reklama

Platforma dla sygnalistów – pomoc dla firm i organizacji

Artykuły sponsorowane, Wiadomości, 25.09.2023 06:24, ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Wprowadzenie unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów do krajowej legislacji spowoduje nałożenie na pracodawców obowiązku utworzenia poufnych kanałów pozwalających dokonywać zgłoszeń ewentualnych naruszeń prawa. Kanały te muszą gwarantować ochronę danych i zapewnić bezpieczeństwo sygnalistom. Jednym z polecanych rozwiązań, które w łatwy sposób umożliwi realizację założeń dyrektywy, jest dedykowana platforma dla sygnalistów.
Platforma dla sygnalistów – pomoc dla firm i organizacji

Dyrektywa o sygnalistach a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii pracodawcy mają obowiązek zagwarantowania bezwarunkowej ochrony tzw. sygnalistom, czyli osobom, które posiadają informację na temat zachodzących w firmie, instytucji publicznej lub innej organizacji nieprawidłowości i zdecydują się na ich zgłoszenie. Jednocześnie są oni zobligowani do sformułowania procedur i utworzenia kanału, które osobom tym zagwarantują poufność, oraz do prowadzenia rejestru wszystkich zawiadomień. Czy istnieje prosty sposób na to, by pracodawca mógł sprostać tym obowiązkom?

Poufny i bezpieczny kanał dla sygnalistów

W głównej mierze ochrona sygnalistów ma sprowadzać się do zapewnienia im anonimowości tak, aby uniemożliwić innym osobom podejmowanie działań odwetowych w przypadku zgłoszenia przez nich łamania przepisów prawa lub zasad panujących w przedsiębiorstwie. Sygnaliści muszą być chronieni przed ewentualnym zwolnieniem z pracy, utratą stanowiska, degradacją czy każdą inną zmianą warunków zatrudnienia, która byłaby dla nich niekorzystna, a nastąpiłaby w ramach zemsty za zgłoszenie nieprawidłowości. Nie mogą też być pociągani do odpowiedzialności za naruszenie poufności danych przedsiębiorstwa czy też tajemnicy firmowej, jeżeli dane te stanowią integralną część zgłoszenia. Wyjątkowo prostym rozwiązaniem, które zapewni sygnalistom kanał do komunikacji z koordynatorami zgłoszeń oraz pełne bezpieczeństwo danych, jest platforma dla sygnalistów.

Platforma dla sygnalistów i jej możliwości

Uważa się, że zapewnienie pracownikom bezpiecznego środowiska, dzięki któremu będą oni w stanie zgłaszać mające miejsce w organizacji nieprawidłowości, pomaga w identyfikacji słabych punktów firmy oraz buduje zaufanie wśród kontrahentów i partnerów biznesowych. Platformy dla sygnalistów to dedykowane narzędzia, które stworzone zostały na bazie unijnych przepisów – są więc zgodne z ich wymogami. Łatwy dostęp do tego rodzaju serwisu internetowego pozwala pracownikom błyskawicznie reagować na naruszenia, przy zachowaniu pełnej anonimowości. W ten sposób chroniona jest tożsamość sygnalisty – gromadzone w programie bazy danych są szyfrowane, a wszelka komunikacja zabezpieczana jest specjalnym protokołem.

Korzyści dla pracodawców

Platforma dla sygnalistów posiada nie tylko panel dla pracowników, lecz także dla pracodawców. Dzięki temu mają oni możliwość łatwego dostępu do zgłoszeń, filtrowania danych czy generowania raportów. Funkcjonalność platformy umożliwia dodatkowo otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach na skrzynkę mailową. Rozwiązanie to pomaga pracodawcy wypełnić obowiązki wynikające z dyrektywy o sygnalistach, ale też zaangażować pracowników w tworzenie bezpiecznego i stabilnego miejsca zatrudnienia.


- artykuł sponsorowany -

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Brak komentarzy