Ulica 27 Stycznia ulicą Rotmistrza Witolda Pileckiego?

Region, Andrychów, Polityka, Wiadomości, 29.01.2018 19:50, PG
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej padła taka propozycja. Pod uwagę jest też brana postać Stanisława Ankwicza.
Ulica 27 Stycznia ulicą Rotmistrza Witolda Pileckiego?

Jak już pisaliśmy wojewoda i IPN nakazali andrychowskim włodarzom zmianę nazwy ul. 27 Stycznia, uznając ją jako nazwę „propagującą komunizm”. Mieszkańcy, radni oraz burmistrz Tomasz Żak domagali się aby nazwa ulicy pozostała - tylko aby zmieniło się jej znaczenie. 27 Stycznia obchodzony jest bowiem Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Na to wojewoda również się nie zgodził. Więcej na ten temat tutaj: Wojewoda i IPN nie zgodzili się na utrzymanie nazwy ulicy 27 stycznia

Stowarzyszenie Teraz Andrychów zawnioskowało do Rady Miejskiej o nadanie tej ulicy nazwy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Podkreślili fakt, że na terenie całej gminy Andrychów nie został on uhonorowany w żaden sposób w okresie 1989 – 2018. Dodatkowo wystosowali także pismo do wojewody małopolskiego Piotra Ćwika o poparcie ich wniosku i zmianę nazwy.


Witold Pilecki to niewątpliwie postać, która żywo funkcjonuje w umysłach młodego pokolenia, jako bohater narodowy. Stowarzyszenie Teraz Andrychów podkreśla, że propozycja burmistrza Tomasza Żaka – aby nazwać ulicę imieniem Stanisława Ankwicza – nie jest właściwa, gdyż nie była to tak nieskazitelna postać jak Witold Pilecki.


Witold Pilecki (1901-1948) był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, a także współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierzem Armii Krajowej. Był dobrowolnym więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Został skazany na karę śmierci przez władze komunistyczne Polski Ludowej. Zabito go 1948, a 1990 ten wyrok anulowano. Był autorem raportów o Holokauście, zwanych Raportami Pileckiego.


Burmistrz nadal utrzymuje, że chce aby nazwa ul. 27 Stycznia pozostała, tylko żeby zmieniło się jej znaczenie. Rada Miejska jest również za tym samym.


Do końca stycznia burmistrz ma wysłać kolejne pismo do wojewody i za zgodą Rady Miejskiej nadal będzie postulował ażeby nie zmieniać pierwotnej nazwy tej ulicy, a jeśli już taka sytuacja musi mieć miejsce, to nadać jej nazwę Stanisława Ankwicza lub Rotmistrza Witolda Pileckiego.


Potem wszystko pozostanie w rękach wojewody.


Poniżej interpelacja stowarzyszenia Teraz Andrychów do radnych...


... oraz pismo do wojewody małopolskiego Pitra Ćwika.


W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.) i opinii Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że nazwa ul. 27 stycznia w Andrychowie winna być zmieniona, gdyż nie jest ona zgodna z art. 1 ust. 1 ww. ustawy. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Andrychowie tj. 25.01.2018 r. radni andrychowscy nie podjęli stosowanej uchwały w tej sprawie, natomiast zostało odczytane pismo od Wojewody oraz ze Stowarzyszenia TERAZ Andrychów z propozycją zmiany „ul. 27 stycznia” na „ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego” co Rada Miejska propozycję Stowarzyszenia przyjęła jednogłośnie, nazwa ta ma być uwzględniona w piśmie skierowanym do Pana Wojewody wystosowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Andrychowa.

Wobec powyższego zwracamy się do Pana Wojewody z wielką prośbą o przyjęcie propozycji Stowarzyszenia Teraz Andrychów o nadanie nowej nazwy „ul. 27 Stycznia” na „ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego” w trybie zarządczym.

Stowarzyszenie Teraz Andrychów stoi na stanowisku, aby uwzględnić dokonania i życiorys kandydata Rotmistrza Witolda Pileckiego, gdyż jest to postać, która żywo funkcjonuje w umysłach młodego pokolenia, jako bohater narodowy, który swą nieugiętą postawą i heroizmem dał przykład męstwa, ofiarności i umiłowaniu ojczyny. Jego życie i późniejsza śmierć z rąk stalinowskich oprawców oraz fakt, że do to tej pory Instytut Pamięci Narodowej pod opieką dr hab. Wiceprezesa IPN Krzysztofa Szwagrzyka poszukuje szczątków Witolda Pileckiego i jest dobitnym przykładem, iż postać ta cały czas jest integralną części naszej najnowszej historii. Propozycja Stowarzyszenia nazwy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego nosi również znamiona edukacyjne dla przyszłych pokoleń zamieszkujących nasze miasto. Zmiana nazwy „ul. 27 Stycznia” na „ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego” miałaby również inny aspekt wykazujący, iż zgodnie z ustawą, nazwy ulic związane z datami totalitaryzmu mają ulec zmianie i nosić nazwy prawdziwych polskich patriotów i bohaterów. Takim właśnie w przekonaniu Stowarzyszenia Teraz Andrychów był i jest dla naszego pokolenia Rotmistrz Witold Pilecki. Nadmieniamy, iż w całej Gminie Andrychów nie został w żaden sposób w okresie 1989 – 2018 uhonorowany żaden z Żołnierzy Niezłomnych.

Ponadto padła również propozycja od Burmistrza Andrychowa, aby nazwać zakwestionowaną „ul. 27 stycznia” na „ul. Stanisława Ankwicza”. Co prawda jest to historyczna postać związana z naszym miastem, ale sięgająca swoją historiografią z czasów XVIII wieku. Inicjały Stanisława Ankwicza widnieją w herbie miasta Andrychowa, a także w różnych dokumentach związanych z pierwszymi wzmiankami dotyczącymi uzyskania praw miejskiego miasta Andrychowa w 1767 roku. Stanisław Ankwicz to bliska osoba z kręgów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i który dzięki przychylności władcy uzyskał prawa miejskie dla Andrychowa. Opisując postać Stanisława Ankwicza należałoby zwrócić jeszcze uwagę na fakt, iż rodzina Ankwiczów jest również obciążona innymi historycznymi wydarzeniami dotyczącymi dziejów Rzeczypospolitej. Syn Stanisława Ankwicza założyciela Andrychowa Józef Ankwicz urodzony w Warszawie w 1750 roku widnieje na kartach historii, jako Targowiczanin i zdrajca Ojczyzny. Powieszony w Warszawie podczas Powstania Kościuszkowskiego 9 maja 1794 roku za zdradę narodową, której stał się symbolem.

Uwzględniając wszystkie aspekty z życiorysów i dokonania obu kandydatów mając na uwadze stanowisko mieszkańców jak i również potrzebę krzewienia patriotyzmu wśród społeczności lokalnej, Stowarzyszenie Teraz Andrychów z całą mocą wnioskuje do Pana Wojewody o przychylne rozpatrzenie propozycji Stowarzyszenia o nadanie nowej nazwy „ul. 27 Stycznia” i trybem zarządczym ustanowić nazwę polskim bohaterem: „ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego”.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Małecki

Prezes Stowarzyszenia

TERAZ Andrychów


Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Keson, 04.02.2018 07:59

Zapłacicie za nowe dowody osobiste, pisma wysłane do np Banków czy Telefoni komórkowej. Małecki pomyślałeś o tym ???

martinez, 31.01.2018 19:22

Klakierzy zakolandii w ataku. Jak zwykle jadem w andrychowianina.

mega, 31.01.2018 19:02

panie "małecki" pilecki jak wszyscy wyklęci to w większości wszystko śmierdzi mam wpisać osoby z Andrychowa jak zrywali łańcuszki w kościołach w ramach "wyklętych" ??????

danutka, 31.01.2018 18:35

Pozostaje mieć nadzieję, że prezes Małecki "przebadał moralność" i postawy braci i sióstr rotmistrza (jeśli ich posiadał), jak również swojemu rodzeństwu nic zarzucić nie może. "Czystość moralna" rodzeństwa (także dziadków do piątego pokolenia wstecz} będzie zapewne kartą przetargową w drodze do burmistrzowskiego stołka.

danutka, 31.01.2018 18:35

Pozostaje mieć nadzieję, że prezes Małecki "przebadał moralność" i postawy braci i sióstr rotmistrza (jeśli ich posiadał), jak również swojemu rodzeństwu nic zarzucić nie może. "Czystość moralna" rodzeństwa (także dziadków do piątego pokolenia wstecz} będzie zapewne kartą przetargową w drodze do burmistrzowskiego stołka.

igor102, 31.01.2018 17:12

ja tam myślę że nazwa " Tajnego Współpracownika Służby Bezpieczeństwa Zdzisława" powinna pogodzić wszystkich...

abcabc, 31.01.2018 13:32

Lecha kaczyńskiego????? a kim był lech kaczyński po za tym że był kolejnym prezydentem?jakież on ma zasługi dla Polski poza tym że był z pisu?

abcabc, 31.01.2018 13:30

mam nadzieję że pisowski wojewoda działający na usługach kaczyńskiego jeszcze się opamięta i nie zrobi mieszkańcom ulicy 27 Stycznia na złość

Betty, 30.01.2018 22:23

Tak, Kaczyńskiego - z Inwaldu do Bulowic będzie Lecha Kaczyńskiego, z Wieprza do Sułkowic będzie Jarosława Kaczynskiego, most na Wieprzowce będzie Marii Kaczyńskiej aż .... trzeba się będzie wyprowadzić :-)

repart, 30.01.2018 18:24

Z kim konsultowali ten wniosek sami ze soba. A dlaczego nie prezydenta Lecha Kaczynskiego!

aleocochodzi, 30.01.2018 11:34

Ulica Ankwicza. Bez dodawania imienia Stanisława. Imię jest za bardzo polskie, a samo nazwisko nieźle brzmi... Ankwicz. A czy to polskie nazwisko?

asquit, 30.01.2018 09:19

tak wam PiSowcy modelują i ustawiają życie., chcieliście to cierpcie teraz i głosujcie na pisowców dalej rozsądku i mądrości przy kolejnych wyborach życzę

wendigo11, 30.01.2018 08:27

1. Temat dotyczy zmiany nazwy ulicy 27 stycznia, a nie np autobusów, więc komentarze winny być związane z tymże artykułem 2. Nie neguję postaci Rotmistrza Pileckiego, aczkolwiek S. Ankwicz już dawno powinien być patronem jakiegoś obiektu w naszej gminie 3. Co to jest za argument, że Jego syn był zdrajcą? To stowarzyszenie to śmiech na sali...

Ca-ro, 30.01.2018 08:18

Cała rada z tym pozal się boże burmistrzem po prokuratora za to zrobili miastu kupując autobusy z silnikiem silnikiem diesla,co do ulicy to Ankwicz bliższy jest naszemu miastu niżeli Pilecki

rafi, 30.01.2018 08:08

[email protected] tak to ten Malecki co mieszka w Barwaldzie a pisowcy wywalili go z pisu,bardziej durnowatej nazwy chya by nikt nie wymyslil od Maleckiego,ludzie nie kombinujcie z nazwami,to mieszkancy niech dadza propozycje prostej nazwy a nie jakis smieszny Malecki,taka nazwa jest na cale zycie!!!

stan, 29.01.2018 23:02

Co to jest to coś " Teraz Andrychów " ? , a czy Małecki to ten sam co go nawet pisowcy wyrzucili ? - niech lepiej takie osobniki nie zajmują się ustalaniem nazw ulic w naszym mieście , mamy poważne autorytety co się na tym znają !!!

stahbud, 29.01.2018 21:48

A po drugie co ma wyzwolenie Auschwitz z komunizmem?

stahbud, 29.01.2018 21:46

A tak na marginesie sprawdzcie sobie kto to był Ankwicz to zrozumiecie że bliższy on jest naszemu miastu niżeli Pilecki (24.11.1676)

MamSuperNewsa, 29.01.2018 20:57

małecki jak chcesz to sobie zmień ul.Lenartowicza a 27 Stycznia zostaw Tym co tam mieszkają.To Oni powinni decydować.

Betty, 29.01.2018 20:16

... co to, Ankwicza tez „zdekomunizowaliscie”? Nie żebym coś miała przeciwko rotmistrzowi Pileckiemu ale Ankwicz bliższy Andrychowowi.