reklama

Renowacja pomnika Zegadłowicza już nie taka prosta…

, MAGAZYN, Wiadomości, 30.06.2021 17:00,
OGŁOSZENIE. Oświadczenie starosty powiatu wadowickiego.
Renowacja pomnika Zegadłowicza już nie taka prosta…

W związku z artykułem pt. „Pomnik Emila Zegadłowicza w Wadowicach znów się rozsypuje. Odpadł mu palec i kawałek czoła”, opublikowanym na portalu www.wadowice24.pl w dniu 30 czerwca 2021 roku, przekazuję swoje stanowisko w tej sprawie. Dzięki temu – zgodnie z Prawem prasowym – czytelnicy uzupełnią swoją wiedzę na ten temat i poznają argumenty drugiej strony – Zarządu Powiatu w Wadowicach, które w ww. materiale całkowicie pominięto.

Na wstępie warto podkreślić, iż w marcu 2020 r. pomnik został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego. W związku z tym renowacja obiektu wymaga czasu. Musi zostać przeprowadzona przez odpowiednią osobę – dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nieruchomość, na której znajduje się ww. pomnik, jest własnością Powiatu Wadowickiego, oddaną w trwały zarząd I Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Wadowity w Wadowicach. W przeszłości dyrektor szkoły zwracała się do Zarządu Powiatu o zwiększenie planu finansowego placówki o środki na renowację pomnika – i takie remonty przeprowadzano. Były one jednak dużo łatwiejsze niż obecnie, po wpisaniu obiektu do rejestru zabytków, o co zabiegało Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej (TMZW), które w lutym 2019 r. wystąpiło w tej sprawie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Także Zarząd Powiatu, mając na uwadze prośbę TMZW, wniósł w kwietniu 2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie o wpisanie pomnika do rejestru zabytków ruchomych. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją znak: Zkr.5140B.46.2019.JH z dnia 12.03.2020 r. orzekł o wpisaniu pomnika Emila Zegadłowicza do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego.

W artykule pojawia się sugestia, że Starostwo nie odpowiada na pisma i apele ze strony TMZW. Tymczasem żadne z pism, które skierowało do naszego urzędu Towarzystwo, nie pozostało bez odpowiedzi. Przykładem może być to z 4 listopada 2019 r., w którym zwraca się do powiatu o wyrażenie zgody na zabezpieczenie we własnym zakresie pomnika Emila Zegadłowicza przed skutkami zimy. Już 29 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na podjęcie działań przez TMZW. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem przed zimą pomnika oraz uporządkowaniem terenu miało ponosić Towarzystwo.

Uszkodzenia, o których mowa w artykule opublikowanym na portalu wadowice24.pl, nie są nowe. Potwierdza je dokumentacja fotograficzna z kwietnia 2019 r., którą dysponuje Zarząd Powiatu w Wadowicach. Mając na uwadze stan techniczny obiektu i fakt wpisania go na listę zabytków, Zarząd Powiatu wystąpił do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich dotyczących remontu pomnika. Takie zalecenia Konserwator przesłał pismem z dnia 04.03.2021 r. Czytamy w nich, iż „założenia postępowania konserwatorskiego wraz z odpowiednią dla takiego obiektu technologią musi opracować dyplomowany konserwator dzieł sztuki, najlepiej mający doświadczenie w pracy nad obiektami z betonu.” Po otrzymaniu ww. zaleceń, Zarząd Powiatu przystąpił do realizacji tego zadania, mimo trudności wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Obecnie wszczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy projektu, a następnie – po uzyskaniu pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – wykonawcy prac restauracyjnych.

Mam świadomość, że procedury i przepisy prawa, które musi stosować administracja samorządowa, są często bardzo skomplikowane. Dlatego, aby rzetelnie przedstawić i wyjaśnić mieszkańcom naszego powiatu problemy, z którymi boryka się samorząd powiatowy, warto zwrócić się do starostwa w celu uzyskania szczegółowych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji. Zapewniam, że urząd, którym kieruję, zawsze udziela wyczerpujących informacji zarówno mieszkańcom, jak i dziennikarzom.

Z wyrazami szacunku

Starosta Wadowicki

Eugeniusz Kurdas

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy