Będzie remont podbeskidzkiej linii kolejowej. Pociągi przyspieszą do 80km/godz.

, Wiadomości, 30.03.2016 14:40, (red)
W najbliższy latach planowany jest porządny remont linii kolejowej nr 117 przez Wadowice, Andrychów, Kęty.
Będzie remont podbeskidzkiej linii kolejowej. Pociągi przyspieszą do 80km/godz.

O sprawę dopytywał ostatnio poseł Marek Polak z Andrychowa. Odpowiedział mu Piotr Stomma - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Jak poinformował, rewitalizacja małopolskiego odcinka linii została zaakceptowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego i ujęta na liście podstawowej w Kontrakcie Terytorialnym. Samorząd Województwa Śląskiego inwestycję w linię 117 na odcinku granica województwa - Bielsko Biała również uwzględnił w Kontrakcie Terytorialnym, jednakże na liście warunkowej, uzależniając jej realizację od dostępności środków finansowych.

Z kolei małopolski odcinek przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK), przyjętego Uchwałą Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r., a odcinek śląski na liście rezerwowej KPK.


 

- Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia w kwestii docelowego finansowania projektu, obecnie trwają prace przygotowawcze prowadzące do realizacji Studium Wykonalności dla całej przedmiotowej linii kolejowej. W dokumencie tym zostanie określony szczegółowy zakres robót – informuje Piotr Stomma.

Zgodnie z przyjętymi założeniami zakres rewitalizacji linii kolejowej nr 117 będzie obejmował głównie prace odtworzeniowe w zakresie nawierzchni kolejowej, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń elektroenergetyki kolejowej oraz obiektów inżynieryjnych, co pozwoli na likwidację ograniczeń eksploatacyjnych i przywrócenie prędkości konstrukcyjnej wynoszącej V=80km/h.

Planowane są także prace związane z poprawą stanu technicznego infrastruktury dedykowanej dla obsługi ruchu pasażerskiego. Planowana jest również budowa łącznicy kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej pomiędzy liniami kolejowymi nr 97 i nr 117, co wyeliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów kursujących na trasie Wadowice - Kraków w stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona i umożliwi znaczne skrócenie czasu jazdy na tym odcinku.

Wstępny harmonogram realizacji inwestycji zakłada ogłoszenie przetargu na wykonawcę studium wykonalności do końca kwietnia 2016 r. i podpisanie umowy z wykonawcą w październiku tego roku. Termin zakończenia kontraktu na dokumentację to luty 2018 r. Do końca 2018 r. powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na wykonanie robót budowlanych, natomiast realizacja rzeczowa powinna zakończyć się w lutym 2021r.

 

 

mamNewsa logo

mamNewsa.pl - Niezależny portal regionalny. Wiadomości z regionów: Andrychów, Wadowice, Kalwaria Zebrz., Sucha Beskidzka, Kęty, Zator

Copyright © mamNewsa.pl'2009-2020. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.