reklama
reklama

Są chętni na budowę obwodnicy Zatora. Kiedy powstanie?

Gospodarka, Wiadomości, 28.02.2023 12:35, INFORMACJA PRASOWA
W planach jest budowa ponad 2 km drogi.
Są chętni na budowę obwodnicy Zatora. Kiedy powstanie?
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że sześć podmiotów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić wykonawcę obwodnicy Zatora w ciągu DK28. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM. To innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju, które spotkało się z dużym zainteresowaniem branży budowlanej.

Nowa droga będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum Zatora po zachodniej stronie miasta. Będzie przebiegać od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ul. Wadowickiej (DK28), ul. Gen. Sikorskiego (DW781), ul. Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne).

Dodatkowo powstaną też nowe drogi gminne, służące do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie również przebudowana infrastruktura techniczna (wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna), kolidująca z inwestycją.


Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja została zaprojektowana tak, by zminimalizować jej wpływ na środowisko. Przewidziano jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt. Powstaną dwa stawy kompensacyjne (sztuczne mokradła dla zwierząt) i ekrany akustyczne.

Droga powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Przewidywany czas budowy to lata 2024-2026.


Jak informuje GDDKiA, postępowanie mające wyłonić wykonawcę jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, przewidzianego w ustawie Prawo zamówień publicznych m.in. dla przedsięwzięć o innowacyjnym charakterze.

Obwodnica Zatora budowana będzie w ramach pilotażu przy wykorzystaniu metodyki BIM (ang. Building Information Modeling). To nowoczesna technologia, w której stosuje się wspólne środowisko danych (komplet informacji jest zgromadzony w jednym miejscu) oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów. Uwzględniają one wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji - od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie. BIM to metodyka, która zyskuje coraz większą popularność w branży budowlanej w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Dziś przedsięwzięcia budowlane są coraz nowocześniejsze, a przez to stają się coraz bardziej skomplikowane. Rośnie ilość informacji, które są niezbędne do odpowiedniego przygotowania, zaprojektowania, wybudowania, a następnie zarządzania i utrzymania danego obiektu, np. budynku lub drogi. BIM to metoda zarządzania informacją, która stawia sobie za cel ograniczenie strat danych.Do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę obwodnicy Zatora jako inwestycję reprezentatywną dla zadań realizowanych przez GDDKiA. Biegnie nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót - drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne).

Branża budowlana zaczyna w coraz szerszym zakresie wykorzystywać metodykę BIM, ponieważ pomaga ona w zarządzaniu informacją. Pozwala na ustandaryzowanie procedur i procesów związanych z projektem, budową i użytkowaniem drogi. Dzięki BIM jedna informacja (np. dotycząca wiaduktu) jest w jednym miejscu. Unika się sytuacji, w której jedna informacja jest umieszczona w kilku różnych miejscach, co zwiększa ryzyka związane z zarządzaniem danymi i zagrożenie pojawieniem się rozbieżności.


Pierwsza tura dialogu konkurencyjnego

Dialog konkurencyjny ma trzy tury postępowania. W pierwszej zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. GDDKiA zakończyła etap przyjmowania takich wniosków. Zainteresowanych realizacją tej nowatorskiej w skali kraju budowy jest sześć podmiotów - POLAQUA, SKANSKA, Mostostal Warszawa, konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe (Lider) i Strabag (Partner), konsorcjum Eurovia Polska (Lider) i Warbud (Partner) oraz PORR.

Przed złożeniem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy mogli zadawać nam pytania dotyczące inwestycji i procedury dialogu konkurencyjnego. Zadano ponad 40 pytań, z których większość dotyczyła kryteriów selekcji przewidzianych w postępowaniu. To na podstawie tych kryteriów GDDKiA wybierze spośród zainteresowanych podmiotów trzech wykonawców. Z nimi zostanie przeprowadzony właściwy dialog konkurencyjny. Kryteria selekcji są następujące:

• doświadczenie wykonawcy w BIM (15 punktów);

• próbka referencyjnego modelu BIM wraz z dokumentem opisu oraz dokumentem źródłowym (75 punktów).

GDDKiA dziękuje wszystkim wykonawcom zgłaszającym swoje pytania i sugestie za ich zaangażowanie oraz rzeczowe i merytoryczne podejście do tej inwestycji. Branża budowlana jest zainteresowana udziałem w tym nowatorskim przedsięwzięciu. Daje to możliwość wspólnego przygotowania efektywnego i praktycznego modelu realizacji inwestycji drogowej z wykorzystaniem metodyki BIM.

GDDKiA będzie oceniać kompetencje wykonawców w zakresie BIM i sprawdzać, czy mają oni doświadczenie i praktyczną umiejętność posługiwania się tą metodyką. Planowany czas na ocenę wniosków to 30 dni.

Co dalej?

Po ocenie wniosków GDDKiA zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym trzech wykonawców, którzy otrzymają największą liczbę punktów. Będą oni mogli zaproponować konkretne rozwiązania spełniające potrzeby zamawiającego. Dzięki takiemu spotkaniu dwóch stron - zamawiającego i wykonawców - mogą oni lepiej poznać swoje potrzeby i specyfikę danego zamówienia. Jest to szczególnie ważne w przypadku innowacyjnych przedsięwzięć - takich jak budowa drogi przy wykorzystaniu metodyki i narzędzi BIM.

Ostatnia tura dialogu to przygotowanie przez GDDKiA Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie doświadczeń i informacji zebranych podczas dialogu konkurencyjnego. Po przygotowaniu SWZ do składania ofert zapraszani są wykonawcy, którzy brali udział w dialogu i nie zostali wyeliminowani z postępowania. Wybudowanie obwodnicy Zatora zostanie powierzone temu wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

źródło: GDDKiA
reklama
News will be here

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy