reklama

Magistrat robi debatę o stanie gminy Andrychów. Trzeba się zapisać na listę

Polityka, Wiadomości, 02.06.2023 08:44, red
Aby zabrać głos trzeba zebrać podpisy od 50 osób i zapisać się na listę.
Magistrat robi debatę o stanie gminy Andrychów. Trzeba się zapisać na listę

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany został raport o stanie gminy za 2022 rok. Od kilku lat to doroczny obowiązek władz samorządowych.

Zobacz: Raport o stanie Gminy 2022.pdf(pdf, 1,186.25KB)

Za kilka tygodni nad raportem debatować będą radni. Każdy mieszkaniec może też zabrać głos, ale ale wcześniej trzeba się zapisać. Poniżej komunikat magistratu w tej sprawie:


Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziałów debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 rok

  1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi tj. 29 czerwca 2023r. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie powyżej 20 000 mieszkańców co najmniej 50 osób.
  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgłoszenia należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 16 (pok. 5).

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28 czerwca 2023r.

Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie w zakładce „Raport o stanie gminy” oraz na stronie internetowej w/w Urzędu. Informacja zostaje także ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

- informuje Urząd Miejski w Andrychowie

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Zakolog, 02.06.2023 11:30

Autor tego wiekopomnego dzieła „Raport o stanie Gminy” wyraża nadzieje, że dokument da wyczerpującą wiedzę o aktualnej sytuacji w Gminie Andrychów, co ma pomóc w debacie na najważniejsze tematy. Oczywiście raport jest ukoronowaniem szeregu intelektualnych sporów i wyboru sposobów racjonalnego działania odbywających się na każdej sesji Rady Miasta. Nasza wyselekcjonowana 11-stka, wybitnych przedstawicieli mieszkańców, każdego dnia analizuje i dyskutuje o najlepszych rozwiązaniach naszych problemów, dając nieprzerwany odpór oszołomom spod znaku Alicji i Krzysztofa. Wyrażona we wstępie nadzieja opiera się na pełnej znajomości możliwości intelektualnych wspomnianej 11-stki. Niestety gminę Andrychów zaludniają także słabsze umysły, takie jak autor prezentowanego wpisu i dla nich koniecznym jest podanie prostych odpowiedzi na ich proste pytania. Na przykład: jaką toż spółkę prawa handlowego dokapitalizowała Gmina w roku 2022 kwotą 2.180.000 złotych ? Albo dlaczego remont ulicy Strefowej kosztował tylko 3 743 148 złotych, a przebudowa osiedla Olszyny aż 1.313.592, oczywiście pomijam w tym wyliczeniu budowę przejścia dla pieszych ul. Olszyny wraz z przebudową przejścia dla pieszych skrzyżowanie ul. Daszyńskiego za jedyne 1.938.876 złotego.