reklama

Co ze strefą ciszy na Jeziorze Mucharskim? Raczej...

, Gospodarka, MAGAZYN, Wiadomości, 25.07.2022 12:10, red
Władze powiatu wadowickiego podały wynik konsultacji społecznych przeprowadzonych w tej sprawie.
Co ze strefą ciszy na Jeziorze Mucharskim? Raczej...
Do 28 czerwca tego roku mieszkańcy powiatu wadowickiego mieli szansę przesłać swoją opinię w sprawie konsultacji społecznych odnośnie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami o mocy powyżej 10 kW na obszarze Jeziora Mucharskiego.

Chodził o hałas generowany przez silniki motorówek. Zakłóca spokój okolicznych mieszkańców. W tej sprawie mieszkańcy wysłali kilkaset opinii do Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Teraz pisma są analizowane, a urzędnicy do końca lipca mają je upublicznić.


Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji. Prawdopodobnie za kilka miesięcy decyzję w sprawie uchwały będą podejmować radni, ale biorąc pod uwagę wynik konsultacji, strefa ciszy raczej nie powinna zostać wprowadzona. Większość uczestników konsultacji było przeciwko wprowadzenia zakazu.

WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały Rady Powiatu w Wadowicach w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego.

Konsultacje społeczne były przeprowadzone w celu zebrania opinii i pozyskania dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii wszelkich środowisk w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego położonego w granicach Powiatu Wadowickiego.


Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 18 czerwca 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.

Uwagi można było zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 28 czerwca 2022 roku:
1) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
2) poprzez przesłanie pocztą lub doręczenie osobiste na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.

W wyznaczonym terminie wpłynęły:
- 64 opinie wniesione na wymaganym formularzu konsultacji (kompletnie wypełnione)
1. Za wprowadzeniem uchwały wprowadzającej zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego - 5 osób
2. Przeciw wprowadzeniu uchwały wprowadzającej zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu
Wadowickiego - 42 osoby
3. Za wprowadzeniem zmian do projektu uchwały wprowadzającej zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego – 17 osób, których uwagi dot.:
a) wprowadzenia zakazu dotyczącego tylko silników spalinowych – 4 uwagi,
b) wprowadzenia całkowitego zakazu wszelkich silników – 3 uwagi,
c) wprowadzenia zakazu emisji hałasu powyżej 45dB w strefie 500 m od linii brzegowej
– 1 uwaga,
d) wprowadzenia zakazu emisji hałasu powyżej 70 dB – 5 uwag,
e) wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających poruszających się
z prędkością powyżej 30 km/h – 5 uwag,
f) wprowadzenia ograniczenia prędkości do 6 km/h w pasie do 20 m od brzegu
– 1 uwaga,
g) wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym o mocy przeliczeniowej powyżej 7,0 kW (9,52 KM) na 10 kN (1,0T)
wyporności jednostki pływającej – 8 uwag,
h) wykreślenia pkt c z § 3 z projektu uchwały tj. zapisu dot. zwolnienia z zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami o mocy powyżej 10kW (13,60 KM) osób
posiadających stosowne pozwolenie wodnoprawne – 8 uwag,
i) wprowadzenia podziału jeziora na strefę ciszy oraz strefę dla jednostek pływających, wprowadzenia ograniczenia prędkości w wyznaczonych strefach na jeziorze, wyłączenia
ze strefy ciszy motorówek z silnikami stacjonarnymi, które generują dużo mniej hałasu –1 uwaga,

W wyznaczonym terminie wpłynęło również:
- 5 grupowych petycji łącznie z 922 podpisami osób,
Petycje dotyczyły sprzeciwu wprowadzenia uchwały zakazującej używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego.
- 9 e-maili i pism z czego:
- 7 osób było za wprowadzeniem uchwały wprowadzającej zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego
w granicach Powiatu Wadowickiego
- 1 osoba była przeciwko wprowadzeniu uchwały wprowadzającej zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego
w granicach Powiatu Wadowickiego
- 1 osoba złożyła uwagę by wprowadzić zakaz pływania skuterów lub wydzielić część zbiornika gdzie nie będą mogły wpływać
Ponadto do tutejszego Urzędu wpłynęło:
- 6 formularzy konsultacji bez podpisu osoby zgłaszającej uwagę,
- 1 niewypełniony formularz konsultacji,
- 17 uwag poza wyznaczonym terminem konsultacji, tym:
- 13 uwag za wprowadzeniem uchwały wprowadzającej zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego,
- 2 uwagi przeciwko wprowadzeniu uchwały wprowadzającej zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego
w granicach Powiatu Wadowickiego,
- 1 uwaga za wprowadzeniem zmian do projektu uchwały wprowadzającej zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego dot. wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych,
- 1 petycja zawierająca podpisy 26 osób będących przeciwko wprowadzeniu uchwały wprowadzającej zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego.

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy