reklama

Kto wybuduje nową obwodnicę?

Gospodarka, Wiadomości, 04.01.2023 12:19, INFORMACJA PRASOWA
Ogłoszono zamówienie na wykonawcę obwodnicy Zatora. Przewidywany czas budowy to lata 2024-2026.
Kto wybuduje nową obwodnicę?
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy obwodnicy Zatora w ciągu DK28.

Nowa droga będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum Zatora po zachodniej stronie miasta. Będzie przebiegać od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka).


Nowy odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ul. Wadowickiej (DK28), ul. Gen. Sikorskiego (DW781), ul. Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne). Dodatkowo powstaną też nowe drogi gminne, służące do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie również przebudowana infrastruktura techniczna (wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna), kolidująca z inwestycją.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja została zaprojektowana tak, by zminimalizować jej wpływ na środowisko. Przewidziano jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt. Powstaną dwa stawy kompensacyjne (sztuczne mokradła dla zwierząt) i ekrany akustyczne.Droga w Zatorze powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Przewidywany czas budowy to lata 2024-2026.

Droga będzie budowana z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM. To innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju i wykonawca zostanie wyłoniony w ramach tzw. dialogu konkurencyjnego.

BIM - co to jest?

BIM (ang. Building Information Modeling) jest nowoczesną technologią, w której stosuje się wspólne środowisko danych (komplet informacji jest zgromadzony w jednym miejscu) oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów. Uwzględniają one wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji - od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie.

Do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę obwodnicy Zatora jako inwestycję reprezentatywną dla zadań realizowanych przez GDDKiA. Biegnie nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót - drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne).

Dialog konkurencyjny
Dialog konkurencyjny to jeden z trybów wyboru wykonawcy, który przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Innym trybem jest przetarg nieograniczony, stosowany najczęściej przez zamawiających. Dialog konkurencyjny wykorzystywany jest wtedy, kiedy zamówienie ma charakter innowacyjny. Budowa drogi przy wykorzystaniu metodyki i narzędzi BIM to innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju. Dlatego GDDKiA postanowiła, że wykonawca obwodnicy Zatora zostanie wybrany właśnie w takim trybie.Dialog konkurencyjny ma trzy tury postępowania. W pierwszej, zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Informacje o potrzebach zamawiającego są zawarte w opisie potrzeb i wymagań.

W drugiej turze, część spośród zainteresowanych wykonawców jest zapraszana przez zamawiającego do udziału w dialogu konkurencyjnym. O dopuszczeniu do niego decyduje spełnienie wskazanych w postępowaniu kryteriów selekcji. Zamawiający przedstawia szczegółowo swoje potrzeby, a wykonawcy proponują konkretne rozwiązania. Dzięki takiemu spotkaniu dwóch stron - zamawiającego i wykonawców - mogą oni lepiej poznać swoje potrzeby i specyfikę danego zamówienia, co jest szczególnie ważne w przypadku innowacyjnych przedsięwzięć - takich jak budowa drogi przy wykorzystaniu metodyki i narzędzi BIM.

Trzecia tura to przygotowanie przez zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie doświadczeń i informacji zebranych podczas dialogu konkurencyjnego. Po przygotowaniu SWZ, do składania ofert zapraszani są wykonawcy, którzy brali udział w dialogu. Wybudowanie obwodnicy Zatora zostanie powierzone temu wykonawcy, który przedstawi najbardziej korzystną ofertę.
źródło: GDDKiA Kraków

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy