reklama

Wybory sołtysów po nowemu. W tej gminie po raz pierwszy nie odbędą się w czasie zebrań wiejskich [AKTUALIZACJA]

Polityka, MAGAZYN, Wiadomości, 07.02.2024 09:25, eł

Mieszkańcy przyjdą do lokali wyborczych i zaznaczą nazwiska kandydatów na kartach do głosowania.

Wybory sołtysów po nowemu. W tej gminie po raz pierwszy nie odbędą się w czasie zebrań wiejskich [AKTUALIZACJA]

Choć wybory na sołtysów i do rad sołeckich coraz częściej odbywają się według tego samego modelu, co powszechne, w gminie Kęty zostaje on wprowadzony dopiero w tym roku. Po raz pierwszy mieszkańcy każdego sołectwa wybiorą gospodarzy swoich wiosek w lokalach wyborczych, a nie na zebraniach sołeckich.

Głosowanie będzie tajne i odbędzie się w dokładnie taki sam sposób, jak w czasie wyborów samorządowych czy parlamentarnych. Nazwiska wybranych kandydatów wyborcy zaznaczą na kartach do głosowania, które następnie wrzucą do urn. Jedyna różnica będzie polegała na tym, że lokale wyborcze będą czynne krócej niż w czasie wyborów powszechnych – tylko od 8.00 do 16.00. Niemniej, daje to możliwość, by zagłosować o odpowiedniej dla siebie porze, w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu wybierania sołtysów i członków rad sołeckich na zebraniach wiejskich.

Wybory odbędą się w niedzielę, 25 lutego. Przyjmowane są jeszcze zgłoszenia od osób, które chcą zasiadać w sołeckich komisjach wyborczych. Zostały dwa terminy, kiedy to można zrobić. To 6luty (wtorek), od 14.00 do 16.00 oraz 12 luty (poniedziałek), w tych samych godzinach. Zgłoszenia są przyjmowane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty (Rynek 7).

Oto zarejestrowani kandydaci na sołtysów i członków Rad Sołeckich:SOŁECTWO BIELANY

Kandydaci na Sołtysa:
1. Babiuch Elżbieta Beata lat 47

2. Iwanowicz Krzysztof lat 49

3. Pawlusiak Agnieszka lat 39

4. Raj Janusz lat 62

Kandydaci na 10 członków Rady Sołeckiej:

1. Bertolin Wiesław Józef lat 60

2. Chwierut Jacek Marek lat 39

3. Dziubek Andrzej lat 30

4. Grunwald Grzegorz lat 55

5. Grunwald Józef lat 63

6. Hrapkowicz Sławomir lat 47

7. Kapica Katarzyna Zofia lat 45

8. Klęczar Marek Józef lat 53

9. Maciąga Adam lat 52

10. Mamica Ewa Elżbieta lat 69

11. Pawełek Konrad Jan lat 31

12. Płonka Andrzej Grzegorz lat 57

13. Płonka Grzegorz lat 54

14. Żmudka Piotr Paweł lat 44

15. Żurek Małgorzata lat 63

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 10 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Postawienie znaku „X” w więcej niż 10 kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


SOŁECTWO BULOWICE

W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bulowicach odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Bulowice uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kandydaci na Sołtysa:

1. Biczak Krzysztof lat 25

2. Kruczała Janusz lat 60

W wyborach Sołtysa głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Kandydaci na 12 członków Rady Sołeckiej:

1. Adamus Robert Józef lat 30

2. Adamus Roman lat 63

3. Bielecki Jakub Krzysztof lat 22

4. Biłek Zofia Franciszka lat 64

5. Fabija Krzysztof Bogumił lat 44

6. Gałuszka Zbigniew Eugeniusz lat 69

7. Korzonkiewicz Grzegorz Jan lat 48

8. Matusiak Katarzyna Ewelina lat 39

9. Matyszkowicz Barbara lat 66

10. Matyszkowicz Marek lat 45

11. Niedziela Grzegorz lat 33

12. Pilarczyk Sebastian Kamil lat 28

13. Płonka Tadeusz lat 55

14. Sucheta Janina Elżbieta lat 67

15. Zięba Michał Mariusz lat 42

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 12 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Postawienie znaku „X” w więcej niż 12 kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


SOŁECTWO ŁĘKI

W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łękach odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Łęki uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00.


Kandydaci na Sołtysa:

1. Drabek Andrzej Jerzy lat 53

2. Tlałka Aneta Małgorzata lat 49


W wyborach Sołtysa głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Kandydaci na 10 członków Rady Sołeckiej:

1. Bienia Krystian Paweł lat 28

2. Drabek Edward lat 67

3. Dyrdoń Renata Stanisława lat 48

4. Ficek Kinga Maria lat 40

5. Grzywaczewska Agnieszka Maria lat 42

6. Jankowska Barbara Sabina lat 42

7. Korczyk Adam Mieczysław lat 51

8. Majda Bartłomiej Mateusz lat 25

9. Mądro Grzegorz lat 45

10. Michalak Adam Krzysztof lat 38

11. Nowak Lucyna Emilia lat 39

12. Płonka Ewa lat 63

13. Raj Magdalena lat 40

14. Urbańczyk Zdzisław lat 64

15. Wąsik Ewelina Stanisława lat 39

16. Żmuda Janusz Fryderyk lat 59

17. Żmudka Edward Józef lat 73

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 10 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Postawienie znaku „X” w więcej niż 10 kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


SOŁECTWO MALEC
W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Domu Ludowym w Malcu odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Malec uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kandydat na Sołtysa:

Krawczyk Maria lat 62

W wyborach Sołtysa głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „ZA” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „PRZECIW” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


Kandydaci na 10 członków Rady Sołeckiej:

1. Czechowska Renata Teresa lat 55

2. Hałat Magdalena Katarzyna lat 35

3. Jonkisz Ewa lat 51

4. Kasperek Marcela Franciszka lat 73

5. Kozłowski Wojciech Grzegorz lat 49

6. Krawczyk Wojciech lat 47

7. Maciąga Agnieszka Dorota lat 49

8. Mitoraj Paulina Danuta lat 36

9. Mitoraj Władysław lat 69

10. Olejarz Roman lat 71

11. Paw Grzegorz Mateusz lat 39

12. Płachta Angelika lat 41

13. Wadoń Łukasz lat 43

14. Zoń Adam Piotr lat 36

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 10 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Postawienie znaku „X” w więcej niż 10 kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


SOŁECTWO NOWA WIEŚ

W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Nowa Wieś uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kandydat na Sołtysa:

Kusak Dorota Grażyna lat 60


W wyborach Sołtysa głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „ZA” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „PRZECIW” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Kandydaci na 10 członków Rady Sołeckiej:

1. Formas Franciszek Antoni lat 69

2. Galica Alina lat 52

3. Grygierczyk Wojciech lat 55

4. Handzlik Mirosław Jacek lat 57

5. Jończyk Sabina Elżbieta lat 46

6. Kizner Mirosław lat 48

7. Kowalczyk Zofia lat 68

8. Procner Wojciech lat 55

9. Putek Edward Kazimierz lat 64

10. Szabla Robert lat 52

11. Zelek Wiesław Józef lat 59

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 10 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Postawienie znaku „X” w więcej niż 10 kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


SOŁECTWO WITKOWICE
W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Witkowice uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kandydaci na Sołtysa:

1. Kawończyk Marcin Paweł lat 50

2. Kramarczyk Małgorzata lat 58

3. Luranc Andrzej lat 48

4. Zaręba Marian lat 65

W wyborach Sołtysa głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Kandydaci na 6 członków Rady Sołeckiej:
1. Bujarek Monika Janina lat 39

2. Dudek Marcel lat 20

3. Gąsiorek Magdalena Maria lat 42

4. Grzesło Łukasz Sławomir lat 36

5. Niedziela Krystyna Elżbieta lat 66

6. Suski Artur Tomasz lat 46

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 6 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy