reklama

Wybierz szkołę, która da Ci zawód! Wybierz liceum!

, Artykuły sponsorowane, Wiadomości, 27.05.2015 14:00, REKLAMA
Gimnazjalisto, wybierz szkołę, która da Ci zawód! To, skądinąd słuszne, medialne wezwanie młodych ludzi do pragmatycznego spojrzenia na swoją przyszłość, wcale nie musi oznaczać dezawuacji liceów.
Wybierz szkołę, która da Ci zawód! Wybierz liceum!

Bo w uzyskaniu d o b r e g o zawodu pomóc może po prostu d o b r a  szkoła: Dobra - znaczy w pełni rozwijająca, dobra - godząca wartości humanistyczne i utylitarne, dobra - otwarta na zmieniająca się rzeczywistość i stwarzająca różne możliwości kształtowania przyszłości.

 

I taką właśnie szkołą jesteśmy - SZKOŁĄ WIELU SZANS:
Skutecznie przygotowując do matury, dajemy naszym uczniom s z a n s ę  n a   s t u d i a, wszechstronnie rozwijając, stwarzamy s z a n s ę   n a   s u k c e s, wypracowując kompetencje społeczne, umożliwiamy  p o w o d z e n i e   n a   r y n  k u    p r a c y.

 

 

Dlaczego właśnie LO w Andrychowie? Zobaczcie opinie nauczycieli...

 

Matura - szansa na studia!

Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera! Ci, którzy pamiętają to propagandowe hasło PRL-u, widzą, jak zmieniła się rzeczywistość. Dziś matura jest przepustką do dorosłości - bez niej nie tylko nie sposób studiować, ale trudno także o dobrą pracę. Dlatego w naszej szkole wiele energii poświęcamy przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Każdy uczeń ma możliwość korzystania z dodatkowych zajęć z przedmiotów maturalnych oraz z indywidualnych konsultacji. Efekty są widoczne: 100% uczniów zdaje maturę, a wysokie wyniki umożliwiają studiowanie na najlepszych uczelniach. Co roku naszą szkołę opuszczają przyszli lekarze, inżynierowie, ekonomiści, naukowcy, prawnicy i pedagodzy.


Niektórzy z nich indeksem na studia mogą się już pochwalić w trakcie nauki w liceum. Przygotowujemy bowiem skutecznie do wielu olimpiad przedmiotowych i konkursów, w których  nagrodą są paszporty na wybrane kierunki i uczelnie. W ostatnich latach nasi uczniowie zdobywali prestiżowe tytuły laureatów i finalistów etapu centralnego olimpiad z języka polskiego, języka angielskiego, łacińskiego, geografii i fizyki. Wielu też wygrywało indeksy dzięki sukcesom w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej czy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH.

 

O tym, jak dobrze wykształcić przyszłego studenta, myślimy już w trakcie komponowania oferty edukacyjnej dla poszczególnych klas. Dobór przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających konsultujemy z młodzieżą i podporządkowujemy wymogom rekrutacyjnym na najpopularniejsze kierunki studiów. Taka strategia umożliwia dobre przygotowanie do matury i skuteczne planowanie przyszłości, a jednocześnie ułatwia studiowanie.

 

Te nasze zabiegi o kompatybilność kształcenia w szkole średniej i na uczelniach wyższych zostały dostrzeżone.  Jako jedna z 21 placówek edukacyjnych Małopolski i jedyna w powiecie wadowickim  nasza szkoła została zaproszona do udziału w pilotażowym projekcie "Małopolskiej Chmury Edukacyjnej". To dla nas ogromne wyróżnienie, a dla młodzieży wielka szansa. Szkoła wzbogaci się o profesjonalny sprzęt na miarę XXI wieku, który pozwoli im przenieść się na inny poziom postrzegania rzeczywistości i istotnie przybliży ich do dalszego ich rozwoju na wyższych uczelniach. Nasi uczniowie już od września będą mogli posłuchać najlepszych wykładowców akademickich, zadawać im pytania, zobaczyć, co dzieje się w uczelnianych pracowniach lub sami przeprowadzać ćwiczenia w wirtualnych laboratoriach. Chodzenie z głową w „chmurze” będzie zatem u nas mile widziane i jak nigdy dotąd rozwijające i ... praktyczne
 

 

Wszechstronny rozwój - szansa na sukces!

Gdy przyglądam się sobie i moim metodom rozumowania- mówił Einstein -  dochodzę do wniosku, że fantazja (wyobraźnia) odgrywa w moim życiu większą rolę niż przyswajanie  wiedzy obiektywnej. Korzystając z mądrości mistrza, staramy się zatem w naszej szkole godzić solidne przygotowanie merytoryczne uczniów z rozwijaniem ich różnorodnych pasji. Staramy się wychodzić poza programy kształcenia, rozwijając kreatywność i stwarzając warunki do odnoszenia sukcesów.  


Nasi uczniowie chętnie korzystają z bogatej ofert kół przedmiotowych, a  ich osiągnięcia w zawodach na szczeblach ogólnopolskim i międzynarodowym są naprawdę imponujące: Wygrywają Eko- Planetę, Geo- Planetę, Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy i konkursy projektów naukowych, w tym organizowane przez Europejską Agencją Kosmiczną ESA.


Szansę na sukces stwarzamy również tym, którzy wykazują zdolności artystyczne: Jako jedyni w Polsce wśród szkół średnich prowadzimy lekcje muzyki, a nasz chór Dysonans nagrywa własne płyty i daje koncerty.


Działające u nas koła zainteresowań (teatralne, plastyczne, taneczne, literackie ) oraz warsztaty dziennikarskie to prawdziwe kuźnie talentów. Ich członkowie zdobywają laury w wielu prestiżowych konkursach  i przeglądach: w Olimpiadzie Artystycznej, w ogólnopolskich konkursach recytatorskich, poetyckich i krasomówczych, w turnieju mediów szkolnych MAM Forum Pismaków oraz w ogólnopolskim Konkursie na Reportaż.  

 

Coroczne liczne nominacje i nagrody w dziedzinie literatury, dziennikarstwa, teatru, muzyki, plastyki, fotografii i tańca na Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie zwieńczone zostały w tym roku zdobyciem statuetki PEGAZA - Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dla szkoły  wykazującej się największą aktywnością artystyczną uczniów.

 

Sukcesy w poszczególnych dyscyplinach nauki i dziedzinach sztuki nie wyczerpują jednak osiągnięć naszej młodzieży. Wcielając w życie grecki ideał kalokagatii, staramy się harmonijnie łączyć przymioty ducha i ciała. Dbamy zatem także o rozwój fizyczny młodzieży: Organizujemy zajęcia na basenie oraz prowadzimy liczne koła sportowe (siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa stołowego). Nasi uczniowie wygrywają zawody Małopolskiej Licealiady Młodzieży i już od kilku lat cieszymy się zaszczytnym tytułem „Najbardziej Usportowionej Szkoły Powiatu”.

Kompetencje społeczne- szansa powodzenia na rynku pracy!

Co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi  i światem. Te niepokoje Mickiewicza już od dawna obalamy! Jesteśmy bowiem szkołą  przygotowującą do życia w trudnej, zmieniającej się błyskawicznie rzeczywistości.

 

Staramy się, by nasz absolwent, któremu - jak mówią prognozy ekonomistów - przyjdzie przekwalifikowywać się średnio 14 razy,  był elastyczny na rynku pracy i otwarty na zmiany. Dlatego nacisk kładziemy na rozwój kompetencji społecznych.

 

Temu służą organizowane prze nas corocznie wymiany międzynarodowe i zielone szkoły, w trakcie których młodzież uczy się obycia w świecie, szlifuje sprawność językową i rozwija kreatywność i przebojowość, tak potrzebne dziś na rynku pracy.

 

Jednocześnie nasi uczniowie poznają procesy ekonomiczne, uczą się inwestowania, podejmowania decyzji i współpracy w zespole. A efektem tej  zakrojonej na potrzeby XXI w. edukacji są czołowe miejsca w Polsce w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej oraz sukcesy w ekonomicznej grze „Chłopska Szkoła Biznesu”.

 

Ucząc młodzież stawiania pierwszych kroków w biznesie, nie zapominamy o wartościach humanistycznych w edukacji. Dlatego angażujemy naszych uczniów w pomoc potrzebującym:  Prężnie działa szkolny wolontariat, młodzież bierze udział w akcjach charytatywnych, a w krwiodawstwie jesteśmy najbardziej aktywną szkołą Małopolski.


Nasi uczniowie, wykazując się empatią, jednocześnie rozwijają zdolności organizacyjne. Podejmują liczne inicjatywy w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego i z powodzeniem współpracują z lokalnymi instytucjami.
Nasza szkoła obok wrażliwości etycznej stara się także rozwijać wrażliwość estetyczną młodzieży. Uczniowie kilka razy w roku bywają w teatrach, muzeach i filharmonii oraz uczestniczą w projekcie Kino-Szkoła,  stając się świadomymi uczestnikami kultury.

 

Nasza szkoła- szansa na  dobrą przyszłość!

Tworząc ofertę naszego liceum, wyruszyliśmy w przyszłość- zbadaliśmy marzenia i obawy młodych ludzi z nią związane. I tak powstała strategia SZKOŁY WIELU SZANS, w którą wszyscy wierzymy i którą pragniemy skutecznie realizować w myśl zasady, że uczy się po to, aby wiedzieć, działać, żyć wspólnie i być.
                        (raport UNESCO: Edukacja- jest w niej ukryty skarb.)

 


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

Andrychów, ul. Ferdynanda Pachla 16

nasza strona internetowa

 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Brak komentarzy