reklama
reklama

Andrychów rozda kompostowniki

Gospodarka, Wiadomości, 20.05.2024 16:34,
Od wtorku można składać wnioski
Andrychów rozda kompostowniki

Poniżej komunikat z andrychowskiego magistratu w tej sprawie:


Burmistrz Andrychowa informuje, że w dniach od 21 maja do 7 czerwca 2024 roku trwać będzie nabór wniosków o przekazanie przydomowego kompostownika. Projekt jest finansowany ze środków Województwa Małopolskiego przy współfinansowaniu z budżetu Gminy Andrychów.

Program będzie polegał na nieodpłatnym przekazaniu mieszkańcom Gminy Andrychów kompostownika przydomowego.

Uprawnionym do otrzymania kompostownika jest Wnioskodawca, który:

   • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Andrychów dotyczącą wskazanej we wniosku nieruchomości,

   • nie posiada względem Gminy Andrychów zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXIX-205-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów,

   • ma możliwość zagospodarowania we własnym zakresie wytworzonego kompostu.

Kompostowniki zostaną rozdysponowane wśród zainteresowanych mieszkańców, na warunkach określonych w umowie, zgodnie z kolejnością ich złożenia do wyczerpania puli zakupionych kompostowników.

Mieszkańcy zainteresowani otrzymaniem darmowego kompostownika proszeni są o złożenie wniosku osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie na Dzienniku Podawczym, pisemnie (kierując pismo na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Rynek 15, 34-120 Andrychów, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) Urzędu utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Urząd Miejski w Andrychowie prowadzi ESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /mb3v94g1qb/SkrytkaESP.

Formularze wniosków, Regulamin oraz załączniki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15, pokój 117 (I piętro) lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod adresem: www.andrychow.eu .

Przed złożeniem wniosku proszę Państwa o zapoznanie się z Regulaminem przekazania przydomowego kompostownika na terenie Gminy Andrychów.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, pok. nr 117 oraz pod numerem telefonu (33) 842-99-65.

Do pobrania:

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością

Regulamin przekazania przydomowego kompostownika na terenie Gminy Andrychów

Wniosek o przekazanie przydomowego kompostownika

Zgoda właściciela nieruchomosci, na której zostanie posadowiony kompostownik.

Wzór ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku kompostowanie bioodpadów

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania kompostownika

Wzór umowy przekazania kompostownika

reklama
News will be here

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Zefko, 21.05.2024 09:16

https://www.youtube.com/watch?v=AgZ1CUFtp7A

Feel Free, 20.05.2024 18:42

¯\_(͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Feel Free, 20.05.2024 18:41

@cath - lubisz wysyłać ludzi do spowiedzi, więc coś przesyłam: "Jest pewien grzech przeciwko siódmemu przykazaniu, z którego Polacy zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, chociaż bardzo ciężki. Najgorszą społecznie ze wszystkich kradzieży jest kradzież czasu, gdyż demoralizuje okradzionego. Jest to specjalność biurokracji względem obywateli, wybujała oczywiście najbardziej tam, gdzie biurokracja najbardziej się rozrosła, tj. w Polsce. Im więcej urzędów, tym więcej czasu się marnuje; im liczniejsi są w jakimś urzędzie urzędnicy, tym wymyślniejsze formy przybiera rabunek czasu." Feliks. P.S. Siedem dokumentów w sprawie jednego kompostownika...