Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzyd.