reklama
reklama

Wójt powołała nową dyrektorkę, ale zapomniała o odwołaniu poprzedniej... [AKTUALIZACJA]

MAGAZYN, Wiadomości, 11.08.2023 09:28, eł

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa przez miesiąc miał dwie szefowe.

Wójt powołała nową dyrektorkę, ale zapomniała o odwołaniu poprzedniej... [AKTUALIZACJA]

Do dziwnej sytuacji doszło w Mucharzu. Od początku czerwca tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa zarządza Anna Kowalska-Wicherek. Ale, jak się okazuje, została ona powołana na stanowisko dyrektorki pomimo tego, że poprzednia nie została z niego odwołana!

Dyrektora instytucji kultury nie zatrudnia się w takim trybie, jak zwykłego pracownika. Trzeba go najpierw powołać w drodze konkursu lub po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez daną instytucję. Stosunek pracy osoby zatrudnionej na takim stanowisku wygasa wraz z upływem czasu, na jaki została ona powołana. Jednak w wyjątkowych sytuacjach można ją odwołać wcześniej.

Zgodnie art. 15 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej można to zrobić w zaledwie kilku przypadkach. Między innymi na własną prośbę dyrektora lub z powodu choroby trwale uniemożliwiającej mu wykonywanie obowiązków, ewentualnie w sytuacji, gdy dopuścił się on naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Wioletta Rupa na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu została powołana z dniem 1 lipca 2020 roku, na okres trzech lat. Miała zarządzać placówką do 30 czerwca 2023 roku. Jednak zdecydowała się odejść przed upływem tego czasu, o czym pisaliśmy w artykule „Pogrom w gminie! Uciekają urzędnicy, dyrektorzy szkół i kierownicy innych placówek”. Swoją funkcję pełniła tylko do końca maja. Od 1 czerwca ośrodkiem kultury zarządza Anna Kowalska-Wicherek z Makowa Podhalańskiego.

Jak się jednak okazuje, choć wójt gminy Mucharz Renata Galara powołała nową dyrektorkę, nie odwołała poprzedniej! Oficjalnie mucharski ośrodek kultury miał w czerwcu dwie szefowe, mimo że Wioletta Rupa już w tym czasie pracowała gdzie indziej...

Wójt Renata Galara sama przyznała, że nie odwołała jej ze stanowiska, gdy zaczął tego dociekać gminny radny Jan Łach. Poprosił on o udostępnienie aktu odwołania dyrektorki GOKiC w Mucharzu, a w odpowiedzi dostał informację, iż taki dokument w ogóle nie został wydany... Poniżej zamieszczamy treść pisma, które otrzymał w tej sprawie.


AKTUALIZACJA

Po publikacji tego artykułu wójt Renata Galara przysłała nam pismo, w którym przekonuje, że nie miała podstaw prawnych do wydania zarządzenia o odwołaniu poprzedniej dyrektorki GOKiC w Mucharzu. Jak to uzasadnia?

Podkreślić należy, iż dyrektor GOKiC zatrudniony na podstawie powołania może w każdym czasie złożyć wypowiedzenie i jego stosunek pracy na podstawie powołania ulega zakończeniu po upływie okresu jego wypowiedzenia. Wynika to z faktu, iż do stosunku pracy kierownika GOKiC w Mucharzu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, który daje uprawnienie pracownikowi do wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na podstawie powołania. W takim przypadku odwołanie pracownika, który w wyniku upływu okresu wypowiedzenia przestał być pracownikiem byłoby bezpodstawne” - argumentuje Renata Galara w przysłanym do naszej redakcji piśmie.

Co innego wynika jednak z opinii prawnej, której zasięgnęli radni gminy Mucharz. Również w serwisie internetowym LEX można znaleźć wykładnię przepisów dotyczących takich sytuacji. Publikujemy w całości jedną z nich:


Czy organizator powinien odwołać dyrektora samorządowej instytucji kultury po złożeniu przez niego prośby o odwołanie przed terminem?

Opublikowano: QA 1996391

Status: aktualne

Autor odpowiedzi:

Culepa Michał

Odpowiedzi udzielono:

4 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie


PYTANIE

Dyrektor samorządowej instytucji kultury (powołany uprzednio zarządzeniem wójta na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust. 7 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) złożył wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 69 w zw. z art. 36 § 1 i 3 Kodeksu pracy.

Czy organizator powinien zarządzeniem odwołać dyrektora, czy też zgodnie z literalnym brzmieniem art. 15 ust. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej podjęcie takiego zarządzenia nie jest wymagane?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 15 ust. 6 pkt 1 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) – dalej u.o.d.k. organizator dokonuje odwołania dyrektora po złożeniu przez niego prośby o odwołanie przed terminem, zatem zarządzenie o odwołaniu jest wymagane ustawą.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 15 ust. 6 pkt 1 u.o.d.k. dyrektor instytucji kultury powołany na czas określony może być odwołany przed upływem tego okresu na własną prośbę. Przepis ten ma charakter przepisu szczególnego w stosunku do regulacji kodeksowych (zob. art. 15 ust. 7 u.o.d.k.). To oznacza, że odwołanie dyrektora następuje także na jego własną prośbę, jako jedna z podstaw odwołania. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu – przeciwnie niż wskazuje to pytający – odwołanie następuje na prośbę dyrektora, a zatem do skuteczności odwołania konieczne jest także formalne odwołanie przez organizatora (w drodze także zarządzenia).


Foto: UG w Mucharzu – po lewej Wioletta Rupa, po prawej Anna Kowalska-Wicherek

reklama
News will be here

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

bazyl, 05.08.2023 01:00

Jaka gmina taki wójt.