reklama
reklama

Kiedy rozwód jest niemożliwy?

MAGAZYN, Wiadomości, 21.06.2023 11:55, ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Możliwość rozwiązania małżeństwa przysługuje w momencie, gdy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Orzeczenie o rozwodzie może wydać sąd, jeśli uzna, że pomiędzy małżonkami faktycznie ustała więź fizyczna, emocjonalna oraz gospodarcza. Jakie przesłanki wskazują na niemożność rozwiązania małżeństwa? Kiedy rozwód jest niemożliwy i sprzeczny z zasadami współżycia społecznego? Odpowiadamy w dalszej części artykułu.
Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Definicje i prawne ramy rozwodu

Jak wskazuje ogólnie przyjęta definicja, rozwód jest określeniem rozwiązania związku małżeńskiego poprzez orzeczenie wyroku sądu. Może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy między małżonkami ustały wspomniane więzi i w zasadzie nie ma szans na ich ponowne nawiązanie. Wskazaniem do obiegania się o rozwód jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Prawo do złożenia pozwu rozwodowego przysługuje każdej ze stron. Orzeczenie rozwodu może jednak nastąpić w momencie spełnienia przesłanek dopuszczalności.

Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozkład pożycia małżeńskiego nie zawsze przekształca się w trwały oraz zupełny. W niektórych przypadkach jest przemijający i uniemożliwia sądowi rozwiązanie małżeństwa. Istnieje szereg przesłanek negatywnych dla orzeczenia rozwodu. Występowanie choćby jednej z nich może uniemożliwiać rozwiązanie małżeństwa. Jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego? Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności. Każda sprawa rozwodowa podlega wnikliwemu rozpoznaniu przez sąd.

Warunki, które mogą uniemożliwić rozwód

Rozwód nie jest dopuszczalny w przypadku starań podejmowanych przez małżonka wyłącznie winnego za rozkład pożycia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba pozwana wyrazi zgodę na rozwiązanie małżeństwa lub jej odmowa okaże się sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Rozwiązanie małżeństwa staje się niemożliwe ze względów natury społeczno-wychowawczej. Orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne w przypadku rażącego pokrzywdzenia współmałżonka. Sąd bierze pod uwagę kwestie, tj. wiek i stan zdrowia małżonków, dobro małoletnich dzieci, moralne warunki życiowe czy zdolność do zaspokajania potrzeb osobistych.

Alternatywy dla rozwodu: separacja prawna, mediacja i porozumienie małżeńskie

  1. Separacja prawna – po jej orzeczeniu ustają obowiązki wynikające z małżeństwa oraz powstaje przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej. Może być zawarta na dowolny okres czasu. Zniesienie separacji prawnej następuje po złożeniu zgodnego wniosku małżonków.
  2. Mediacja małżeńska – może stanowić sposób na rozwiązanie konfliktu. Zazwyczaj to długotrwały proces, który służy do rozwiązywania i wyjaśniania sporów.
  3. Porozumienie małżeńskie – może zawierać wyczerpujący plan wychowawczy. Nie dotyczy kwestii dotyczących alimentów na dziecko.

Porady prawne i pomoc

W podjęciu odpowiedniej decyzji i taktyki postępowania może pomóc konsultacja z adwokatem specjalizującym się w sprawach rozwodowych. W wielu przypadkach nieoceniona jest porada prawna z profesjonalistami. Na skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej decydują się zarówno osoby zdecydowane na rozwód, jak i poszukujące alternatywy dla niego. Doświadczony adwokat rozwodowy w Warszawie przyda się również podczas mediacji czy spisania porozumienia małżeńskiego. Wskaże też orientacyjne koszty rozprawy i w profesjonalny sposób przygotuje pozew rozwodowy.

Rozwiązanie małżeństwa – kiedy nie jest możliwe?

Podsumowując, jakie są najważniejsze przesłanki do orzeczenia rozwodu? Zalicza się do nich trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozwód jest niedopuszczalny w przypadku, gdy istnieją okoliczności wskazujące na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Spośród najczęstszych powodów niemożności rozwiązania małżeństwa warto wymienić brak zgody pokrzywdzonego małżonka, który nie ponosi odpowiedzialności za trwały rozpad związku. Przeszkodą do orzeczenia rozwodu może być także sprzeczność z dobrem małoletniego dziecka oraz ciężka choroba występująca jeszcze przed rozstaniem.


- Artykuł sponsorowany -


reklama

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Brak komentarzy