reklama

Place zabaw i siłownie zewnętrzne ponownie otwarte

, Polityka, Wiadomości, KORONAWIRUS - wiadomości, 21.07.2020 12:15, PG
Burmistrz gminy Andrychów wydał w tej sprawie zarządzenie.
Place zabaw i siłownie zewnętrzne ponownie otwarte

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak podjął decyzję o ponownym otwarciu placów zabaw i siłowni zewnętrznych od 20 lipca. Przypomnijmy, że place zabaw zostały zamknięte 25 marca z powodu pandemii.

Obowiązują jednak nowe zasady i wytyczne w tej kwestii:

ZASADY i WYTYCZNE przeciwepidemiczne dla organizacji i funkcjonowania placów zabaw oraz siłowni Gminy Andrychów (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zachowując odpowiedni reżim sanitarny oraz stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, korzystając z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych przestrzegajmy tych kilkunastu zasad i wytycznych, które mają na celu zminimalizowanie zagrożenia zarażenia wirusem, tj.:

1. Uczestnikiem placu zabaw lub siłowni może być osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
3. W sytuacji, gdy nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z zabawy i rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4. Zaleca się, aby wszystkie osoby albo opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie prawidłowej higieny (np. chusteczki do umycia rąk) oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy i rekreacji, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk każdorazowo po zakończonej zabawie lub rekreacji na placu zabaw lub na siłowni.
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy lub rekreacji na placu zabaw lub siłowni.
8. W przypadku gdy dziecko lub inna osoba korzystająca z placu zabaw lub siłowni manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw lub siłowni.
9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
10. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego.
11. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (np. zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.
12. Zaleca się również bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy