reklama

Emocje brały górę. Zaciekła dyskusja andrychowian nad istotną zmianą

, Gospodarka, Wiadomości, 30.08.2022 21:30, eł
- Dlaczego panowie robicie za mnie dziada, zabierając mi to, czego dorobili się moi przodkowie? - irytowała się jedna z mieszkanek.
Emocje brały górę. Zaciekła dyskusja andrychowian nad istotną zmianą

Bardzo burzliwy przebieg miało zebranie, które odbyło się dzisiaj (30 sierpnia) w andrychowskim Miejskim Domu Kultury. Była to dyskusja publiczna nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która ma umożliwić budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów na działkach znajdujących się przy skrzyżowaniu ulic Strefowej i Biała Droga w Andrychowie. Wczesna pora spotkania sprawiła, że ludzi nie było dużo. Ale przyszli najbardziej zaciekli.

Spotkanie rozpoczął urbanista Jacek Banduła, którzy wyjaśnił, iż zmiana planu zagospodarowania przestrzennego ma polegać na poszerzeniu spektrum działalności, która może być prowadzona na wyznaczonym obszarze. Obecnie jest to teren produkcyjny. Po wprowadzeniu zmiany można będzie na nim lokalizować „przedsięwzięcia służące optymalizacji gospodarki odpadowej oraz energetycznej w gminie Andrychów, w szczególności obejmujące planowany zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi”. Jacek Bandura zaznaczył, że teren ten znajduje się na samym skraju miasta, tuż przy granicy z gminą Wieprz. – Od części głównej, zabytkowej, oddzielony jest wyraźnie strefą o charakterze przemysłowym. To obszar mocno oddalony od zabudowy mieszkaniowej. I co jeszcze istotne, położony jest na północ od planowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej – mówił.

Następnie głos zabrał burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. – Chciałbym państwa przeprosić z tego powodu, że do tej pory niż mogliśmy pokazywać technologii, która nas interesuje. To było związane z tym, że mieliśmy podpisane europejskie umowy poufności z właścicielem patentów – rozpoczął swoją nieco przydługą przemowę. Roztoczył w niej przed mieszkańcami miasta świetlaną wizję przyszłości.


Jak zapewnił, powstanie planowanej instalacji umożliwi ustabilizowanie opłat za śmieci, ciepło, a nawet ścieki na co najmniej 10 lat. Będzie w nim bowiem wykorzystywane paliwo alternatywne powstałe ze specjalnie rozdrobnionych odpadów zmieszanych oraz wysuszonego osadu ściekowego. Wytworzony w procesie ich zgazowania gaz syntezowy zostanie zaś użyty do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. – Każdy, kto będzie nam przywoził paliwo alternatywne do tej instalacji, będzie płacił za jego utylizację. A my nie będziemy musieli płacić za węgiel czy gaz – podkreślał.

Od razu dementuję - nikt tutaj nie chce stawiać żadnej spalarni. Wszyscy radni są jej przeciwni. Ja też, ponieważ jest to nieekologiczne i nieekonomiczne. Spalarnia ma co najmniej dwie negatywne cechy – produkuje się ciepło, z którym nic nie można zrobić i się je wypuszcza w powietrze, a odpad jest toksyczny i trzeba go utylizować – tłumaczył. – Chcemy wejść w zgazowanie beztlenowe odpadów. Odbywa się ono w zamkniętym systemie, a instalacje są bezemisyjne, ponieważ w całym obiekcie nie ma żadnego komina. Bez zapachu, bez hałasu, ekologicznie.

Stwierdził jednak, że zakład zgazowania może powstać tylko za zgodą mieszkańców i dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jak się bowiem okazuje, koszty jego budowy będą nawet wyższe niż kiedykolwiek do tej pory przedstawiano. Na dzisiejszym spotkaniu padła kwota 330 mln zł.

Radni Alicja Studniarz i Krzysztof Kubień wyrazili obawę, że z powodów finansowych zakład nigdy nie powstanie, a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego przyda się nie tyle gminie, co nabywcy tego terenu, jeśli dojdzie do jego sprzedaży. Ktoś bowiem może mieć wtedy otwartą drogę do tego, by wybudować tam typową spalarnię.

Pan burmistrz powiedział, że bez zgody mieszkańców nie będzie tego zakładu, ale nie sądźcie, że macie jakieś prawa. Nie można w tej sprawie przeprowadzić referendum. Państwo nie możecie się w ten sposób wypowiedzieć. Decyzję podejmą radni. W dzisiejszym spotkaniu chodzi o to, byście państwo mieli świadomość i przypilnowali, jak wasi przedstawiciele będą głosować nad zmianą przeznaczenia tych działek. Bo tu jest pies pogrzebany – zwróciła się do zebranych mieszkańców. A burmistrza poprosiła, by na piśmie zagwarantował jej, że jeśli gmina nie pozyska pieniędzy na budowę zakładu zgazowania, to działki, na których miał on powstać nie zostaną sprzedane prywatnemu przedsiębiorcy.


Na spotkanie przybyło niewielu mieszkańców. Niewątpliwie miała na to wpływ wczesna godzina jego rozpoczęcia – godzina 14.00, gdy wiele osób jest jeszcze w pracy lub dopiero ją kończy. Największą grupę zebranych stanowili mieszkańcy ulicy Batorego i właściciele gruntów położonych w sąsiedztwie terenu, na którym miałby powstać zakład termicznego przekształcania odpadów. Większość z nich była przeciwna budowie takiej instalacji.

Szczególnie gorące emocje budziła w nich obawa, że wpłynie to na wartość ich nieruchomości. Jak sądzą, może ona bardzo spaść z powodu sąsiedztwa planowanej inwestycji, a nawet samej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. – Cały czas mieszkańcy ulicy Batorego są traktowani jak ludzie drugiej kategorii. Wszystko, co najgorsze, lokalizujecie na niej i w jej sąsiedztwie. Proszę mi teraz popatrzeć w oczy i wytłumaczyć, dlaczego panowie robicie za mnie dziada, zabierając mi to, czego dorobili się moi przodkowie? Bo moje grunty staną się teraz bezwartościowe – grzmiała jedna z kobiet.

Część osób martwiła też wskazana przez opozycyjnych radnych możliwość sprzedaży działek i wybudowania na nich spalarni przez prywatnego inwestora. - Czy przegłosowując zmianę planu, można wprowadzić zapis wykluczający powstanie kiedykolwiek takiego zakładu? – zapytała jedna z mieszkanek.

Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl odparł: - To cenna uwaga. My to deklarujemy, natomiast myślę, że temu służy procedura wnoszenia uwag do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Może to być przedmiotem, jeżeli takie wnioski będą, że z całego katalogu zakładów termicznej obróbki odpadów zostanie jasno wykreślona spalarnia. Z kolei burmistrz Tomasz Żak powiedział, że niektórzy już skorzystali z prawa wniesienia uwag o właśnie takiej treści. – Będzie to poddane analizie przez panów urbanistów. Ja jestem oczywiście za tym, aby taki zapis tam się znalazł, czyli zakaz budowania spalani na tym terenie – zapewnił.

Foto: Edyta Łepkowska

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

FeelFree, 20.09.2022 16:24

"Spalanie śmieci NIE JEST żadnym rozwiązaniem na kryzys energetyczny. Nawet gdybyśmy spalali WSZYSTKIE śmieci będzie to kropelka w ogromnym morzu potrzeb energii elektrycznej i ciepła. Firmy spalarniane brną jednak w te manipulacje szukając poparcia dla swych trujących instalacji. Fakt nr 1: Ciepło ze spalarni to 0,16% rynku w Polsce. Nawet gdyby teoretycznie spalić (czego zakazują unijne dyrektywy) wszystkie palne frakcje, łącznie z tym co idzie do recyklingu, to będzie to maksymalnie 1% ciepła w Polsce. Fakt nr 2: Nawet gdyby wszystkie obecnie budowane i planowane spalarnie w Polsce spalały śmieci z całą nominalną mocą (2 mln ton śmieci rocznie) to zapewnią raptem ok. 0,5% potrzeb w zakresie energii elektrycznej. Fakt nr 3: Dodatkowo, planowane włączenie spalarni odpadów do systemu EU ETS (a więc objęcia ich opłatami za emisje CO2) spowoduje, że wytwarzana energia elektryczna i ciepło będą znacznie droższe. Słowem, spalanie śmieci w ŻADEN SPOSÓB nie jest remedium na kryzys energetyczny. Spalanie śmieci w żaden sposób nie pomoże nam w zabezpieczeniu "taniego ciepła i energii elektrycznej" z bardzo prostego powodu - ilość wytwarzanej energii ze śmieci jest śladowa. Gdzie zatem leżą rozwiązania? Nie trzeba tu odkrywać przysłowiowej Ameryki. Zgodnie z celami unijnymi wyznaczonymi przez program REPower kierunki w zakresie rozwoju tańszej i czystej energii elektrycznej to energia słoneczna, wiatrowa oraz biogaz, a w zakresie ciepła - pompy ciepła i termomodernizacje. Apelujemy do mediów, aby nie poddawać się manipulacjom lobby spalarnianego, które perfidnie wykorzystuje kryzys energetyczny do promowania spalarni śmieci. Przypominając, jak to jest w BB - prezydent w liście do mieszkańców wspomniał o tym, że z ciepła skorzystają pobliskie szkoły i przedszkola, że spalarnia zmniejszy niską emisję - wiemy, że to tylko puste słowa - żadne z przedszkoli ani szkół w pobliżu (o ironio, niektóre przedszkola są oddalone od planowanej spalarni o mniej niż kilometr, sama radość) nie będą podpięte do ciepła ze spalarni, choćby dlatego, że nie ma do tego technicznych możliwości - analogicznie - żaden z domów, tzw. niskich emiterów." [STOP Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej]

FeelFree, 14.09.2022 16:49

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wojt-gminy-jemielno-odwolana-w-referendum

ashley, 09.09.2022 07:18

6 lipca 2022 r. do Burmistrz Andrychowa dostarczył opinię Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie mgr Rafał Rostecki. FRAGMENT: "Niezależnie od powyższego w związku z brakiem jednoznacznych ram w zakresie zapotrzebowania na instalacje termicznego przekształcania odpadów, co może prowadzić do sytuacji w których w obrębie jednego rejonu powstaje kilka instalacji spalania odpadów, niezbędne jest określenie racjonalnej wydajności tego typu instalacji, aby nie dochodziło do przeszacowania rzeczywistego zapotrzebowania na rynku odpadów. Skutkiem takich sytuacji jest obawa o zapewnienie wystarczających, ciągłych dostaw surowców (jako paliwa), który to argument stanowi jeden z głównych postulatów przeciwników spalarni odpadów. W związku z kierunkiem rozwoju systemu gospodarowania odpadami, polegającym przede wszystkim na znacznie wyższym poziomie odzysku odpadów poprzez ich recykling, co może przyczynić się do ograniczenia dostarczania odpadów najbardziej kalorycznych do instalacji MBP, a dalej na spalarnie odpadów, wskazanym byłaby rzeczywista ocena konieczności powstawania instalacji i sposobu zapewnienia surowców kierowanych do termicznego przekształcania."

FeelFree, 06.09.2022 08:29

https://www.brainyquote.com/quotes/edmund_burke_377528

FeelFree, 01.09.2022 11:42

@tomekx - zgadzam się z Tobą, niech budują i robią co chcą, byle tylko nie w Naszym Andrychowie ! ale na swoich podwórkach i w swoich miastach, pod swoimi oknami, obok swoich działek ! I oby PiS przestał niszczyć ten kraj ! Rozumiem tomekx, że należy dodać w tym miejscu jakieś zaklęcie, żeby to zadziałało, więc też spróbuję: koniec i kropka.

tomekх, 01.09.2022 10:58

Niech budują i robią co chcą byle tylko pisioki nie rządziły w Andrychowie ! koniec i kropka.

FeelFree, 01.09.2022 09:49

Radnym to raczej proponowałbym triathlon filmowy: dzień pierwszy: "Chłopiec w pasiastej piżamie", dzień drugi "Czerwony Żółw", dzień trzeci: "Jak głosować w sprawie spalarni śmieci, żeby jutro móc nadal spoglądać w lustro oraz w oczy każdego spotkanego mieszkańca gminy Andrychów"

Zakolog, 01.09.2022 09:43

@FeelFree, No teraz to już grubo, od razu przyszedł mi na myśl cytat, chyba z Hannah Arendt - „Człowiek nie żyje po to aby jeść, tylko po to aby myśleć” - z dedykacją dla wszystkich radnych miasta Andrychów.

FeelFree, 01.09.2022 09:28

@Zakolog - cóż za defetyzm... zawsze jest ratunek, zawsze... zawsze jest wolny wybór, zawsze jest nadzieja... "Człowiek w poszukiwaniu sensu"

FeelFree, 01.09.2022 09:23

@Zakolog - i zrobi teraz beskidmaly? Jakimiż perłami iście detektywistycznej przenikliwości nas uraczy w kolejnym wpisie ? Czy będzie tam hejt, czy argumenty ? Czy wpadnie na to, że można bezustannie mnożyć byty internetowe, oraz światy wewnętrzne? Czy wpadnie na to, że można pisać pod więcej niż dwudziestoma nickami jednocześnie ? że można kopiować nicki ? kopiować czyjś styl pisania ? że jeden nick to mogą być dwie różne osoby ? że można pisać siedząc tuż obok niego ? lub będąc w Kanadzie ? lub urzędzie miasta Andrychowa, za ścianą ? lub udając, że przebywa się w Japonii ? że można tylko czytać co ktoś pisze i nie wyrazić swojego własnego zdania ? że można nie mieć potrzeby posiadania konta na Fb ? że można nie mieć potrzeby posiadania pomnika ? majątku ? władzy ? czy można być tak zaślepionym jedną idee fixe, że niemożliwy jest kontakt z żadnym racjonalnym punktem widzenia ? że można być tak skupionym na swoim własnym punkcie widzenia, iż niemożliwe jest choćby ulotne przyjęcie cudzego ? że można być pod tak dużym wpływem drugiej osoby, że zatraca się siebie i prawdę o samym sobie, własnych potrzebach ? Może tyle, żeby procesor się mi się nie spalił, bo jestem jeno botem... Z mojej strony proponuję zagrać w "Cyberpunk 2077", chociaż ta książka co poniżej to ponoć też całkiem dobra; przyznaję, że nie czytałem jeszcze niestety. Pozdrawiam. Nemo. "Mobilis in Mobili"

Zakolog, 01.09.2022 09:23

Właśnie mnie zainspirowałeś do przeczytania książki pana Spitzera, nie tej polecanej ponieważ dla mnie na tym polu już chyba nie ma ratunku, ale intryguje mnie tytuł „Dopamina i sernik” wydawnictwa PWN. Jeśli znasz to napisz czy warto ? Może beskidmaly również skorzysta !

ashley, 01.09.2022 08:54

O niebiosa ! Tylko skoro ja jestem Zakolog, to dlaczego ja nie wiem gdzie mieszkam ? Jakież to straszne... Chyba powinniśmy przeczytać raz jeszcze pozycję: "Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie." beskidmaly - daj znać jak się spodoba, no i nadal czekamy na jakąś merytoryczną dyskusję na temat tej megalomańskiej instalacji co to ma rzekomo powstać za 400 milionów złotych - oczywiście tylko jeśli masz ochotę, i jeśli Ci już przeszła faza epitetów oraz rozdwojenia nicków.

Zakolog, 01.09.2022 08:20

@beskidmaly - Brawo Sherlocku ! Właśnie rozwiązałeś najtrudniejszą zagadkę andrychowskiego Internetu. Pozostało Ci jeszcze ustalenie, kto jest Doktorem Jekyll, a kto robi za Mr Hyde. Podpowiem dr FeelFree bez wątpienia jest dżentelmenem i nigdy nie napisałby o Staszku Wzwodzie i Mokrej Ewce, takie świństwa to tylko Edward Hyde vel Żakolog !

beskidmaly, 01.09.2022 05:23

Zakiolog >Pisałem 31.08 o godz. 8,42 do Feel Free a odpisałeś Ty wiec dałeś odpowiedz na to, ze te dwa nicki to jedna osoba. Powiem ci ,ze ta dyskusja samego z sobą dobrze ci wychodzi. Jak byś miał jeszcze ze dwa nicki to zalożyłbyś sobie grupę na facebooku! Pozdrawiam!

nick1, 31.08.2022 22:53

Andrychowiankii andychowianie - "mogę sobie pogadać w necie". Zrozumcie, że nawet jeśli dobrze główkujecie tylko nic a nic nie możecie poradzić na plany Burmistrza!!! Buhahahahaha. Można spokojnie wpisać wszędzie że to nie będzie "spalarnia" bo nazwa na pewno będzie inna! Nikt nie jest tak głupi żeby nazwać tego zakładu tak źle kojarzącą się nazwą. Bez żartów. A jaka będzie technologia zastosowana tam? A to już tajemnica do jakiej nie będziecie mieć jeszcze długo dostępu!!! I co zrobicie Burmistrzowi i Jego Radnym? Możecie sobie pisać, pluć się na spotkanich a i tak Burmistrz z Radnymi i zainteresowanymi przedsiębiorcami zrealizuje swoje plany. Nawet "pisiory" na czele z Filipkiem K i starościną Beatą mu pomogą w tym. Założycie się???

nick1, 31.08.2022 22:51

jeśli mówimy o tym samym "Maciusiu" to on za przeproszeniem nigdy nie miał "jaj". Głosował za podwyzką cen śmieci, tutaj stawiam że dyplomatycznie nie przyjdzie albo będzie się wstrzymywał. Ludzie, wszystko jest już uzgodnione. Paplanina Władka z Roczyn czy innych niczego nie zmieni. Będzie jak chce Burmistrz. Ala będzie miała moralny sukces jeśli to ją zadowala buhahahaahhahaha

Archanioł Michał, 31.08.2022 21:54

Panie Maćku Kobielus ! Pan też dał się wykastrować ?!

Archanioł Michał, 31.08.2022 21:50

@Zakolog co do Romana to juz tylko Szef wierzy w NAWRÓCENIE, cóż taka jego rola, w ekipie aniołów smutek :(. Samiec zdominował samice i EUNUCHY. Taki jest obraz naszej rady.

tomekх, 31.08.2022 14:06

Niech budują i robią co chcą byle tylko pisioki nie rządziły w Andrychowie !

AndrychowiankaL, 31.08.2022 11:36

Drodzy Andrychowianie i Czytelnicy! Nie bądźcie bierni w tak ważnej sprawie dla naszego miasta, naszych rodzin, dzieci, wnuków i dla naszej przyszłości. Nie mamy gwarancji co będzie wybudowane na działce po zmianie planu zagospodarowania. Obietnice o taniej energii i niskich cenach za wywóz śmieci mozna wlozyc miedzy bajki. Juz kiedys nam obiecywali, ze jeśli więcej ludzi przyłączy się do kanalizacji, to oplaty się zmniejsza. I co ?! ... dotrzymali słowa? Rachunki są coraz wyższe. Na zebraniu byly tylko te osoby, które mogą stracić na planowanej inwestycji oraz osoba, która może finansowo bardzo zyskać, bo zajmuje się biznesowo śmieciami, Andrychów jest mały więc znamy się choćby z widzenia. Przyjrzyjcie się zamieszczonym zdjęciom w artykule to rozpoznacie "swoich" i "obcego". Drodzy Panstwo Radni, czy naprawde musimy miec wyrzuty sumienia ze na Państwo głosowaliśmy?! Chcieliście być radnymi dla własnych korzyści, czy też po to, by pracować na dobro Andrychowian?!

AndrychowiankaL, 31.08.2022 11:22

Drodzy Andrychowianie i Czytelnicy! Nie bądźcie bierni w tak ważnej sprawie dla naszego miasta, naszych rodzin, dzieci, wnuków i dla naszej przyszłości. Nie mamy gwarancji co będzie wybudowane na działce po zmianie planu zagospodarowania. Obietnice o taniej energii i niskich cenach za wywóz śmieci mozna wlozyc miedzy bajki. Juz kiedys nam obiecywali, ze jeśli więcej ludzi przyłączy się do kanalizacji, to oplaty się zmniejsza. I co ?! ... dotrzymali słowa? Rachunki są coraz wyższe. Na zebraniu byly tylko te osoby, które mogą stracić na planowanej inwestycji oraz osoba, która może finansowo bardzo zyskać, bo zajmuje się biznesowo śmieciami, Andrychów jest mały więc znamy się choćby z widzenia. Przyjrzyjcie się zamieszczonym zdjęciom w artykule to rozpoznacie "swoich" i "obcego". Drodzy Panstwo Radni, czy naprawde musimy miec wyrzuty sumienia ze na Państwo głosowaliśmy?! Chcieliście być radnymi dla własnych korzyści, czy też po to, by pracować na dobro Andrychowian?!

Koniczynka, 31.08.2022 09:36

A z czego Wasztyl się tak śmieje na pierwszym zdjęciu??? To jest fałszywy uśmiech. Niech spalarnie robi sobie w Oświęcimiu... By mu tam dali.... Kto normalny robi zebranie o takiej godzinie w tak ważnej sprawie... Czyżby już bali się buntu??? A bunt będzie i to bardzo duży... Ludzie już mają dość tych nieudolnych rządów w Andrychowie.

Zakolog, 31.08.2022 08:42

Byłem, Zobaczyłem i jestem Przerażony ! Burmistrz Żak rozpoczął klasycznie, powoływał się na autorytety, UE, angielskie i szwajcarskie miasta, patenty, tajne umowy a nawet na wojnę na Ukrainie. Ja skromnie powołam się tylko na polskie prawo. Prawna definicja termicznego przekształcania odpadów – art.155 ustawy o odpadach, cytuję: Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31 zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Myślę, że ten zapis nie wymaga komentarza. Dalej art.157 ustęp 2 ustawy o odpadach : Jeżeli do termicznego przekształcania odpadów stosuje się procesy inne niż utlenianie, takie jak piroliza, zgazowanie lub proces plazmowy, wówczas spalarnia odpadów lub współspalarnia odpadów obejmuje zarówno te procesy, jak i następujący po nich proces spalania substancji powstających podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów. Tu krótki komentarz. Nic nie stoi na przeszkodzie a nawet jest pożądane, aby w uchwale RM zapisać zamiast „zakład termicznej utylizacji odpadów komunalnych” „zakład termicznej utylizacji odpadów komunalnych, tylko w procesie zgazowywania”. Ale tego akurat Burmistrz nie wpisze, ponieważ prawo wymaga nie tylko instalacji zgazowywania ale równocześnie budowy np. ciepłowni, a jak już wiemy ewentualna ciepłownia może powstać lub nie znaczne później. Prawo również nie wymaga przy budowaniu spalarni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest jeszcze inna procedura, która nazywa się decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niestety te dwie ostatnie procedury ujawniają podmiot który chce budować i co gorsze odpowiedzialność za wydanie decyzji spada na Burmistrza, a nie na 11-stu tłuków. Co do tłuków – do wczoraj byłem przekonany, iż na widok burmistrza Żaka, tylko radny Stanisław ma wzwód, a radna Ewa kisiel w majtkach, niestety okazało się, iż reszta baranów również doznaje naprzemiennie i odpowiednio tych reakcji fizjologicznych, jedynym wyjątkiem jest przewodniczący Roman, u którego wzwód i kisiel pojawiają się jednocześnie. Niestety tą jedenastką baranów dowodzi cyniczny ale inteligentny Lew, a nawet dwa Lwy i przekonanie tego stada do jakichkolwiek racjonalnych argumentów jest nie możliwe ! Czyli spalarnia będzie, będzie własnością prywatną a dla inwestora mam podpowiedź – po co upierać się przy spalaniu odpadów komunalnych, lepszy biznes jest na odpadach medycznych, mniej roboty a kasa nieporównywalnie większa.

beskidmaly, 31.08.2022 08:33

FeelFree jakos na wczorajszej debacie nie zadawałeś pytań chyba ze ten co nawet przeczytać z kartki nie umiał to Ty.

obserwator2012, 31.08.2022 08:17

@ feel free proszę wytłumacz mi na czym polega zagazowywanie odpadów, ale tak bez patrzenia w google wiesz- nie, jak większość komentujących .Genetycznie i historycznie ukształtowane charaktery- tylko ja mam rację, czy wiem coś o tym czy nie, ale racje mam.Moja jest najmojsza i święta, a Ci co studia pokończyli, to debile są.Feel free istniejesz dzięki komentarzom w mamNewsa, ale jesteś anonimowy i pomnika Ci nie postawią i nie komentuj mnie , bo to ja mam rację-debilem nie jestem mimo 13 lat nauki.

Burakz wiejskiej , 31.08.2022 07:02

ustabilizowanie opłat, cóż za ściema

FeelFree, 31.08.2022 00:48

MERITUM SPOTKANIA: nie ma wiążącego znaczenia co zostało powiedziane na spotkaniu, a zwłaszcza przez burmistrza i wiceburmistrza. To spotkanie było tylko niezbędne aby odhaczyć konieczny według prawa punkt pod tytułem „konsultacje społeczne”. I przejść do poprzedniego punktu, jeszcze uwagi do projektu uchwały i nad uchwałą będą mogli już głosować RADNI. Tylko ich głos ma znaczenie ! jedyne na czym zależy wójtowi jest PRZEGŁOSOWANIE ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ! Reszta na ten moment to element ściemy i utrzymywania RADNYCH w FIKCYJNYM ŚWIECIE, gdzie zgazowanie zachodzi bez tlenu, spalarnia stabilizuje ceny śmieci, spalarnia produkuje ciepło z którym się nic nie da zrobić, a wójt wie wszystko najlepiej tylko podpisane europejskie umowy poufności z właścicielem patentów nie pozwalają mu powiedzieć radnym na czego budowę wyrażają lub NIE zgodę głosując nad projektem uchwały ! JEŚLI obecni na spotkaniu chcą coś zmienić to proponuję ROZMAWIAĆ i PISAĆ DO SWOICH RADNYCH ! W ramach natomiast ćwiczeń logicznych w wyłapywanie prawdy i kłamstw za nią przebranych w wypowiedzi burmistrza Żaka i innych polityków analiza fragmentu ody do śmieci, czyli politycznej gry słów: "Każdy, kto będzie nam przywoził paliwo alternatywne do tej instalacji, będzie płacił za jego utylizację. A my nie będziemy musieli płacić za węgiel czy gaz – podkreślał." PALIWO = ŚMIECI z innych gmin. Jacy MY ? nie będziemy musieli płacić za węgiel czy gaz. Których MY ma burmistrz na myśli ? Obywatelu ! zastanów się czy wójt mówi prawdę ! kto nie będzie płacił za ten węgiel czy gaz ? Firmy prywatne, które leżą nieopodal ? JACY MY ? I dalej: "Od razu dementuję - nikt tutaj nie chce stawiać żadnej spalarni. Wszyscy radni są jej przeciwni. Ja też, ponieważ jest to nieekologiczne i nieekonomiczne. Spalarnia ma co najmniej dwie negatywne cechy – produkuje się ciepło, z którym nic nie można zrobić i się je wypuszcza w powietrze, a odpad jest toksyczny i trzeba go utylizować – tłumaczył." Piękny przykład jak polityk mówi to co jest jemu wygodne w zależności od potrzeb ; no bo spalarnia jest nieekologiczna i nieekonomiczna według Żaka, a w tym samy czasie w Bielsku-Białej mówią coś ZUPEŁNIE PRZECIWNEGO ! To tylko próba przekonania radnych poprzez kontrast z tym co próbują zrobić inne miasta. Z ciepłem natomiast to zupełna nieprawda, bo akurat nieodłącznym elementem spalarni jest wykorzystywanie ciepła ze spalania śmieci dla potrzeb grzewczych. Podobnie odpadem, który jest toksyczny, tam gdzie władza chce postawić spalarnię ten odpad jest nagle nietoksyczny… kto więc kłamie ? W jednym zgadzam się z wójtem, „spalarnia ma co najmniej dwie negatywne cechy”, dla niego... tyle, że inne niż wymienił wójt. Pierwszą wadą dla burmistrza jest to, że nikt nie zaakceptuje ordynarnej spalarni śmieci, a ze zgazownią można próbować ściemy, nuż się uda omamić radnych i mieszkańców opowiadając o kosmicznych technologia. A drugą wadą jest to, że w Polsce istnieją już spalarnie śmieci, więc nie można zapisać się zbudowaniem pierwszej i jedynej takiej instalacji w kraju. c.d.n.

fazi, 31.08.2022 00:11

3. Wielka prośba! Przestańcie więc grać słowami panowie którzy na co dzień nocujecie w Krakowie i Oświęcimiu. Jak swoje mieszkanie 50 metrów nazwę apartamentem to dalej będzie mieszkanie 50 metrów do remontu. Jak spalarnię nazwie się „ekologicznym ogrodem” a nawet zakaże się wypowiadania w Andrychowie nazwy „spalarnia” to dalej będzie miejscem gdzie będą trafiać śmieci z Małopolski i Śląska i tu będą przerabiane i będą kolejne odpady z nich, będą dodatkowe korki w mieście, będzie smród, będą zanieczyszczenia itd. itd.

fazi, 31.08.2022 00:10

2. "Otóż nie wydaje mi się możliwe pozostawienie tej nowoczesnej inwestycji w ramach nowej jednostki budżetowej, zarządzanej rękoma biurokratów. Zachodzi podejrzenie, że na zasadzie udzielenia umowy dzierżawy, w zamian za mgliste obietnice doinwestowania, zakład ten może zostać przekazany na wiele lat w ręce prywatnych przedsiębiorców, którzy za nic będą mieli zobowiązania wobec gminy, ssąc profity niczym odkurzacz". Już ludzie mówią o gościu od nas jakiemu odmówili budowy spalarni, pardon „zakładu obróbki odpadów” na Śląsku to chce w Andrychowie budować bo wie że Żak ze swoimi radnymi to poprze. Wpisze się w dokumenty że to nie żadna spalarnia ale „Eko Zakład” i już….

fazi, 31.08.2022 00:08

3 tematy. 1"Patrząc na nieudolność decydentów w kwestii jakichkolwiek inwestycji w Andrychowie, to może lepiej żeby oni się nie brali za budowę czegokolwiek za takie pięniądze. Niedokończone inwestycje jak Pańska Góra, Staw Anteckiego. Rozgrzebana Strefa przy przemysłowej, nieskończona ulica strefowa. Zakupiony Pałac Bobrowskich i zaprzepaszczone pieniądze na jego rewitalizacje... Tak czy tak wszystko łącznie co w to zostało utopione nie pokrywa nawet w połowie wartości planowanego zakładu zagazowywania odpadów."

nick1, 31.08.2022 00:04

Dobrze główkujecie tylko nic a nic nie możecie poradzić na plany Burmistrza!!! Buhahahahaha. Można spokojnie wpisać wszędzie że to nie będzie "spalarnia" bo nazwa na pewno będzie inna! Nikt nie jes tak głupi żeby nazwać tego zakładu tak źle kojarzącą się nazwą. Bez żartów. A jaka będzie technologia zastosowana tam? A to już tajemnica do jakiej nie będziecie mieć jeszcze długo dostępu!!! I co zrobicie Burmistrzowi i Jego Radnym? Możecie sobie pisać, pluć się na spotkanich a i tak Burmistrz z Radnymi i zainteresowanymi przedsiębiorcami zrealizuje swoje plany. Nawet "pisiory" na czele z Filipkiem K i starościną Beatą mu pomogą w tym. Założycie się???

FeelFree, 30.08.2022 23:44

@tomekx - Tomasz -póki co wójt- Żak będzie rządził Andrychowem co najwyżej tak długo, jak pozwolą mu na to Obywatele Gminy i/lub bez-radni. Przewidywanie prognozowanej długości życia jakiegokolwiek przedstawiciela Homo sapiens jest zaś wyłącznie przejawem specyficznego sofizmatu w formie myślenia życzeniowego, którego fałszywość weryfikują codzienne nekrologii. Historia polityki współczesnej wskazuje, że jest to bardzo popularne wśród osób posiadających wysoko poziom żądzy władzy (liczne przykłady w sieci). Brakuje tylko zaśpiewu "Niech żyje król" na nutę "Niech żyje bal !". Na uwagę zasługuje milcząca obecność na spotkaniu przedstawiciela zarządu firmy BM Recykling (tej od pożaru śmieci w Siemianowicach Śląskich) - witamy serdecznie, prosimy następnym razem o przedstawienie się swoim wymarzonym sponsorom. Aha obiecałem przykład na myślenie życzeniowe: "ceny akcji osiągnęły coś, co wygląda jak permanentny płaskowyż".

aga33, 30.08.2022 23:26

Nawet jak nasz „wójt” ze swoimi radnymi wpisze w 100 dokumentów że to nie będzie spalarnia ale „ogród pachnący fiołkami” to ludzie wiedzą już że chodzi o spalarnię. I to prawdopodobnie taką budowaną przez prywatnego. I według mnie o to dokładnie chodzi w tej zmianie. Nazwa to obecnie najmniejszy problem andrychowian. Jak się tylko rozniesie że do naszego miasta będą trafiać śmieci z ogromnego obszaru, to lepiej już zacznijmy sprzedawać domy zanim ich cena poleci na łeb na szyję. I zacznijmy zbierać na lekarzy. Jak ktoś myśli, że to problem jedynie mieszkańców Nidku, Wieprza i Batorego w Andrychowie to bardzo myli się. Andrychów - miasto utkane ze śmieci - ktoś niestety wymyślił smutny ale trafny slogan.

krisu78, 30.08.2022 23:12

Drogi Panie Żak - tak często przebywający w Krakowie, szanowny panie Wasztyl z Oświęcimia, najmilsi państwo radni „mierni ale bardzo wierni” p. Żakowi i jego kolegom biznesmenom z ich planami budowy spalarni pod byle jaką nazwą. Na serio myślicie że jak ktoś będzie za przeproszeniem rżnął głupa i spalarnię nazywał „zakładem termicznym” czy jakoś tak, to ludzie nie zorientują się że o spalarnię chodzi???? Na serio myślicie że wystarczy wpisać w dokument że to zakład czegoś tam a nie spalarnia i ludzie od razu uwierzą Wam?

maniek, 30.08.2022 23:01

mam wrażenie że Panowie Żak i Wasztyl są w zbyt dobrych humorach jeśli sądzą że Andrychowianie dadzą się nabrać na czyjąkolwiek grę słów. Niemal wszędzie gdzie buduje się coś co ludzie nazywają spalarnią ci co budują stosują dla niepoznaki inne nazwy np. "zakłady termicznej obróbki odpadów". Więc nie wystarczy wpisać w dokument że nie będzie spalarni. Chodzi o to żeby tam nie budować czegoś co może nazywać się nawet Zakogród ale i tak będzie spalarnią. Niech nikomu nie przyjdzie do głowy że Andrychowianie są głupcami którym można pocisnąć byle jaką nazwę pod którą będzie kryć się spalarnia. Zak ma większość w radzie. może przegłosować co chce dzięki radnym "bierny, mierny ale wierny". Ale ludzie będą patrzeć i rozliczać

tomekx, 30.08.2022 22:24

Burmistrz Żak będzie rządził Andrychowem dk 2028 roku także jest sporo czasu na realizację tego śmiałego przedsięwzięcia.