Nowy ranking gmin. Jak wypadły Wadowice, Andrychów, Kęty, Zator, Kalwaria?

, Gospodarka, Wiadomości, 01.11.2017 09:30, red
Cała prawda o kondycji finansowej gmin.
Nowy ranking gmin. Jak wypadły Wadowice, Andrychów, Kęty, Zator, Kalwaria?
26 października Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosił wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2017. Oceniono 162 gminy.

Pod uwagę eksperci wzięli skomplikowane dane finansowe gmin:
- Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkań­ca (od 2014 r.)
- Średnioroczne wydat­ki majątkowe inwest­y­cyjne budżetów gmin na 1 mieszkań­ca (od 2014 r.)
- Średnioroczny wskaźnik zadłuże­nia budżetów gmin (od 2014 r.)
- Wydatki bieżące budżetów gmin na admin­is­trację pub­liczną na 1 mieszkań­ca
- Średnioroczne środ­ki z Unii Europe­jskiej i innych źródeł niepodle­ga­jące zwro­towi na finan­sowanie pro­gramów i pro­jek­tów uni­jnych stanow­iące dochód budżetów gmin na 1 mieszkań­ca (od 2014 r.)
- Liczba pod­miotów gospo­dar­czych zare­je­strowanych w REGON na 1000 lud­noś­ci
- Wyniki egza­minu gim­naz­jal­nego średni wynik w procen­tach
- Odsetek dzieci obję­tych wychowaniem przed­szkol­nym w wieku 3–6 lat
- Saldo migracji na 1000 lud­noś­ci
- Wydatki na kul­turę i ochronę dziedz­ict­wa narodowego (z wyłącze­niem wydatków majątkowych inwest­y­cyjnych) na 1 mieszkańca

Udz­iał środków przekazanych organizacjom pozarzą­dowym i innym pod­miotom prowadzą­cym dzi­ałal­ność pożytku pub­licznego w wydatkach ogółem gminy


Zestawienie danych dało obraz sytuacji w gminach.Trzech głównych zwycięzców tegorocznej edycji to: Wiel­ka Wieś, Niepołomice i Zakopane.
Jak wypadły z gminy z naszego regionu (na 162 sklasyfikowane)?

15 miejsce - Sucha Beskidzka (na 162 sklasyfikowane w Małopolsce)
16 Zator
19 Wadowice
33 Andrychów
39 Kalwaria Zebrzydowska
40 Maków Podhalański
41 Wieprz
51 Kęty
53 Mucharz
61 Brzeźnica
70 Osiek
72 Tomice
75 Zawoja
76 Budzów
88 Stryszawa
89 Zembrzyce
127 Spytkowice
142 Lanckorona


Szczegółowe dane z rankingu na stronie: http://www.beta.mistia.org.pl/ranking/

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

-JOE-, 02.11.2017 06:31

Narzekają bo nic innego nie umieją. Narzekają bo przecież nikt im nie dał do ręki pieniędzy.

zandrychowa, 01.11.2017 18:43

Andrychów co roku coraz wyżej a niektórzy narzekają że tak źle jest