Adam Jarubas i Agnieszka Ścigaj na rynku w Wadowicach