reklama

Jesteśmy mobilni, więc rozwijamy potencjał cyfrowy

MAGAZYN, Wiadomości, 08.11.2022 07:00, NEWSY CZYTELNIKÓW
Informacja ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni.
Jesteśmy mobilni, więc rozwijamy potencjał cyfrowy


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni, to miejsce, w którym pracują nauczyciele, dla których idea uczenia się przez całe życie jest priorytetem w rozwoju zawodowym. Dzięki wspólnym wysiłkom dyrekcji, organu prowadzącego szkołę i samych nauczycieli po raz kolejny dziesięcioro pedagogów uczestniczyło w programie Erasmus+. Dwa tygodnie lipca spędziliśmy na Malcie uczestnicząc w kursie komputerowym „Technology Assisted Language Learning” w European School of English w St. Julian’s.

Przygotowania do kursu

Przygotowania do mobilności rozpoczęliśmy od intensywnego samokształcenia w zakresie podstaw znajomości języka angielskiego. W tym celu korzystaliśmy z dostępnych na smartfon aplikacji językowych i uczestniczyliśmy w kursie języka angielskiego. Następnie kompletowaliśmy dokumenty potrzebne do podróży: bilety na samolot, rezerwacje hotelowe, karty EKUZ i legitymacje służbowe. Jednocześnie przeglądaliśmy przewodniki turystyczne, dokształcaliśmy się w zakresie historycznej przeszłości Malty. Rozwiązaliśmy też test językowy zalecany przez szkołę. Wśród uczestników mobilności z naszej szkoły znaleźli się nauczyciele różnych specjalności: polonistka, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, historyczka, fizyk, nauczyciel wychowania fizycznego, biolożka, logopedka i pedagożka ( autorka tegoż tekstu jest zwolenniczką feminatywów!) oraz szkolna bibliotekarka.

To sprzyjało wymianie wiadomości i doświadczeń podczas spotkań roboczych naszej grupy przed wyjazdem na mobilność na temat życia i obyczajów współczesnych Maltańczyków. Ciekawych materiałów szukaliśmy zarówno w formie tradycyjnej, książkowej, jaki i korzystaliśmy z zasobów internetu, blogów, filmów, nagrań na YouTube. Nad wszystkim czuwała szkolna koordynatorka projektu, pani Sylwia Lehrfeld, która również administruje stronę internetową „Mobilność Chocznia 2021” na portalu Facebook, gdzie umieszcza informacje o wszystkich działaniach uczestników w czasie trwania projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-SCH-000007588.


W poniedziałek, 11 lipca 2022 roku, rozpoczęliśmy zajęcia na kursie poświęconym technologii informacyjnej ,,Technology Assisted Language Learning” w European School of English w Saint Julian’s. Przez dwa tygodnie intensywnych zajęć dowiedzieliśmy się wiele o nowoczesnych technologiach komputerowych służących podniesieniu jakości kształcenia. Podczas kursu podjęto następujące zagadnienia:

  • sprzęt i oprogramowanie,
  • inteligentne urządzenia w klasie,
  • internet i aplikacje,
  • internet i łączność,
  • narzędzia Web 2.0. – obrazy, video, audio,
  • nauczanie i uczenie się zdalne,
  • bezpieczeństwo w sieci i ochrona danych,
  • korzystanie z narzędzi online w rozwoju zawodowym.

Bogata tematyka i doskonały sposób prowadzenia zajęć pozwalały na poszerzenie wiedzy na temat sprzętu i oprogramowania komputerowego. Poznaliśmy nowe sposoby wykorzystywania urządzeń inteligentnych w klasie podczas zajęć z uczniami, jak i w samokształceniu, w przygotowywaniu się do pracy z uczniami. Zajęcia na kursie pozwoliły nam usystematyzować wiedzę na temat narzędzi, cech technicznych i społecznych serwisów internetowych Web 2.0. Utrwalaliśmy i przećwiczyliśmy też umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi programu Word, Office Word. Poznaliśmy inne niż Windows systemy operacyjne: Linux, iOS. Problem bezpieczeństwa w internecie był często poruszany i akcentowany podczas zajęć. Zapoznaliśmy się więc z technologiami i możliwościami ochrony danych w sieci. Ponadto poszerzyliśmy wiedzę na temat metod nauczania i uczenia się online. Co warte podkreślenia, zajęcia odbywały się w języku angielskim, więc wzbogaciliśmy zasób słownictwa z tegoż języka o terminologię informatyczną.


Spotkania z kulturą i przyrodą maltańską

Mobilność to zajęcia w szkole, ale również okazja do bogatego życia społecznego, kulturalnego i artystycznego. To cenne znajomości z innymi uczestnikami zajęć w European School of English, wymiana informacji na temat form i sposobów kształcenia w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich, w tym na temat dokształcania się dorosłych w myśl idei uczenia się przez całe życie. Poznawaliśmy dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Malty oraz pobliskich wysp: Comino, Gozo. Zwiedzaliśmy Valettę, Birgu, Rabat, Mdinę, Mostę, Marsaxlokk. Wielu wrażeń dostarcza Birgu, kiedyś najstarsza osada rybacka na Malcie, a dzisiaj perła architektury z Pałacem Inkwizytora, jedynym takim obiektem zachowanym w Europie do współczesnych czasów. W stolicy oczywiście obowiązkowa wizyta w konkatedrze św. Jana i podziwianie obrazów Caravaggia oraz w Narodowym Muzeum Archeologicznym, w którym można zobaczyć oryginalne figurki ,,Wenus z Malty” i inne eksponaty, z których najstarsze datowane są na 5200 r. p.n.e. Zwiedziliśmy Grotę i Katakumby św. Pawła w Rabacie. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły nam wieczorne koncerty i uroczystości związane z maltańską fiestą z okazji święta Matki Bożej z Góry Karmel. Podczas rejsu statkiem wokół wyspy Comino podziwialiśmy dziedzictwo przyrodnicze wybrzeża Malty, Gozo, błękitne jaskinie, laguny na Comino. Degustowaliśmy lokalne potrawy.

Refleksje tuż po mobilności

Wyjazd na kurs komputerowy to nowa wiedza i cenne doświadczenie. Obecnie redagujemy sprawozdania z pobytu na kursie, dzielimy się wrażeniami i pomysłami, między innymi na grupie utworzonej na komunikatorze WhatsApp, informujemy o swoich dalszych działaniach na stronie ,,Mobilność Chocznia 2021”. Wiadomości i umiejętności wyniesione z kursu ,,Technology Assisted Language Learning”wykorzystamy w pracy w szkole z uczniami oraz w dalszym własnym rozwoju zawodowym. Będziemy uatrakcyjniać zajęcia dydaktyczne stosując rozwiązania informatyczne i technologiczne.

Ponadto sam pobyt na mobilności to wartość nie do przecenienia. Kontakt ze sztuką, wiekami historii, podziwianie środziemnomorskiej przyrody to inspiracja do spojrzenia na kulturę i literaturę w szerszym europejskim kontekście. W takim miejscu można decenić istotę integracji europejskiej, dostrzec wspólnotę cech kultury, ludzkich dążeń, docenić różnorodność i uczyć się tolerancji. Dowodem na to jest też fakt, że dla wszystkich uczestników kursu była to kolejna mobilność – niektórzy z naszej grupy uczestniczyli w projekcie z programu Erasmus+ po raz drugi, a niektórzy nawet po raz piąty! Program europejski Erasmus+ - ,,zmienia życie, otwiera umysły” – te słowa są na wskroś prawdziwe - a ponadto rozbudza apetyt na wiedzę!

Autorka : mgr Barbara Tutaj

fot. archiwum autorki

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Brak komentarzy