UWAGA! Urząd będzie sprawdzał deklaracje śmieciowe

, Gospodarka, Wiadomości, 30.09.2020 10:28, red
Straż Miejska z Andrychowa za kilka tygodni rozpocznie kontrole. Wcześniej można jeszcze - bez konsekwencji - poprawić papiery.
UWAGA! Urząd będzie sprawdzał deklaracje śmieciowe
W gminie Andrychów mieszka ok. 43 tys. osób, a mieszkańcy złożyli deklaracje w których wykazano, że w gminie w sumie mieszka ponad 38 tys. osób. Tyle osób płaci za wywóz śmieci. A jaki jest stan faktyczny? Do tej pory nikt tego nie był w stanie sprawdzić. Teraz strażnicy będą mogli to weryfikować i nakładać mandaty.

Urząd Miejski właśnie (30.09) zamieścił komunikat w tej sprawie:

"Z przeprowadzonej analizy dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, iż w Gminie Andrychów występuje istotna rozbieżność pomiędzy zadeklarowaną przez właścicieli nieruchomości ilością osób zamieszkałych, a liczbą osób faktycznie zameldowanych na terenie Gminy.

W związku z powyższym, Gmina przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych dotyczących m.in. liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Andrychów.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

Natomiast, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, takich jak liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. w związku z wprowadzeniem się osób niezameldowanych, powroty z zagranicy lub studiów, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Apeluję, aby do dnia 30.10.2020 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, zgłosili się do Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 16, pok. nr 7A w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuję również, że 4.09.2020 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Od tej daty strażnik miejski może ukarać osobę mandatem do wysokości 500 zł m.in. za:
– niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących nieruchomość;
– niesegregowanie odpadów.

W związku z powyższym, Straż Miejska w Andrychowie od dnia 2.11.2020 r. rozpocznie kontrole w tym zakresie.

Z up. Burmistrza
Wojciech Polak, Z-ca Burmistrza"

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

mega, 30.09.2020 12:44

A może jednak karać cwaniaków !!!!!!!!!!!!!

oshin22, 30.09.2020 11:08

Kolejny zamordyzm mafi śmieciowej...Karać karać i ciągnąć forsę.....