reklama

Kolejny urząd będzie sprawdzał, ile osób mieszka na posesji

, Gospodarka, Wiadomości, 26.02.2021 11:45, red
Urzędnicy z Zatora podejrzewają, że mieszkańcy, aby płacić mniej, zaniżają ilość osób zamieszkałych na posesji.
Kolejny urząd będzie sprawdzał, ile osób mieszka na posesji
Tym razem chodzi o gminę Zator, gdzie opłata śmieciowa należy do jednych z najwyższych w regionie. Od stycznia jest to aż 29 zł od osoby miesięcznie. Od tej kwoty przysługuje ulga z wysokości 2 zł od osoby miesięcznie, jeśli na posesji jest kompostownik.


Urzędnicy z Zatora podejrzewają jednak, że mieszkańcy, aby płacić mniej, zaniżają ilość osób zamieszkałych na posesji. Zapowiadają weryfikację danych zawartych w deklaracjach.

Poniżej komunikat Urzędu Gminy w Zatorze w tej sprawie.

"Urząd Miejski w Zatorze informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Przypominamy, mieszkańcom, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku: wprowadzenia się nowych osób, powrotu z zagranicy, powrotu z miejsc pobierania nauki, urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). Zamieszkanie oznacza pobyt osoby, cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby w mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia domowego w danym okresie, a w szczególności nocowania, stołowania się i wypoczynku po pracy.

W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane a także studenci przebywający obecnie na nieruchomości, którzy uczą się zdalnie w związku z pandemią.

W razie niezłożenia w terminie do 5 marca br. deklaracji zgodnej ze stanem faktycznym, właściciel nieruchomości zostanie obciążony należną opłatą wraz z odsetkami za okres do 5 lat wstecz."

- czytamy w komunikacje UG Zator.


Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy