reklama

Księga wieczysta - co zawiera, jak ją znaleźć?

, MAGAZYN, Wiadomości, 13.05.2022 07:30, ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Planując zakup nieruchomości warto zapoznać się z prowadzoną dla niej księgą wieczystą. Jest to rejestr publiczny, jawnie dostępny, w którym zawarte są najważniejsze informacje opisujące nieruchomość, ustanowione na niej ewentualne prawa, roszczenia, obciążenia... oraz wskazujące jej właściciela.
Księga wieczysta - co zawiera, jak ją znaleźć?

Czym jest księga wieczysta i jak zbudowany jest jej numer?

Księgą wieczystą nazywamy dokument, w którym zgromadzone są informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości (np. mieszkania, działki, lokalu użytkowego, całego budynku itp.). Zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmuje się Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Jedną z podstawowych zasad instytucji ksiąg wieczystych jest ich jawność - oznacza to, że każdy, kto zna numer księgi wieczystej może zapoznać się z jej treścią. Treść dokumentu można sprawdzić online za pośrednictwem portalu internetowego Ministerstwo Sprawiedliwości.

Numer księgi wieczystej składa się z trzech części. Pierwszy człon wskazuje wydział Sądu Rejonowego, w którym znajduje się dana księga (np. kod KR1W oznacza Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach). Drugi człon to numer nadawany kolejno zgodnie z repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału, składa się on z 8 cyfr. Trzeci człon to numer kontrolny automatycznie nadawany przez system. Dla przykładu, schemat numeru KW prezentuje się następująco: KR1W/00012345/6.

Do czego potrzebna jest księga wieczysta i co zawierają jej działy?

Weryfikacja księgi wieczystej przed zakupem mieszkania czy działki pozwoli nam zorientować się, jaki jest stan prawny nieruchomości. Informacje te warto uzyskać, by dowiedzieć się, czy obiekt zainteresowań nie jest zadłużony (np. kredytem hipotecznym), nie ciążą na nim prawa ustanowione na rzecz osób trzecich (np. służebność mieszkania, prawo dożywocia) lub czy osoba podająca się za właściciela rzeczywiście nim jest i może w pełni dysponować nieruchomością.

Księga wieczysta jest podzielona na cztery działy, w każdym z nich znajduje się zestaw pól zawierających konkretne informacje. W pierwszym dziale z oznaczeniem I-O znajdują się dane opisujące nieruchomość i wskazujące jej lokalizację (np. numer działki, adres, liczba i rodzaj pomieszczeń, metraż czy też obszar w przypadku działek). Dział I-Sp to spis praw związanych z nieruchomością, z niego dowiemy się, jaka wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej przysługuje właścicielowi nieruchomości. Następny dział - II, to dane właściciela nieruchomości (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL) oraz lista dokumentów, na podstawie których wszedł on w posiadanie nieruchomości (np. umowa sprzedaży, umowa dziedziczenia). Trzeci dział (III) powiadamia o ewentualnych roszczeniach i prawach ustanowionych na nieruchomości - obecność takich wpisów może oznaczać, że rozporządzanie nieruchomością jest w jakiś sposób ograniczone. Dział IV o nazwie "Hipoteka" informuje o tym, czy nieruchomość jest zadłużona. Z widniejących tu wpisów dowiemy się, kto jest wierzycielem hipotecznym, o jaki rodzaj hipoteki dokładnie chodzi (np. umowna, przymusowa), jaka jest jej wysokość.

O rodzaju i znaczeniu poszczególnych wpisów w księgach wieczystych informuje serwis Ksiegawieczysta.net.

Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej?

Numer księgi wieczystej nie zawsze jest podany w ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości. Jeśli jesteśmy zainteresowani jej nabyciem, powinniśmy uzyskać go od właściciela nieruchomości bądź osoby go reprezentującej. Chęć zakupu nieruchomości nie jest tzw. interesem prawnym, na jej podstawie nie można zatem uzyskać numeru KW bezpośrednio w Sądzie Rejonowym, który prowadzi dokument. Wygodnym rozwiązaniem są internetowe wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych, które za opłatą pozwalają ustalić numer KW danej nieruchomości na podstawie jej adresu lub numeru działki.

Posiadając numer księgi wieczystej należy wejść na wspomnianą stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości (System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych) i bezpłatnie pobrać dokument do wglądu.

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Brak komentarzy