reklama
reklama

Są chętni na wykonanie projektu obwodnicy Zatora. Kiedy budowa?

Gospodarka, Wiadomości, 06.09.2019 17:10, INFORMACJA PRASOWA
Budowy na razie będzie, ale są chętni na wykonanie dokumentacji projektowej.
Są chętni na wykonanie projektu obwodnicy Zatora. Kiedy budowa?

Aż 7 firm zgłosiło swoje oferty do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących, z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatora, w ciągu drogi krajowej nr 28, uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami.

- Po otwarciu ofert okazało się, że najniżej prace wyceniła firma Sweco Engineering Sp. z o.o., na 2 214 369 zł brutto, a najwyżej Multiconsult Polska sp. z o.o. na 5 289 738 zł brutto. Przed nami sprawdzanie ofert - informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.,

Obwodnica Zatora w ciągu DK28 realizowana będzie z wykorzystaniem technologii i standardu BIM. Building Information Modeling jest nowoczesną technologią, w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystania na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac. Oddział GDDKiA w Krakowie pod koniec 2017 r. jako pierwszy w Polsce podjął decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM.

Ogłoszenie przetargu poprzedzone było spotkaniami informacyjnymi i dialogiem technicznym dla zainteresowanych wykonawców, by pozyskać informacje o możliwościach wykonawców w zakresie wykorzystania tej technologii w projekcie infrastrukturalnym.

Dokumentacja, którą trzeba przygotować obejmuje wykonanie:

· opracowań geodezyjno-kartograficznych

· operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zgód wodnoprawnych oraz przygotowaniem innych materiałów do uzgodnienia lub opiniowania wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych lub postanowień, opinii itp.

· opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU) wraz z uzyskaniem jej ostateczności,

· opracowań geotechnicznych, geofizycznych i geologicznych,

· wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,

· materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID, ew. pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem,

· projektów wykonawczych dla każdej z branż,

· specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru Robót, Kosztorysu Ofertowego,

· kosztorysu inwestorskiego,

· dokumentacji projektu BIM

Kiedy budowa obwodnicy?

Obwodnica Zatora połączy drogi krajowe nr 28 i nr 44 klasy GP ( główna przyspieszona ) będzie miała jedną jezdnię o długości 2,1 km. Oprócz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 przebudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 781 klasy G. Powstanie 5 obiektów inżynierskich , w tym dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające). Przebudowana i wybudowana zostanie infrastruktura techniczna. Dla inwestycji wydana jest ostateczna decyzja środowiskowa, przygotowana została także koncepcja programowa

- Po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych decyzji, w trakcie przetargu na budowę wyłoniony w tym przetargu wykonawca będzie udzielał wyjaśnień na zapytania wykonawców, biorących udział w przetargu. Następnym zadaniem wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych. Na wszystkie wymienione czynności przewidziano w sumie 49 miesięcy - informuje Iwona Mikrut.

Istniejąca droga krajowa DK28 przechodzi przez ścisłe centrum Zatora i kilkaset metrów od rynku dochodzi do DK44. Po wybudowaniu obwodnicy odciążone zostanie centrum miasta, poprawi się bezpieczeństwo i przepustowość. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony poza centrum miasta. Usprawnieni się układ komunikacyjny i poprawią warunki ekologiczne mieszkańców miasta i gminy Zator, mieszkających przy drogach krajowych nr 28 i nr 44. Powstanie szansa na zwiększenie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji.

reklama

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy