reklama

Zarząd Powiatu z absolutorium

, Polityka, Wiadomości, 01.09.2020 12:35, INFORMACJA PRASOWA
Na ostatniej sesji Rada Powiatu w Wadowicach dzięki głosom Radnych również z opozycji udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok.
Zarząd Powiatu z absolutorium


Głosowanie poprzedziło omówienie raportu o stanie powiatu, którego najważniejsze zapisy w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Wicestarosta Beata Smolec. Dokument ten zawiera informacje m in. o stanie finansów powiatu i jego mieniu, wielu rozpoczętych i kontynuowanych inwestycjach, nie tylko drogowych, jak również o realizowanych programach i strategiach, w tym z zakresu pomocy społecznej czy współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Radni powiatowi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, a także wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej stosunkiem głosów 19 za, przy dwóch wstrzymujących się i pięciu przeciwnych, udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za 2019 rok. Przypomnijmy, że ta decyzja oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego zarządu.

- Bardzo dziękuję za udzielone absolutorium. Dziękuję również za współpracę wicestaroście Beacie Smolec i pozostałym członkom zarządu powiatu: Mirosławowi Sordylowi, Markowi Ciepłemu i Małgorzacie Targosz-Storch, a także skarbnikowi Marii Warchoł oraz sekretarzowi Beacie Geisler. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich radnych, bo to dzięki wspólnej, zgodnej pracy, udało się tyle osiągnąć – mówił po głosowaniu nad absolutorium starosta Eugeniusz Kurdas.

Jako członkowie zarządu mamy oczywiście świadomość czekających nas nowych zadań. Nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy spocząć na laurach. Mamy plan na rozwój powiatu. We współpracy z radnymi powiatowymi i włodarzami gmin z naszego regionu, konsekwentnie go realizujemy tak, aby nasz powiat z roku na rok stawał się miejscem coraz bardziej przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających nas gości – podkreśla E. Kurdas.

Filmowe podsumowanie najważniejszych inwestycji minionego roku można obejrzeć poniżejINFORMACJA PRASOWA

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Brak komentarzy