reklama

Andrychów sprzedaje kolejną działkę w strefie ekonomicznej

, Gospodarka, Wiadomości, 09.08.2022 11:00, red
Dwa zakłady już powstają, będzie kolejny?
Andrychów sprzedaje kolejną działkę w strefie ekonomicznej
W ostatnich latach gmina Andrychów sprzedała kilka działek w strefie ekonomicznej przy ulicy Biała Droga w Andrychowie. Swoje zakłady budują tam już firmy Techplast i Optisofa.

Teraz władze Andrychowa chcą sprzedać kolejną działkę - tym razem o powierzchni 1,77 ha. Cena wywoławcza wynosi 1,4 mln zł. Przetarg odbędzie się 19 października.

Zobacz: szczegóły przetargu

Dodajmy, że w części strefy - gdzie pojawiły się usunięcia ziemi i pęknięcia muru oporowy - ciągle trwają prace naprawcze. Ich koszt to ponad 6 mln zł.

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Archanioł Michał, 09.08.2022 18:23

@Zakolog no czas trąbić i bić w bębny, klawiaturę w megafon zmienić !

FeelFree, 09.08.2022 17:11

"Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXV-276-21 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2021r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, w granicach obszaru „Andrychów – Biała Droga, Strefowa”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 sierpnia 2022r. do 9 września 2022r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie, pokój nr 115, w godzinach pracy Urzędu. W okresie wyłożenia projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie ponadto udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie: www.bip.malopolska.pl/umandrychow Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022r., w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, o godz. 14:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi można składać również do postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko. Uwagi należy składać do Burmistrza Andrychowa: • w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów lub • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej (e-mail) lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2022r. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego: www.bip.malopolska.pl/umandrychow "

FeelFree, 09.08.2022 17:10

@Zakolog - ciekawi mnie czy napisze o tym Redakcja mamNewsa, czy nabiorą wody w usta... w sumie to i tak nie będę czekać.

FeelFree, 09.08.2022 17:05

Fragmenty ogłoszenia o przetargu: "Po zakończeniu czynności budowlanych ok. 62% w/w działki będzie można racjonalnie zagospodarować, pozostałe grunty stanowić będzie teren oddzielony od głównej części skarpami i murem oporowym." ... "Na obszarze, na którym znajduje się przeznaczona do sprzedaży działka została w Państwowym Instytucie Geologicznym założona karta osuwiskowa."

Zakolog, 09.08.2022 15:51

Właśnie na bip-e ukazało się ogłoszenie Wójta Żaka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania, oczywiście nie ma potrzeby dodawać, iż w części parcel Biała Droga – ulica Strefowa. Czyli, to są te słynne konsultacje społeczne zapowiadane przez Wójta. FeelFree, Archanioł Michał ostatni etap procesu termicznej utylizacji tłuków komunalnych uważam za rozpoczęty.

Zakolog, 09.08.2022 12:57

Wysokość ceny wywoławczej sugeruje, iż nasz Tomuś znalazł kolejnego giganta technologicznego z segmentu venture capital i zamiast andrychowskiej doliny krzemowej będziemy mieli wzniesienie osuwiskowe, a zamiast widoku na Zatokę San Francisco, widok na Zalew Śmieci do Spalenia.