reklama

Audyt księgowy - co to jest i kiedy warto zrobić?

Artykuły sponsorowane, Wiadomości, 17.10.2023 07:21,
Audyt księgowy - co to jest i kiedy warto zrobić?

Audyt księgowy jest przeprowadzaną analizą działalności przedsiębiorstw oraz różnego rodzaju instytucji, która ma służyć przede wszystkim sprawdzeniu prawidłowości prowadzonej dokumentacji, stanu finansowego firmy oraz wykryciu ewentualnych nieprawidłowości. Audyt powinno przeprowadzać się regularnie, np. raz na rok rozliczeniowy. Coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z audytu księgowego, ponieważ niesie on szereg korzyści. Jakich? Przekonajmy się!

Co obejmuje audyt księgowy?

Audyt ksiąg prowadzonych na pełnej księgowości obejmuje m.in. takie działania jak:

 • Badanie ksiąg rachunkowych, regularności i rzetelności ich prowadzenia,

 • Kontrola prawidłowości zapisów w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT,

 • Sprawdzenie, czy wszystkie transakcje zostały udokumentowane i zarejestrowane,

 • Wygenerowanie Bilansu Otwarcia,

 • Sprawdzenie rozrachunków i porównanie z saldami na kontach księgowych,

 • Weryfikacja ulgi na złe długi,

 • Weryfikacja przedawnień zobowiązań/należności, drobnych kwot,

 • Sprawdzenie salda wyciągu bankowego,

 • Sprawdzenie prawidłowości rozliczania różnic kursowych,

 • Sprawdzenie środków pieniężnych w drodze,

 • Sprawdzenie kont VAT - zgodność z deklaracją,

 • Weryfikacja salda ZUS i PIT,

 • Sprawdzenie kosztów na przełomie roku,

 • Weryfikacja uchwały podział zysku/pokrycie straty rok ubiegły,

 • Sprawdzenie prawidłowości księgowań rozliczeń międzyokresowych - RMK,

 • Sprawdzenie prawidłowości sporządzanych dokumentów polecenia księgowania - PK,

 • Weryfikacja wspólników, adresu, NIP, KRS, PKD,

 • Weryfikacja danych z wprowadzenia do sprawozdania finansowego - rok ubiegły,

 • Umorzenia ZUS,

 • Przeglądanie bilansu, RZiS, informacji dodatkowej,

 • Sprawdzenie prawidłowości naliczeń w deklaracjach podatkowych PIT, CIT, VAT,

 • Kontroli zgodności prowadzonej księgowości z obowiązującymi przepisami,

 • Doradztwie dotyczącym systemów księgowych.

 • Uchwała o dalszym istnieniu spółki (strata).

Audyt ksiąg na uproszczonej księgowości obejmuje takie działania jak:

 • Weryfikacja podatkowych zaliczek miesięcznych i płatności z deklaracji VAT,

 • Roczne zeznanie podatkowe,

 • Weryfikacja poprawności księgowań w ewidencji ryczałtu lub KPIR.

Kto wykonuje audyt księgowy?

Audyt księgowy może być przeprowadzony wewnątrz firmy, czyli przez jednego z uprawnionych do tego pracowników. Decydując się na taką kontrolę trzeba wiedzieć, że nie będzie ona obiektywna. Dobrą praktyką jest przeprowadzenie audytu przez wynajętego księgowego, ponieważ zostanie on przeprowadzony rzetelnie i obiektywnie. Minimalizuje to ryzyko występowania nieprawidłowości w analizie.

Efektem przeprowadzenia tych czynności jest raport, w którym zostaną przedstawione nieprawidłowości oraz zostaną zaproponowane rozwiązania w celu poprawienia danych obszarów.

Kogo obejmuje audyt księgowy?

Obowiązkowemu audytowi muszą poddać się największe jednostki gospodarcze, takie jak spółki akcyjne, banki, a także towarzystwa ubezpieczeniowe. Odpowiednia analiza umożliwia wiarygodną ocenę silnych i słabych stron organizacji.

Dodatkowo audytowi muszą poddać się jednostki, które spełniają co najmniej dwa poniższe warunki:

 • Zatrudniają średniorocznie minimum 50 osób,

 • Suma aktywów na koniec roku wyniosła co najmniej 2,5 miliona euro,

 • Przychody netto wyniosły co najmniej 5 milionów euro.

Na to rozwiązanie decydują się także dobrowolnie mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa, co gwarantuje nie tylko odpowiednią kontrolę, ale także podniesienie wartości całego przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia audytu księgowego?

Zaletą skorzystania z profesjonalnego audytu księgowego jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, jako świadomego i uczciwego w działaniu. W związku z prawidłowo przeprowadzoną rewizją można wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorstwa z takimi organami jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy.

Z raportu można wysunąć wniosek, jak efektywniej zarządzać firmą. Zyskuje się przy tym cenne uwagi odnośnie strategii zarządzania i optymalizacji podatkowej oraz ewentualną pomoc we wdrożeniu działań naprawczych, które mogą wyeliminować ryzyko wcześniej popełnianych błędów.


- artykuł sponsorowany -


Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Brak komentarzy