reklama
reklama

Co ze Strażą Miejską? Pytamy kandydatów na burmistrza Andrychowa

Polityka, Na sygnale, Wiadomości, 24.03.2024 16:55,
Likwidacja, reorganizacja, a może wszystko jest OK?
Co ze Strażą Miejską? Pytamy kandydatów na burmistrza Andrychowa

Temat Straży Miejskiej w Andrychowie często jest poruszany przez niektórych mieszkańców, choćby w internetowych komentarzach.

O przyszłość Straży Miejskiej zapytaliśmy kandydatów na burmistrza Andrychowa. Co odpowiedzieli?

Czy jako burmistrz nowej kadencji ma Pan(i) zamiar zreorganizować lub wręcz zlikwidować Straż Miejską w Andrychowie? Czy planuje Pan(i) konsultacje społeczne w tej sprawie?

Beata Smolec

Piastując stanowisko burmistrza, moim zadaniem, będzie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Andrychowie. Reorganizacja lub likwidacja Straży Miejskiej byłaby decyzją wymagającą gruntownej analizy i konsultacji ze społecznością lokalną oraz ekspertami ds. bezpieczeństwa. Przed podjęciem takiej decyzji przeprowadziłabym szeroko zakrojone konsultacje społeczne, aby uwzględnić różnorodne opinie i potrzeby mieszkańców.

Zależałoby mi na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które skutecznie zapewniłoby bezpieczeństwo publiczne w naszym mieście. Jest to temat, który obecnie żywo interesuje naszą społeczność, dlatego uważam, że konieczne będzie zajęcie się sprawą bezpieczeństwa w gminie Andrychów.

Ewelina Szypuła:

Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Andrychów jest pierwszym z pięciu priorytetów mojego programu wyborczego. W społecznym odbiorze praca Straży Miejskiej nie kojarzy się z dbałością o nasze bezpieczeństwo tak mocno, jak by się należało tego spodziewać. Dlatego uważam, że jeśli wydaje się duże publiczne pieniądze (w tym roku to 1 mln 743 tys. zł) na tę formację, to trzeba przyjrzeć się jej pracy i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest ona warta takich pieniędzy.

Jestem zwolenniczką konsultacji społecznych w tej sprawie i gotowa jestem na likwidację tej służby, wcielając część jej funkcjonariuszy w strukturę urzędniczą miasta. Będę to spore oszczędności, które przeznaczę przede wszystkim na poprawę funkcjonowania służby zdrowia w gminie a także na wprowadzenie budżetu obywatelskiego, aby to mieszkańcy decydowali o wykorzystaniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia zgłaszane przez nich samych.


Tomasz Żak:

W związku ze zwiększona ilością zadań zleconych przez administrację rządową w kwestii ochrony środowiska i zasobów naturalnych, wymagane są kontrole realizowane przez Gminy w zakresie gospodarki odpadami ciekłymi na nieruchomościach zamieszkałych, gospodarki odpadami komunalnymi i ciekłymi na terenie nieruchomości prowadzących działalność gospodarcza oraz w zakresie ograniczania niskiej emisji spalin poprzez kontrole systemów grzewczych wraz z analizą stosowanego opału w ramach Programu Ochrony Powietrza dla małopolski. Zakres techniczny przeprowadzania powyższych kontroli oraz uprawnienia merytoryczne w zakresie kompetencji mogą być realizowane w pełnym zakresie wyłącznie przez pracowników Straży Miejskiej. Ograniczanie funkcjonowania Straży Miejskiej lub ich całkowita likwidacja byłaby nieodpowiedzialnym działaniem ze strony samorządu lokalnego którego priorytetem jest przeciwdziałanie naruszeniom przepisów o ochronie środowiska.

Ciągły rozwój systemu monitoringu wizyjnego a przy tym akceptacja społeczna tego kierunku powoduje, że udział straży miejskiej w powyższym działaniu jest nieoceniony. To strażnicy oraz operatorzy monitoringu kilkanaście razy dziennie ujawniają działania wykroczeniowe i przestępcze co w konsekwencji przekłada się na pozytywne odczucia społeczne w zakresie porządku publicznego.

Służby patrolowe realizowane przez 9 strażników w dni robocze oraz weekendy powodują znaczące wzmocnienie potencjału jednostek przewidzianych do ochrony porządku publicznego, a co za tym idzie zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw. Rozwój straży miejskich jest pozytywnie odbierany przez włodarzy gmin którzy w swoim zasobie posiadają takie jednostki z uwagi na wykorzystanie potencjału wyszkolonych pracowników zarówno do działań administracyjnych jak i wykroczeniowo- przestępczych.

reklama

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Feel Free, 25.03.2024 14:21

SAMA OBSŁUGA DŁUGU ROCZNIE POCHŁANIA ponad 6 MLN ZŁOTYCH. [...] "Mieszkańcy muszą poznać prawdę o Żakolandii. Fakty z BIP- Andrychów Razem 133 mln złotych tylko od 2017 roku. 2017-09-15 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 10 000 000,00 Przedmiotem umowy jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”. 2018-01-16 ABS BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRYCHOWIE -5 000 000,00 Przedmiotem umowy jest kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. 2018-03-15 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 15 000 000,00 Przedmiotem umowy jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 15 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” 2018-10-02 ABS BANK SPÓŁDZIELCZY 3 500 000,00zł Przedmiotem umowy jest kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. 2018-10-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE 600 000,00 Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego". 2018-10-30 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. 12 500 000,00 Przedmiotem umowy jest udzielenie długoterminowego kredytu obrotowego w nieodnawialnej linii kredytowej z limitem kredytowym do kwoty 12.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2019-05-09 ABS BANK SPÓŁDZIELCZY 5 000 000,00 Przedmiotem umowy jest kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie 5 000 000,00. 2019-06-06 LIDER KONSORCJUM BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI W WARSZAWIE PARTNER KONSORCJUM: BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE 25 000 000,00 Przedmiotem umowy jest "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 25.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie defcytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek". 2021-09-01 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 27 000 000,00 Przedmiotem umowy jest organizacja i obsługa emisji obligacji. 2023-09-19 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 16 000 000,00 Przedmiotem umowy jest organizacja i obsługa emisji obligacji. 2023-12-12 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 9 000 000,00 Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu na wyprzedające finansowanie zadania inwestycyjnego. No to już wiemy dlaczego burmistrz Żak nie chce podać dokładnego długu. Sama obsługa długu rocznie pochłania ponad 6 mln złotych. Mieszkańcy muszą poznać prawdę o Żakolandii."

melisa, 25.03.2024 14:19

biedny mały człowieczku... już dziąsła przeżarte szkorbutem...

andrychów_góra, 25.03.2024 13:32

melisa -widzę ,że dalej nerwowo.To teraz fakty z BIP- Andrychów Razem 133 mln złotych tylko od 2017 roku. 2017-09-15 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 10 000 000,00 Przedmiotem umowy jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”. 2018-01-16 ABS BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRYCHOWIE -5 000 000,00 Przedmiotem umowy jest kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. 2018-03-15 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 15 000 000,00 Przedmiotem umowy jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 15 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” 2018-10-02 ABS BANK SPÓŁDZIELCZY 3 500 000,00zł Przedmiotem umowy jest kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. 2018-10-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE 600 000,00 Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego". 2018-10-30 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. 12 500 000,00 Przedmiotem umowy jest udzielenie długoterminowego kredytu obrotowego w nieodnawialnej linii kredytowej z limitem kredytowym do kwoty 12.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2019-05-09 ABS BANK SPÓŁDZIELCZY 5 000 000,00 Przedmiotem umowy jest kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie 5 000 000,00. 2019-06-06 LIDER KONSORCJUM BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI W WARSZAWIE PARTNER KONSORCJUM: BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE 25 000 000,00 Przedmiotem umowy jest "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 25.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie defcytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek". 2021-09-01 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 27 000 000,00 Przedmiotem umowy jest organizacja i obsługa emisji obligacji. 2023-09-19 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 16 000 000,00 Przedmiotem umowy jest organizacja i obsługa emisji obligacji. 2023-12-12 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 9 000 000,00 Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu na wyprzedające finansowanie zadania inwestycyjnego. No to już wiemy dlaczego burmistrz Żak nie chce podać dokładnego długu.Sama obsługa długu rocznie pochłania ponad 6 mln złotych. Mieszkańcy muszą poznać prawdę o Żakolandii. A Ty melisa napij się harbatki z melisą na uspokojenie. c.d.n.

referendum, 25.03.2024 12:54

Brawo Pani Szypuła za odwagę mówienia co się myśli. W sumie pan Żak też brawo bo wiadomo że straż traktuje jako narzędzie do kontroli mieszkańców. Pani Smolec to chyba czat napisał te nic nie znaczące okrągłe słówka....

referendum, 25.03.2024 12:52

Zakolandia jak to zakolandia. Skoro oni nie potrafili czegoś zrobić to myślą że inni też będą mieć. Tylko że im się już nie chce a innym tak

cath, 25.03.2024 11:18

zostanie

cath, 25.03.2024 11:18

Po czym po wyborach nawet jeśli wygra Szypuła straż zostawię opieka medyczną też będzie bez zmian tzn jej nie będzie .Tak już jakoś jest….

melisa, 25.03.2024 10:40

kopiuj wklej kopiuj wklej - miasteczko rowerowe projekt z Bierunia, straż miejska - Radomsko, co i skąd jeszcze kopiujecie, bo jak widać z powyższych wypowiedzi kandydatek samodzielnego rozsądnego myślenia tam nie ma. Wiedzy nie ma. Kompetencji nie ma. Tego się nie da obronić, błagajcie mamnewsa o kolejne pytania. Pozdrawia nierodowity wieloletni mieszkaniec Andrychowa

andrychów_góra, 25.03.2024 10:24

-- Nie żałujemy likwidacji straży miejskiej i do tej pory mieszkańcy chwalą nas za tę decyzję, podjętą 20 lat temu - mówi Waldemar Socha, prezydent Żor. "Czy jesteś za powołaniem straży miejskiej w Radomsku", na które można było odpowiedzieć, zakreślając odpowiedź "tak" lub "nie". Zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za niepowoływaniem straży miejskiej. Na 2349 głosów 493 (21 proc.) były na "tak" i aż 1856 (79 proc.) głosów było na "nie". Decyzja o jej likwidacji była efektem dwóch czynników: szukania oszczędności i woli mieszkańców. Kilka lat temu mieszkańcy uznali, że nie chcą straży. w 2011 r., Straż Miejską zlikwidował Łask. Ani burmistrz, ani tutejsi radni co do tej decyzji nie mieli wątpliwości, a uchwała o likwidacji jednostki była jednogłośna. Po latach włodarz jest przekonany, że była ona słuszna. No więc nie wszyscy są za strażą miejską. Nie wciskajcie ludziom kitu. Myślę , że niech mieszkańcy wypowiedzą się w tej kwestii. Jeżeli praca straży miejskiej ma opierać się tylko na kontroli , czym ludzie palą, to zdecydowanie za mało, w porównaniu jakie koszty ponosimy my, mieszkańcy gminy. Myślę ,że melisa jest z Zakolandii i broni do upadłego , to co jej każe Żak. Nie wspomni ,że szef straży to kolega burmistrza. Ręka , rękę myje. Naprawdę czas na zmiany. Jeżeli tego nie zrobimy 7 kwietnia to Żakolandia doprowadzi Andrychów do bankructwa i odejdzie do Krakowa i do Oświęcimia , zostawiając nas w bagnie.

melisa, 25.03.2024 09:57

Świetny artykuł, przekrojowo pokazuje, kto ma wiedzę i doświadczenie, a kto posługuje się sloganami i pustymi słowami. Swoją drogą, ciekawe w ilu jeszcze instytucjach przy tych Paniach ludzie musieliby bać się o pracę, o swoje bezpieczeństwo. Już ogłaszali ograniczenia w bibliotekach, domach kultury, powyżej widzimy, że w bezpieczeństwie też. Dobrze że to pokazaliście. Bez wiedzy, bez kompetencji. Bardzo słaby, żeby nie powiedzieć żenujący poziom

Archanioł Michał, 25.03.2024 08:53

Dla przypomnienia, a może ktoś nowy i nie wie kto to taki zdzisłąw.

Archanioł Michał, 25.03.2024 08:53

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70915

Archanioł Michał, 25.03.2024 08:50

No nie zdzisłąw jak mogłeś ? Jak mogłeś pominąć najważniejsze zadanie dla straży miejskiej. Krzysiu z you tuba, tzn komendant straży, ci nie wybaczy. NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM DLA KRZYSIA JEST ZABAWA NA SKUTERZE ŚNIEŻNYM PODCZAS WYTYCZANIA TRAS. Zapomniałeś ? No tak ostatnio z twoją pamięcią coraz gorzej. Ogranicz polokoktę.

Tadek, 25.03.2024 01:53

Tak nahejtował że się go w pisie wstydzą

robol, 25.03.2024 00:45

Już przynajmniej wiadomo czemu zalkoalndia wspiera w kampanii panią Smolec i tak niszczy panią Szypułę. Pani Smolec jaka nie potrafi dać jednoznacznej odpowiedzi na poważne pytanie to żaden przeciwnik.

robol, 25.03.2024 00:45

Nowy Andrychów czyli panie Radosławie . Razem z panem Maciejem jesteście powodem dla którego nie warto głosować na panią Smolec. Drugi powód jest wyżej. Zak potrafi bronić racji czyli tego że straż jest od kontrolowania mieszkańców. Szypuła potrafi powiedzieć wprost czego chce. A Smolec – bosze...... Miałkość i nic więcej. Jak zmiana ma polecać na tym że zamiast Żaka mamy mieć Żaka w sukience otoczonego przez ludzi myślących jak Żak to sorry

NOWY ANDRYCHÓW, 25.03.2024 00:37

Brawo dla Pani Radnych ! Wstyd to mało ! Źle Pani dobrała doradców.

kaczor, 25.03.2024 00:29

Pomysł będzie miał zwolenników i przeciwników ale P. Szypuła ma rację - w obecnym stanie nie ma sensu utrzymywać straży miejskiej. Skuter kupiony im przez urząd żeby zasuwali po śniegu po pańskiej górze, wykorzystywanie strażników do kontrolowania mieszkańców. O mój bosze... Raz jeszcze brawo dla Pani Szypuły!

kaczor, 25.03.2024 00:27

z mojej pespektywy wygląda to tak po odpowiedziach - pani Smolec - przepraszam ale totalnie nic konkretnego nie powiedziała - wypadało by już mieć wyrobione zdanie. P. Zak ma wyrobione zdanie - po pierwszych wynika że straż jest od kontrolowania mieszkańców. I pani Smolec i Pan Żak za długo już są u władzy żeby mówić do nas innym niż urzędniczy język. Czyli za nich żadnej zmiany na lepsze nie będzie. Pani Szypuła na ich tle wygląda jak wyrobiony samorządowiec i człowiek który wie czego chce. Już za samo to wielki plus.

Obserwator, 25.03.2024 00:21

Łobiecam Tobie złote góry

NOWY ANDRYCHÓW, 25.03.2024 00:02

Brawo dla Pani Radnych ! Wstyd to mało ! Źle Pani dobrała doradców.

NOWY ANDRYCHÓW, 25.03.2024 00:00

https://gazetakrakowska.pl/andrychow-radny-pis-jest-hejterem-obrazal-w-internecie-min-roberta-biedronia-oraz-opozycje-wstydza-sie-go-aktualizacja/ar/c1-15482568

NOWY ANDRYCHÓW, 25.03.2024 00:00

Pani Szypuła nie jest odpowiednią kandydatką na stanowisko burmistrza Andrychowa. Brak jej zarówno wiedzy, jak i doświadczenia w zarządzaniu samorządowym sprawia, że nie jest godną zaufania do pełnienia tak istotnej funkcji. Pani nie ma pojęcia co robi i czym się zajmuje Straż Miejska. Jak i o innych sprawach w Gminie.

kukuruźnik, 24.03.2024 23:22

Brawo, pani Szypuła. Trzeba umieć podejmować trudne decyzje. Ma kobieta plan i ikrę. Wie czego chce i co jest potrzebne tak strasznie zadłużonej i zapuszczonej gminie. Smolcowa nie wie, czego chce, miesza się, kluczy, coś bredzi o uwzględnieniu różnorodnych opinii a jej kandydat jak Żak - twierdzi, że najlepiej jest tak jak jest, więc żadnych zmian.

Zefko, 24.03.2024 22:27

Chcemy obalić p. Tomasza? to naprawę bardzo słabi są ci kontrkandydaci, tak merytorycznie jak i pod względem siły przebicia. Wszystko wskazuje na to że pozostanie obecny strażnik zielonego ładu i jego ekipa.

kukuruźnik, 24.03.2024 22:23

Niewątpliwie T. Żak w kolejnej swojej kadencji z pewnością jeszcze lepiej wykorzysta "potencjał wyszkolonych pracowników zarówno do działań administracyjnych jak i wykroczeniowo- przestępczych". Zwłaszcza do działań "wykroczeniowo - przestępczych". Wierzymy panie Tomku, wierzymy.

Andrychów, 24.03.2024 21:54

Obie Panie obnażyły się po raz kolejny, odpowiadając na konkretne pytanie pokazały, że nie mają bladego pojęcia o zarządzaniu gminą. Wybierają się z motyką na słońce! Więcej taki pytań!!

Zakolog, 24.03.2024 21:46

Jeśli dojdzie do rozwiązania Straży Miejskiej, to nie będzie to kwestia konsultacji, oceny pracy tego wydziały urzędu gminy, tylko wyłącznie budżetowa konieczność. Pani Smolec nie ma żadnego pojęcia o obecnym budżecie miasta i opowiada okrągłe, ładnie brzmiące androny. W tym budżetowym punkcie Blondyna jednak odrobiła zadanie i chyba zdaje sobie sprawę, co czeka przyszłego burmistrza, bez względu na to, kto nim będzie. Jak na polityka pani Szypuła, przynajmniej jest zachowawczo uczciwa.

Bento_A.A., 24.03.2024 21:40

cieszmy się, że Pan burmistrz kandyduje, jedyna osoba, która ma pojęcie o zadaniach i funkcjonowaniu gminy. Drogie Panie, korzystajcie z wiedzy doświadczonego samorządowca, na naukę nigdy nie jest za późno :)

Skalpel, 24.03.2024 21:39

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/lata-temu-zlikwidowali-straz-miejska-oto-jak-sobie-teraz-radza,150397.html

Koniczynka, 24.03.2024 20:46

Szypułowa ośmieszyła się odpowiedzią. To co ona z byłym posłem Polakiem będzie teraz wypełniać obowiązki straży miejskiej??? Zlikwiduje straż miejską po to by dać im ciepłe posady w urzędzie... O Boże czy Andrychów faktycznie nie ma lepszego kandydata na burmistrza???.