UWAGA! Urzędnicy z Andrychowa sprawdzą, jakie śmieci mieszkańcy wrzucają do pojemnika

, Gospodarka, Wiadomości, 02.07.2020 14:00,
Ważna na informacja dla mieszkańców gminy Andrychów.
UWAGA! Urzędnicy z Andrychowa sprawdzą, jakie śmieci mieszkańcy wrzucają do pojemnika

Poniżej komunikat w tej sprawie, przesłany przez Agnieszkę Gierszewską - dyrektor biura burmistrza Andrychowa:

"Urząd Miejski w Andrychowie informuje Mieszkańców, że na terenie gminy Andrychów prowadzone będą wzmożone kontrole zawartości pojemników i worków do gromadzenia opadów komunalnych, w celu zweryfikowania prawidłowej segregacji odpadów prowadzonej przez właścicieli nieruchomości.

Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane w zakresie występowania w nich odpadów, które powinny podlegać selektywnej zbiórce w szczególności tj. papier, plastik, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne,przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt RTV i AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod katem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.


W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, właściciel nieruchomości zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez pozostawienie na pojemniku lub worku informacji w formie naklejki o treści „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”. Następnie sporządzona zostanie notatka oraz dokumentacja fotograficzna przedstawiająca nieprawidłowości. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach firma odbierająca odpady zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku oraz umową zawartą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zobowiązana jest przekazać Burmistrzowi.

Naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało wszczęciem postępowania oraz wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy zastosowaniu stawki opłaty podwyższonej.

Pamiętajmy również, że prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych.

Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną pośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

PRZYPOMINAMY, ŻE SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH DOTYCZY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I JEST OBECNIE OBOWIĄZKOWA."

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

FeelFree, 07.07.2020 12:03

http://www.zb.eco.pl/inne/spalarni/arg.htm

FeelFree, 07.07.2020 12:03

Polecany punkt do przeczytania to punkt nr 7

FeelFree, 07.07.2020 12:00

https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,1755971,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-andrychow-za-2019-r.html

kobieta1313, 02.07.2020 23:34

...a ja jestem ciekawa w jaki sposób jest weryfikowane podpisywanie umów na wywóz śmieci. Czy każdy właściciel posesji zgłosił się do podpisania umowy? ....hm....lepiej to sobie dobrze sprawdźcie!

Turboplazmotron, 02.07.2020 20:36

Zamiast metody " kija i marchewki" mamy jak to już w Andrychowie bywało metodę "kija".

Skalpel, 02.07.2020 20:28

Ma być 50% a jest 38% i teraz panika zamiast od dłuższego czasu edukować i zachęcać do segregacji. I teraz nasuwają się dwa pytania kiedy będzie ulga za kompostowniki? Kiedy i w którym miejscu ma powstać spalarnia śmieci w Andrychowie?

sowa, 02.07.2020 18:57

Czekamy na filmik,albo zdjęcie jak urzędnik "grzebie" w pojemniku na odpady.

oshin22, 02.07.2020 17:38

Tylko żeby tylko potem ktoś nie podnosił wielkiego larma że znajdzie powyrzucane śmieci w lesie. Widać - Burmistrz uczy się zamordyzmu od bieżącej władzy. Najlepsza metoda wieksza pała na obywatela...

Starybrat, 02.07.2020 17:38

Oby się nie okazało, że koszty kontroli przekroczą wartość źle posegregowanych śmieci.