reklama

Inwałd zbiera na nowy samochód

Na sygnale, Wiadomości, 25.04.2022 09:38, DK
Strażacy zbierają na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Inwałd zbiera na nowy samochód
"Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Inwałdzie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców oraz sympatyków pożarnictwa o wsparcie finansowe w zakupie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.”

- pisze Ochotnicza Straż Pożarna w Inwałdzie.

Jak wspomóc druhów z Inwałdu? Wystarczy zrobić przelew na konto nr 82 811000002001000270810001 (Bank Spółdzielczy) a w tytule wpisać „Zakup samochodu”.

W ten sposób możecie wesprzeć jedną z najstarszych jednostek OSP w regionie. Strażnica w Inwałdzie została oddana do użytku w 1906 roku, w ostatnich latach została zmodernizowana i rozbudowana. Obecnie OSP Inwałd ma do dyspozycji starego jelcza, który wykorzystywany jest do akcji związanych z gaszeniem pożarów.

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

FeelFree, 25.04.2022 08:58

Mam takie pytanie do wszystkich Obywateli Gminy Andrychów, w szczególności mieszkańców sympatycznej miejscowości Inwałd: co zrobili, czego nie zrobili, a co powinien zrobić: wójt Żak, radny Rzadek, radni Gminy Andrychów w tej kwestii? Pamiętajcie proszę o tym przy wyborach, i przestańmy wierzyć w obietnice bez pokrycia, zamiast tego wyciągajmy WNIOSKI Z FAKTÓW. Dla dobra nas Wszystkich. Spójrzcie na co wydają, a na co nie wydają naszych wspólnych pieniędzy wybrani przez nas samorządowcy... Oczywiście powodzenia dla OSP w zbiórce.

FeelFree, 25.04.2022 08:51

Z punktu widzenia ochotniczych straży pożarnych najistotniejsze jest finansowanie ich działalności przez jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ podmioty te w największym zakresie brać będą udział w finansowaniu działalności OSP. W szczególności dotyczy to Gminy, na terenie której dana OSP ma swoją siedzibę. Zapisy art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej ( przy czym ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ponosi gmina. Ponoszenie powyższych kosztów powinno być realizowane bezpośrednio, a nie w formie dotacji. Potwierdza to teza uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r. 121/K/2007 stanowiąca, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, zatem wydatki te powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy, nie zaś w formie dotacji. Identyczne stanowisko w tej sprawie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 4 października 2018 r., sygn. akt ISA/OI 396/18. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej wynikają także z treści art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.), które zaliczone zostały do zadań użyteczności publicznej gminy (art. 9 ust. 4 ustawy). Tryb udzielania dotacji w oparciu o normę art. 219 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest prostszy niż w przypadku dotacji podmiotowej udzielanej na podstawie art. 218 ustawy o finansach publicznych. Kwoty i zakres dotacji musi jedynie określić uchwała budżetowa danej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z póź. zm.) wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z: 1) budżetu państwa, 2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 3) dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne, 4) środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.