Skład 24 obwodowych komisji wyborczych w gminie Andrychów na wybory 13.10.2019