reklama

Wiceburmistrz odniósł się do krążącej po Andrychowie petycji

, Gospodarka, Wiadomości, 30.09.2022 18:49, eł
Wykpił zawartą w niej propozycję.
Wiceburmistrz odniósł się do krążącej po Andrychowie petycji

Od paru miesięcy w Andrychowie ogromne emocje wzbudza planowana budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów. Choć władze gminy zapewniają, że ma to być instalacja w pełni bezpieczna dla środowiska i nie powodująca żadnych uciążliwości dla mieszkańców, nie brak sceptyków, którzy są przekonani, iż w mieście powstanie najzwyklejsza spalarnia śmieci.

Wprawdzie do samej budowy takiego obiektu jest jeszcze daleko, jednak władze gminy już podjęły pierwszy krok w tym kierunku. Wszczęły procedurę przekwalifikowania działek przy ulicach Strefowej i Biała Droga, aby umożliwić powstanie na nich takiego zakładu. Stąd też narastające wokół tematu kontrowersje, których doskonale świadomi są włodarze miasta.

Pod koniec wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Andrychowie nawiązał do nich wiceburmistrz Mirosław Wasztyl. - Mam przed sobą kolejną petycję, protest, oczywiście anonimowy. Nie mam w zwyczaju odnosić się do anonimów, bo jeżeli ktoś przedstawia słuszne obawy, oczekiwania czy roszczenia, to ze względu na powagę tematu wypadałoby mieć odwagę cywilną, żeby się podpisać. Nie byłoby może problemu, gdyby to był wybryk incydentalny. Natomiast, z tego co wiem, podobne pisma są sposobem gospodarczym roznoszone i dostarczane mieszkańcom – zaczął swoją wypowiedź zastępca burmistrza. O wspomnianej przez niego petycji pisaliśmy tutaj, gdy po raz pierwszy pojawiła się w Internecie.


Mirosław Wasztyl stwierdził, że jedynym celem jej jest wprowadzanie dezinformacji. – Ta petycja składa się w zasadzie z dwóch elementów. Jeden z nich dotyczy zorganizowania publicznej dyskusji transmitowanej przez lokalne media, z udziałem władz miasta, wszystkich radnych gminy Andrychów, przedstawicieli organizacji Towarzystwo Na Rzecz Ziemi oraz mieszkańców w temacie proponowanych przez burmistrza zmian w projekcie zagospodarowania przestrzennego. Jestem jak najbardziej „za”. Zawsze jestem za możliwością debaty publicznej – stwierdził wiceburmistrz.

Zauważył jednak, że sama procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga między innym zorganizowania konsultacji społecznych, które już się zakończyły. – Decyzja w tym zakresie, która nie jest równoważna z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, a jedynie umożliwia dalsze procedowanie, jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej. Pewnie w najbliższych dniach zakończy się etap rozstrzygnięć burmistrza i ustosunkowanie się do wniosków, które w tym przedmiocie wpłynęły na jego ręce. Następnie wysoka Rada zapozna się z tym materiałem – powiedział.

Wspomniał też o kolejnym postulacie wymienionym w petycji. – To jakaś próba totalnego wywrócenia gospodarki przestrzennej na terenie miasta, czyli propozycja stworzenia na terenie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych strefy edukacyjnej i rekreacyjnej. Ja mam wyobraźnię, ale tak daleko ona nie sięga – kpił wiceburmistrz z pomysłu zawartego w piśmie.

Jak podkreślił, tereny rekreacyjno-sportowe w mieście obejmują między innymi obszar Pańskiej Góry, Stawu Anteckiego i Parku Miejskiego z pałacem Borowskich, podczas gdy działki, na których planowana jest budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów to tereny przemysłowe. – Inicjatywa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest inicjatywą burmistrza. I od razu wyjaśnię, że w okresie tej kadencji takiej propozycji burmistrz na pewno nie wystosuje – powiedział.

Zaznaczył, iż dopiero przekwalifikowanie działek przewidzianych pod budowę zakładu pozwoli dojść do etapu starań o decyzje środowiskowe dla przedsięwzięcia. – Jak sama nazwa wskazuje, koncentrują się one na aspektach oddziałania tej inwestycji na najbliższe otoczenie. Nie tylko w zakresie ochrony powietrza, ale wód powierzchniowych czy emisji hałasu. Jest to wieloprocesowa procedura, której zakończenie nie nastąpi wcześniej niż do końca przyszłego roku. To jest optymistyczne założenie. I na pewno, tak jak do tej pory, będziemy procedować w uszanowaniu opinii społecznej – przekonywał.

Na koniec podkreślił, że mówienie o tym, iż ktokolwiek w mieście chce budować spalarnię odpadów jest daleko idącym uproszczeniem, a nawet sianiem dezinformacji. – Nikt z władz miasta nie zamierzał, nie zamierza i nie będzie realizował inwestycji typu spalarnia. Czy uda się zrealizować inwestycję alternatywną? Zobaczymy – spuentował.

A oto pełna treść petycji, o której mówił Mirosław Wasztyl:

Składam wniosek o :

1. Zorganizowania publicznej dyskusji transmitowanej przez lokalne media z udziałem władz miasta, wszystkich radnych Gminy Andrychów oraz przedstawicieli organizacji Towarzystwo Na Rzecz Ziemi oraz Mieszkańców Andrychowa w temacie proponowanych przez Burmistrza zmian w projekcie zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru „Andrychów – Biała Droga, Strefowa”, wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 18 sierpnia 2022r. do 9 września 2022r oraz koncepcji budowy tam instalacji termicznego przetwarzania odpadów, a także innych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Dyskusja taka jest niezbędna w związku z krokami podjętymi dotychczas przez burmistrza Andrychowa w celu lokalizacji zakładu termicznego przetwarzania odpadów na terenie gminy Andrychów.

2. Przygotowanie i podjęcie uchwały w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru „Andrychów – Biała Droga, Strefowa” A2.2/1.TO1, A2.2/3. P2, A2.2/2.ZP2, polegającego na zmianie przeznaczenia terenu z dotychczasowego na teren zieleni urządzonej lub innych pozwalający na stworzenie tam parku miejskiego z punktem widokowym, torem rowerowym rekreacyjnym z kilkoma trasami o różnym stopniu trudności, ścieżką edukacyjną na temat nowoczesnej gospodarki odpadami (zasady segregacji, polityka „zero waste”). Wnoszę o zorganizowanie wyjazdu władz miasta i radnych do wzorcowo przeprowadzonych inwestycji tego typu jak przykładowo: Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, w celu zapoznania się z przykładowymi, nowoczesnymi sposobami zagospodarowania terenów zniszczonych lub przekształconych przez człowieka.

3. Składam wniosek o bezzwłoczne podjęcie uchwały określającej zmiany w sposobie prowadzenia gospodarki odpadami na terenie gminy w Andrychów w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawa, dyrektyw i zaleceń unijnych, maksymalną ochronę powietrza, wód i gleb na terenie gminy Andrychów, bez domykania cyklu termicznym przetwarzaniem odpadów na terenie gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem docelowo planowanych założeń w tym zakresie przy obecnym stanie wiedzy i wytycznych ekspertów w zakresie ochrony środowiska. Składam wniosek o podjęcie przez burmistrza bezzwłocznych działań w celu osiągnięcia współczynnika recyklingu w gminie Andrychów na poziomie docelowym 50% zamiast obecnych niecałych 26% ( BIP: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Andrychów za 2021 r.), jak również o przygotowanie oraz wdrożenie założeń strategii „zero waste” na terenie gminy Andrychów.

4. Składam wniosek o zaprzestanie przez Burmistrza Andrychowa działań na szkodę gminy Andrychów i jej Mieszkańców poprzez próbę budowy infrastruktury w celu importu odpadów frakcji RDF z gmin ościennych bez szerokich konsultacji społecznych oraz podejmowanie działań sprzecznych z obecną wiedzą i zaleceniami aktualnie preferowanej w Unii Europejskiej polityki gospodarki odpadami.

5. Składam wniosek o zaprzestanie przez Radę Miejską Andrychowa działań na szkodę gminy Andrychów i jej mieszkańców poprzez próbę budowy infrastruktury w celu importu odpadów frakcji RDF z gmin ościennych bez szerokich konsultacji społecznych, zamiast poczynienia wszelkich starań w celu zwiększenia poziomu segregacji odpadów oraz ilości frakcji handlowych.

6. Składam wniosek o podjęcie wszelkich starań w celu zwiększenia wykorzystania w Gminie Andrychów frakcji bio z użyciem kompostowników w gospodarstwach indywidualnych, oraz podjęcie inicjatywy budowy biogazowni. Składam wniosek o przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dla wszystkich Mieszkańców gminy w celu zmniejszenia frakcji bio. Składam wniosek o bezzwłoczne wzięcie pod uwagę, przygotowania projektu i podjęcie uchwały zobowiązującej Burmistrza Andrychowa do uznania za priorytet w gospodarce odpadami na terenie gminy Andrychów najnowszej unijnej perspektywy finansowej, gdzie nie spalanie, a recykling będzie dotowany !

Żądam wzięcia pod uwagę celów polityki europejskiej w tym zakresie, gdzie frakcja RDF, której odzyskiem termicznym bez szerokich konsultacji z mieszkańcami miał zamiar podjąć się burmistrz Andrychowa, a która jest na końcu hierarchii możliwych działań, tuż przed składowaniem na wysypiskach śmieci !

Zgłaszam sprzeciw wydaniu kwoty 330 milionów złotych na instalację termicznego przetwarzania odpadów, która przed 2050 będzie musiała być zamknięta ! Żądam wydawania pieniędzy, które płacę w formie podatków na cele wspólne wszystkich Mieszkańców i nieszkodzące środowisku naszego życia !

Żądam jednogłośnego odrzucenia przez Radnych Rady Miasta Andrychów szkodliwej dla Społeczności Andrychowa oraz środowiska naturalnego uchwały zmieniającej plan zagospodarowania przestrzennego, a umożliwiającej Burmistrzowi Andrychowa nadanie dalszego biegu planowi budowy na terenie Gminy Andrychów zakładu termicznego przetwarzania odpadów inwestorowi publicznemu lub prywatnemu.

PROTESTUJĘ

przeciwko budowie jakiegokolwiek zakładu termicznego przetwarzania odpadów na terenie Gminy Andrychów.

PROTESTUJĘ

przeciwko zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w zaproponowany przez Burmistrza Tomasza Żaka sposób przewidujący lokalizację zakładu termicznego przetwarzania odpadów na terenie Gminy Andrychów.

PROTESTUJĘ

przeciwko próbie działania na szkodę budżetu gminy Andrychów poprzez planowanie budowy powyższego zakładu z deklarowanych funduszy zewnętrznych oraz pożyczki obciążającej budżet gminy Andrychów szacowanym na kolejne około 160 milionów złotych obciążeniem, w dodatku przy niedokończonych inwestycjach prowadzonych przez gminę i niezaspokojonych, licznych potrzebach podstawowych gminy między innymi takich jak: wykonanie i remonty nawierzchni dróg gminnych, czy remonty szkół.


Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Zakolog, 04.10.2022 09:50

@FeelFree - „Ludzie tym lepiej w nocy śpią, im mniej wiedzą, jak się robi parówki i politykę” to przypisywane byłemu kanclerzowi Rzeszy powiedzenie bardzo trafnie definiuje politykę, czyli tak naprawdę gry społeczne. Ale my też nie mamy się czego wstydzić i możemy dać światu nasze lokalne przesłanie, które przy okazji głosowania nad stodołami wystosował Ordynat majątku folwark Andrychów magister Żak. Jeśli chłopcy w swojej naiwności myślicie ( to chyba o tobie i mnie), że podając fakty i obiektywnie opisując rzeczywistość coś zmienicie, to musicie wiedzieć, że w arsenale moich narzędzi do głosowania, Ewka ze Staszkiem są intelektualnymi diamentami, przy pomocy których przycinam te lustra, które następnie wszystkim poddanym co dzień prezentuję. Potraficie skruszyć diament ? Powodzenia i do następnego głosowania !

FeelFree, 03.10.2022 10:22

@Zakolog - ilość kropek nie ma już od dawna (o ile kiedyś w ogóle miała) znaczenia w wypadku naszych 11-tu radnych. Są liczne sytuacje, w których niektórzy z nas na czarne, mówią białe i upierają się przy tym... i to stojąc w roli świadka wydarzenia wydaje się, że bez względu na cenę i fakty obiektywne. Złodziej, który ukradł mówi, że nie ukradł lub to nie jego ręka była, nawet jeśli odtworzysz mu film z nagraniem kradzieży. Piłeś? nie piłem? wynik z alkomatu nie ma znaczenia. Dziecko, które nie zjadło czekolady (lub sernika). Psi przyjaciel, który zarzeka się, że nie zjadł schabowego, nie mówiąc już o szarlotce.... można mnożyć przykłady i dopisać swoje ;-) Wracając do sekt, oraz do dopaminy i sernika... Zakolog - ja tylko teraz zbieram to co sam wiesz lub napisałeś w całość i próbuję wykazać zastanawiające sprzeczności, lub sumując wnioski; no coś tam dodam czasem od siebie, żeby nie było nudno. Autor przywoływanej przez Ciebie książki, aby oszczędzić czytelnikom skomplikowanych procesów myślowych, napisał w książce takie zdanie. Zdanie, które poprzedzają logiczne naukowe wywody z dziedziny hmm... powiedzmy, że psycho-neurobiologii ewolucyjnej, z którym trudno mi się nie zgodzić: "nawet najlepsze jedzenie i najdroższe przedmioty się nam znudzą; nigdy jednak nie będziemy mieć dość relacji z innych ludźmi." Żeby było ciekawie, to doszedł naukowymi metodami do tego, do czego doszło wiele osób nie używając tak finezyjnych metod, lub używając zupełnie innego języka lub poziomu myślenia. Lub nawet wcale nie myśląc i wiedząc to intuicyjnie. Wynik i tak jest zawsze taki sam! Czy weźmiesz Spencera, czy dzieła natchnione! I jak myślisz, czy pewna grupa osób odda to co ma? skoro obecny stan gry zapewnia im to wszystko wymienione, nie wspominając już o quasi-religijnych aspektach sprawy? Referendum albo wybory... no ewentualnie schyłkowe następstwa naturalnego i nieodwracalnego nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastających zdolności organizmu do samonaprawy.

beskidmaly, 03.10.2022 08:21

Anioł/@ z idiotami nie dyskutuje. Wyzwiska świadczą o tobie!

wybrykincydentalny, 03.10.2022 08:09

https://www.filemail.com/d/urlsufocfqbshgn

wybrykincydentalny, 03.10.2022 08:08

Nowa i lepsza wersja petycji uwzględniająca kpienie przez wicewójta Wasztyla z działań obywateli, tego przedstawiciela władz Andrychowa, który sam o sobie powiedział, że ma ograniczoną wyobraźnię: "Ja mam wyobraźnię, ale tak daleko ona nie sięga – kpił wiceburmistrz z pomysłu zawartego w piśmie."

wybrykincydentalny, 03.10.2022 08:04

! NIC U NAS BEZ NAS ! ! STOP SPALARNI ŚMIECI W ANDRYCHOWIE ! ! STOP DZIAŁANIOM WŁADZY BEZ SZEROKICH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ! TO DOTYCZY CIEBIE ! ! ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ SWOJĄ I TWOICH BLISKICH ! ! ŚCIĄGNIJ, WYPEŁNIJ, PODPISZ, WYŚLIJ, DZIAŁAJ ! UDOSTĘPNIJ KOMU MOŻESZ ! ! CZAS DZIAŁAĆ !

beskidmaly, 02.10.2022 13:54

A skąd ja to mogę wiedzieć. Myslę ze najpierw sprawa karna a pózniej upadłosciowa.

Turboplazmotron, 02.10.2022 11:51

@beskidmaly zastanów się dlaczego Sąd oddalił wniosek o upadłość?

Turboplazmotron, 02.10.2022 11:47

@bskidmaly zadłużenia andrychowskich spółek związanych z Januszem do 2020 roku sięgnęły ponad 230 milionów, zgodnie z planem i prawem. To nie jest przypadek że akurat trafiło na Nas a nie np na Częstochowę. Jeżeli uważasz że kupujemy ciepło od gościa co robi " przekrety" to jest to rodzaj paserstwa.

Zakolog, 02.10.2022 11:10

@beskidmaly - No przecież o tym właśnie napisałem, że zbieżność jest przypadkowa a ewentualne pochopne wnioski nieuprawnione. Oczywiście powinno być dużego wierzyciela Janusza. A tak poza tematem, ile tych kropek musi być, aby te tłuki wreszcie były je wstanie połączyć ?

beskidmaly, 02.10.2022 10:59

Co ma sad gospodarczy i upadlość do przekrętu przepisania długów z 30 firm na jedna. akurat trafiło na naszą.

beskidmaly, 02.10.2022 10:56

Miejska ciepłownia dokonała zakupu sieci przesyłowych od Idea Money ,a nie od komornika na raty w poczet rat został zaliczony okres dzierżawy tych sieci prze ciepłownie, Finalizacja zakupu sieci została zakończona kilka miesięcy temu.

Zakolog, 02.10.2022 10:46

@Turboplazmotron - Oczywiście następstwo czasowe między zakupem słynnych sieci przesyłowych przez 11-stu radnych, a złożeniem wniosku upadłościowego przez Janusza, jest czysto przypadkowe i nie należy tych faktów łączyć, a tym bardzie wyciągać pochopnie wniosków, że spłacenie przez Gminę dużego dłużnika Janusza, miało wpływ na złożenie tego wniosku.

Zakolog, 02.10.2022 10:01

@Turboplazmotron - tego akurat nie znam, dzięki. Zwracam uwagę, że postanowienie oddala wniosek bez przeprowadzenia postępowania, czyli biorąc pod uwagę nawet okres urlopowy, wniosek był złożony w okolicach kwietnia/maja. To jak to się ma do słynnego kryzysu energetycznego burmistrza Żaka z roku 2019 ? Sąd sugeruje również przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, czyli dostrzega potencjał w naszym budżecie Gminy i naszych dotacjach do AEC, które następnie prezes Mirosław przelewa na dzierżawy.

beskidmaly, 02.10.2022 09:36

Zakolog @ wystąpił do prokuratury ze zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa . Fakt ten został zgłoszony również do CBA ,chociaż o CBA nie wiem na 100 procent ale zapytam.

Turboplazmotron, 02.10.2022 09:16

"Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.06.2022 r,. sygn. akt VIII GU 215/21, Sąd postanowił: 1. na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości; 2. na podstawie art. 13 ust. 2a Prawa upadłościowego stwierdzić, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstawy do rozwiązania dłużnika Elektrociepłownia Andrychów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie (KRS 0000089321) bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego."

Zakolog, 02.10.2022 08:57

@beskidmaly i co Prokuratura mu uwierzyła ? beskidmaly bardzo Cię proszę, możemy się tu spierać, ale szanuj te resztki mojej inteligencji, które mi jeszcze zostały. Co to znaczy „przepisał zadłużenie” ? Tylko domyślam się, że może chodzić o jakieś objęcie udziałów w zadłużonych spółkach, choć linkowany na tym forum raport za 2020 tego nie potwierdza. Czyli kiedy te długi przepisał ? A jeśli obejmował mniejszościowe udziały, to dlaczego burmistrz Żak nie wezwał Janusza do przejęcia udziałów Gminy ? Przecież taką uchwałę tłuki spokojnie by przegłosowały i to jak zawsze nie kumając o co kaman.

FeelFree, 02.10.2022 08:37

@Zakolog - Radny Jakub Guzdek wie co mówi. Wyraził po prostu opinię swoją, wielu radnych i obywateli publicznie. Tylko wtedy kim my jesteśmy i jak możemy to zmienić? Anonimowo i nie posiadawszy projektowanej na nas chęci bycia „bohaterem”? Wydaje mi się, że bez wyjaśnień to co nazywasz nazywaniem rzeczy po imieniu będzie odebrane jako ocena, epitet itd. a nie jako próby objaśnienie bardzo skomplikowanej rzeczywistości. I do tego trudnej do zaakceptowania. Z wielu powodów wybieramy życie kłamstwami… Spójrz ile czasu zajęło temu młodemu człowiekowi dojście do jednoznacznych konkluzji i wypowiedzenie ich publicznie. Wielu nie dojdzie do tego nigdy. A jak dojdzie wybierze i tak życie iluzją. Wygodniej wielu ludziom jest żyć kłamstwem o dobrym stanie gminy i władze postrzegać jako idealnego, omnipotentnego opiekuna. Niż wbrew zwykłej logice dokonać realnej oceny i podejmować idące za tym działania, to to wymaga wzięcia odpowiedzialności i podjęcia wysiłku, a przed tym wielu z nas całe życie ucieka… Owce często idą za wybranym przewodnikiem, nawet w przepaść

Zakolog, 02.10.2022 07:28

@FeelFree - „braku zdolności do samodzielnego myślenia” - na ostatniej sesji radny Jakub Guzdek ujął to dużo trafniej, nazwał tę postawę sektą. I nie trzeba było długo czekać, aby pogląd Radnego, wyznawcy udowodnili sami. Bo czymże było pytanie zadane przez Władysława Żydka do Mirosława, jak nie pytaniem Wyznawcy do zastępcy głównego Szamana o wskazanie wykładni teologicznej, jak On ma to ludziom tłumaczyć. A co oznaczały brawa Wyznawców, przerywające głoszone przez Guru prawdy wiary. Przecież to było klasyczne zluzowanie napięcia psychologicznego występującego u ludzi niepotrafiących samodzielnie ogarnąć Natury i jej praw. FeelFree oszczędź od czasu do czasu na elegancji i nazywaj zjawiska takimi jakim są.

beskidmaly, 02.10.2022 06:41

[email protected] w momencie kiedy burmistrz otrzymał wiadomość ,ze właściciel ciepłowni przepisał zadłużenie ze wszystkich ciepłowni jakie posiadał na jedna andrychowską, pierwsze co zrobił to powiadomił o tym fakcie prokuraturę.

beskidmaly, 02.10.2022 06:32

Brawo Leon ! Tak trzymać. Zapraszałem Feel Free na debatę do domu kultury to się nie pokazał. Z niego bohater ale zaklawiaturą i nickiem.

Zakolog, 02.10.2022 06:31

@Archanioł Michał - Przeczytałem te rewelacje kolegi beskidmalego odnośnie uprawnień mniejszościowego udziałowca w spółce Z O.O. i jestem pod wrażeniem, jego wyobrażeń na temat Kodeksu Spółek Handlowych. Jeśli przedstawiciel Burmistrza Andrychowa na Walnych Zgromadzeniach w Elektrociepłownia Andrychów sp. z o.o. jest tak samo starannie wyedukowany jak nasz beskid, to właściwie wyjaśnia wszystko. Tylko dla porządku, Burmistrz Andrychowa posiada 5,13% udziałów w tej spółce. Mniejszościowy udziałowiec ma prawo zaskarżania uchwał wraz ze wniesieniem pozwu o stwierdzenie ich nieważności. Ponadto w przypadku gdy długi spółki przekraczają jej wartość, wręcz obowiązek zgłoszenia do Sądu wniosku o zarząd komisaryczny lub upadłość. Prawo do żądania wszystkich informacji o spółce, czyli kondycja finansowa spółki była Burmistrzowi znana i również okoliczności powstawania jej długów. Jeśli istniało zagrożenie, że spółka nie będzie realizować obowiązków wynikających z koncesji, czyli ten słynny „andrychowski kryzys energetyczny”, grożący zamarznięciem tysięcy Andrychowian, to należało ten fakt zgłosić nawet nie do Sądu tylko na podstawie zmienionego przez PiS prawa do Prokuratury, a ta już by sobie z tym „kryzysem” spokojnie poradziła. Zgłoszenia Burmistrz miał obowiązek dokonać i jako udziałowiec, ale przede wszystkim jako Burmistrz Miasta Andrychów odpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców !

FeelFree, 01.10.2022 23:31

@leon - nie takie mam intencje, jak mi przypisujesz w swoim komentarzu, ale oczywiście każdy z nas ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Nie jest moim zamiarem ZARZUCANIE bierności, chociaż wliczam w koszty pisania tutaj, że ktoś to tak odbierze; staram się natomiast pokazywać konsekwencje bycia biernym, i staram się zachęcać aby nie być biernym w ważnych dla nas wszystkich sprawach. Co zrobiłem poza -jak to nazywasz- "siedzeniem w necie" to pozostanie moją słodko-gorzką tajemnicą, kto musi lub ma wiedzieć będzie wiedział, inni mogą -jak Ty- żyć swoimi dywagacjami na ten temat. Również uważam, że plan przejdzie. Co będzie dalej to inna sprawa, troszkę cierpliwości i się przekonamy jaki będzie finał. Natomiast nie podoba mi się określenie "zdyscyplinowana grupa". Nie chcę tu pisać wszystkiego co na ten temat wiem i myślę, ale jedno mogę napisać, moim zdaniem wyniki głosowania 11 do iluś tam wynikają głównie z braku zdolności do samodzielnego myślenia tych radnych.... głosują tak jak muszą, tak jak im polecono. To jest przyczyna wielu kłopotów tej gminy. Odnośnie anonimowości to jak widzimy poniżej: nikt tu nie pisze z imienia i nazwiska, pomyślmy czemu... mnie akurat wcale nie dziwi, że ktoś komu koncesję wydaje wójt gminy nie krytykuje go publicznie z imienia i nazwiska; chyba już wystarczająco dobrze znamy pewne osoby. Tak, kasy na instalację nie będzie; tak -ekolodzy być może będą blokować inwestycję. Tak, spalarnię może próbować budować prywatny "inwestor", nawet obstawiam, że o to może chodzić. Pozostają natomiast kwestie prawne i proponuję sobie prześledzić historie wielu niedoszłych spalarni w Polsce. Fajnie, że piszesz, mimo obraźliwego stylu.... bo to znacznie lepsze to niż BIERNOŚĆ. Aha... i właśnie rozpocząłeś casting na twarz kampanii antyspalarniowej... proponuję startuj lub kogoś znajdź, ja nie mam takich aspiracji. P.S. Jeśli się tak zdarzy, że nie będę tu już pisał to zostańmy przy Twoim przypuszczeniu, że się obraziłem, mi ono bardzo odpowiada ;-)

Archanioł Michał, 01.10.2022 22:11

@Zakolog skoro kolega operuje tą wiedzą, to może jakaś uwaga do wątku MAMY TEN DŁUG CZY NIE MAMY. Tak się spieram z naszym ukochanym @beskidkiem.

Zakolog, 01.10.2022 19:28

@leon - nie wiem czy Ciebie to pocieszy, ale nawet jak tłuki przegłosują uchwałę w wersji zaproponowanej na potrzeby konsultacji społecznych, a innej nie da się poddać pod głosowanie, to pan Wojewoda będzie musiał z nią zrobić dokładnie to samo co z uchwałą przyznającą Romusiowi obniżone pensum. Oczywiście jeśli pan Żak znajdzie jakiegoś prawnika, który swoim nazwiskiem podbije jej sprawdzenie formalno prawne. Tylko przypomnę, iż w przypadku Romuśgate podbił ją jakiś adwokat z Oświęcimia. Za drugi taki sam numer chłopina pożegna się uprawnieniami , a jego koledzy będą szczęśliwi, że pozbyli się konkurencji.

leon, 01.10.2022 14:48

jak się trollu to pocieszy to plan zagospodarowania przejdzie mimo oporów części radnych i mieszkańców - nie ma co ukrywać że wszystkich przekonają argumenty między innymi Pana Burmistrza Żaka , Pana Staszka Prusa i Pani Ewy Wątroby. Ale sam plan przejdzie - już głosowanie nad stodołami pokazało jak zdyscyplinowaną grupę ma Burmistrz. Przewiduję za to że schody zaczną się później i z dotacją od pisowskiego rządu i z innymi rzeczami i ludźmi np. ekologami. Może trzeba będzie żeby nowoczesną spalarnię wybudował prywatny - on sobie da rady i z kasą i z ekologami :)

leon, 01.10.2022 14:40

feelfree - odpowiem Ci bo mi cię żal. Innym zarzucasz bierność ? Co sam zrobiłeś poza siedzeniem w necie??? Boisz się o swój papierowy interesik i dlatego nosa poza net nie wyścibisz? Taki z Ciebie "bohater" Pouczasz innych, żalisz się, opowiadasz jak spalarnia jest niebezpieczna ale tylko w necie. Po pierwsze jak ci zależy to miej odwagę stanąć na czele ruchu przeciwko spalarni zamiast tylko zrzędzić jak inni są bierni? Chyba że ona nie jest taka zła a tylko musisz sobie w necie posiedzeć aż się znudzisz i znikniesz - jeszcze pewno obrażony na świat że trolla nie chce słuchać. po drugie bohaterze dziecko w podstawówce wie że każdy ruch musi mieć realną twarz lidera a nie cykora fellefree w necie - buhahahaaha

FeelFree, 01.10.2022 09:05

"https://www.filemail.com/d/urlsufocfqbshgn" wystarczy podpisać i wysłać... ile osób to zrobiło ? bierność spowoduje dalsze, konsekwentne działania władzy, z użyciem zaślepionych 11-tu radnych cytując Roman B. "nie spoczniemy" póki nie zrobimy jak chcemy ze spalarnią. Obudźcie się Mieszkańcy...

FeelFree, 01.10.2022 09:01

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Nowy-Sacz-referendum-spalarnia-odpadow-12180.html

FeelFree, 01.10.2022 08:59

@Zakolog - co proponujesz...

FeelFree, 01.10.2022 08:52

@slift - nie ma możliwości przeprowadzenia referendum lokalnego w przedmiocie zmiany lub też braku takiej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ wiązałoby się to z powstaniem rozstrzygnięcia SPRZECZNEGO Z PRAWEM. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego musi odbyć się zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ustawie tej przewidziano odrębne instrumenty umożliwiające uczestnictwo społeczności lokalnej w procedurze określania przeznaczenia gruntów. Co można zrobić? SKŁADAĆ PETYCJE, WNIOSKI, SKARGI, PROTESTY, A UCHWAŁY NIEZGODNE Z PRAWEM ZASKARŻAĆ DO WOJEWODY - TO MOŻE ZROBIĆ KAŻDY DOROSŁY OBYWATEL GMINY. Swoją drogą referenda są prawie zawsze nieważne z powodu niskiej frekwencji.

slift, 01.10.2022 07:03

Co by nie zostało powiedziane za i przeciw ,istnieje prawnie dopuszczalna forma demokracji bezpośredniej w postaci referendum ,niech mieszkańcy w tym akcie wyrażą swoją wolę.

slift, 01.10.2022 06:31

Co by nie zostało powiedziane za i przeciw ,istnieje prawnie dopuszczalna forma demokracji bezpośredniej w postaci referendum ,niech mieszkańcy w tym akcie wyrażą swoją wolę.

Zakolog, 01.10.2022 05:35

Konfrontacja opowieści burmistrza Wasztyla z obowiązującym prawem - https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/udostepnianie-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie-udzial-17497783/art-72 - stan gry burmistrz Wasztyl 0 : obowiązujące prawo 1

wybrykincydentalny, 30.09.2022 23:22

https://www.filemail.com/d/urlsufocfqbshgn

Feel Free, 30.09.2022 22:13

Przyjęta wczoraj uchwała, wspomina wprost o spalaniu odpadów: "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Andrychów na lata 2022-2036”. W opinii zawarto natomiast OSTRZEŻENIE odnośnie skutków podjęcia decyzji o spalaniu odpadów... fragment ze strony nr 70: "Nieprzetworzona część odpadów komunalnych jest niewątpliwie znaczącym potencjalnym źródłem energii dla danego obszaru. Alternatywnym sposobem zagospodarowania pozostałości odpadów do składowania, po wcześniejszym wykorzystaniu wszystkich innych sposobów odzysku, jest ich SPALANIE. Ponadto odpady komunalne poddane procesowi odzysku i recyrkulacji również tworzą pewną pozostałość dostatecznie bogatą w części palne (część organiczna), która może być wykorzystana z dobrym efektem energetycznym i ekologicznym w spalarni odpadów komunalnych. Jednocześnie wykorzystanie technologii spalania odpadów komunalnych w praktyce, budzi też szereg obaw, gdyż mimo zastosowania w procesie właściwej obróbki termicznej i chemicznej, budzi niepewność dotrzymania (z różnych powodów) reżimu i wymagań technologicznych w eksploatacji, co w efekcie mogłoby spowodować EMISJĘ SZKODLIWYCH SUBSTANCJI do środowiska." O ironio w tym samy dokumencie (strona 66) podkreślane są zalety ekologiczne i ekonomiczne biogazowni, przy czym władze miasta nie planują jej powstania i na terenie gminy nie działa żadna biogazownia rolnicza. Starają się natomiast o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod zakład termicznego przetwarzania odpadów... Czyli przyjęty WCZORAJ plan to fikcja, zakrywająca faktycznie działania, bo kroki podejmowane przez wójtów są dokładnie odwrotne do treści planu... mało tego wójt Żak OD KILKU LAT podejmuje działania umożliwiające budowę spalarni na terenie gminy Andrychów. Burmistrz w imieniu Wszystkich Andrychowian złożył już 29 stycznia 2020 roku wniosek o wpis do Marszałka woj. małopolskiego planowanej spalarni śmieci w gminie Andrychów na listę takich instalacji w Małopolsce NIE INFORMUJĄC O TYM MIESZKAŃCÓW i ten wpis jest aktualny i obowiązujący. Nie przeszkadza to panu Wasztylowi mówić podczas wczorajszej sesji: "Nikt z władz miasta nie zamierzał, nie zamierza i nie będzie realizował inwestycji typu spalarnia." Bardzo proszę o składanie petycji na dziennik podawczy Urzędu Miasta przez osoby, którym leży na sercu dobro mieszkających tu osób i przeciwnych działaniu władz bez szerokich konsultacji społecznych, poza jednym spotkaniem w godzinach pracy Mieszkańców. Jak mówił wice-wójt Mirosław podczas wczorajszej sesji sama procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga między innym zorganizowania konsultacji społecznych, KTÓRE SIĘ JUŻ ZAKOŃCZYŁY. Na razie jak słusznie pisze Redaktor Łepkowska wiceburmistrz po prostu wykpił propozycje mieszkańców gminy, i nie przeszkadza mu, że kilka chwil wcześniej obiecywał branie pod uwagę opinii Mieszkańców.

szppp, 30.09.2022 21:16

swoją drogą - świetna akcja Andrychowian z tymi ulotkami. Widać że działa i że boli niektórych że stracili monopol na to co mówi się ludziom. Że drżą że propaganda tzw. nowinek żakowskich i radyjka żakowskiego ani bzdury opowiadane ekipę Zakpapraka nic nie dają i ludziom otwierają się oczy....

szppp, 30.09.2022 21:11

po drugie mam pytanie Czy Żak Ewa Wątroba i w ogóle cała ta ekipa chcieli by żeby jakieś miasto powiedzmy Kraków najpierw uchwalił że pod ich domem powstanie kamieniołom albo spalarnia a dopiero potem Kraków robił by badania czy kamieniołom albo spalarnia jest szkodliwa dla otoczenia???? Bo w Andrychowie to wygląda tak że najpierw będą zmieniać plan pod budowę spalarni ( można zaklinać rzeczywistość ale nie znam nikogo kto mówił by inaczej niż spalarnia ) a potem badać czy jest szkodliwa. I pytanko - badać będzie firma zlecona przez ekipę Żaka??? jeśli tak o dla mnie wyniki będą tak samo wiarygodne jak to że staw anteckiego albo pałac bobrowskich to miejsca rekreacyjne ( nie licząc tzw żuli )

szppp, 30.09.2022 21:01

" tereny rekreacyjno-sportowe w mieście obejmują między innymi obszar Pańskiej Góry, Stawu Anteckiego i Parku Miejskiego z pałacem Borowskich".Jeśli to miał być żart zastępcy Żaka to chyba wyszło kiepsko. Pałac to dalej ruina choć Żak dawno obiecywał odnowienie a do tego ekipa Żaka oddała miliony na jego renowację. Pańska Góra po wycince zarządzonej przez ekipę Żaka straciła połowę uroku a staw anteckiego to trzymając się stylu wiceburmistrza można by prawdziwy majsterszyk tej ekipy :) Dziury z wystającymi prętami - dzieło na miarę Żaka, Babskiego, Ewki Wątroby, Staszka Prusa i całej reszty

Zakolog, 30.09.2022 20:20

Pani Edyto, tylko pokaźny kredyt we frankach, może usprawiedliwić cytowanie bzdur naszego Mirka ! Przecież to jest przesłanie do radnych wiadomej proweniencji i tylko oni kupią ten towar. W szczegółach to wygląda dokładnie na odwrót. Najpierw decyzja środowiskowa, a później zmiana planu zagospodarowania, pozwolenie na budowę itp. Pomijając wymogi prawne, nawet na logikę, po co zmiana planu zagospodarowania skoro decyzja środowiskowa nie dopuści budowy. Jak wydać pozwolenie na budowę bez decyzji środowiskowej – jeśli w danym przypadku jest wymagana przez prawo. Jedyną prawdą jaką Mirek powiedział jest zdanie „ Nikt z władz miasta nie zamierzał, nie zamierza i nie będzie realizował inwestycji typu spalarnia. Oczywiście, że nie będzie, tylko sprzeda działkę o podniesionej wartości ze względu na przyjęty plan zagospodarowania, a budował będzie ten który ją kupi. Na pewno nie ta władza !