reklama

Miliony na budowę i remonty dróg. Ruszy budowa nowej obwodnicy

, Gospodarka, Wiadomości, 03.09.2019 16:25, red
Przed wyborami sypnęli kasą na inwestycje drogowe.
Miliony na budowę i remonty dróg. Ruszy budowa nowej obwodnicy
30 sierpnia premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w marcu tego roku.

W województwie małopolskim dofinansowanie otrzymały 222 zadania (w tym 181 zadań gminnych i 41 zadań powiatowych) na kwotę ogółem 314 402 674,43 zł, przewidziane do realizacji w latach 2019-2022.


- Tak szeroka lista zadań, jak również ogromna kwota, którą otrzymała Małopolska, to dla nas wyjątkowa szansa. Możemy zrobić mocny krok naprzód, zrealizować tak liczne projekty w bardzo konkretny sposób usprawniające komunikację. Niejednokrotnie są to zadania niezwykle wyczekiwane przez mieszkańców, bo w praktyce oznaczające dla nich lepszy dojazd do sąsiednich miejscowości, do pracy czy do lekarza. Inwestycja w drogi lokalne to inwestycja w rozwój całego regionu oraz komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców. Dziękuję wszystkim samorządom, które postawiły sobie takie cele i skorzystały z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W naszym regionie największe projekty realizowane będą w Wadowicach, gdzie wykonana zostanie przebudowa ulicy Lwowskiej i Sienkiewicza oraz w Kętach, gdzie ruszy budowa nowej obwodnicy.

Niektóre gminy otrzymały pieniądze na kilka projektów.

Gmina Wadowice
Przebudowa drogi gminnej (ulica Lwowska) w km od 0+000,00 do km 0+995,00 w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice
wartość projektu: 12 397 424,54, dotacja: 6 mln

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska Przebudowa drogi gminnej "ul. Broniewskiego" odcinek I w km 0+008,00-0+275,00, odcinek II w km 0+275,00-0+477,50 w miejscowości Kalwaria
Zebrzydowska, Gmina Kalwaria Zebrzydowska
wartość projektu 1,5 mln / 1,2 mln dotacji

Gmina Zator
Przebudowa drogi gminnej nr 510382K w km od 0+000 do km 0+746 w miejscowości Zator, Gmina Zator
6,2 mln / 3,1 mln dotacji

Gmina Mucharz
Przebudowa drogi gminnej nr 470191K w km 1+000-1+788 w miejscowości Mucharz, Gmina Mucharz
1,5 mln wartość projektu / 1 mln dotacji

Gmina Kęty
Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 2+162 do km 2+646 w miejscowości Kęty,
6, 3 mln wartość projektu / 3,8 mln dotacja

Gmina Bystra Sidzina
Remont drogi gminnej Bystra - Zagrody Nadleśnictwo K440231 "Dworska" w km 0+000-0+320 w miejscowości Bystra Podhalańska -
2 mln / 1,6 mln

Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Przebudowa drogi gminnej Nr 470090K "Leńcze Przytkowice" w km 1+783,10-3+187,00 w miejscowości Leńcze,
3,5 mln / 2,8 mln

Spytkowice
Przebudowa drogi gminnej Nr 470272K ul. Słonecznej w km 0+000,00 do 0+383,22 w miejscowości Spytkowice,
291 tys / 233 tys.

Gmina Przeciszów
Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K od km 1+728 do km 2+510 w miejscowości Przeciszów, Gmina Przeciszów
2 mln / 1,6 mln

Gmina Sucha Beskidzka
Remont drogi gminnej nr K440890 - ul. 29 Stycznia w km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Sucha Beskidzka, Gmina Sucha Beskidzka
169 tys. / 84 tys.

Miasto Jordanów
Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid. 5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów
658 tys. / 329 tys

Gmina Stryszów
Przebudowa drogi gminnej nr 470331K w km od 0+000 do km 0+970 w miejscowościach Łękawica i Dąbrówka, Gmina Stryszów
870 tys. / 522 tys.

Gmina Jordanów
Rozbudowa drogi gminnej nr 440531K w km 0+643-1+489,80 w miejscowości Naprawa, Gmina Jordanów
1 mln / 836 tys.

Gmina Stryszawa
Remont drogi gminnej nr 440858 K w km 0+000-0+024, w km 0+060-0+776 w km 0+789-2+178 w miejscowości Lachowice w Gminie Stryszawa
1,6 mln / 976 tys.

Gmina Wadowice
Budowa drogi gminnej (ul. Główna) w km od 0+031,00 do km 0+052,60 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Chocznia, Gmina
Wadowice
526 tys. / 421 tys.

Gmina Zawoja
Remont drogi gminnej Zawoja Przysłop - Lachy Nr 441031 K w km od 0+000-0+977 oraz od 1+180-2+065 w miejscowości Zawoja Przysłop w Gminie
Zawoja
686 tys. / 343 tys.

Gmina Spytkowice
Remont drogi gminnej Nr 470285K, ul. Starowiejska w km 0+000 do 0+143 w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice,
148 tys. / 118 tys.

Gmina Zawoja
Remont drogi gminnej Zawoja Mosorne Nr 441093 K w km od 0+000-0+275 oraz od 1+100-1+710 w miejscowości Zawoja Mosorne w Gminie Zawoja
369 tys. / 184 tys.

Gmina Tomice
Remont drogi gminnej ul. Grudki Nr 470407K w km od 0+000 do 0+360 i w km od 0+922 do 1+239 w miejscowości Woźniki Gmina Tomice
349 tys. / 279 tys.

Gmina Lanckorona
Remont drogi gminnej publicznej nr 470149K "Lanckorona - Łaśnica (Tondyry)" w km od 0+000 do km 1+000 w miejscowości Lanckorona
400 tys. / 280 tys.

Gmina Brzeźnica
Remont drogi gminnej nr 470029K w km od 0+000 do km 0+400 i od km 1+725 do km 1+937 oraz remont obiektu mostowego w km 0+500 w
miejscowości Nowe Dwory i Chrząstowice, Gmina Brzeźnica
677 tys. / 474 tys.

Gmina Wieprz
Remont drogi gminnej nr 470634K ul. Szpitalna w km 0+012 - 0+540 oraz 0+585 - 0+831 w miejscowości Gierałtowice, Gmina Wieprz
1,5 mln / 798 tys.

Gmina Sucha Beskidzka
Przebudowa drogi gminnej nr K440900 - ul. Starzeńskiego w km 0+000 do km 0+780 w miejscowości Sucha Beskidzka, Gmina Sucha
Beskidzka
193 tys. / 96 tys.

Gmina Budzów
Remont drogi gminnej "Paskówka" Nr K 440076 w km 0+000 do 1+860 w miejscowości Palcza, Gmina Budzów
373 tys. / 298 tys.

Gmina Maków Podhalański
Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza nr 440748K w km 0+000 do 0+064 i w km 0+068-0+407 w Makowie Podhalańskim, Gmina Maków
Podhalański
1, mln / 962 tys.

Gmina Budzów
Remont drogi gminnej "Sołtystwo" Nr K 440102 w km 0+000 do km 1+550 w miejscowości Bieńkówka, Gmina Budzów
695 tys. / 556 tys.

Gmina Bystra Sidzina
Remont drogi gminnej Bystra - Zagrody Nadleśnictwa K440230 "Do Kościoła" w km 0+000- 0+370 w miejscowości Bystra Podhalańska -
Gmina Bystra - Sidzina
160 tys. / 112 tys.

Gmina Osiek
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna Nr 510087K w miejscowości Osiek w km 0+500-
1+330, Gmina Osiek
362 tys. / 181 tys.

Gmina Brzeźnica
Remont drogi gminnej nr 470007K w km od 2+220 do km 2+327 oraz remont obiektu mostowego w km 0+138 w miejscowości Brzeźnica, Gmina Brzeźnica
459 tys. / 321 tys.

Gmina Osiek
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Osiek w km 0+260-1+010, Gmina Osiek
312 tys. / 156 tys.


Powiat Oświęcimski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II
km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości
Las i Przeciszów, powiat oświęcimski
17 mln / 8,5 mln


Powiat Oświęcimski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od
km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w
miejscowości Oświęcim
8,9 mln /4,4 mln


Powiat Wadowicki
Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K w miejscowości Brody w km 0+026 do km 2+113, powiat wadowicki
4,3 mln / 2, 6 mln

Powiat Suski
Remont drogi powiatowej nr 1685 K Pcim - Łętownia - Jordanów na odcinku od km 16+190 do km 18+599 w miejscowości Jordanów, powiat suski
4,1 mln / 2,8 mln

Powiat Wadowicki
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach: odcinek 1: od km 0+007 do km 0+045, odcinek 2: od km 0+045 do
km 0+470, odcinek 3: od km 0+470 do km 0+649,
11 mln / 6,7 mln

Powiat Suski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1718K Skawica -Rotnia - Juszczyn w km od 4+911 do 5+470 w miejscowości Juszczyn, powiat suski
1, 2 mln / 845 tys.

Powiat Wadowicki
Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680, powiat wadowicki
5,6 mln / 3,4 mln

Powiat Suski
Remont drogi powiatowej Nr 1701K Kuków - Targoszów w km 0+000,00 do 2+774,72 wraz z remontem mostów w km 0+443,50, 1+069,35,
2+049,80 i przepustów w km 0+773,00, 1+520,90, 1+780,20, w miejscowościach Kuków i Targoszów,
3,5 mln / 2,5 mln

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

cath, 03.09.2019 16:33

Andrychow dziekuje posłowi Polakowi.Tyle lat i nic dla miasta.To jest skuteczność.Tak trzymać !