redakcja

Redaguje zespół

Redaktor naczelny: Mirosław Gawęda

oraz: Waldemar Bylica, Patrycja Gawęda, Dawid Kierczak, Jarosław Gawęda (reklama, grafika).

Właścicielem portalu mamNewsa.pl jest firma EMD Media.

Redakcja i Biuro Reklam: 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b, lok. 412 (IV piętro)

Telefony kontaktowe: 512-813-677, 518-309-171


Niezależny portal informacyjny mamNewsa.pl został wpisany do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wszelkie uwagi i problemy związane z funkcjonowaniem portalu, w tym treści w nim zawartych, prosimy kierować na adres:kontakt@mamNewsa.pl lub tel.: 512-813-677

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów.