reklama

Rozwód kościelny: podstawowe informacje o procesie unieważnienia małżeństwa w Kościele Katolickim

Artykuły sponsorowane, Wiadomości, 21.08.2023 10:15,
Do procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego trzeba solidnie przygotować się, ponieważ postępowanie może trwać latami i nie jest pewne, że zakończy się wydaniem pozytywnego wyroku. A oto garść informacji, które z pewnością przydadzą się każdemu, kto rozważa „rozwód kościelny”.
Rozwód kościelny: podstawowe informacje o procesie unieważnienia małżeństwa w Kościele Katolickim


Czy w Kościele Katolickim można dostać rozwód?

Nie, ponieważ rozwód oznacza zakończenie istniejącego i poprawnie zawartego małżeństwa. Tymczasem w Kościele Katolickim małżeństwo urasta do rangi nierozerwalnego sakramentu, na mocy którego mężczyzna i kobieta stanowią trwałą, nieodwracalną jedność. Dlatego też mówienie o „rozwodzie” czy też „unieważnieniu” małżeństwa kościelnego jest błędem.

Jakie są możliwości zakończenia małżeństwa kościelnego?

Tak zwany „rozwód kościelny” to w istocie proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Powód musi udowodnić, że w dniu ślubu występowały czynniki, na podstawie których można uznać sakrament za zawarty niezgodnie z prawem kanonicznym. Uzyskanie pozytywnego wyroku jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że małżeństwo nigdy nie istniało. W Kościele Katolickim można uzyskać „rozwód” również w sytuacji, gdy małżeństwo nie zostało dopełnione lub ze względu na tzw. przywilej Pawłowy. Szczegółowych informacji na ten temat mogą udzielić specjaliści od prawa kościelnego, np. Kancelaria Kanoniczna Magdalena Wojdała.

Jakie są podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

W sądzie kościelnym istnieje wiele podstaw prawnych, które uzasadniają nieważność związku małżeńskiego - wymienia je Kodeks Prawa Kanonicznego. Pierwszą grupę stanowią tzw. przeszkody zrywające, w tym:

  • nieodpowiedni wiek małżonków,

  • niezdolność płciowa,

  • poligamia,

  • brak chrztu,

  • święcenia kapłańskie lub śluby czystości,

  • uprowadzenie,

  • morderstwo poprzedniego małżonka,

  • spokrewnienie małżonków,

  • przyzwoitość publiczna.

Podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa może być również wada zgody małżeńskiej, w tym: ograniczone możliwości intelektualne, choroba psychiczna, orientacja seksualna, parafilia, uzależnienie, wzięcie ślubu pod wpływem błędu lub podstępu. Ponadto „rozwód kościelny” można uzyskać także w sytuacji, gdy podczas ślubu nie została zachowana odpowiednia forma kanoniczna (np. udzielenie sakramentu przez osobę nieupoważnioną).

Jak wyglądają procedury w sądzie kościelnym?

Osoba, której zależy na stwierdzeniu nieważności małżeństwa, powinna najpierw sporządzić skargę powodową (może w tym pomóc adwokat kościelny), a następnie złożyć dokument w odpowiednim sądzie biskupim. Po otrzymaniu skargi sąd może przyjąć sprawę do rozpatrzenia lub ją odrzucić. Jeżeli dojdzie do procesu, wówczas sąd wysłucha zeznań małżonków i świadków, a także zapozna się z opiniami biegłych. Po opublikowaniu akt sprawy powód może jeszcze raz przedstawić swoje stanowisko (tzw. głos obrończy). Następnie swoje uwagi zgłasza Obrońca Węzła Małżeńskiego, na które powód może odpowiedzieć repliką. Później pozostaje już tylko oczekiwanie na wyrok sądu.

Jak długo trwa proces w sądzie kościelnym?

Procedury w sądzie kościelnym dotyczące spraw małżeńskich mogą zająć nawet 2-3 lata, choć w niektórych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia procesu skróconego (45-dniowego). Nie ma przy tym pewności, że proces zakończy się wyrokiem pomyślnym. Sąd może odrzucić skargę już na samym początku albo uznać, że powód nie przedstawił wystarczających dowodów na nieważność małżeństwa. Może również nałożyć klauzulę, która zabrania zawarcia nowego związku małżeńskiego pomimo uzyskania pozytywnego wyroku. Tym trudnościom może zapobiec adwokat kościelny, który pomaga wiernym w przygotowaniu się do procesu i zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Kancelaria Kanoniczna Magdalena Wojdała ma wieloletnie doświadczenie w procesach kościelnych dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa. W celu uzyskania porady prawnej można kontaktować się:

Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie wszystkich diecezji w Polsce.


- artykuł sponsorowany -

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Brak komentarzy