reklama
reklama

Kto dostał, a kto nie dostał dotacji?

Wiadomości, 20.01.2017 08:30, ks
Jak zwykle na początku roku w magistracie w Andrychowie rozstrzygnięto konkursy, w ramach których przyznane zostały dotacje dla klubów sportowych i organizacji kulturalnych.
Kto dostał, a kto nie dostał dotacji?

Kto dostał, a komu dotacji nie przyznano?

 

Poniżej komunikat magistratu w tej sprawie.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 01 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Zadania z zakresu:

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

a)     „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 

Fundacja „Promyczek” w Targanicach – „Tradycje świąteczne z Promyczkiem”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.

 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2017 roku.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 12 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie  „Bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia w Gminie Andrychów na przykładzie konkursu pn. „Stół Wigilijny””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Wielkanocnymi w Gminie Andrychów na przykładzie konkursu pn. „Stół Wielkanocny””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie – „Świąteczne fanfary”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 500,00 zł.

 

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów” .

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Zadania z zakresu:

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 

Fundacja „Promyczek” w Targanicach –  „Po pierwsze zrozumieć – cykl szkoleń specjalistycznych”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej gminy Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 400,00 zł.

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie –  Stop nietolerancji”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach- „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa „Szkoła dla rodziców” – pomoc w podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

 

Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIRR” w Andrychowie – „Podziel się bajką – oddaj książkę, zainspiruj…”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów

z siedzibą w Andrychowie- „Kurs pierwszej pomocy dla przyszłych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów

z siedzibą w Andrychowie- „Kurs wychowawców harcerskich dla przyszłych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Zadania z zakresu:

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”

Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie – „Olimpijczyk senior 2017”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „Turystyka łączy pokolenia.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie- „Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Andrychowie  „Relaks i kontakt z przyrodą w Rzykach – Czarny Groń”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„ Spotkajmy się razem”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 500,00 zł.

 

Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIRR” w Andrychowie – „Seniorze, daj się wciągnąć w nornic wal king”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.

 

Zadania z zakresu:

Turystyki i krajoznawstwa;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

a)      „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”

Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „X Konkurs krajoznawczy Znam Gminę Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor” w Andrychowie - 
„51 Ogólnopolski Spływ Kajakowy Trzy Zapory”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.

 

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „48 Wiosenny Rajd Turystyczny”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”

w Wadowicach- „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „IV Jesienny Rajd Turystyczny Wspomnienia z wakacji”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 

b)      „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”

Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Zadania z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

a)      „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”

Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów
z siedzibą w Andrychowie – „Dzień harcerski 2017 – Nie ma jak w Andrychowie!”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 

Fundacja „Promyczek” w Targanicach –  „Szlakami ulic Andrychowa – 250 lecie lokacji miasta Andrychowa”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie- „Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

 

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „Znam swoje korzenie”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 200,00 zł.

 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Festiwal „Spotkania z orkiestrą”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości  20 000,00 zł.

 

b)      „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie Pokolenia zainspirowane kulturą”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie – „95 lat Miejskiej Orkiestry Dętej Andropol w Andrychowie”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 18 000,00 zł.

 

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie - „Uczczenie 250 lecia lokacji Andrychowa poprzez wydanie broszury „Kto kim był w Andrychowie”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 100,00 zł.

 

Zadania z zakresu:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

a)      „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło  Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych i współuzależnionych realizowana w Stowarzyszeniu „Światło – Nadzieja” .

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 50 000,00 zł.

 

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” 

w Andrychowie- „ Powrót do rodziny poprzez terapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 75 000,00 zł.

 

b)      „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

 

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Z promyczkiem w przyszłość”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

 

Zadanie z zakresu:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

„Przygotowywanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul. 1 Maja 11 – gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim- Dom Zakonny w Wadowicach „Albertyńska posługa wobec ubogich i bezdomnych”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 90 000,00 zł.

 

Zadania z zakresu:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

a)      „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Na realizację w/w zadania wpłynęło dwadzieścia jeden ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów, w sołectwach Targanice, Sułkowice, Brzezinka Dolna przez Ludowy Klub Sportowy Halniak Targanice”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 36 000,00 zł.

 

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki” w Inwałdzie – „Aktywne lato”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Małopolski Klub Karate w Andrychowie - „Karate antidotum na wszystko”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

 

Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach - „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 23 000,00 zł.

 

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku - „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 14 000,00 zł.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Herkules Bis” w Andrychowie – Ze Sportem na Bis”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 700,00 zł.

 

Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach - „Sport i rekreacja dla mieszkańców sołectwa Rzyki”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 23 000,00 zł.

 

Andrychowski Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie - „Kultura sportowa”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 210 000,00 zł.

 

 Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Andrychowie – Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Andrychowie – Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie - „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 240 000,00 zł.

 

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie - „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 23 000,00 zł.

 

Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach- „Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów z Gminy Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon” w Andrychowie – „Klub sportowy Black Dragon”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

 

Klub „Speed Rock Wadowice” w Wadowicach - „Zajęcia dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 9 000,00 zł.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dziewcząt”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Klub Siatkarski „Beskid” Andrychów w Andrychowie – „Wakacyjny obóz siatkarski dla dzieci”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Klub Siatkarski „Beskid” Andrychów w Andrychowie – „Tenis sportem andrychowian”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Klub Siatkarski „Beskid” Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”

Na realizację w/w zadania wpłynęło dziesięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 

Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki” w Inwałdzie – „VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Beskidów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

 

Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej - Andrychowski Klub Łączności „Delta” SP9KUP w Andrychowie  - „Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów HF/VHF o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym pod patronatem Burmistrza Andrychowa z okazji 250 lecia Andrychowa”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 300,00 zł.

 

Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej - Andrychowski Klub Łączności „Delta” SP9KUP w Andrychowie  - „Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów HF/VHF o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym pod patronatem Burmistrza Andrychowa z okazji Dni Andrychowa”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Jesielskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jaśle  - „Organizacja bezpłatnych zawodów dla dzieci Kids Race w Rzykach”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

 

Małopolski Klub Karate w Andrychowie - „Mistrzostwa Polski Oyama Karate”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon” w Andrychowie – „Gala Black Dragon Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

 

Klub Sportowy Aquila w Wadowicach – „Kolarskie międzynarodowe Mistrzostwa Polski w trialu”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

 

Fundacja Święty Uśmiechnięty w Wadowicach - „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Klub Siatkarski „Beskid” Andrychów w Andrychowie – „Turniej siatkarski o Puchar Prezesa”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Rodzinne Towarzystwo Sportowe „Jawornica” w  Sułkowicach - “Organizacja zawodów w siatkówce i plażówce”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 

c)      „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”

Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach – „Zajęcia dla niepełnosprawnych osób z Gminy Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Agrado w Wadowicach - „Łucznictwo dla wszystkich”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Stowarzyszenie Agrado w Wadowicach - „Hipoterapia i woltyżerka”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Agrado w Wadowicach - „Rozwój Daje Radość”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach - „Ruszamy się, integrujemy się”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

 

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Trening czyni mistrza”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Agrado w Wadowicach - „Piknik rodzinny „Agrado z rodziną””.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

 

 

 

źródło: BIP UM Andrychów

reklama

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

arquit, 20.01.2017 16:01

@Probyme takiego działania matematycznego to ja jeszcze nie widziałem.

Probyme, 20.01.2017 10:32

no pięknie wyrzucane pieniądze publiczne pięknie, takie niepubliczne instytucje powinny być finansowane z datków prywatnych, burmistrz nie jest powołany do tego by zbierać pieniądze i rozdawać jak mu się podoba, im mniej pieniędzy w budżecie gminy tym więcej w rękach mieszkańców, pis = po = .n = psl = sld = razem = socjalkomuna 2.0