Pierwszy lokal wadowickie koła Związku Dużych Rodzin 3+