reklama
reklama

Dotacje przyznane. Kto i ile dostał w 2022 roku?

MAGAZYN, Wiadomości, 18.01.2022 09:39,
Kto i ile otrzymał?
Dotacje przyznane. Kto i ile dostał w 2022 roku?

To zawsze budzi emocje wśród osób działających w klubach i stowarzyszeniach. Co roku w budżecie miasta są pieniądze zarezerwowane na różne z programy z dziedziny sportu i kultury. Trzeba napisać wniosek i wystąpić o dotacje. Potem w urzędzie dzielą pieniądze, w sumie kilkaset tysięcy złotych.

Tym razem wśród klubów sportowych najwięcej – aż 300 tys. zł – dostał siatkarski MKS Andrychów. 220 tys. dostał piłkarski Beskid Andrychów

Poniżej pełne zestawienie przyznanych dotacji:


Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Zadania z zakresu: Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „100 lat z tradycją”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 500,00 zł.

 • Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny 2022 r.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2022 r. ”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2022 r.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „ Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów – Obrzędy dożynkowe „Idziemy do Was z dożynkowym wieńcem””

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.


Zadania z zakresu: Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

termin realizacji: od 01 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Andrychów w 2022 roku ”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.

 • Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – „„Moje dziecko – niezależna istota” – szkolenia”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 • Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Magiczne gotowanie”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach- „Warsztaty rozwoju ruchowego dla dzieci i młodzieży z gminy Andrychów”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.


Zadania z zakresu: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

termin realizacji: od 01 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„Spotkajmy się razem”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, Oddział w Andrychowie – „Seniorze wzmacniaj odporność organizmu”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie -„Aktywny senior”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Zadbajmy o nasze zdrowie””

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.


Zadania z zakresu: Turystyki i krajoznawstwa;

termin realizacji: od 01 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „XIII Konkurs Krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Turystyka aktywna”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Rajd Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach – „Turystyczny Beskid Mały”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Odnawianie i sprzątanie szlaków Beskidu Małego”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.


Zadania z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

termin realizacji: od 01 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”
Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal z Orkiestrą Roczyny”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Dzień harcerski 2022 – Harcerskie życie urok ma”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 • Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – „,,Cuda Gminy Andrychów”- Edycja II -z perspektywy dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej ”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 • Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – „Otwieramy drzwi na świat dla autyzmu – integracja zaczyna się w sercu ”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach- „VII Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW” ”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”
Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „100 lat działalności andrychowskiej orkiestry dętej”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 19 000,00 zł.

 • Stowarzyszenie Grupa Twórców „My” w Andrychowie – „Dzielimy się sztuką”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 9 000,00 zł.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach- „Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia działalności Rewii Dziecięco – Młodzieżowej „DINO” ”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 • Stowarzyszenie Zwykłe Podaj rękę i nieś nadzieje hasło: Myślę trzeźwo – żyję zdrowo w Wieprzu – „Wieczór Pamięci. Wspólne kolędowanie”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 • Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach – „W hołdzie Ułanom”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

c) „ Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.
Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.


Zadania z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

termin realizacji: od 01 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

 • Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 64 000,00 zł.

 • Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „Nowe, inne życie”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 80 000,00 zł.

b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

 • Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Z Promyczkiem w przyszłość 2022”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.


Zadania z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

termin realizacji: od 01 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Na realizację w/w zadania wpłynęło szesnaście ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Roczynach – „Wspieranie i aktywizacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sołectwie Rzyki ”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

 • Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 29 000,00 zł.

 • Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Piłka nożna na wsi”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 39 000,00 zł.

 • Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

 • Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 300 000,00 zł.

 • Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 27 000,00 zł.

 • Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

 • Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 220 000,00 zł.

 • Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

 • Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 30 000,00 zł.

 • Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy ”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 • Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „Moja pierwsza liga ”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 • Klub Sportowy Backhand Andrychów w Sułkowicach – „Tenis stołowy w naszej gminie”

Oferta nie została dopuszczona do konkursu.

 • Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „OYAMA KARATE dla wszystkich”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 • Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Apostoła w Rzykach – „Obóz sportowy”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Uczniowski Klub sportowy Victoria Kozy w Kozach – „VI Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Andrychowa 2022 Śladami Wojciecha Wojdaka ”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

 • Stowarzyszenie BNA Sport w Krakowie – „II PHŁ Inwałd Półmaraton”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

c) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 • Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Pływaj na zdrowie 2022 – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

 • Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Sportowo w Promyczku 2022”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach– „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.


źródło: UM Andrychów
reklama

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy