co pamiętam dwa lata temu ani jeden radny nie zaglosowal przeciw czterem szkołą podstawowym. Pisząc że ekonomia przede wszystkim to na szczęście nie wszystkie instytucje tak pracują weźmy np. szpitale, domy kultury, kluby sportowe.

craxa, 10.02.2019 14:52

Wszystkiemu wini politycy z pisu - od pani ministr.nt do wybrańców w radzie miasta, którzy chcą się wszystkim przypodobać. Po pierwsze - bali się podjąć decyzji o likwidacji ówczesnego gimnazjum i przenieść z urzędu nauczycieli do SP2, a wtedy nauczyciele, którzy nie zmieściliby się w tej szkole mogliby szukać sobie miejsca w innych szkołach. Po drugie - dzisiaj uważają, że mniejszość tj. około 50 rodziców z SP3 może narzucać wszystko większości. Co to jest? Pislamowska gender? Po trzecie - nie stać Andrychowa na cztery szkoły i tak podobno ponad połowa nauczycieli z SP3 pracuje w SP2 więc o co chodzi? O politykę. Zdrowo myślący człowiek i tak może się domyśleć, że wcześniej czy później te szkoły i tak się połączy. Ekonomika ponad wszystko. Szieci i ich rodzice przecież i tak się nie liczą, nie mam co do tego złudzeń. Osobiście wolałbym oddać dziecko, całe szczęście że nie mam, do szkoły w której nauczyciele od lat uczą dzieci w wieku 7 do 12 lat niż do takiej w której nauczyciele aspirowali do drugiego UJ ( kto był na studiach to wie że każdy musi uczyć się sam). To tylko moja opinia. Nie wszyscy muszą się zgadzać.

kwiecien, 10.02.2019 14:47

@turboplazmotron, w temacie konsultacji społecznych przyznaję rację. Pamiętam sytuację, jak kuratorium zaproponowało trzy szkoły ( jedną w mieście) i zaczęła się akcja, że powinny być cztery.. Teraz w budynku SP2 uczą się klasy 1-4, a w budynku SP3 klasy 5-8. Rodzice zawsze mogą przyjść do szkół. Zobaczyć, jak wygląda baza. Polecam własne oczy i własny rozum, a nie słuchać co mówią inni.

Turboplazmotron, 10.02.2019 14:45

Wpisałem te nazwiska żeby czytelnicy mogli łatwo znaleźć wywiady i artykuły tych Panów. Poza tym są Oni osobami publicznymi i My mieszkańcy powinniśmy patrzeć im na ręce.

kwiecien, 10.02.2019 14:37

@turboplazmotron, żeby nie było. To nie mam nic, aby spierać się osobiście. Ale jeśli Ty podpisujesz się nickiem, to nie używaj cudzych nazwisk. Chyba, że podpiszesz się swoim. To ok. @ Grab1 Twoje inteligentne wstawki mnie powalają..

Turboplazmotron, 10.02.2019 14:36

Dobrze. A co powiesz na brak konsultacji społecznych w przedszkolach w temacie szkół. Ja i moi znajomi chodziłem do trójki i łatwo Mi sobie wyobrazić jak będzie wyglądała jedną wielka szkoła zamiast dwóch. Działanie w pośpiechu i nie zapoznanie się z opinią wszystkich nie jest dobrym a wręcz szkodliwym działaniem. Szkół średnich w Andrychowie też jest cztery. Pamiętajmy że szkoła nie jest na rok czy pięć lat tylko na pokolenia.

Grab1, 10.02.2019 14:30

Kto się piekli? Widać w artykule powyżej

kwiecien, 10.02.2019 14:06

@turboplazmotron, nie celuj w nikogo osobiście, bo to własnie jest dzielenie. Problem jest bardziej złożony. Jest mniej dzieci, bo każdy to widzi i na to wskazują dane. Osoby które od kilku już lat obserwują sytuacje dokładnie to wiedzą. Kilka lat temu do obu szkół ( SP2 i SP3- wtedy gimnazjum) chodziło ponad 1000 dzieci. W czerwcu tego roku będzie w obu szkołach ponad 600 dzieci. Z przedszkolami jest też trochę inna sytuacja. Coraz więcej dzieci uczęszcza do przedszkoli, bo "instytucja cudownych babci", które opiekowały się wnuczkami zanika. Babcie są aktywne, pracują. Mamy też coraz rzadziej zostają w domu ze swoimi pociechami.

kwiecien, 10.02.2019 14:06

@turboplazmotron, nie celuj w nikogo osobiście, bo to własnie jest dzielenie. Problem jest bardziej złożony. Jest mniej dzieci, bo każdy to widzi i na to wskazują dane. Osoby które od kilku już lat obserwują sytuacje dokładnie to wiedzą. Kilka lat temu do obu szkół ( SP2 i SP3- wtedy gimnazjum) chodziło ponad 1000 dzieci. W czerwcu tego roku będzie w obu szkołach ponad 600 dzieci. Z przedszkolami jest też trochę inna sytuacja. Coraz więcej dzieci uczęszcza do przedszkoli, bo "instytucja cudownych babci", które opiekowały się wnuczkami zanika. Babcie są aktywne, pracują. Mamy też coraz rzadziej zostają w domu ze swoimi pociechami.

Turboplazmotron, 10.02.2019 13:38

Uważam że winnymi tego zamieszania są Pan Nycz i Pan Szafrański. Swoimi wywiadami i artykułami działają na szkodę Andrychowa. Przepraszam czy ktoś zapytał rodziców przedszkoli czy woleliby zapisać swoje dzieci do mniejszych szkół czy do dużej szkoły? W całej tej dyskusji zapomniano o nas rodzicach dzieci przedszkolaków. Przecież to My będziemy zapisywać dzieci do szkół podstawowych. Mówienie że w Andrychowie nie ma dzieci jest nieprawdą wie to każdy kto zapisywał dziecko do przedszkola.

kwiecien, 10.02.2019 12:34

@kaczor, nie zgodzę się z Tobą. Cała ta sytuacja, to nie jest wina Rodziców. Ale i to duże ale - twierdzę, iż wszystko robione jest rękami rodziców, bo tak jest wygodnie. Na spotkaniu z Radnymi grzmiały słowa rodziców z SP2, aby nie stawiali rodziców " dwójki" przeciwko rodzicom " trójki". Więc nie pisz o dzieleniu mieszkańców, bo to nie prawda.

kaczor, 10.02.2019 12:21

nie likwidujcie szkoły tylko dajcie jej pracować w normalnych warunkach przez kilka lat. Bez widma likwidacji, złych emocji wokół. To świetna szkoła z tradycjami, także moim zdaniem odrodzi się. Ale jeśli radni zechcą jak to ludzie określają być grabarzami szkoły z takimi tradycjami i takim dorobkiem i to będącej w kłopotach zupełnie nie ze swojej winy to trudno. Ich odpowiedzialność.

Turboplazmotron, 10.02.2019 12:20

Fakty są takie że rodzice dzieci zerówki zamiast przygotowywać dzieci do pójścia do pierwszej klasy stresują się i są zdezorientowani do której szkoły zapisać swoje dzieci. Dobrym przykładem jest SP5 od której urzędnicy się odczepili i wtedy nabór wyglądał normalnie .

kaczor, 10.02.2019 12:18

@kwiecien - nie przeczę że tak było. chociaż ci rodzice poczuli się zmanipulowani przez zupełnie kogoś innego, osoby absolutnie nie związane z sp 3. Odczytały te manipulację i są bardzo złe. PS. A tak w ogóle wydaje się że warto dobrze wczytać się w słowa Turboplazmotron.... Na siłę próbujecie wmówić czytelnikom że to co się dzieje ze szkołami to wina rodziców. A prawda jest taka że to wina zarządu. Podkresle jeszcze raz że szkoły są źle zarządzane. Nie dzielcie mieszkańców.

kwiecien, 10.02.2019 12:15

@turboplazmotron, problem jest taki, iż pieklicie się, bo nie macie argumentów i nie potraficie merytorycznie odpowiadać, zawsze próbujecie przerzucać piłeczkę. Nikt z rodziców Sp2 nie dzieli mieszkańców. Fakty są takie, iż ciągle, regularnie co roku rodzice z SP3 zaczynają swoją akcję. Petycję kto znowu napisał?

Grab1, 10.02.2019 11:59

A nie będzie już nikogo bolała 13 osobowa klasa,

Turboplazmotron, 10.02.2019 11:56

Maj, kwiecień a za chwilę marzec. Na siłę próbujecie wmówić czytelnikom że to co się dzieje ze szkołami to wina rodziców. A prawda jest taka że to wina zarządu. Podkresle jeszcze raz że szkoły są źle zarządzane. Nie dzielcie mieszkańców.

kwiecien, 10.02.2019 11:43

@kaczor, nie można powiedzieć: "to samo w drugą stronę", bo nie wygaszano podstawówek tylko gimnazja, Sp3 była gimnazjum, a nie SP2. Wiesz, kiedy jest bardzo nieładnie? Co roku, gdy SP3 robi nabór do klas 1,4,7. Wtedy dzwoni się do rodziców SP2 opowiada się o wysokim poziomie, noblu w plecaku... nakłania się, próbuje się wyciągać dzieci z już funkcjonujących klas w SP2. Wtedy jest paskudnie..

kaczor, 10.02.2019 11:26

to samo można powiedzieć w drugą stronę. Rozmawiałem ze znajomymi którzy maja dzieci w SP 2. Dla nich obojętne czy dzieci chodża do sp 2 czy do sp 3 byle nie dzielić klasy. A do sp 2 zapisali ze względu na zamieszanie z sp 3. Bardzo nieładnie to zostało zrobione. Moim zdaniem radni powinni zostawić SP 3, zagwarantować że przez kilka lat nie będzie gadania o likwidacji i zobaczymy. Może się jeszcze okazać że przy stabilizacji sp 3 będzie miała świetne nabory

kwiecien, 10.02.2019 10:15

@nordpiano, chcielibyśmy wiedzieć, wytłumacz jakie zmiany czekają dzieci z SP3 ? Przecież zostaną w tym samym budynku, w tych samych salach lekcyjnych, w tych samych klasach ( z tymi samymi kolegami), z tymi samymi Paniami wychowawczyniami. Zmieni się nazwa szkoły co najwyżej, a.. i oficjalnie ( bo już tak jest) będą spotykać się z dziećmi z SP2 na korytarzu. Pięknie by było, gdyby w każdej ze szkół uczyły się dzieci w klasach po 13 osób. Ale doskonale wiemy, że to nie zależy od nas, tylko od MEN. W Jaszczurowej szkoła też może być zlikwidowana ( w czerwcu 65 dzieci), dzieci będą musiały wstawać wcześniej i dojeżdżać do szkoły, która znajduje się w innej miejscowości. To są prawdziwe zmiany...

nordpiano, 10.02.2019 01:25

@tomitom, cytując Ciebie -Dane przywołane przez urząd z ostatnich dwóch lat w obwodach SP2 i SP3 to po ok. 45-50 osób w każdym, czyli uśredniając po 2 klasy pierwsze- no i byłoby pięknie gdyby wówczas powstały 4 klasy po 12 uczniów w dwóch szkołach. Ale tak być nie może, bo to wg Ciebie nie są "standardy" gminy Andrychów. Lepiej, żeby były trzy klasy, lub dwie klasy po 25 uczniów ? Przewidując Twoje zdanie na ten temat, przeczytawszy Twoje posty to już być Cię tomitom satysfakcjonowało, oczywiście pod warunkiem, że te obie klasy będą w SP2 ? A teraz zapytaj o zdanie dzieci i rodziców tych dzieci, które są aktualnie w 13 osobowej pierwszej klasie w SP3. I napisz na koniec co jest najlepsze dla DZIECI, nie dla GZO, czy burmistrza z tych wszystkich wersji.

nordpiano, 10.02.2019 01:11

@tomitom, a nie rozważasz zmiany numeracji szkół w Andrychowie, bo gdyby radni podzielili Twoje prorocze wizje to niedługo będzie tylko 2 i 4, taka numeracja to dopiero będzie "kuriozum na poziomie europejskim", albo lepiej od razu "idź na całość" za parę lat to wszystkie dzieci w Andrychowie wg Ciebie zmieszczą się w jedynie słusznej szkole, zarządzanej przez jedynego słusznego dyrektora GZO ;-)

nordpiano, 10.02.2019 00:36

@Turboplazmotron, nie w temacie, piękny nick, gratuluję, szacun, poważnie.

nordpiano, 09.02.2019 23:20

@tomitom, a nie rozważasz zmiany numeracji szkół w Andrychowie, bo gdyby radni podzielili Twoje prorocze wizje to niedługo będzie tylko 2 i 4, taka numeracja to dopiero będzie "kuriozum na poziomie europejskim", albo lepiej od razu "idź na całość" za parę lat to wszystkie dzieci w Andrychowie wg Ciebie zmieszczą się w jedynie słusznej szkole, zarządzanej przez jedynego słusznego dyrektora GZO ;-)

nordpiano, 09.02.2019 22:53

@tomitom i @kalafior, problem ze szkołami polega obecnie w skrócie na tym, że w części gmin władze próbują traktować oświatę jak część firmy, która ma się bilansować. To tragiczna krótkowzroczność, pewnie są miejsca gdzie argumenty o jakich piszecie byłyby na miejscu, faktycznie utrzymywanie 2 osobowej klasy to bezsens, ale nie Andrychów, nie stosujcie nieuprawnionych analogii ! Tu po prostu jest szansa na wreszcie dobre warunku do nauki. Dwuzmianowości w SP2 nie ma w tym momencie tylko dlatego, że wykorzystywane są pomieszczenia SP3, więc proszę nie siać dramatyzmów demograficznych. Ale wy pewnie wolicie ustalić "standard gminny" na 30 osobowe klasy, jak w PRL-u, zamiast uznać, że edukacja społeczeństwa jest priorytetem. Tomitom, przecież dobrze wiesz kto ustalił próg istnienia klasy na 20 osób na ten moment w Andrychowie. To właśnie utrzymanie obecnej sieci szkół zapewni istnienie np. nadal dwóch klas po 10 uczniów w dwóch szkołach, a nie jednej dwudziestoosobowej w jednej szkole, tak jakby tego ekonomicznie pożądała władza miasta, gdyby faktycznie było mało dzieci w danym roczniku.

Turboplazmotron, 09.02.2019 21:08

O braku dzieci można mówić w Jaszczurowej W ostatnich sześciu latach urodziło się tutaj zaledwie 40 dzieci. W 2018 roku 8 dzieci, a w 2017 roku zaledwie 4. Andrychów nie jest wyludniającą się wioską! W tym roku otwarte zostanie kolejne przedszkole . To policzcie ile będzie przedszkoli a ile szkół w Andrychowie.

Turboplazmotron, 09.02.2019 20:56

tomitom . Czyli licząc 50 dzieci razy 8 klas daje nam 400 uczniów. Jak już napisałem wcześniej komu przeszkadzałyby 4 szkoły po 400 uczniów?

tomitom, 09.02.2019 20:32

@Turboplazmotron, setki dzieci pójdą w najbliższych latach do szkół.....i setki z nich wyjdą... Szkoły mają dane o liczbie urodzeń w ostatnich 6 latach, już wiedzą, że w nadchodzących będzie coraz mniej uczniów. Dojdzie do sytuacji, że w ogromnych szkołach (budynkach dla 500 - 700 uczniów) tj. SP2, SP3, SP4, SP5 bedą po dwie klasy pierwsze, a nawet po jednej. Dane przywołane przez urząd z ostatnich dwóch lat w obwodach SP2 i SP3 to po ok. 45-50 osób w każdym, czyli uśredniając po 2 klasy pierwsze. A mamy jeszcze jako taki wyż. Kolejne lata wyglądają już tylko gorzej.

tomitom, 09.02.2019 20:17

@nordpiano odnośnie Twojej odp. do @Eco, czyli jeśli np. zbierze się grupa rodziców 35 czy 350 (niech ich będzie nawet więcej), i złożą petycję o nową szkołę - to gmina ma im ją wybudować? Bo każdy rodzic ma prawo wyboru i uczeń prawo do takich samych warunków nauki? Bez względu, jak rozumiem Twoje komentarze, na możliwości małej gminy i fakt, że 3 szkoły z ich zapleczem są wystarczające do zapotrzebowania w mieście i perspektyw, jeśli chodzi o liczbę urodzeń w ostatnich latach.

olszyniak, 09.02.2019 20:16

Niektórzy radni jak Mikołajek czy Brynkus swoimi wystąpieniami przekreślili sobie następną kadencję !

tomitom, 09.02.2019 20:06

@nordpiano, jak pisze @kalafior: Skąd w Polsce zamknięte szkoły, jesli nie ze względu na małą liczbę uczniów? Bardzo często są to byłe Zespoły szkół, w których była pełna bo 6-klasowa podstawówka i 3 klasowe gimnazjum, ale z mało licznymi klasami od 10-15 uczniów? W Andrychowie mamy do czynienia ze szkołą miejską, przygotowaną na ok. 500-600 uczniów, 8 roczników, w której na dzień dzisiejszy można być pewnym 35 uczniów z dwóch roczników.

nordpiano, 09.02.2019 19:42

@kalafior, nie ma czegoś takiego w odniesieniu do szkoły jak zbyt mało dzieci, może być natomiast zbyt dużo jak na warunki lokalowe i organizacyjne

kalafior, 09.02.2019 18:25

@nordpiano To skąd tyle zamkniętych szkół w Polsce ze względu na mała ilośc uczniów?

nordpiano, 09.02.2019 17:44

@kalafior, nie ma czegoś takiego w odniesieniu do szkoły jak zbyt mało dzieci, może być natomiast zbyt dużo jak na warunki lokalowe i organizacyjne

Eco, 09.02.2019 16:24

No właśnie drugi basen z którego nasze dzieci będą korzystały

kalafior, 09.02.2019 15:42

@Isia Nawet jak będzie od wrzrsnia 1,4i 7 klasa to przybędzie może 60 dzieci .Sumując z tą 35 która już jest to i tak zbyt mało.

kalafior, 09.02.2019 15:37

@asza Ja to wszystko wiem,że dzieci z Sp.2 uczą się w Sp.3 i mają niektóre tam szatnie.Nie musisz mi pisać ?????? i .......????Wszystkim to pasuje ,tylko niektorzy rodzice niepotrzebnie robią zadymę,niewiadomo po co.Na co robić w Sp.2 klase chemiczne czy fizyczne jak w Sp.3 od września nie będzie komu sie w nich uczyć.Pomysł logicznie.

nordpiano, 09.02.2019 15:22

@Eco, TAK wszystkie dzieci powinny mieć takie same DOBRE możliwości i warunki nauczania, ale też WYBÓR gdzie się uczyć. Należy utrzymać w Andrychowie sieć czterech szkół podstawowych i DOINWESTOWAĆ je do tego samego poziomu jak chodzi o warunki lokalowe. Ale tego władza nie chce, prościej przecież zabrać jednym, dać drugim, skłócić ludzi i rządzić w tak podzielonym społeczeństwie, a pieniądze z edukacji przenieść na przykład puszczając wodze fantazji na strefę ekonomiczną dla chętnych/wiernych czy coś tam, lub na trzeci basen, światła ledowe, sztucznego satelitę, albo coś jeszcze bardziej spektakularnego czym się będzie mogła władza pochwalić - niekoniecznie służącego wszystkim mieszkańcom. W gminie niektórzy wody nie mają z wodociągu, kanalizacji itd. ale drugi basen już niedługo będzie. UFAJMY radnym, że nie dadzą się zastraszyć i zmanipulować i zapewnią na długie lata sensowną sieć szkół w mieście i gminie.

Eco, 09.02.2019 12:20

No niestety wszyscy płacimy równo podatki i chciałabym żeby wszystkie dzieci miały zapewnione takie same warunki nauczania

Turboplazmotron, 09.02.2019 12:20

Eco. I tu się z Tobą zgodzę. Wszystkie cztery szkoły powinny być równo traktowanie. Pamiętajmy że przyszłe pokolenia będą się w nich uczyć.

Eco, 09.02.2019 12:07

No niestety wszyscy płacimy równo podatki i chciałabym żeby wszystkie dzieci miały zapewnione takie same warunki nauczania

Turboplazmotron, 09.02.2019 12:01

Ja mam dziecko w przedszkolu i za rok będę zapisywał je do szkoły podstawowej. Nie tylko Mnie ale też innym rodzicom dzieci z przedszkola nie podoba się to co próbuje zrobić pan Szafrański z szkołami podstawowymi w Naszym mieście. Obecnie w przedszkolach w Andrychowie są setki dzieci które w przeciągu kilku lat pójdą do szkoły.

martinez, 09.02.2019 11:28

Jeśli radni mają rozum to widzą co się dzieje i nie pozwolą przez paskudne gierki na likwidację. Bo tak naprawdę nie wiemy co by było gdyby pozwolono tej szkole normalnie działać. Nie likwidujcie, dajcie działać w spokoju radni przez co najmniej kilka lat i zobaczymy. Zwłaszcza że juz po tym niesławnym spotkaniu część rodziców powiedziała że widzi że to nie była dyskusja o dobru dzieci tylko polityczna przepychanka z atakiem na jedną radną w tle. Nie to mówiono ludziom i są wkurzeni że się ich w takie działania wciąga.

nordpiano, 09.02.2019 11:18

@Eco, każdy myślący człowiek czytający artykuły na mamNewsa i analizujący działania Pana Szafrańskiego, burmistrza, i nazwijmy to ogólnie osób związanych z nimi dwoma i SP2 widzi, że jedynym celem tych wszystkich działań jest zniechęcenie rodziców do zapisania dzieci do SP3. Chcą aby jak najwięcej rodziców wybrało SP2, a potem, żeby ci rodzice dołączyli do grupy naciskających na likwidację SP3, tak sobie to wymyślili... Jedyna nadzieja w tym, aby wystarczająca ilość mieszkańców Andrychowa dostrzegła w jaki sposób się nimi manipuluje. Rada Miasta miejmy nadzieję, że będzie strzegła interesów wszystkich mieszkańców, nie tylko powiązanych w różny sposób z kręgami burmistrza. Ciekawe kiedy media o zasięgu krajowym powiążą w całość wszystkie ciekawostki dziejące się do lat w gminie w jedną całość ...

Isia, 09.02.2019 10:45

O dobro dzieci chodzi ? A dla dzieci z SP3 też to na dobre wyjdzie? Bo wydaje mi się że Nie.. I nie powtarzajcie że tam są 2 kalsy.. Było by więcej gdyby nie robiono takich cyrkow przed rekrutacja! Bo co roku jest to samo..

Grab1, 09.02.2019 10:10

Całe zamieszanie ma na celu zniechęcenie rodziców do zapisywania dzieci do klas I. Jeszcze kilka takich artykułów i można odmeldowac zadanie wykonane

Turboplazmotron, 09.02.2019 09:55

Eco. Powtarzasz wizje Pana Szafrańskiego które nie są dobre dla rozwoju i unowocześnienia oświaty w naszym mieście.

martynowski, 09.02.2019 08:34

Jak słucham tego gościa na filmie to mi się po prostu słabo robi.... Poziom zeroooooo...

Keson, 09.02.2019 08:07

jak polaczą to nie bedzie zgadzac sie numeracja 1 2 4 5. Jestem za likwidacja 4 i 5

Eco, 09.02.2019 07:28

Wiem ze uczą się w salach trójki ponieważe moje dziecko uczy się w szkole w dwójce= przecież tu chodzi o dobro dzieci czyż nie =i dla dobra dzieci powinno się szkole połączyć

Isia, 09.02.2019 01:28

@kalafior nie odczuwasz tłoku sp2 ? Bo sale w SP3 robią swoje ????

asza, 08.02.2019 22:28

@kalafior.....a wiesz dlaczego nie ma w dwójce tłoku????? bo dzieci uczą się w klasach Sp3 :) podobnie jest z szatniami.... Dopiero odkąd Trójka udostępniła Dwójce klasy dzieci uczą się w systemie jednozmianowym..... możesz mi np. napisać gdzie w Dwójce jest pracownia do chemii albo do fizyki.....nie ma! Bo przez dwa lata nie zdążono przygotować tychże pracowni, bo po co? jak można uczyć się w Trójce....

nordpiano, 08.02.2019 21:23

@Eco, Witaj, chodzi o to, że zwykła przyzwoitość i przy okazji prawo też sugerują aby jednak odpisać na pismo skierowane do burmistrza przez grupę obywateli miasta, choćby pisali na temat składu gatunkowego klombu przed basenem krytym. A niewinni raczej odpisują szybko, bo nie mają nic do ukrycia, a nie grają na czas i snują strategię jak nie wypić piwa, które sami nawarzyli... chodzi mi też o to, żeby tomitom coś odpisał, bo fajnie pisze, wnosi taki świeży ton na ten zacny portal i prezentuje wysoki poziom inteligencji, nie lubi tylko podobno przekładańców językowych czy coś tam, pewnie jest polonistą albo coś niedaleko

nordpiano, 08.02.2019 21:11

rodzice dzieci z SP3 , chyba nadal nie otrzymali od głównopociągających sznurki odpowiedzi na pisma odnośnie wypowiedzi medialnych Pana Szafrańskiego w kwestii działania na szkodę Trójki, czy tomitom wiec coś w tej istotnej dla Pana Szafrańskiego sprawie ? burmistrz ogłasza rekrutację, a Pan Szafrański pisze projekty uchwał o likwidacji, niezłe rozdwojenie w układzie pracodawca-pracownik, niezłe też w głowie osoby, która ma zarządzać szkołą, a na różne sposoby chce jej zaszkodzić, ta rzeczywistość w Andrychowie to jest dużo bardziej skomplikowana, niż w miastach okolicy, a może i w całej Polsce, ciekawe kiedy TV przyjedzie?

Eco, 08.02.2019 21:10

Tylko winni się tłumaczą

nordpiano, 08.02.2019 20:58

rodzice dzieci z SP3 , chyba nadal nie otrzymali od głównopociągających sznurki odpowiedzi na pisma odnośnie wypowiedzi medialnych Pana Szafrańskiego w kwestii działania na szkodę Trójki, czy tomitom wiec coś w tej istotnej dla Pana Szafrańskiego sprawie ? burmistrz ogłasza rekrutację, a Pan Szafrański pisze projekty uchwał o likwidacji, niezłe rozdwojenie w układzie pracodawca-pracownik, niezłe też w głowie osoby, która ma zarządzać szkołą, a na różne sposoby chce jej zaszkodzić, ta rzeczywistość w Andrychowie to jest dużo bardziej skomplikowana, niż w miastach okolicy, a może i w całej Polsce, ciekawe kiedy TV przyjedzie?

Bento, 08.02.2019 20:48

Oświadczenie radnej Alicji Studniarz W związku z wysoce nierzetelnym artykułem, jaki został zamieszczony na facebookowym wydaniu „Nowin Andrychowskich”, chcę zapewnić wszystkich zainteresowanych, że zawarte w nim informacje dotyczących mojej osoby są nieprawdziwe: 1. Nieprawdą jest, jakobym ja, Alicja Studniarz przyszła na styczniową Komisję Społeczną z przedstawicielami rodziców SP 3. Owszem, brałam udział w komisji, ale przyszłam na nią z własnej inicjatywy. Już na miejscu w sekretariacie Rady Miejskiej spotkałam czekających tam przedstawicieli rodziców SP 3, którzy chcieli złożyć petycję. Natomiast rzeczywiście na salę obrad komisji, zaproszona przez Przewodniczącego Macieja Kobielusa, weszłam równocześnie z grupą trojga rodziców (wcześniej już oczekujących w sekretariacie RM). 2. Nieprawdą jest, jakobym w rozmowie z Panią Dyrektor SP 2 Elżbietą Górską - Zborowską użyła sformułowania o wrzucaniu dzieci do "kotła"i rozdzielaniu ich między "dwójkę" i "trójkę". Ponadto nieprawdą jest, jakoby Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Prus i "kilku innych rodziców" mogło potwierdzić wypowiedziane przez mnie słowa, gdyż w spotkaniu brałam udział tylko ja, Pani Dyrektor SP 2 i Przewodniczący RM Krzysztof Kubień. Owszem, na pytanie Pani Dyrektor, jak według mnie należałoby rozwiązać problem obu szkół, zadałam pytanie, używając pewnych obrazowych porównań, których sens był jednoznaczny: ,,czy nie należałoby pomyśleć o ponownym utworzeniu obwodów szkolnych tak, żeby w obu istniejących szkołach uczyła się podobna ilość uczniów". 3. Nieprawdą jest, jakobym ja, Alicja Studniarz snuła jakieś plany wspólnie z rodzicami uczniów SP 3 dotyczące zmiany obwodów szkolnych, ponieważ ani nie współpracuję z żadną grupą rodziców, ani układanie obwodów szkolnych nie leży w moich kompetencjach jako radnej Rady Miejskiej w Andrychowie.

troll, 08.02.2019 20:22

@matkax. No widzisz, po co sobie zaprzątać głowy P. Radną? Rozmawia się z tymi, którzy przyszli. Jasno i konkretnie, ale spokojnie powiedzieć: Czego oczekujecie od nich w sprawie Waszych dzieci ? Dać im się spokojnie wypowiedzieć, a nie krzyczeć, zanim stworzą zdanie. Nie sama P. Studniarz będzie decydować o tym, co zrobi Rada. Dzwonicie do radnych o pomoc, zapraszacie na spotkanie, a potem-pod ścianę ??? Rozumiem, że to ważna sprawa dla dzieci i dla Was, ale tak się nie robi. Tutaj większość z Rodziców, którzy zabierali głos miała przygotowaną ,,broń". Tylko pytam się- PO CO ???

domi50, 08.02.2019 20:16

Obserwując sprawę zupełnie z boku jako rodzic dziecka z SP4 mogę rodzicom dzieci z SP2 i SP3 doradzić aby zjednoczyli siły na zasadzie zgodnego porozumienia i próbowali dążyć wspólnie do zachowania dwóch odrębnie funkcjonujących szkół. Szkoła z dużą ilością uczniów jak SP4 boryka się z wieloma problemami wychowawczymi, z którymi nie radzą sobie nauczyciele, psycholog, pedagog. Problemy wychowawcze jak przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, samookaleczenia, kontakt dzieci z dopalaczami, narkotykami, alkoholem są już duże i jak wynika z raportów niezależnych instytucji nadal narastają. W takiej szkole brakuje odpowiednich osób do tego, by poświęcić czas i uwagę dzieciom. Często brakuje niestety doświadczenia. Rodzice sami poszukiwać muszą dostępu do specjalistów, którzy mogą skutecznie pomóc zagubionemu dziecku. Proszę nie dać się nabrać na mity o doskonałych nauczycielach (popierane ilością laureatów w konkursach), którzy poradzą sobie z każdym problemem. Na ilość laureatów konkursów w szkole składa się wiele czynników i tylko jednym z nich jest praca nauczyciela. Nie należy zapominać o pracy prywatnych korepetytorów i indywidualnej chęci dziecka do samorozwoju, a niejednokrotnie pracy samego rodzica. W mniejszej szkole nawet dziecko ze słabszymi wynikami w nauce jest zauważone i ma szansę do samorealizacji, udziału w konkursach, rozwijania zainteresowań. Wszyscy Państwo pamiętacie historię obsady stanowiska dyrektora w SP4. Analogicznie odnoszę wrażenie, że dyrektor SP2 to osoba predysponowana przez urząd Burmistrza do tej roli nawet gdyby wynik konkursu mówił inaczej. Z opowiadań zdystansowanych rodziców dzieci SP2 to osoba o wybitnej znajomości technik manipulacji. Widać pobiera nauki u samego mistrza. Nie wyobrażam sobie osobiście być poddawana takim technikom. Rodzice uczniów SP2 nie dajcie się Państwo zmanipulować. Zastanówcie się czy oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze na Państwa dzieci ze strony osoby bez zasad etycznych (analizując jej postępowanie) nie są szkodliwe dla Waszych dzieci. Nigdy w życiu nie oddałabym dziecka pod wpływy takiej osoby. Po stokroć wolę obecną sytuację w SP4. Rodzicom uczniów SP3 proponuję otwórzcie się Państwo na innych. Waszym dzieciom potrzebna jest integracja z dziećmi w różnym wieku i rywalizacja międzyklasowa. Udowodnijcie Państwo, że nie jesteście żadną elitą, a w tej roli tylko rodzicami swoich dzieci. Dyrekcji i kadrze nauczycielskiej SP3 (obecnie szukającym pewnie nowej pracy i bez tożsamości) życzę mocnego uderzenia w pierś, nieco pokory oraz sięgania po właściwe wzorce moralne. Nikt nie jest doskonały i niezastąpiony Proszę Państwa, nawet jeśli sam tak twierdzi. I apeluję do wszystkich czytających to nauczycieli (bo władze, dyrektorzy już o tym dawno zapomnieli) aby pomogli swoim uczniom przejść przez czas bardzo trudnych zmian, dzieci w niczym nie zawiniły, to dorośli politycy w sejmie i radach miejskich uczynili ich dzieciństwo tak trudnym i krótkim.

matkax, 08.02.2019 18:40

troll, Dużo emocji wzbudzają sprawy, które dotyczą dzieci. Po co P.Radna przyszła we wtorek do Sp2 ( hm...porozmawiać o zmianach obwodów- ale jak sama tłumaczy, cyt: "układanie obwodów nie leży w Jej kompetencjach") , skoro wiedziała, iż spotkanie z Rodzicami i Radą jest we czwartek? Wczoraj dyrektor Szafrański przedstawił dane - obwody w Sp2 i Sp3 są praktycznie równe pod względem liczby dzieci podejmujących naukę. W swoim oświadczeniu Radna również pisze, cyt: "użyłam obrazowych porównań." Jakich?

Eco, 08.02.2019 18:18

kalafior- popieram

kalafior, 08.02.2019 17:59

@Sonia Masz dziecko w sp 2? Ja mam i żadnego tłoku jak narazie nie odczułam ,jedynie sali gimnastycznej brakuje 1 raz w tygodniu na wf.

kwiecien, 08.02.2019 17:47

troll, piszesz o tym oświadczeniu P.Studniarz, że wszystko przypadkiem... Zrywać boki.

troll, 08.02.2019 17:19

Rada Rodziców SP 2 popełniła błąd, atakując radną. A już całkiem bezmyślne było atakowanie przez kilku Rodziców radnych na zebraniu ( oczywiście oprócz radnych burmistrza). Pokazało wyrażnie, że nie chodzi im o dzieci, tylko zrobić ,,zadymę", przygotowaną na polecenie......... kogoś :) . Ci, co byli przychylni sprawie SP2, teraz jakby się mydła najedli. Panie z RR SP2 doskonale wiedzą, o czym piszę. Pozdrowionka.

zandrychowa, 08.02.2019 16:22

hahaha ktoś tu musiał odszczekać kłamstwa

Bento, 08.02.2019 16:08

Oświadczenie radnej Alicji Studniarz W związku z wysoce nierzetelnym artykułem, jaki został zamieszczony na facebookowym wydaniu „Nowin Andrychowskich”, chcę zapewnić wszystkich zainteresowanych, że zawarte w nim informacje dotyczących mojej osoby są nieprawdziwe: 1. Nieprawdą jest, jakobym ja, Alicja Studniarz przyszła na styczniową Komisję Społeczną z przedstawicielami rodziców SP 3. Owszem, brałam udział w komisji, ale przyszłam na nią z własnej inicjatywy. Już na miejscu w sekretariacie Rady Miejskiej spotkałam czekających tam przedstawicieli rodziców SP 3, którzy chcieli złożyć petycję. Natomiast rzeczywiście na salę obrad komisji, zaproszona przez Przewodniczącego Macieja Kobielusa, weszłam równocześnie z grupą trojga rodziców (wcześniej już oczekujących w sekretariacie RM). 2. Nieprawdą jest, jakobym w rozmowie z Panią Dyrektor SP 2 Elżbietą Górską - Zborowską użyła sformułowania o wrzucaniu dzieci do "kotła"i rozdzielaniu ich między "dwójkę" i "trójkę". Ponadto nieprawdą jest, jakoby Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Prus i "kilku innych rodziców" mogło potwierdzić wypowiedziane przez mnie słowa, gdyż w spotkaniu brałam udział tylko ja, Pani Dyrektor SP 2 i Przewodniczący RM Krzysztof Kubień. Owszem, na pytanie Pani Dyrektor, jak według mnie należałoby rozwiązać problem obu szkół, zadałam pytanie, używając pewnych obrazowych porównań, których sens był jednoznaczny: ,,czy nie należałoby pomyśleć o ponownym utworzeniu obwodów szkolnych tak, żeby w obu istniejących szkołach uczyła się podobna ilość uczniów". 3. Nieprawdą jest, jakobym ja, Alicja Studniarz snuła jakieś plany wspólnie z rodzicami uczniów SP 3 dotyczące zmiany obwodów szkolnych, ponieważ ani nie współpracuję z żadną grupą rodziców, ani układanie obwodów szkolnych nie leży w moich kompetencjach jako radnej Rady Miejskiej w Andrychowie.

nowa111, 08.02.2019 15:43

czyli nycz nakłamał

Turboplazmotron, 08.02.2019 15:25

Cytuję"Oświadczenie radnej Alicji Studniarz W związku z wysoce nierzetelnym artykułem, jaki został zamieszczony na facebookowym wydaniu „Nowin Andrychowskich”, chcę zapewnić wszystkich zainteresowanych, że zawarte w nim informacje dotyczących mojej osoby są nieprawdziwe: 1. Nieprawdą jest, jakobym ja, Alicja Studniarz przyszła na styczniową Komisję Społeczną z przedstawicielami rodziców SP 3. Owszem, brałam udział w komisji, ale przyszłam na nią z własnej inicjatywy. Już na miejscu w sekretariacie Rady Miejskiej spotkałam czekających tam przedstawicieli rodziców SP 3, którzy chcieli złożyć petycję. Natomiast rzeczywiście na salę obrad komisji, zaproszona przez Przewodniczącego Macieja Kobielusa, weszłam równocześnie z grupą trojga rodziców (wcześniej już oczekujących w sekretariacie RM). 2. Nieprawdą jest, jakobym w rozmowie z Panią Dyrektor SP 2 Elżbietą Górską - Zborowską użyła sformułowania o wrzucaniu dzieci do "kotła"i rozdzielaniu ich między "dwójkę" i "trójkę". Ponadto nieprawdą jest, jakoby Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Prus i "kilku innych rodziców" mogło potwierdzić wypowiedziane przez mnie słowa, gdyż w spotkaniu brałam udział tylko ja, Pani Dyrektor SP 2 i Przewodniczący RM Krzysztof Kubień. Owszem, na pytanie Pani Dyrektor, jak według mnie należałoby rozwiązać problem obu szkół, zadałam pytanie, używając pewnych obrazowych porównań, których sens był jednoznaczny: ,,czy nie należałoby pomyśleć o ponownym utworzeniu obwodów szkolnych tak, żeby w obu istniejących szkołach uczyła się podobna ilość uczniów". 3. Nieprawdą jest, jakobym ja, Alicja Studniarz snuła jakieś plany wspólnie z rodzicami uczniów SP 3 dotyczące zmiany obwodów szkolnych, ponieważ ani nie współpracuję z żadną grupą rodziców, ani układanie obwodów szkolnych nie leży w moich kompetencjach jako radnej Rady Miejskiej w Andrychowie."

sonia, 08.02.2019 15:23

niektórzy rodzice z sp2 tylko żądają lepszych warunków, lepszego wyposażenia, mniejszego tłoku, pytanie po co zapisywali dziecko do tej szkoły jak wiadomo nie od dziś ze jest przepełniona i są warunki jakie sa, ale niektórzy wola ślepo podążać za tłumem bo po co mieć własne zdanie. Pretensje mogą mieć do siebie że wybrali tłok, ścisk i przerzucanie dzieci z braku miejsca bo nie ma ich gdzie teraz "upchać" brzydko mówiąc. A dyrekcja niech dalej przyjmuje wszystkie dzieciaki na potęge bo pieniądze które idą za każdym dzieckiem są przeciez najważniejsze

specnarz, 08.02.2019 14:40

Na to że rodzice zapisują dzieci do SP2 zamiast do SP3 największy wpływ ma zamieszanie wokół SP3 i ciągłe pogłoski o jej likwidacji. Nikt nie chce żeby jego pociechy były w centrum gierek politycznych i wzajemnych przepychanek. Odpuśćcie SP3 i zapewnijcie o jej kontynuacji na najbliższe lata a dzieci przybędzie.

madzia, 08.02.2019 14:10

Jeśli było tak że wklejano dzieciom informacje o tym spotkaniu do zeszytów czy tak że dodatkowo dzwoniono do rodziców żeby przyszli to i tak frekwencja nie powala. Dodatkowo już dziś widać że nie wszyscy rodzice są tak bojowo nastawieni jak niektórzy. Nie chcą walczyć z radnymi, nie chcą walczyć z rodzicami z trojki. Zwyczajnie chcą żeby ich dzieci miały dobre warunki do nauki a jak w szczegółach to się odbędzie to już drugorzędna sprawa. Byle dzieci nie ucierpiały. Ps. Traktowanie nowin jako źródła wiarygodnej informacji to dość ryzykowne:) najdelikatniejsze mówiąc :)

Isia, 08.02.2019 13:39

@kalafior a skąd wiesz jak przebiegnie rekrutacja? A może będą nowe klasy 1 klasy 4 i 7? Tego nie bierze nikt pod uwagę?

Turboplazmotron, 08.02.2019 13:34

Widzę że dalej się klucicie a przecież gołym okiem widać że problemem nie są żadni rodzice czy nauczyciele tylko zarządzający. Zwróćcie uwagę że Wasze dzieci też mogą czytać te komentarze .

babe, 08.02.2019 13:24

gdybym była na miejscu rodziców z sp3 i miała tam dziecko w drugiej czy w pierwszej klasie też bym się starała zachować klasę i szkołę

kwiecien, 08.02.2019 13:16

@bebe, Ty piszesz jesteś rodzicem z SP2!! Masz jakieś podwójne standardy. Piszesz: "dlaczego nie zostali zaproszeni do rozmów rodzice z SP3". Czy rodzice z SP3 zaprosili do rozmów rodziców z Sp2?? Dlaczego "Pani Radna A.Studniarz z grupą rodziców z "trójki" zjawili się w styczniu na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych" - cyt. nowiny.andrychow.eu. ? Pierwszy raz wybrzmiał głos rodziców z SP2, pierwszy raz coś zorganizowali, bo mają dość. Musi Cię to boleć bebe, oj musi. Takiej frekwencji się nie spodziewaliście i tylu oburzonych rodziców. Rodzice z SP3 "mieszają" już od kilku lat: jeździli do posłów, do kuratorium, nadal chodzą do radnych, piszą skargi do różnych instytucji itd...Ale podobno Ci co najbardziej podburzają, to ich dzieci kończą w tym roku SP3. Miejmy nadzieję, iż w końcu zapanuje spokój.

kalafior, 08.02.2019 13:01

@Isia A ilu będzie uczniów od września?

Eco, 08.02.2019 12:54

A nie jest tak że w szkole nr 3 młodsze klasy uczą panie ze szkoły nr 2. Nie rozumiem rodziców ze szkoły nr 3 którzy mówią że w trójce są tylko dobrzy nauczyciele. Co nie jest prawdą bo zarówno w jednej jak i w drugiej szkole są dobrzy nauczyciele.

babe, 08.02.2019 12:35

wydaje mi się, że od nowego roku kiedy nie będzie już ósmych klas rodzice chętniej będą zapisywać dzieci do sp3.

Isia, 08.02.2019 12:28

A kto powiedział że będzie od września 35 uczniów? Ja mam zaś inne wiadomość.. Po co takie plotki siać? Skąd Pan wie czy rekrutacja nie przejdzie pomyślnie? Robią zamieszania więcej niż to warte..

babe, 08.02.2019 12:20

skoro była nieudana reforma z gimnazjami to wróćmy do sprawdzonego stanu z przed reformy, a nie twórzmy czegoś nowego niesprawdzonego

kalafior, 08.02.2019 12:19

Dokonując zapisu dziecka do szkoły nic takiego nie słyszałam aby sp.3 była do likwidacji.Nikt tak rodzicom nie mówił aniw sp.2 ani w przedszkolu,każdy samodzielnie podjął decyzję.Jakie kłótnie,spory i zawiść jest niepotrzebna.A "gdzie dwóch sie bije tam trzeci korzysta" I we wrześniu mogą skorzystać z tego inne okoliczne szkoły.

Turboplazmotron, 08.02.2019 12:13

Drodzy rodzice z obu szkół nie dajcie się wciągnąć w rozgrywki dwóch Panów którzy próbują Waszymi rękami realizować swoje plany. A przy tym sami chcą mieć czyste ręce.

kalafior, 08.02.2019 12:07

@asza Chcesz aby S.p 3 działała z 35 uczniami od wrzesnia? Kogo Ci nauczyciele z sp.3 mają tam uczyć,jak mają zarabiać aby mieć na życie.Ludzie ogarnijcie się i pomyślcie logicznie.Niepotrzebnie b.dobra kadra nauczycielska odejdzie do innych szkół zamiast uczyć dzieci z sp.2

babe, 08.02.2019 11:58

po to aby uszanować to co do tej pory obie szkoły, uczniowie, nauczyciele, rodzice wypracowały. Po to aby uczyć nasze dzieci szanowania wyboru innych, uczyć zdrowej rywalizacji międzyszkolnej. Dwie szkoły to również więcej dzieci startujących w konkursach, które zazwyczaj ograniczają ilość osób dla każdej szkoły. Jeżeli jest więcej szkół to więcej uczniów ma szanse uczestniczyć w konkursach.

Turboplazmotron, 08.02.2019 11:56

tomitom jako urzędnik powinieneś uszanować decyzję radnych z przed dwóch lat.

asza, 08.02.2019 11:54

Zapisując dziecko do Sp3 dokonaliśmy bardzo dobrego wyboru. Wybieraliśmy szkołę z dobrą bazą lokalową, świetnymi nauczycielami i przyjaznym nastawieniem do ucznia. Dlaczego rodzice wybierający dla swoich dzieci starą, przepełnioną szkołę mają teraz pretensje? Przecież wiedzieli w jakich warunkach będą się uczyć ich dzieci!

tomitom, 08.02.2019 11:53

@babe, Po co ograniczać wybór rodziców? Czy my żyjemy w czasach słusznie minionych, że państwo będzie mówić rodzicom, gdzie mają zapisywać swoje dzieci? Państwo ma stworzyć warunki, które zapewniają, że każde dziecko musi być przyjęte do swojej obwodowej szkoły, natomiast nie pozbawia rdziców prawa wyboru innej, wybranej przez nich. Efekt demokratycznego wyboru po 2 latach: rodziców w SP2 - 8 klas (4 pierwsze i 4 drugie), w SP3 - 2 lasy (w tym jedna 13 osobowa).

Eco, 08.02.2019 11:49

Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę i sprowadzanie do parteru

tomitom, 08.02.2019 11:35

@babe, Ale po co? Po co 2 szkoły w jednym budynku skoro jak sam/sama piszesz miałyby korzystać ze swoich baz?

babe, 08.02.2019 11:29

Jako rodzic z sp2 czuję się zawiedziona i oburzona działaniem rady rodziców sp2 i pani dyrektor. W konflikt zostały zaangażowani uczniowie, którzy przekazywali rodzicom, że „muszą podpisać petycję bo to jest ważne dla szkoły”. Większość rodziców musiała poświęcić dużo czasu by wgłębić się w stare artykuły, petycje i połapać się o co chodzi. Zebranie zostało zorganizowane bardzo szybko: informacja wklejona w zeszycie i na następny dzień spotkanie o 17.00 a tak naprawdę o 17.30. Dlaczego musieliśmy czekać 30 minut? Dlaczego n ie szanuje się nasz czas? Dlaczego nie zostali zaproszeni do rozmów rodzice z Sp3? Kiedyś przez lata funkcjonowały dwie szkoły. Szanowali się dyrektorzy tych szkół oraz uczniowie. Nie było dyskryminacji ani jednych ani drugich. Sp2 miała salę gimnastyczną, z której korzystała również sp3i tak było przez długie lata. Dlaczego nie może być tak dalej? Szkoły są budynkami użyteczności publicznej, gdzie uczą się dzieci i w tych budynkach obowiązują rygorystyczne przepisy p.poż, sanitarne, bhp. Nie można bezkarnie przyjmować uczniów do szkoły, bo każda placówka ma jakieś ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, miejsce w klasach, miejsce na korytarzach itd. Powinien być zrobiony plan dla każdej placówki ile dana szkoła może maksymalnie przyjąć uczniów. Jeżeli dyrektor sp2 widzi że zaczyna brakować miejsca w szkole, to przecież jest druga szkoła, za ścianą, która ma możliwości przyjęcia klas. Dla rodziców to nie powinno być problemem bo szkoły są w jednym miejscu. Z tego wynika, że chodzi o niegospodarność dyrektorów szkół (brak wyposażenia pracowni wsp2, które w tych czasach bez problemu można wyposażyć korzystając z dofinansowań) i brak chęci porozumienia się co do korzystania z dwóch sal gimnastycznych ( a co by było gdyby były wspólne i obie szkoły korzystały na tych samych prawach).

Turboplazmotron, 08.02.2019 11:27

Eco przypomnij sobie jak chodziłeś do podstawówki i zastanów się dlaczego w dzisiejszych czasach nie może być podobnie? Czy wtedy ludzie byli inni? Jeżeli pochodzisz z Andrychowa to wiesz o czym piszę.

Eco, 08.02.2019 11:21

Gdyby wszyscy dbali o dobro dzieci to obie szkoły by połączono - gdzie w jednej uczą się dzieci od 1-4 klasy a w drugiej od 5-8 klasy. Nie może być tak że w dwójce dzieci będą ściśnięte a w trójce klasy będą po 13 osób. Prywatny folwark ? Zmienić w szkołę prywatną

kalafior, 08.02.2019 11:09

Myślę że jak te szkoły będą działać tak że starsze dzieci będą uczyć się w budynku sp.3 to wszyscy na tym zyskają.Do klas sportowych i innych rodzice będą zapisywać nawet dzieci z pobliskich wiosek.

kalafior, 08.02.2019 10:40

Prawda jest taka że 2 lata temu posyłając mojego pierwszaka do szkoły ,wybrałam S.p 2 bo chcialam aby dziecko było wśród dzieci ,wiekiem zbliżonym do mojego.W obu szkołach dyrekcje i nauczyciele są super ,trójka ma lepsze warunki,hale sportową itp.Fajnie aby moje dziecko mogło tam się uczyć będąc w klasie 4-8

krisu78, 08.02.2019 10:25

pod rozwagę radnym. i tyle w temacie. może poza tym że trzeba uspokoić emocje wśród rodziców które jak wygląda ktoś podsyca. Znanywmiescie: Nie wdając się w polityczną dyskusję w tym temacie powiem że na " cywilizowanym" zachodzie już od kilkudziesięciu lat w szkołach nauczyciele pracują z dziećmi które są w klasach/ grupach max 15-20 osób. Zdecydowanie poprawiło to jakość pracy nauczycielskiej, kontakt z dziećmi, możliwość poświęcenia dziecku więcej czasu itd....... Nie likwidować bezmyślnie szkoły tylko zastanowić się dlaczego jest tak że do " dwójki" ludzie upychają swoje pociechy a do " trójki" już nie. Może problem tkwi gdzie indziej i trzeba szerzej spojrzeć na całość. Ja też jestem absolwentem " trójki" i sentymentalnie jestem "przeciw" likwidacji tej szkoły. I jeszcze jedno. Kto miał coś do Stefana Żeromskiego?? Bo dawniej to on był patronem tej szkoły. Co za qrwa czasy

Turboplazmotron, 08.02.2019 09:55

Jako absolwent SP3 jestem zbulwersowany zachowaniem osób które powinny pomagać wszystkim szkołą w Andrychowie . Jeżeli nie chcą pomóc to chociaż niech nie utrudniają .

Turboplazmotron, 08.02.2019 09:51

Na szczęście w Andrychowie jest wiele osób którzy dobrze życzą SP3. Jestem pewien że gdyby od dwóch lat nie było niepotrzebnej przepychanki polityków to rodzice którzy w dużej części chodzili do dwójki i trójki zapisywali by dzieci zgodnie z rejonem. Ale jak non stop się słyszy z ust osób na ważnych stanowiskach o likwidacji szkoły to rodzice bez względu na poglądy polityczne po prostu się boją o przyszłość swoich dzieci.

madzia, 08.02.2019 09:50

Najlepiej kończąc ostatecznie plotki wokół sp 3. To szkoła z takimi tradycjami że jak będzie wokół niej spokój odbuduje się szybko. Chyba że radni postanowią inaczej.

beskidmaly, 08.02.2019 09:40

Turboplazmotron: jak przekonasz rodzicow aby zapisywali swoje dzieci do szkoły nr 3 bo na razie mogą zpisywac tam gdzie maja ochote , a oni chcą do sp nr2.

madzia, 08.02.2019 09:23

Tak na zdrowy rozum to chyba nie wiadomo dlaczego te szkoły nie mogą w zgodzie istnieć obok siebie tylko jakieś niepotrzebne emocje, plotki etc co rusz. Jeśli radni tak postanowią to sp 3 zniknie. Tylko współczuję być "grabarzem" szkoły z takimi tradycjami zwłaszcza że taki jeden pan pokaże na nich palcem i powie " to oni nie ja ją pogrzebałem".

madzia, 08.02.2019 09:19

Po wpisach tzw. Zakolandii wydać że nie o szkołę, nie dzieci, nie rodziców im chodzi tylko o atak na tzw.opozycje szczególnie panią studniarz. A to co zrobił taki jeden pseudodziennikarz (podobno dziś ma być ciąg dalszy) to wielki wstyd. Same złe skojarzenia przychodzą na myśl. Na szczęście nawet rodzice zorientowali się że to przegięcie, że ktoś chce ich w wciągnąć w jakieś gierki

martin79, 08.02.2019 09:04

Chodziłem do 3-ki 8 lat, super szkoła. Teraz pasuje do tej Szkoły cytat z książki WESELE "miałes chamie, złoty róg, miałes chamie, czapkę z piór:

sportowiec, 08.02.2019 08:24

A co tam powiedział Pan Wiesiu ? Sprowadził kogoś do parteru ? Szacun szacun szacun .... :)

Turboplazmotron, 08.02.2019 08:10

Zamiast szczuć na siebie ludzi włodarze powinni pomóc SP3 i SP5 wrócić do stanu sprzed gimnazjum.

nowa111, 08.02.2019 08:04

a propo ataku w nowinach na panią studniarz to nie od dziś wiadomo że nycz to tylko i wyłącznie urzędowy pismak.

Turboplazmotron, 08.02.2019 08:03

Komu przeszkadzałyby cztery szkoły po 400 uczniów w tak dużym mieście jak Andrychów?

Turboplazmotron, 08.02.2019 08:01

tomitom . Z tego co się orientuję dyrektora GZO( Pana Szafrańskiego) powołał burmistrz i burmistrz może Go odwołać. Zastanawia mnie jak zareaguje Pan burmistrz na deklarację Pana Szafrańskiego? Chyba że wspólnie ustalili strategię.

nowa111, 08.02.2019 07:58

Droga Sp3 nieźle was wykolegowali w Sp2

tomasznasz, 08.02.2019 07:57

po trzecie zostawcie politykę i zastanówcie się czy nie lepiej żeby klasy były mniejsze. Na zdrowy rozum jest tam miejsce dla obu szkół. Jest możliwość pogodzenia się i dobrego podzielenia tego miejsca dla dobra dzieci. Nie dajcie się rodzice prowadzić za nos politykom, nie słuchajcie plot, poszukajcie porozumienia bez polityków, pokażcie że jesteśmy mądrzejsi.

tomasznasz, 08.02.2019 07:52

po drugie. raz piszą że burmistrz nie ma nic do tego, drugi raz że radni mają zrobić co burmistrz chce. Radni mają zrobić co dobre a mieć w nosie co chce burmistrz (ten czy inny, ztej czy innej partii). znowu widać że nie o dobro dzieci tzw. zakolandii chodzi.

tomasznasz, 08.02.2019 07:50

po pierwsze - przeczytałe tekst w tzw. gadzinówce i widać dokładnie że nie o uczniów chodzi, szkołę, dobro dzieci tylko walnięcie w jedną radną. No jak sprawca wszystkiego jest tam ukazana a to jedna kobieta z jednym głosem :) W dodatku połowa z tego co pisze autor na zamówienie to ploty, ploty, ploty. Ani zdania z ust samej radnej? Po co pytać co myśli? Wstyd i tyle ale pokazuje intencje tych co za tym pseudotekstem stoją.

tomekx, 08.02.2019 07:31

I bardzo dobrze że zlikwidują SP3 .Mam nadzieję że tym razem radni PIS i ci od kobielusa podejmą decyzję taką jak chce pan burmistrz

specnarz, 08.02.2019 07:23

Gdy była faktyczna rejonizacja to z naborem nie było żadnego problemu.
Uczyłem się w "trójce" i były 3 klasy po 25 osób - aż takiego niżu demograficznego to teraz chyba nie mamy.
Może więc problem tkwi w zarządzaniu, albo w kadrze nauczycielskiej?
A może to po prostu moda lub wynik czyjegoś działania.
Bałagan rozpoczął się od wprowadzenia gimnazjów - niczego nie wniosły

znanywmiescie, 08.02.2019 06:25

Nie wdając się w polityczną dyskusję w tym temacie powiem że na " cywilizowanym" zachodzie już od kilkudziesięciu lat w szkołach nauczyciele pracują z dziećmi które są w klasach/ grupach max 15-20 osób. Zdecydowanie poprawiło to jakość pracy nauczycielskiej, kontakt z dziećmi, możliwość poświęcenia dziecku więcej czasu itd....... Nie likwidować bezmyślnie szkoły tylko zastanowić się dlaczego jest tak że do " dwójki" ludzie upychają swoje pociechy a do " trójki" już nie. Może problem tkwi gdzie indziej i trzeba szerzej spojrzeć na całość. Ja też jestem absolwentem " trójki" i sentymentalnie jestem "przeciw" likwidacji tej szkoły. I jeszcze jedno. Kto miał coś do Stefana Żeromskiego?? Bo dawniej to on był patronem tej szkoły. Co za qrwa czasy

maniek, 08.02.2019 03:15

Ciekawe czy tomitom przeprosi jeśli okaże się że włozył w usta pani Studniarz coś czego nie powiedziała? Nie tylko ją ale przede wszystkim niewinnych rodziców. Bo coś tu nie pasuje. Raz podobno powiedziała tak, raz siak. Może zwyczajnie poczekać aż załatwi ważne sprawy rodzinne i zapytać a nie gadać za plecami?

tomitom, 08.02.2019 01:50

c.d. Decyzję ws. przyjęcia takiej uchwały lub jej odrzucenia podejmują radni wybrani przez mieszkańców... na tym polega samo-rząd, i dlatego powinni oni się spotykać i rozmawiać z mieszkańcami, bo to oni ich wybrali i oni ich reprezentują. Mój atak na radną Studniarz wynika z rozczarowania jej postawą: spotkała się z rodzicami SP3, wpadła na Komisję społeczną do Urzędu i do dyrektorów SP3 i SP2 i oświadczyła, że bedzie walczyć o utrzymanie SP3, a jak będzie trzeba to przetasują uczniów i rozdzielą ich pomiędzy SP2 i SP3, żeby było po równo. I zrobiła to zanim wysłuchała racji chociażby z jednego rodzica z SP2. Na prośbę o przyjście na spotkanie skierowaną przez przedstawicieli Rady Rodziców SP2 w tym tygodniu, odpowiedziała, że bez zaproszenia na piśmie nie przyjdzie. Nie wiem, czy miała dzisiaj sprawy rodzinne, czy była to wymówka, ale jej wcześniejsze deklaracje (w Urzędzie, przed Rodzicami SP3, Radą Rodziców SP2 i dyrektorami szkół) - uprawniają do wniosku o jej braku dobrej woli i próby dyskusji z rodzicami SP2, w przeciwieństwie do jej kolegów p. Kubienia i p. Mikołajko, którzy odważnie stawili czoła trudnym tematom i grupie kilkuset mieszkańców. Nie doszukujcie się teorii spiskowych, tu chodzi o zwykłą przyzwoitość tej osoby. Bronicie swoich dzieci, chcecie dla nich osobnej szkoły, to wykażcie empatię ponad podziałami - jak Wy byście się czuli jako rodzice na miejscu tych z SP2 - zero chęci dyskusji, uciekanie od tematu, a zarazem zarządzanie przetasowaniami naszymi dziecmi. Nasze dzieci nie są do przetasowywania, i to jeszcze za naszymi plecami. Myślę, że Wasze też.

tomitom, 08.02.2019 01:44

@Turboplazmotron, sytuację dyrektor GZO przedstawił w styczniu, o czym było też głośno w radiu i zmobilizowało rodziców SP3 do pisania petycji. Dzisiaj, podczas dyskusji z rodzicami i radnymi - i na ich wspólną prośbę, wywołany do przysłowiowej tablicy, przedstawił procedury jakie są możliwe w przypadku likwidacji szkoły i że on, jeśli będzie to od niego wymagane ma urzędnicze kompetencje (czyli możliwość i obowiązek wg KPA - kodeksu postępowania administracyjnego) i może przygotować taki projekt uchwały bardzo szybko. I tyle. Nie ma tu drugiego dna, tylko przepisy, które to wszystko regulują. Decyzję ws. przyjęcia takiej uchwały lub jej odrzucenia podejmują radni wybrani przez mieszkańców... na tym polega samo-rząd, i dlatego powinni oni się spotykać i rozmawiać z mieszkańcami, bo to oni ich wybrali i oni ich reprezentują.

Turboplazmotron, 08.02.2019 01:05

tomitom . Ja trochę inaczej rozumiem przedstawić burmistrzowi informacje o stanie oświaty w gminie a przygotowanie uchwały o likwidację szkoły. Chyba że te informacje są nieprawdziwe.

krisu78, 08.02.2019 01:01

spontanicznie wymyśla się pierwszą plotę? spontanicznie obdzwają niektórzy rodziców (z rozpędu nawet tych na osiedlu :)) . Spontanicznie radny od Żaka ma pomysł, dyrektor od Żaka w trybie formuły 1 przygotuje uchwałę:) Spontanicznie źródłem zła robi się radną Alicję Studniarz o jakiej kto ma wiedzieć to wie (rodzice pewno nie) że tego dnia odbiera córkę ze szpitala ? Spontanicznie już wcześniej było wiadomo że o radnej w gadzinówce ukaże się niepochlebny tekst ?

krisu78, 08.02.2019 01:00

spontanicznie wymyśla się pierwszą plotę? spontanicznie obdzwają niektórzy rodziców (z rozpędu nawet tych na osiedlu :)) . Spontanicznie radny od Żaka ma pomysł, dyrektor od Żaka w trybie formuły 1 przygotuje uchwałę:) Spontanicznie źródłem zła robi się radną Alicję Studniarz o jakiej kto ma wiedzieć to wie (rodzice pewno nie) że tego dnia odbiera córkę ze szpitala ? Spontanicznie już rano wiadomo było wczoraj że o radnej w gadzinówce ukaże się niepochlebny tekst ?

sąsiad, 08.02.2019 00:48

serio ale to na oko wygląda jakby nie o dzieci chodziło. Do obrony dobra dzieci i szkoły nie trzeba tylu sił przeciwko radnym którzy myślą inaczej szykować i tylu plot o nich puszczać. Marna to zagrywka bo szybko może okazać się że ten kto teraz atakuje za chwilę sam być w defensywie.

Maj, 08.02.2019 00:47

do Kaczor na Twój cyt. " Sorry ale każdy by wybrał wyjazd po córkę do szpitala niż spotkanie z anonimową "maj" która na oko chce tylko atakować radną bez trzymanki a nie słuchać jej opinii." Twoje oko szwankuje i to bardzo... Na temat Pani Studniarz nie wypowiadałam się w ogóle, bo nie mam zwyczaju obrażać ani atakować innych ludzi, czego nie mogę niestety stwierdzić po Twoim komentarzu, w którym bezzasadnie zaatakowałeś i oceniłeś mnie. Czytaj uważnie proszę. Przekazałam info do artykułu, w którym przedstawiono końcowe wnioski spotkania, czego zabrakło w tym artykule i tyle. NIE HEJTUJ PROSZĘ I CZYTAJ KOMENTARZE ZE ZROZUMIENIEM!

Turboplazmotron, 08.02.2019 00:47

Swoją drogą mamnewsa mogło by udostępnić całe nagranie a nie tylko fragment.

tomitom, 08.02.2019 00:45

Dla tych, którzy mają problem z obsługą wyszukiawarki i czytaniem przepisów ze zrozumieniem, powtarzam swój post: Szafrański jest urzędnikiem GZO, którego obowiązkiem było przedstawić burmistrzowi i radnym sytuację w andrychowskiej oświacie i to zrobił w styczniu. Również jego obowiązkiem jest przedstawić projekt uchwały o likwidacji szkoły - on jest URZĘDNIKIEM i musi to zrobić, jeśli jest taka potrzeba czy ktoś od niego tego oczekuje. Natomiast decyzję ws. uchwały podejmują RADNI. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, to BURMISTRZ ją realizuje w praktyce. Tak wygląda bardzo uproszczony podział kompetencji w gminie.

tomitom, 08.02.2019 00:44

@Turoboplazmotron, bardzo dziękuję (ukłon).

sąsiad, 08.02.2019 00:44

burmistrzów jak czytam też nie było. ani jednego. I jakoś piana wam (tobie tomitom i maj) z ust nie leci z tego powodu. A uszanować choroby córki radnej nie potraficie. Plotą jest tak na logike co o niej piszecie. Bo jak ja w jej głowie nie jeteście i mam nadzieję że jak ja za nią nie chodzicie krok w krok. Poza tym ludzie piszą że tekst w "gadzinówce" był o radnej gotowy już przed spotkaniem. To wiele mówi.

Turboplazmotron, 08.02.2019 00:41

tomitom ataki Pana na Panią Studniarz są żenujące.

Turboplazmotron, 08.02.2019 00:38

Droga Pani Maj nie chcę się licytować. Chciałem tylko się dowiedzieć od Pani jako uczestnika spotkania co oświadczył Pan Szafrański?

tomitom, 08.02.2019 00:36

@sąsiad, Jasne, największą plotą jest przecież to: że radna Studniarz nie była na spotkaniu. Ona na pewno była, tylko kosmici wymazali ją ze zdjęć, wycięli z filmu, a kilkaset osób obecnych na spotkaniu zahipnotyzowali i kazali im mówić, że jej nie było. Takie są fakty, taki poziom reprezentują kosmici i płacą nam kasę za rozpuszczanie plot nt. pani Studniarz.... Ja nie mogę ... zaczynam się zniżać do poziomu niektórych forumowiczów...

sąsiad, 08.02.2019 00:32

Tak po kolei polecą ploty przeciwko niepokornym radnym? Jak mają honor to podziała to odwrotnie. PS. Szkoda że Wojtek wszedł w to "bagno"

sąsiad, 08.02.2019 00:29

wygląda jakby "tomitom" i "maj" dostali kasę za rozpuszczanie plot i pisanie bzdur o niepokornej radnej. Taki poziom rerezentują Ale dzieje się.

Maj, 08.02.2019 00:28

Do Turboplazmotron. Likwidację SP 3 jako sposób rozwiązania sprawy zaproponowała przewodnicząca Nauczycielskiej NSZZ Solidarność. Następnie zabrała głos Pani Dyrektor SP 3, która również przyznała słuszność takiemu rozwiązaniu. W tej sytuacji uczestniczący w spotkaniu Radni złożyli konkretne deklaracje. Rodzice dopytywali zgromadzonych urzędników o szczegóły inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie, więc padały deklaracje oraz informacje z różnych stron o możliwych sposobach procedowania. Porównaj proszę przekaz informacji i wnioski ze spotkania przez oba źródła informacji tj. Mam Newsa i Nowin. Nie licytujmy się na słowa, ale o fakty i ogólny przekaz informacji chodzi. Spotkanie zakończyło się konkretnymi deklaracjami Radnych, o których niestety nie ma żadnej wzmianki pod komentowanym artykułem w MN.

tomitom, 08.02.2019 00:28

Szafrański jest urzędnikiem GZO, którego obowiązkiem było przedstawić burmistrzowi i radnym sytuację w andrychowskiej oświacie i to zrobił w styczniu. Również jego obowiązkiem jest przedstawić projekt uchwały o likwidacji szkoły - on jest URZĘDNIKIEM i musi to zrobić, jeśli jest taka potrzeba czy ktoś od niego tego oczekuje. Natomiast decyzję ws. uchwały podejmują RADNI. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, to BURMISTRZ ją realizuje w praktyce. Tak wygląda bardzo uproszczony podział kompetencji w gminie.

tomitom, 08.02.2019 00:22

@normalnoscichce, to bardzo miłe z Twojej strony, Tomasz to bardzo ładne imię. Ale mój forumowy nick, ma dokładnie tyle samo wspólnego z moim prawdziwym imieniem, co Twój nick z Twoim... nie bądź śmieszny.

Turboplazmotron, 08.02.2019 00:21

Jeżeli Pani Maj była na spotkaniu to może podzieli się z nami co oświadczył Pan Szafrański?

kaczor, 08.02.2019 00:18

myślę że tak jak należy uszanować nieobecnośc burmistrza jeśli był na pogrzebie (chociaż pytanie co robili jego dwaj zastępcy?) to tak samo należy uszanować sytuacje rodzinną pani Studnarz. Sorry ale każdy by wybrał wyjazd po córkę do szpitala niż spotkanie z anonimową "maj" która na oko chce tylko atakować radną bez trzymanki a nie słuchać jej opinii.

kaczor, 08.02.2019 00:13

""od rana po mieście chodzą słuchy że tekst w gadzinówce żakolandii przeciwko radnej Studniarz był gotowy już wczoraj chociaż spotkanie dzisiaj." Przykre to. Szkoda bo pokazałoby że nie o dzieci, szkoły czy rodziców chodzi.

kaczor, 08.02.2019 00:11

Jej, ale macie "autorytety dziennikarskie". Sorry ale to już wolę mamnewsa.

Turboplazmotron, 08.02.2019 00:09

To był cytat z nowin andrychowskich.

normalnoscichce, 08.02.2019 00:06

Tomitom - Tomku sorry ale nie wypada tobie taka aktywność.

tomitom, 08.02.2019 00:06

@Turboplazmotron, poczytaj przepisy - jakie są kompetencje urzędników (Szafrański), radnych, burmistrza itd. Bo piszesz takie bzdury, że aż trudno polemizować....

Maj, 08.02.2019 00:05

Do Turboplazmotron. Byłam na spotkaniu od początku do końca. Widziałam, słyszałam i wnioski końcowe spotkania jasno i wyraźnie zadeklarowane przez Radnych, tak jak napisane w artykule w Nowinach, więc nie tak jak w TVP ;)

normalnoscichce, 08.02.2019 00:04

Tomitom - Tomku sorry ale mnie wypada tobie taka aktywność.

normalnoscichce, 08.02.2019 00:03

""od rana po mieście chodzą słuchy że tekst w gadzinówce żakolandii przeciwko radnej Studniarz był gotowy już wczoraj chociaż spotkanie dzisiaj." Dobre, na miarę gadzinówki ale do momentu kiedy rodzice nie zorientują się że zostali wciągnięci w grę przeciwko jednej kobiecie. Czyli szybko.

tomitom, 08.02.2019 00:03

@krisu78, radnej Studniarz nie trzeba oczerniać. Sama się oczerniła swoja postawą - nie przyszła i od początku to deklarowała, mówiąc suwerenowi, że bez zaproszenia na piśmie nie przyjdzie - królowa. Nie są z mojej bajki, ale brawa dla 2 radnych z PiS, którzy przyszli i wzięli na siebie cięgi za, przepraszam za wyrażenie, wyszczekaną radną, która potrafi mówić i występować przed swoimi "klakierami", którzy jej przytakują, ale uchyla się przed spotkaniem z myślącymi inaczej niż ona.

Turboplazmotron, 08.02.2019 00:01

Do Maj.Cytat . "Natomiast Andrzej Szafrański oświadczył, że też jutro (piątek 8 lutego) przygotuje projekt uchwały, która postawi w stan likwidacji „trójkę” i otworzy drogę do utworzenia jednej szkoły." Czyli to nie radni a Pan Szafrański zaproponował likwidację. Za takie zachowanie powinien stracić stanowisko!!!

normalnoscichce, 08.02.2019 00:01

szkoda jesli te plotki rozsiewają dziennikarze (sorki pseudodziennikarze z propagandówki) i ludzie na stanowiskach. Tylko dlatego że ktoś im kazał.

Maj, 07.02.2019 23:59

Do Turboplazmotron. Byłam na spotkaniu od początku do końca. Widziałam, słyszałam i wnioski końcowe spotkania jasno i wyraźnie zadeklarowane przez Radnych, tak jak napisane w artykule w Nowinach, więc nie tak jak w TVP ;)

tomitom, 07.02.2019 23:58

@Turboplazmotron, burmistrz i jego zastępcy są władzą wykonawczą. Realizują uchwały przegłosowane przez radnych. W tym kontekście (decyzyjności) nie mają nic do powiedzenia. Dlatego tylko radni zostali zaproszeni na to spotkanie.

Maj, 07.02.2019 23:57

Do Turboplazmotron. Byłam na spotkaniu od początku do końca. Widziałam, słyszałam i wnioski końcowe spotkania jasno i wyraźnie zadeklarowane przez Radnych, tak jak napisane w artykule w Nowinach, więc nie tak jak w TVP ;)

Isia, 07.02.2019 23:55

Plotki, ploteczki ludzie to porostu kochają ????????

krisu78, 07.02.2019 23:53

na trzech panów; burmistrza i dwóch wice żaden nie przyszedł. Jeden pojechał na pogrzeb - zrozumiałe. A dwóch pozostałych? Poza tym racja co piszą poniżej. Macie tyle zrozumienia dla burmistrzów a nie uszanujecie tego że radna pojechała do szpitala po córkę. Wolą niektórzy wieszać po niej psy. I wolą rozsiewać wśród rodziców wcześniej przygotowane plotki.

krisu78, 07.02.2019 23:50

To nie radna Studnarz miała najwięcej do powiedzania. To o radnej Alicji Studniarz kazali puszczać takie ploty. Robi różnicę? Przeproszą małą czcionką a rodzicom powiedzą że się rodzice przesłyszeli.

Maj, 07.02.2019 23:50

Do Turboplazmotron. Byłam na spotkaniu od początku do końca. Widziałam, słyszałam i wnioski końcowe spotkania jasno i wyraźnie zadeklarowane przez Radnych, tak jak napisane w artykule w Nowinach, więc nie tak jak w TVP ;)

Turboplazmotron, 07.02.2019 23:49

Tomitom. Nowego zastępcy burmistrza od spraw społecznych też nie widziałem.

tomitom, 07.02.2019 23:42

Na 21 radnych, zaproszonych przez ponad 700 mieszkańców gminy - rodziców, przyszło 7 radnych. Pani radna Studniarz, która miała najwięcej do powiedzenia na temat sieci szkół, nie przyszła wcale. Zaproszona osobiście odpowiedziała, że bez zaproszenia na piśmie nie przyjdzie. Zaproszona na piśmie... nie przyszła. Ciekawe czy na swoje wiece wyborcze też musiała byc zapraszana na piśmie.... Pan radny Kobielus, przewodniczący Komisji społecznej w gminie (która zajmuje się też oświatą), nie przyszedł.... Tak moi drodzy niektórzy politycy traktują wyborców 3 miesiące po wyborach. Bo przecież do kolejnych "głupi lud" zapomni.

kamila86, 07.02.2019 23:42

To nie dzieci chodzi, nie o szkoły, nie o rodziców. Gdyby o to chodziło można by spokojnie dogadać się. Chodzi o to żeby postawić za wszelką cenę na swoim i przy okazji zniszczyć radną Studniarz choćby obrzucając stekiem kłamstw. To pierwsze być może tym którzy za tym stoją uda się, to drugie nie bo za dużo osób wie o co tu chodzi i wygadują się

Turboplazmotron, 07.02.2019 23:41

Zamiast pytajników miał być uśmiech.

Turboplazmotron, 07.02.2019 23:40

Do Maj . Nowiny andrychowskie są tak rzetelne i obiektywne jak TVP????

kamila86, 07.02.2019 23:39

Dokładnie tak. dodam że jutro od rana w gadzinówce zakolandii ma znów być atak na radną Studniarz. Tak samo na mamnewsa w komentarzach. Wszystko oparte na kłamstwach jakie wymyślili wiedząc że ze względu na rodzinna sytuację radna Studniarz nie będzie mogła przyjśc na spotkanie i bronić się.

kamila86, 07.02.2019 23:36

"od rana po mieście chodzą słuchy że tekst w gadzinówce żakolandii przeciwko radnej Studniarz był gotowy już wczoraj chociaż spotkanie dzisiaj. Myślę że radnej nie złamią a rodzice jak się przekonają że ich wykorzystano i wcale nie chodzi o sp 2 to ci mężczyźni którzy stoją za tą zadymą przejdą do historii Andrychowa w niesławie."

Maj, 07.02.2019 23:34

Proponuję redakcji i "dziennikarzom" z MamNewsa na podniesienie standardów pracy i pozostanie do końca spotkania, jeżeli zamierza się pisać na ten temat. Odsyłam do artykułu, który rzetelnie relacjonuje prawdziwy przebieg spotkania od początku do samego końca http://nowiny.andrychow.eu/artykul/4702-trojka_do_likwidacji

Turboplazmotron, 07.02.2019 23:26

Łatwo też zauważyć że akcja o likwidacji pojawia się tuż przed naborem dzieci do szkół podobnie jak dwa lata temu. Żeby straszyć rodziców dzieci chodzących do zerówki a później to opowiadać jak mało dzieci zapisało się do 3 czy do 5.

tomasz2, 07.02.2019 23:20

od rana po mieście chodzą słuchy że tekst w gadzinówce żakolandii przeciwko radnej Studniarz był gotowy już wczoraj chociaż spotkanie dzisiaj. Myślę że radnej nie złamią a rodzice jak się przekonają że ich wykorzystano i wcale nie chodzi o sp 2 to ci mężczyźni którzy stoją za tą zadymą przejdą do historii Andrychowa w niesławie.

tomasz2, 07.02.2019 23:15

pokręcony ten świat. 1. Mogłoby być cztery szkoły żyć w zgodzie, dla każdego by było miejsca ale komuś nie pasuje. I robią zadymę, wciągają rodziców. 2. Nie pasuje komuś w tzw.żakolandii Alicja Studnarz to czynia ją winną, wzywają ludzi którzy mają roznosić o niej plotki wśród rodziców. Ani mocodawcy ani ci od plotek nie mają względu na obecną sytuację rodzinną radnej tylko jadą po niej i podburzają kłamstwem rodziców przeciwko niej.

gregory, 07.02.2019 23:07

xpek - ok, wyjaśnione czemu Żaka nie było, ale burmistrz ma jeszcze dwóch zastępców. Ponoć po to ma ich dwóch żeby byli do dyspozycji mieszkańców. Poza tym jak pani Studniarz pojechała po chorą córkę to nie macie dla niej litości.

Turboplazmotron, 07.02.2019 23:07

Z tego co widzę to "mistrzem zamieszania" jest Pan Szafrański.

gregory, 07.02.2019 23:05

co do pani studniarz to jak myślicie że ją plotami zniszczycie to się mylicie. Ludzie widzą waszą grę na zniszczenie tej kobiety. Osoby które w te grę wciągnęliście dzisiaj mówia rodzicom przeciwko pani Studniarz i roznoszą plotki ale jak tylko poczują że zbliża się wasz koniec puszczą farbę i powiedzą i to publicznie do czego ich namawialiście. Nie martw sie "sportowiec".

gregory, 07.02.2019 23:01

A co pani Studniarz jest burmistrzem jaki z dwoma zastępcami nie znalazł czasu albo ochoty żeby przyjść na to spotkanie? Toto o nieobecności Żaka i jego dwóch wice huczy w mieście.

xpek, 07.02.2019 23:01

aga to skandal że burmistrz pojechał daleko na pogrzeb i nie było go na spotkaniu?

sportowiec, 07.02.2019 22:54

http://www.mamnewsa.pl/polityka/jest-decyzja-w-sprawie-sieci-szkol-w-andrychowie-to-bylo-dziwne-glosowanie

sportowiec, 07.02.2019 22:51

Gdzie Pani Stydniarz ? W zasadzie to Ona to wszystko psuje "miesza jak zupę w garnku" ?

aga33, 07.02.2019 22:43

na innym portalu pisali że na spotkaniu nie było ani Żaka ani żadnego z jego dwóch zastępców. Jeśli tak to skandal. Żaden nie znalazł czasu?

martinez, 07.02.2019 22:38

"Na razie pewne jest, że władze Andrychowa nie przedstawiły żadnych propozycji uchwał zmieniających sieć szkół w Andrychowie w nowym roku szkolnym. Teoretycznie więc nie ma tematu likwidacji czy łączenia szkół." I w sumie po temacie. Ale taki jeden gość z dwoma kolegami narobili emocji kazali puścić ploty i nawet na spotkanie nie przyszli. To ich rodzice powinni rozliczać a nie radnych którzy nie mają nawet nad czym głosować (pomijam opcje i poglądy)

aleocochodzi, 07.02.2019 22:34

Za cały ten bajzel odpowiada komusza organizacja ZNP oraz dyrektor gminnej oświaty.

Turboplazmotron, 07.02.2019 22:33

W sumie jest takie powiedzenie dziel i rządź.

Turboplazmotron, 07.02.2019 22:30

Będąc absolwentem SP3 zastanawiam się komu tak bardzo zależy żeby zniszczyć tą szkołę?

maniek, 07.02.2019 22:30

myślę że niestety ale jest tak że taki jeden pan wypuszcza plotki, rodzice jak to w emocjach je "kupują" (kto tak nie ma w emocjach) a potem ten pan nawet nie przychodzi na spotkanie, udaje że go "w temacie nie ma". Na koniec powie jak to on że jest zaskoczony całą sytuacją Tylko że jak rodzice rozpoznają jego grę a niektórzy już tak mają to ten pan wiele na tym straci.

Turboplazmotron, 07.02.2019 22:26

Przeraża mnie poziom agresji w Naszym mieście. Jak pokazują ostatnie wydarzenia z Gdańska nie prowadzi to do niczego dobrego.

Turboplazmotron, 07.02.2019 22:24

Wędkarz złowił złotą rybkę i rybka mówi spełnię twoje życzenie ale twojemu sąsiadowi dam dwa razy tyle . A wędkarz na to odetnij mi rękę.

kaczor, 07.02.2019 22:22

Przepraszam ale patrzę na ostatnie zdjęcie i tak sobie myślę że nie warto wierzyć w każdą informację jaka pojawia się nie wiadomo skąd i z tego powodu organizować spotkania. Mam nadzieję, że nie jest tak że ktoś z premedytacją gra emocjami rodziców poprzez puszczanie plotek. Bo tak to można wszystko zniszczyć.

berni, 07.02.2019 22:08

Czasem dobrze jest być na spotkaniu... nie tylko fizycznie, ale z rozumem i pojąc, na czym stanęło. Autor nie dotrwał do końca, albo niewiele zrozumiał.

Isia, 07.02.2019 21:58

Dajcie spokój ludzie ???? takie akcje.. Czemu nie dacie spójne szkole trójce przeprowadzić rekrutacji.. Po co te nerwy? O te salę w szkole trójce co się uczą dzieci z dwójki?

beskidmaly, 07.02.2019 21:40

Pan Przewodniczcy Komisji Spolecznej Radny/ o mało co Burmistrz /Kobielus nie był na spotkaniu bo on jest w urzędzie dwa razy w miesiącu :na komisji i na sesji Rady miejskiej bo za nieobecność obcinają wysokość diety, a w takiej szkole ?za darmo oj tam oj tam po co!

Arystokrata, 07.02.2019 21:25

Bardzo interesujące : "szef gminnej edukacji w Andrychowie Andrzej Szafrański (...)". To w końcu Dyrektor czy Szef ? Tylko jeżeli już Szef to czego ? bo z pewnością nie edukacji : )

tomekx, 07.02.2019 21:17

A co na to Kobielus.Przyszedł chociaż???