Zderzenie karetki z sarną

, Na sygnale, Wiadomości, 03.11.2017 11:00, red
Zderzenie karetki z sarną
Do tego zdarzenia doszło w czwartek (2.11) około 21:40 w Inwałdzie na ulicy Wiejskiej. Przed jadącą karetkę nagle wbiegła sarna. Doszło do zderzenia. Zwierzę nie przeżyło uderzenia. Na szczęście nikt z karetki nie został poszkodowany. Karetka jest uszkodzona.

Wezwano policję. Kierowca był trzeźwy. Policja odstąpiła od nałożenia mandatu.

Kolizji ze zwierzętami jest na drogach niestety sporo. Jak postępować w takich sytuacjach. Poniżej informacje policji w tej sprawie.


WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYCH W SYTUACJI PO ZDARZENIU DROGOWYM ZE ZWIERZĘCIEM

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Według art. 25 ustawy, prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy

lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3 – tj.:

  • lekarza weterynarii,
  • członka Polskiego Związku Łowieckiego,
  • inspektora organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
  • funkcjonariusza Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej,
  • pracownika Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych,
  • strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego lub strażnika Państwowej Straży Rybackiej

– bowiem tylko te osoby, mogą stwierdzić potrzebę bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia, w celu zakończenia jego cierpień.

Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara aresztu lub grzywna, a gdy sprawa trafi do sądu, może zostać orzeczona nawiązka w wysokości do 1.000 zł na cel związany

z ochroną zwierząt (art. 37 ust. 1 i 4 ustawy).

Jeżeli kierowca, celowo – umyślnie najechał na zwierzę, jego zachowanie może zostać ocenione jako znęcanie się nad zwierzęciem (art.6 ust.1a ustawy), za który to czyn, ustawa przewiduje karę grzywny, bądź karę pozbawienia wolności do 2 lat,

a w przypadku szczególnego okrucieństwa może być to kara, nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt (art. 35 ust. 1a i 5 ustawy).

W przypadku kolizji drogowej z udziałem zwierzęcia poszkodowany właściciel pojazdu powinien dążyć do ustalenia właściciela zwierzęcia. W myśl art. 431 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

ZASADY DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU ZDERZENIA DROGOWEGO Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI

Zasady te są określone są przepisach USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

art. 11 ust. 2 pkt. 8 USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

Art. 11.

1. Łowiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami użytkowania terenów rolnych, leśnych i rybackich, w warunkach stałego polepszania zwierzynie środowiska jej bytowania.

2. Gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczególności:

8) ochrony zwierzyny przed zagrożeniem ruchu pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich

art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066 ze zm.)

odszkodowania od dzierżawców obwodów łowieckich (kół łowieckich) lub zarządców obwodów łowieckich można domagać się jeżeli doszło do kolizji drogowej z udziałem zwierzęcia łownego, które wtargnęło na jezdnie w związku z wykonywaniem polowania

np. na skutek płoszenia zwierzyny przez nagonkę


ZASADY DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU ZDERZENIA DROGOWEGO ZE ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI LUB HODOWLANYMI

Zasady te określone są w Ustawie Kodeks Cywilny

art. 431 § 1 kodeksu cywilnego

„Kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy".

Przepisy porządkowe

Ważnym przepisem jest art. 77 kodeksu wykroczeń, który mówi, iż kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Sposób postępowania przy trzymaniu określonych rodzajów zwierząt regulują przepisy szczególne.

Jeżeli udowodnimy właścicielowi, że jego postępowanie polegające na niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności, było główną przyczyną zdarzenia drogowego, może on odpowiadać na podstawie art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.


źródło: policja

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy