reklama

Jakie są słabe i mocne strony gminy Andrychów?

, Polityka, Wiadomości, 05.05.2021 19:00, PG
O tym przeczytamy w najnowszej strategii gminy.
Jakie są słabe i mocne strony gminy Andrychów?

Podczas ostatniej sesji rady Miejskiej w Andrychowie, radni 16 głosami "za" przyjęli dokument pn. Strategia Gminy Andrychów na lata 2021 – 2027, który określa obszary, cele i kierunki polityki rozwoju. Przeciw głosowało czterech radnych: Biłko Tadeusz, Kubień Krzysztof, Mikołajek Wiesław, Studniarz Alicja. Z kolei Jacek Sordyl wstrzymał się od głosu.

Dokument ten został przygotowany przez ekspertów SWIGDELTA PARTNER w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne i rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych. Strategia ma 120 stron i można ją sobie pobrać np. z portalu esesja (pkt.6,a)

Można w niej znaleźć na przykład słabe i mocne strony gminy Andrychów.

W mocnych stronach głównie wymienia się wzrastający wskaźnik powstawania nowych firm czy wysoki poziom skanalizowania gminy. Słabe strony to m.in.: spadek liczby ludności i demograficzne obciążenie osobami starszymi, mało imprez organizowanych przez ośrodki kultury, korki na drogach czy brak żłobków.

Są też szanse i zagrożenia. Szansą jest np. atrakcyjne położenie gminy a zagrożeniem – postępujące się starzenie społeczności czy słaby lokalny rynek pracy.

Według radnego Krzysztofa Kubienia nowa strategia gminy to koncert życzeń. Z kolei radna Alicja Studniarz uważa, że za wiele zasług przypisano obecnemu burmistrzowi, ponieważ np. wymieniona dobra infrastruktura była już wykonana 20 lat temu.

Radni opozycyjni główny problem upatrzyli sobie jednak w założeniu budowy zakładu mineralizacji opadów komunalnych w centrum miasta. - Nie przyłożę ręki do tego, aby skazać gminę na posiadanie takiego zakładu, który będzie determinował jakość powietrza obecnych i przyszłych mieszkańców – mówiła radna A. Studniarz. Podobnego zdania byli radny K. Kubień oraz W. Mikołajek.

Mocne strony:


Słabe strony:


Szanse:


Zagrożenia:


Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

FeelFree, 18.05.2021 23:14

https://stopspalarni.com/

woj00, 06.05.2021 13:57

Gdy likwidowano przemysł w Andrychowie były tłumaczenia ze stawiamy na turystykę. A teraz myślą nad lokalizacją spalarni. "Nie bedzie kabaretu bedzie chór! "

FeelFree, 06.05.2021 09:22

MOCNE STRONY gminy Andrychów: piękne położenie, bliskość parku krajobrazowego, sporo niezniszczonej przyrody, stosunkowo niewielka odległość do ważnych i ciekawych miast, dobra infrastruktura, przemysł, dobrej jakości woda w kranach; przy czym tak było już wiele lat temu. Gdy Andrychów był już zgazyfikowany i skanalizowany, w takiej Suchej Beskidzkiej na przykład nadal królowała butla z propanem-butanem i kombinowano jak pociągnąć z Zembrzyc nitkę gazu... a standardem były szamba przy domach, ale to już w znacznym stopniu historia, okoliczne miejscowości bynajmniej nie próżnowały przez ostatnie 20 lat. ZAGROŻENIA: moim zdaniem największym zagrożeniem dla gminy są obecne KRÓTKOWZROCZNE władze miasta realizujące własne wizje i interesy tylko pewnych grup osób, w dbałości o utrzymanie się przy władzy, oraz aktualni radni przegłosowujący każdą podsuniętą przez burmistrzów uchwałę nie upewniając się czy to jest coś dobrego i pożądanego przez Mieszkańców i jak wpłynie na ich przyszłość. Jakby ważne było tylko aby zaspokoić potrzeby burmistrzów i kolejnego "inwestora" i nie przeszkadzać im w działaniach. Głosują jak leci wszystko na tak, wierząc w nieskończoną wiedzę i nieomylność wójta Żaka i jego "mózgu" burmistrza Wasztyla. W wyniku tego pogłębia się zadłużenie gminy, a coraz większa wartość długu jest ukrywana poprzez zaciąganie pożyczek przez kolejno powoływane gminne spółki. Dramatyczny wydźwięk ma natomiast deklaracja 45% badanych młodzieży o zamiarze opuszczenia gminy... Czemu tak jest? Bo młodzi ludzie nie czytają pisanych na zamówienia urzędu materiałów propagandowych typu Nowiny Andrychowskie, ale są czujnymi obserwatorami codziennej rzeczywistości, jak w bajce "Nowe szaty cesarza". Porównują nasze miasto z innymi, oraz wyciągają wnioski z aktualnego losu swoich rodziców, którzy zwykle nie są zachwyceni warunkami pracy i płacy (są nimi zachwyceni zwykle tylko właściciele i zarządy firm); mieszkania i komunikacji w rodzinnym mieście. Trafnie oceniają klimat społeczny, atmosferę osiedli i dzielnic, w których mieszkają. Jeden z największych atutów gminy czyli położenie blisko pięknego i młodego parku krajobrazowego jest realnie zagrożony z powodu pomysłu spółki wójtów aby Andrychów stał się sortownią i/lub spalarnią śmieci z dużej części województwa. A bezkrytyczni radni przegłosowują kolejne uchwały zbliżające mieszkańców do lokalizacji SPALARNI. Andrychów jest ostatnim miastem w okolicy bez obwodnicy! Proszę zwrócić uwagę, ile plusów gminy wynika po prostu z historii miasta i wkładu wielu lat pracy mieszkających w nim pokoleń Obywateli. Za to największe aktualnie minusy wynikają z działań jakie trzecią kadencję z rzędu podejmuje obecny burmistrz Tomasz Żak oraz z braku działań w innych sferach życia gminy. Można było skupić się na poprawie komunikacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowie obwodnic, sieci ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych do domostw, poprawie dostępu do specjalistycznej ochrony zdrowia, zadbaniu o większą atrakcyjność miasta dla dzieci i młodzieży, wreszcie sprawiedliwym podziale środków między mieszkańców wszystkich miejscowości gminy płacących podatki. Zamiast tego burmistrz forsował, mimo ostrzeżeń strefę ekonomiczną na osuwisku, likwidację jednej ze szkół, i kolejne "inwestycje" jak AEC, nierozsądny ekonomicznie zakup własnych i drogich autobusów itd. I to niestety drogą coraz większego zadłużania gminy przy zaprzepaszczaniu szans na rozwój w innych sferach, tam gdzie tylko działania gminy mogłyby coś zmienić dla nas WSZYSTKICH na lepsze. I bez liczenia się z głosami tych mieszkańców, którym nie było wszystko jedno i wierzyli, że rządząca ekipa będzie się liczyć ze zdaniem Obywateli także po wyborach, lub ich przynajmniej się z szacunkiem wysłucha, lub przynajmniej dopuści do głosu radnych, którzy nie zgadzają się z częścią planów burmistrzów! To w końcu wójt gminy wydaje też koncesje na sprzedaż alkoholu kilka metrów od drogi krajowej nr 52 i samolotu-pomnika. Taki szczegół, na koniec, ale niestety pokazujący trochę klimat przynajmniej części tego miasta. Największą zaletą gminy nadal jest dużo fajnych, mądrych i dobrych ludzi, którzy mam nadzieję, nie pozwolą zmarnować burmistrzom i jego świcie potencjału miasta i ciężkiej pracy poprzednich pokoleń mieszkańców, którzy anonimowo budowali przez całe życie to co mamy, nie promując przy tym własnej osoby na Fb i w mediach. P.S. A strategia jest napisana za pieniądze gminy, na zlecenie UM i wygląda jak laurka i materiał propagandowo-wyborczy wójtów i radnych; bezwartościowy dokument, ale może dobrze, że powstał, bo pokazuje też przy okazji cyfry, których dramatyzmu nawet propaganda wójta Żaka nie jest w stanie ukryć. Bardzo mi brakuje anonimowej ankiety jak wyglądają płace w tych zachwalanych przez władze kolejnych firmach i jak traktowani są tam pracownicy na tle innych gmin. No ale to przecież w sumie taka kolejna andrychowska tajemnica poliszynela. P.S.„...rosnące bowiem dobro na tym świecie jest po części rezultatem zdarzeń zwykłych, nie historycznych, i to, że z tobą i ze mną nie jest tak źle, jakby mogło być, jest w połowie zasługą tych, którzy wiernie przeżyli swoje życie w cieniu i spoczywają w nieodwiedzanych grobach.” Pozdrawiam. George Eliot

Zakolog, 06.05.2021 08:02

Najmocniejszą stroną gminy Andrychów, jest możliwość wywalenia na zbity pysk Tomusia z Mirusiem, natomiast najsłabszą brak sprawczości w tym względzie. @Skalpel muszę się przyznać, że nie czytam tak wybitnych dzieł ja ta strategia, ale w tym przypadku zrobiłem wyjątek i straciłem kilka minut z mojego życia. Czytanie tego typu opracowań zaczynam od abstraktów, tu na szczęście nie ma żadnego, czyli zysk na czasie. Następnie rzut oka na bibliografię i znów kolejny zysk na czasie. Ale żeby być uczciwym w stosunku do czytelników, zacząłem czytać metodologią i już wiedziałem wszystko o autorach i gdzie należy wyrzucić ten ich pot i krew. Ale żeby dopełnić całości, przeczytałem notki biograficzne autorów i to notki pisane przez nich. Najważniejszym osiągnięciem jest sam fakt ukończenia przez nich studiów i chyba w dwóch przypadka odbycie jakichś zagranicznych staży. Próżno szukać w sieci recenzowanych publikacji naukowych z tymi nazwiskami, co przesądza już całkowicie o kwalifikacjach. Reasumując takie opracowania na pewno robią duże wrażenie na Romku Babskim, czemu na sesji dał wyraz, burmistrzowi Żakowi są obojętne, mają być i są, a koszty, no cóż koszty muszą być !

Skalpel, 06.05.2021 06:18

Mamy trzech burmistrzów i całą armię urzędników a strategię rozwoju gminy zlecamy firmie zewnętrznej.Ciekawe ile kosztowało przygotowanie tego dokumentu?