reklama
reklama

Burmistrz Andrychowa przyznał dotacje dla klubów i stowarzyszeń

Polityka, MAGAZYN, Wiadomości, 15.01.2024 12:45,
Kto i ile dostał na 2024 rok? Zobaczcie zestawienie.
Burmistrz Andrychowa przyznał dotacje dla klubów i stowarzyszeń

To zawsze budzi emocje wśród osób działających w klubach i stowarzyszeniach. Co roku w budżecie miasta są pieniądze zarezerwowane na różne z programy z dziedziny sportu i kultury. Trzeba napisać wniosek i wystąpić o dotacje. Potem w urzędzie dzielą pieniądze.

Tym razem wśród klubów sportowych najwięcej – aż 380 tys. zł – dostał siatkarski MKS Andrychów. 240 tys. dostał piłkarski Beskid Andrychów.


Poniżej pełne zestawienie przyznanych dotacji:


Zadania z zakresu:
Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.


a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2024 r. ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

2. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2024 r.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

3. Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Święta z Promyczkiem”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

4. Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Orkiestra z tradycją”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

5. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2024 roku”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

termin realizacji: od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
1. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Organizacja warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Andrychów w 2024 roku”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

2. Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „Seminarium historyczne „Andrychów: ludzie, miejsca, przedmioty, dokumenty i opowiastki” wraz z dedykowanymi publikacjami. dot. historii miasta”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.


3. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Andrychowie – „On tour in Andrychów 2024 ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 9 000,00 zł.

Zadania z zakresu: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
termin realizacji: od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„Spotkajmy się razem”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, Oddział w Andrychowie – „Seniorze wzmacniaj odporność organizmu” -„Seniorze podziwiaj niespotykane na powierzchni ziemi krajobrazy, relaksuj się i wzmocnij swoją odporność”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie -„Sportowo aktywny senior”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Turystyki i krajoznawstwa;

termin realizacji: od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach – „Turystyka aktywna”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7000,00 zł.

2. Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „XV Konkurs Krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów””
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

b) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”
Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Zadania z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
termin realizacji: od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

1. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal z Orkiestrą OSP Roczyny”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach – „IX Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW” ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

3. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Andrychowie – „Śladami Ochotniczych Straży Pożarnych ziemi Andrychowskiej”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

1. Stowarzyszenie Grupa Twórców „My” w Andrychowie – „Dzielimy się sztuką”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.


2. Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Orkiestra na 102!”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

3. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Świąteczna akcja artystyczna”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

c) „ Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.
Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
termin realizacji: od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Na realizację w/w zadania wpłynęło trzynaście ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „Pierwszy Rodzinny Turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

2. Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „OYAMA KARATE dla wszystkich”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 30 000,00 zł.

3. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

4. Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Aktywizacja sportu poprzez szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 40 000,00 zł.

5. Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Piłka nożna na wsi”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 60 000,00 zł.

6. Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 380 000,00 zł.

7. Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 240 000,00 zł.

8. Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 39 000,00 zł.

9. Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 40 000,00 zł.

10. Stowarzyszenie Zwykłe „Górskie początki” w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

11. Klub Akrobatyki Sportowej AKRO-SPAS w Kętach – „Gimnastyka / akrobatyka gwarancją rozwoju sprawności ruchowej dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

12. Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – „Wspieranie i aktywizacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sołectwie Rzyki
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 30 000,00 zł.

13. Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

1. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor” w Andrychowie – „58 Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory””
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

2. Stowarzyszenie Beskidzki Topór w Bielsku Białej – „DREW HOME Beskidzki Topór edycja 8”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

3. Uczniowski Klub sportowy Victoria Kozy w Kozach – „VIII Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Andrychowa 2024 Śladami – Wojciecha Wojdaka ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

4. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Andrychowie – „Ogólnopolskie zawody rot asekuracyjnych RIT ANDRYCHÓW”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

c) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach – „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

2. Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Sportowo w Promyczku 2024”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 12 000,00 zł.

3. Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Pływaj na zdrowie 2024 – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
4. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Letnia Spartakiada 2024”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.


źródło: UM Andrychów
reklama
News will be here

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Zakolog, 15.01.2024 14:32

MamNewsa ale nie podaliście, ile przeznaczył na projekt „Andrychowskie Młode Diamenty Nauki”, czy warsztaty „ Od ścieżek na Pańskiej Górze do zatrudnienia w Google LLC i Meta Platforms (Facebook)”, nie ma też nic o „Naucz się publikować, albo zgiń”, a nawet „Zamiast zrzutki na leki, sam je wymyśl i zarabiaj”. Co on myśli, że to wszystko ogarnie za pomocą certyfikatu „Samozajebistości Samorządowej” i 5 tysia opłaty ?