Wciąż trudna sytuacja szpitala. Rządowa reforma w niczym nie pomogła

, Polityka, Wiadomości, 29.12.2018 10:25, PG
Co jest przyczyną?
Wciąż trudna sytuacja szpitala. Rządowa reforma w niczym nie pomogła

W piątek (28.12.) radni powiatu wadowickiego pochylili się nad oceną sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017. Przyjęto cztery obszary analizy: zyskowność, płynność, efektywność i zadłużenie. Wszystkie wskaźniki okazały się niekorzystne, więc sytuację uznano za trudną i przegłosowano uchwałę 17 głosami za.

Ogólnie szpital, zgodnie z oceną wynikającą z rozporządzenia ministra zdrowia, na 70 możliwych punktów zdobył tylko 17, co już nie najlepiej świadczy o kondycji placówki.

Oprócz tego radni 21 głosami za i 1 przeciw zatwierdzili plan naprawczy szpitala na lata 2018 – 2019 przedłożony przez dyrektora. Czterech radnych wstrzymało się od głosu.

W planie tym zaznaczono, że na kondycję szpitala bardzo mocno wpłynęła reforma „sieci szpitali” oraz wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w lecznicy. Rządowa reforma nie ustabilizowała sytuacji finansowej, jak zakładano, a wręcz ją utrudniła. Dodatkowo ministerstwo planuje wprowadzenie kolejnej wytycznej, której efektem będzie konieczność zatrudnienia kolejnych 30 etatowych pielęgniarek – co wiadome, łączy się z ogromnymi kosztami.

Autor planu naprawczego zwraca uwagę na relatywnie niskie nakłady na służbę zdrowia w stosunku do oczekiwań społecznych oraz na niedobór kadry medycznej oraz personelu i jej niezadowolenia z wynagrodzeń.

Co ciekawe, w 2018 roku 8 na 10 oddziałów szpitalnych wadowickiej placówki odnotowało poprawę wyniku finansowego w porównaniu do 2017 roku.

W ramach działań naprawczych ZZOZ planuje usprawnienie organizacji pracy, zwiększenie świadomości i odpowiedzialności pracowników, zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę komunikacji wewnątrz zespołu i wdrożenie systemów motywacyjnych. Co jednak tak naprawdę kryje się pod tymi hasłami? Ciężko stwierdzić.

Planowane jest sporo inwestycji m.in. remont dachu i termomodernizacja Pawilonu C, apteka szpitalna, budowa garażu, rozbudowa parkingu czy budowa kuchni a także w dalszej perspektywie budowa pracowni rezonansu magnetycznego. Na inwestycje szpital pozyskuje zewnętrzne źródła finansowania.

Jak poinformowała dyrektor ZZOZ Beata Szafraniec, na koniec listopada tego roku wynik finansowy placówki to: minus 492 tys. zł, który jest dużo lepszym rezultatem gdy porównamy go analogicznie do wyniku na koniec listopada 2018 roku, gdzie wynosił minus 4 mln zł.

Nie jest to jednak ostateczny wynik na ten rok, a w planie naprawczym założono, że będzie on wynosił: minus 5,5 mln zł. Beata Szafraniec stwierdziła jednak, że wynik ten będzie na pewno mniejszy niż przewidywano, ale nie jest wstanie na razie stwierdzić jaki.

Wokół tych dwóch uchwał toczyła się zagorzała dyskusja. Radni zastanawiali się, w jaki sposób zarząd przez ostanie lata kontrolował sytuację szpitala i jak będzie wyglądała sprawa zadłużenie w przyszłości. Niektórzy radni wręcz zarzucali, że plan naprawczy jest nieprzejrzysty i dla nich niezrozumiały.

Radny Jacek Jończyk stwierdził, że ocena finansowa oraz plan naprawczy powinny być spójne i razem procedowane, a nie tak jak jest teraz czyli w postaci dwóch uchwał.

Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu radni przegłosowali także budżet na nowy rok, gdzie zawarli 1,4 mln zł dotacji dla szpitala na wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizację obiektów infrastruktury a także 433 tys. zł na projekt "Małopolski System Informacji Medycznej".

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy