reklama
reklama

Bez wielomilionowej pożyczki z budżetu powiatu, szpitala by już nie było

Polityka, Wiadomości, 10.06.2019 20:45, PG
Takie wnioski możemy znaleźć w protokole jaki sporządzili pracownicy starostwa przeprowadzający kontrole, w ostatnich miesiącach, w wadowickiej lecznicy.
Bez wielomilionowej pożyczki z budżetu powiatu, szpitala by już nie było

Dotarliśmy do wyników kontroli przeprowadzonej w wadowickim szpitalu w lutym i marcu tego roku przez pracowników starostwa powiatowego, kierownikiem siedmioosobowego zespołu była Anna Książek. Kontrola obejmowała cały rok 2017, 2018 aż do marca 2019 a protokół pokontrolny liczy 123 strony plus załączniki.

Szpital został założony w 1999 roku przez powiat wadowicki i w chwili obecnej dysponuje 283 łóżkami rozmieszczonymi w 10 oddziałach: Wewnętrznym I, Wewnętrznym II, Dziecięcym, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ginekologiczno-Położniczym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Noworodków i Wcześniaków, Geriatrycznym.

Na dzień 31.01.2019 r., w szpitalu zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 629 osób oraz na podstawie umów cywilno-prawnych 179 osób, razem 808 osób.

1 listopada 2017 roku stanowisko dyrektora szpitala na podstawie umowy cywilnoprawnej objęła Beata Szafraniec z wynagrodzeniem 18 tys. zł brutto. Oprócz tego B. Szafraniec jest zatrudniona u innego pracodawcy na 1/4 etatu na stanowisku doradczym, na co wyraził zgodę Zarząd Powiatu w dniu podpisywania z nią umowy.

Na terenie ZZOZ Wadowice działa sześć związków zawodowych, m.in. Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia.

W 2018 roku szpital przeszedł 27 kontroli a w 2019 już 5, między innymi kontrolę Małopolskiego Inspektora Sanitarnego.

Jakie nieprawidłowości wykryła kontrola?

Po pierwsze nie wprowadzono jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników ZZOZ, co zalecano w poprzedniej kontroli z 2016 roku. Dyrektorka wyjaśniła, że aktualnie trwają uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sprawie ustalenia takiego jednolitego planu.

Po drugie we wrześniu i październiku 2018 roku Poradnia Medycyny Pracy przez 14 dni działała bez obsady lekarskiej.

Po trzecie w 2017 roku do dyrekcji wpłynęło 37 skarg, a w 2018 – 24.

Wynik finansowy

Oddział Wewnętrzny I, Wewnętrzny II, Dziecięcy oraz Geriatryczny są oddziałami, które w 2018 roku wygenerowały wynik finansowy dodatni (zysk) w wysokości 2 840 495,05 zł. Pozostałe oddziały wygenerowały wynik finansowy ujemny (strata), który łącznie na wszystkich oddziałach wyniósł na koniec 2018 r. - 8 587 415,86 zł. Łączna strata na wszystkich oddziałach wyniosła – 5 746 920,81 zł.

Reasumując w ciągu 2018 r. nastąpiła długo oczekiwana, korzystna zamiana stanu finansów. Przerwany został wieloletni trend powiększania się straty finansowej. Nastąpił wzrost wyniku finansowego, a ściślej, zmniejszenie straty o niemal 4 mln zł w stosunku do roku 2017. Jest to bardzo istotny sygnał, wskazujący na korzystnie postępujące zmiany gospodarcze. Stan taki jednak jest wynikiem nieoprocentowanych pożyczek z budżetu powiatu w kwocie 6 mln zł. Gdyby nie to, trzeba byłoby się zastanawiać nad likwidacją placówki!


Porody

W roku 2018 liczba porodów wyniosła 1383 (115 porodów miesięcznie) w tym 804 porody fizjologiczne, 576 cięć cesarskich i 3 porody kleszczowe (lub próźnociąg). W porównaniu do innych szpitali małopolskich liczba urodzeń w szpitalu w Wadowicach jest wysoka.


Medialne sprawy błędów lekarskich

Kontrola dotyczyła też rzekomych błędów lekarskich, które w styczniu 2018 r. były tematem dyskusji medialnych. Sprawa złamania ręki (przypadek z dnia 14.01.2019 r.) oraz zawału serca (przypadek z dnia 06.01.2019 r.).

O tych sprawach pisaliśmy na portalu mamNewsa.pl: W wadowickim SOR stwierdzono, że kobieta nie ma złamanej ręki. A w rzeczywistości...

Jednak z kontroli wynika tylko tyle, że usługę świadczyli lekarze, którzy posiadali niezbędne kwalifikacje do leczenia szpitalnego.


Zły stan techniczny instalacji i niektórych pomieszczeń

Oględziny zobrazowały bardzo zły stan techniczny instalacji c.o. i wod. – kan. w szczególności w Pawilonie A+B oraz PPS. Awarie są przyczyną powstawania dużych strat wody, za które płaci ZZOZ

Ponadto zwrócono uwagę, że dźwigi zbliżają się do granic dopuszczalnego zużycia eksploatacyjnego Pomieszczenia po byłym dziale „Likwidatura” (Dziale Księgowym) w Pawilonie A+B są w bardzo złym stanie. Cały pawilon A+B jest mocno ogrzewany, a tylko niewielka część tych obiektów jest użytkowana.

Problemem jest też zły stan techniczny budynku portierni, stacji paliw i myjni samochodowej (nieużywanej).

Z kolei pracownia endoskopii w dalszym ciągu jest niedostosowana do przepisów.

Bardzo dużą część powierzchni zajmują Rejestracje. Rejestracja ogólna zajmuje około 101 m 2 . Ponadto istnieją rejestracje przy poradniach.

W pomieszczeniach przeznaczonych na składowanie akt w Pawilonie A+B, pomimo przygotowanych regałów, akta są pozostawione w pudłach i zajmują więcej pomieszczeń niż powinny.


Sprawy sądowe

Wykazano 35 spraw, które obecnie oczekują na rozpoznanie, łączna kwota roszczeń to: 863 311,22 zł plus odsetki 184 464,00 zł, koszty procesu w wysokości 112 864,50 zł oraz koszt zastępstwa procesowego w kwocie 206 550,00 zł.

ZZOZ prowadzi trzy sprawy sądowe dotyczące ERBUD S.A, cztery z powództwa pracowników przeciwko ZZOZ i osiem dotyczących tzw. błędów medycznych a także sześć spraw gospodarczych. Na chwilę obecną ZZOZ jest stroną około 349 spraw o zapłatę przeciwko pacjentom nieubezpieczonym.

Polityka kadrowa

W latach 2017-2018 oraz do 31.01.2019 r. rozwiązano stosunek pracy ze 159 pracownikami, w tym m.in. 23 lekarzy, 49 pielęgniarek, 24 ratowników medycznych, 12 osób tzw. personel wyższy, 7 sekretarek medycznych, 16 pracowników obsługi i 16 pracowników administracji. Zatrudniono w tym czasie 122 osoby, w tym m.in. 9 lekarzy, 40 pielęgniarek, 25 ratowników medycznych, 8 osób tzw. personel wyższy, 8 sekretarek medycznych, 12 pracowników obsługi i 8 pracowników administracji.

Dyrektor ZZOZ w Wadowicach trudności w pozyskiwaniu personelu medycznego tłumaczy problemami służby zdrowia w całej Polsce.

Występują też spore różnice w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach, np. wśród kierowników administracji czy pielęgniarek. - Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu jest niedopuszczalna. – czytamy w raporcie.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że na dzień 31.01.2019 r. 201 pracowników ZZOZ w Wadowicach ma wynagrodzenie zasadnicze niższe niż kwota 2 250,00 zł. O tej sprawie już pisaliśmy na portalu mamNewsa.pl: Są pieniądze na remonty, nie ma dla pracowników

Kontrola wykryła także przypadki zmian wynagrodzenia godzinnego dla dyżurujących lekarzy w czasie nocnej i świątecznej opiek zdrowotnej, np. z 42 zł/h do 82 zł/h a nawet 120 zł/h. Dyrekcja tłumaczy się, że nie było innego wyjścia gdyż za mniejsze kwoty lekarze nie zgadzali się na dyżurowanie.

Niepokojącym jest fakt zatrudniania tych samych lekarzy na etacie i umowie cywilno-prawnej, przez co niektórzy lekarze pracują nawet 79 godzin 35 minut w sposób ciągły, bez przerwy!

Jak stwierdzają kontrolerzy polityka kadrowa i system wynagrodzeń jest wyzwaniem w zarządzaniu wadowicką lecznicą. Kontrolerzy zwracają uwagę na zbyt restrykcyjną i nierozważną politykę kadrową dotyczącą lekarzy.


Całość protokołu pokontrolnego zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

reklama
News will be here

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Turboplazmotron, 11.06.2019 10:02

" 79 godzin 35 minut w sposób ciągły, bez przerwy!" pamiętajmy że od tych osób zależy nasze życie i naszych bliskich. Wyobraźcie sobie kierowcę autobusu który pracuje 79 godzin bez przerwy.

ChojnaZmiana , 11.06.2019 09:23

Typowy pisior z ciebie

bolo123, 11.06.2019 08:25

@xpek i @ ChojnaZmiana - ale wyście się dobrali , normalne Flip i Flap ( nawet nawiązanie do długości zapisu Waszych nicków pasuje). Tylko płyta powoli Wam się zgrywa - PiS to..... PiS tamto .... Pisiory tu..... Pisiory tam.... To powoli staje się nudne. Mnie też pewnie za chwilę nazwiecie pisiorem, ale cóż człowiek ma takie słownictwo, jakie "horyzonty" - więc to przyjmę z pokorą :-)

ChojnaZmiana , 10.06.2019 23:16

Dokładnie @xpek !!! Za Pana Donalda to nie było żadnych problemów a teraz co się dzieje to szkoda mówić !!!

xpek, 10.06.2019 21:37

i oto cała pisowska służba zdrowia w Polsce.,dziadostwo