reklama

Radni zamiast trudnych tematów woleli przyjemniejsze spotkanie.....[AKTUALIZACJA]

Polityka, Wiadomości, 24.10.2016 17:30, ks
Rośnie napięcie pomiędzy władzami Andrychowa a władzami starostwa powiatowego w Wadowicach. O co chodzi?
Radni zamiast trudnych tematów woleli przyjemniejsze spotkanie.....[AKTUALIZACJA]

 

Jak zwykle o drogi. Wiceburmistrz Andrychowa Mirosław Wasztyl poinformował radnych podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Andrychowie [na zdjęciu], że władze Andrychowa zaproponowały władzom powiatu, aby w przyszłym roku powiat partycypował w realizacji 5 zadań na terenie gminy Andrychów

 

Chodzi o położenie asfaltu na ulicy Racławickiej w Sułkowicach, kontynuację remontu ulicy Dobrej w Sułkowicach, wykonanie projektu ulicy Lenartowicza, kontynuację budowy ciągu pieszo rowerowego w Rzykach Jagódkach i rozpoczęcie przebudowy ulicy Włókniarzy.

 

To wszystko są inwestycje planowane na drogach podlegających pod wadowickie starostwo. Władze Andrychowa zaproponowały partycypacje 50/50 przy finansowaniu tych inwestycji. Połowę dałby urząd andrychowski, a drugą połowę - starostwo. Jak informował M. Wasztyl – małe są szanse, że w przyszłym roku starostwo włączy się w realizacje tych wszystkich zadań. Taki wniosek płynie po niedawnym spotkaniu w starostwie.

 

Wasztyl mówił, że mieszkańcy kierują największe pretensje do władz Andrychowa jeśli chodzi o kwestie tych remontów, a tymczasem widać, że woli brak po stronie starostwa.

 

Podczas obrad krytykowano także radnych powiatowych z gminy Andrychów. Zarzucono im, że mało dbają o interes gminy Andrychów i nie pojawiają się na sesjach Rady Miejskiej w Andrychowie. Być może nie chcą słuchać listy uwag, jakie co miesiąc zgłaszają andrychowscy radni w kierunku rządzących powiatem.

 

- Na początku tej kadencji wydawało się, że Andrychów ma silną reprezentację w powiecie. Ale teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście przez to jest lepiej niż było kiedyś – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski.

 

Rzeczywiście, reprezentacja Andrychowa w powiecie jest mocna. Z tej gminy pochodzi kilku radnych PiS i jedna radna wybrana z listy PSL. Andrychów ma nawet członka zarządu powiatu (Franciszek Penkala).

 

Dlaczego powiatowi radni nie bywają na obradach Rady Miejskiej w Andrychowie? tego na razie nie wiadomo. Ustaliliśmy, że w czwartek niektórzy z nich wybrali przyjemniejsze spotkanie niż obrady i słuchanie narzekań na dziurawe drogi, za które de facto odpowiadają.

 

Kiedy w Andrychowie odbywała się sesja Rady Miejskiej, gdzie rozmawiano m.in. o fatalnej sytuacji na drogach powiatowych gminy Andrychów a nikt z powiatu nie mógł się z tego wytłumaczyć, w Andrychowie przebywała silna reprezentacja władz powiatu ze starostą Bartoszem Kalińskim i radnymi powiatowymi PiS z gminy Andrychów. Przebywali niedaleko – w andrychowskiej Bawełniance na uroczystości ślubowanie pierwszoklasistów....[zdjęcie poniżej]

 

Tam również był nasz reporter.

ZOBACZ: Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

 

AKTUALIZACJA: 2016-10-24

Atak na sesji na radnych powiatowych z gminy Andrychów nie pozostaje bez echa. W ich imieniu oświadczenie wydał Zbigniew Małecki [na zdjęciu z lewej], wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego. Zobaczcie co napisał:

 

Oświadczenie
Z uwagi na krytyczne słowa Przewodniczącego Rady Gminy Romana Babskiego oraz Radnego Tadeusza Sarleja na sesji Rady Gminy Andrychów w dniu 20.10.2016 r. względem Powiatu Wadowickiego i Radnych Powiatowych informuję,:
- pracodawca ma obowiązek zezwolić pracownikowi – radnemu  na zwolnienie pracy w miejscu zatrudnienia na rzecz organów w których jest radnym, zgodnie z Art. 22 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz. U z 1996 r. nr 60, poz. 281), przypominam Panu Przewodniczącemu Rady Gminy, że Radnego Powiatowego pracodawca nie ma obowiązku zwalniać na obrady Rady Gminy Andrychów, a obecność radnego na sesjach Gminy wynika z zagospodarowania czasu i wykorzystania urlopu wypoczynkowego, w celu uczestniczenia w obradach Rady Gminy Andrychów. W związku z zaistniałą sytuacją na ostatniej sesji radni powiatowi wyrażają oburzenie taką postawą Przewodniczącego, która godzi w dobre imię samorządu powiatowego i radnych wywodzących się z terenu Gminy Andrychów. W moim przekonaniu ten bezprecedensowy atak na Radnych Powiatowych jest wysoce  niesprawiedliwy z uwagi na efekty naszych działań przez ostatnie dwa lata obecnej kadencji. W związku z tym, iż Pan Przewodniczący, jak i radni KWW Nasza Gmina Andrychów nie mieli jak do tej pory czasu zapoznać się z listą wykonanych i planowanych zadań przez Radnych Powiatowych reprezentujących naszą gminę,
- przypominam że, w kadencji 2014-2018 jest wykonanych więcej remontów na drogach powiatowych niż w kadencji 2010 – 2014, gdzie Pan Burmistrz Tomasz Żak, startując ze wspólnej listy z byłym starostą Jackiem Jończykiem, miał okazje wykazać się większą operatywnością i współpracą z koalicja rządzącą wówczas w powiecie na rzecz Gminy Andrychów. 
Zaznaczam, że w obecnej kadencji zostały wykonane na terenie Gminy Andrychów następujące zadania:
1. Budowa chodnika w Rzykach - dwa odcinki o długości ok 1 km.
2. Kapitalny remont ul Wolfa w Andrychowie wraz z chodnikami,
3. Remont nawierzchni ul Szewskiej w Andrychowie (590 m w kierunki Wieprza),
4. Remont nawierzchni ul. Lenartowicza 100 m (przy Gimnazjum)
5. Remont nawierzchni ul. Żwirki i Wigury od skrzyżowania z ul. Głowackiego w kierunku Brzezinki oraz obecnie do osiedla na ul. Żwirki i Wigury.
6. Jeszcze w tym roku będzie wykonany remont chodnika przy ul. Lenartowicza o dł. 400 m
7. Zakończyliśmy inwestycję rozbudowy szpitala powiatowego o pawilon łóżkowy, doposażyliśmy szpital w sprzęt specjalistyczny, to wszystko ma służyć poprawie bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańcom powiatu i przede wszystkim mieszkańcom ziemi andrychowskiej. 
Powyższe zadania wskazują, że  jako Radni Powiatowi dbamy o bezpieczeństwo i poprawę stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Andrychów w szerokim zakresie oraz w ramach możliwości budżetu powiatu wadowickiego. Jakiekolwiek pomówienia w powyższej sprawie pod adresem radnych powiatowych z Gminy Andrychów są wysoce niesprawiedliwe i nie mają nic wspólnego z obecną rzeczywistością. 
Na marginesie dziwię się Panu Przewodniczącemu, że jako Radny Gminy Andrychów z wieloletnim stażem samorządowym, wdaje się niepotrzebną retorykę w stosunku do Radnych Powiatowych,  nie zasięgając wyczerpujących informacji. 
Jestem przekonany, że tego typu wypowiedzi są jednorazowym wybrykiem, który po wnikliwej analizie radnych, burmistrza oraz pracowników odpowiednich wydziałów w  Urzędzie Gminy zostaną zdementowane podczas najbliższych obrad Rady Gminy Andrychów.
W imieniu radnych
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego  
Zbigniew Małecki

Oświadczenie

Z uwagi na krytyczne słowa Przewodniczącego Rady Gminy Romana Babskiego oraz Radnego Tadeusza Sarleja na sesji Rady Gminy Andrychów w dniu 20.10.2016 r. względem Powiatu Wadowickiego i Radnych Powiatowych informuję,:

- pracodawca ma obowiązek zezwolić pracownikowi – radnemu  na zwolnienie pracy w miejscu zatrudnienia na rzecz organów w których jest radnym, zgodnie z Art. 22 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz. U z 1996 r. nr 60, poz. 281), przypominam Panu Przewodniczącemu Rady Gminy, że Radnego Powiatowego pracodawca nie ma obowiązku zwalniać na obrady Rady Gminy Andrychów, a obecność radnego na sesjach Gminy wynika z zagospodarowania czasu i wykorzystania urlopu wypoczynkowego, w celu uczestniczenia w obradach Rady Gminy Andrychów. W związku z zaistniałą sytuacją na ostatniej sesji radni powiatowi wyrażają oburzenie taką postawą Przewodniczącego, która godzi w dobre imię samorządu powiatowego i radnych wywodzących się z terenu Gminy Andrychów. W moim przekonaniu ten bezprecedensowy atak na Radnych Powiatowych jest wysoce  niesprawiedliwy z uwagi na efekty naszych działań przez ostatnie dwa lata obecnej kadencji. W związku z tym, iż Pan Przewodniczący, jak i radni KWW Nasza Gmina Andrychów nie mieli jak do tej pory czasu zapoznać się z listą wykonanych i planowanych zadań przez Radnych Powiatowych reprezentujących naszą gminę,

- przypominam że, w kadencji 2014-2018 jest wykonanych więcej remontów na drogach powiatowych niż w kadencji 2010 – 2014, gdzie Pan Burmistrz Tomasz Żak, startując ze wspólnej listy z byłym starostą Jackiem Jończykiem, miał okazje wykazać się większą operatywnością i współpracą z koalicja rządzącą wówczas w powiecie na rzecz Gminy Andrychów. 

Zaznaczam, że w obecnej kadencji zostały wykonane na terenie Gminy Andrychów następujące zadania:

1. Budowa chodnika w Rzykach - dwa odcinki o długości ok 1 km.

2. Kapitalny remont ul Wolfa w Andrychowie wraz z chodnikami,

3. Remont nawierzchni ul Szewskiej w Andrychowie (590 m w kierunki Wieprza),

4. Remont nawierzchni ul. Lenartowicza 100 m (przy Gimnazjum)

5. Remont nawierzchni ul. Żwirki i Wigury od skrzyżowania z ul. Głowackiego w kierunku Brzezinki oraz obecnie do osiedla na ul. Żwirki i Wigury.

6. Jeszcze w tym roku będzie wykonany remont chodnika przy ul. Lenartowicza o dł. 400 m

7. Zakończyliśmy inwestycję rozbudowy szpitala powiatowego o pawilon łóżkowy, doposażyliśmy szpital w sprzęt specjalistyczny, to wszystko ma służyć poprawie bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańcom powiatu i przede wszystkim mieszkańcom ziemi andrychowskiej. 


Powyższe zadania wskazują, że  jako Radni Powiatowi dbamy o bezpieczeństwo i poprawę stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Andrychów w szerokim zakresie oraz w ramach możliwości budżetu powiatu wadowickiego. Jakiekolwiek pomówienia w powyższej sprawie pod adresem radnych powiatowych z Gminy Andrychów są wysoce niesprawiedliwe i nie mają nic wspólnego z obecną rzeczywistością. 

Na marginesie dziwię się Panu Przewodniczącemu, że jako Radny Gminy Andrychów z wieloletnim stażem samorządowym, wdaje się niepotrzebną retorykę w stosunku do Radnych Powiatowych,  nie zasięgając wyczerpujących informacji. 

Jestem przekonany, że tego typu wypowiedzi są jednorazowym wybrykiem, który po wnikliwej analizie radnych, burmistrza oraz pracowników odpowiednich wydziałów w  Urzędzie Gminy zostaną zdementowane podczas najbliższych obrad Rady Gminy Andrychów.

W imieniu radnych

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego  


Zbigniew Małecki

 

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

aleocochodzi, 24.10.2016 17:05

KWW Nasza Gmina Andrychów - należy rozszyfrować jako gmina w rękach PO i starych komunistów.

BRUNECIK, 20.10.2016 20:01

Panie Wasztyl! A gdzie są te obiecane autobusy bo 15 październik 2016 już minął???!!! Kolejny Pana blef skierowany do mieszkańców Gminy i nie tylko!!! Oszczędź Pan wstydu bo honoru to Pan już w ogóle nie ma!!!

szpp, 20.10.2016 14:08

i my im za to płacimy żeby oni sobie mogli siedzieć i uśmiechać??????? szok